Доклад по законопроект за държавния бюджет за 2009 г., №802-01-82 внесен от Министерски съвет на 31. 10. 2008 гстраница3/29
Дата14.01.2018
Размер4.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2009 г. по приходите на сума 3 080,0 хил. лв., по разходите на сума 12 082,4 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 9 002,4 хил. лв., както следва:


 

 


Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ

3 080,0

1.

Неданъчни приходи

3 080,0

II.

РАЗХОДИ

12 082,4

1.

Текущи разходи

11 484,4

1.1.

Заплати и възнаграждения за персонала

6 254,3

1.2.

Други възнаграждения и плащания за персонала

343,0

1.3.

Осигурителни вноски

1 186,5

1.4.

Издръжка

3 250,6

1.5.

Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности

450,0

2.

Капиталови разходи

598,0

III.

ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО

9 002,4

1.

Получена субсидия от централния бюджет

9 002,4

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

(2) В разходите по ал. 1 се включват средства в размер на 1 789,5 хил. лв. за финансиране дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
Чл. 6. (1) Определя приходите на сума 1 172 982,1 хил. лв., разходите на сума 7 109 536,1 хил. лв., трансферите (нето) на сума -422 002,7 хил. лв., субсидиите от / вноските за / централния бюджет на сума 6 431 226,0 хил. лв., бюджетното салдо и финансирането на сума -72 669,3 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2009 г., както следва:


(хил. лв.)Държавни органи,

Министерства

и ведомства


Приходи

Разходи

Трансфери

(нето)


Субсидии от/

Вноски за/

централния


Бюджетно

салдо (+/-)Финансиране 

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

Администрация на президента
7 154,0
7 154,02.

Министерски съвет

2 552,0

53 763,0
51 211,0


в т.ч.:

- Субсидия за вероизповеданията
3 500,0
3 500,03.

Конституционен съд
2 392,0
2 392,04.

Министерство на финансите

37 000,0

354 395,0

81 018,0

236 377,05.

Министерство на външните работи

44 745,2

171 535,5
126 790,36.

Министерство на отбраната

53 700,0

1 190 120,0

-30 962,0

1 167 382,0

0,0в т.ч.

- разходи за текуща издръжка
936 641,0

- инвестиционни разходи за ново въоръжение и техника, капитални ремонти и модернизация на наличното въоръжение и техника и други капиталовложения в областта на отбраната
251 479,0

- разходи за научно-изследователска и развойна дейност в областта на отбраната
2 000,0

7.

Министерство на вътрешните работи

127 000,0

1 032 738,0
905 738,08.

Министерство на правосъдието

74 000,0

205 524,0
131 524,09.

Министерство на труда и социалната политика

26 000,0

1 146 507,2

9 500,0

1 111 007,2

0,0в т.ч.:

- Държавна агенция за закрила на детето

7,9

2 045,0
2 037,110.

Министерство на здравеопазването

36 100,0

644 764,7

-3 300,0

611 964,711.

Министерство на образованието и науката

21 200,0

441 069,1

-485 108,7

904 977,812.

Министерство на културата

17 700,0

121 899,6
104 199,613.

Министерство на околната среда и водите

8 300,0

57 236,0

6 000,0

42 936,014.

Министерство на икономиката и енергетиката

101 249,0

103 911,8

350,0

49 062,0

46 749,2

-46 749,2

15.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

18 208,0

72 765,4
54 557,416.

Министерство на земеделието и храните

117 516,8

379 464,1
261 947,317.

Министерство на транспорта

27 187,0

81 487,6
54 300,6

0,0
18.

Министерство на държавната администрация и административната реформа

23 400,0

81 178,0
57 778,019.

Министерство на извънредните ситуации

3 118,0

182 575,4
179 457,4


в т.ч.:
- Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

2 952,0

110 663,4
107 711,420.

Държавна агенция "Национална сигурност"

45,0

133 405,0
133 360,021.

Държавна агенция по горите

113 000,0

112 029,9
493,7

1 463,8

-1 463,8

22.

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
12 068,0
12 068,023.

Комисия за защита от дискриминация
3 179,0
3 179,024.

Комисия за защита на личните данни
3 612,0
3 612,025.

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
33 347,6

8 700,0

24 647,6

0,0
26.

Държавна агенция за младежта и спорта

777,2

23 871,3
23 094,127.

Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
7 127,0
7 127,028.

Национална служба за охрана

250,0

32 892,0
32 642,029.

Национална разузнавателна служба

20,0

22 560,0
22 540,030.

Омбудсман
3 568,0
3 568,0

0,0
31.

Национален статистически институт

3 213,2

28 782,5
24 324,6

-1 244,7

1 244,7

32.

Комисия за защита на конкуренцията

7 000,0

5 294,81 705,2

-1 705,2

33.

Комисия за регулиране на съобщенията

42 900,0

13 156,7

-8 200,0

-5 900,0

15 643,3

-15 643,3

34.

Съвет за електронни медии

680,0

1 906,8
1 226,835.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

7 800,0

4 299,93 500,1

-3 500,1

36.

Агенция за ядрено регулиране

11 000,0

6 147,64 852,5

-4 852,5

37.

Държавна комисия по сигурността на информацията
12 858,0
12 858,038.

Държавна агенция по туризъм

1 210,0

5 933,7
4 723,739.

Национална агенция "Пътна инфраструктура"

246 110,7

313 016,0
66 905,3 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница