Доклад по законопроект за държавния бюджет за 2009 г., №802-01-82 внесен от Министерски съвет на 31. 10. 2008 гстраница5/29
Дата14.01.2018
Размер4.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 8
Предложение на н.п. Анастасия Мозер

В чл. 8: 1. В таблицата на ред 1 Българско национално радио числото 58 025,4 се заменя с 48 025,4.

2. В таблицата на ред 2 Българска национална телевизия числото 76 803,2 се заменя с 66 803,2.

Комисията не подкрепя предложението.

Предложение на н.п. Весела Драганова

В чл. 8:

1. В т. 1 за Българско национално радио числото 58 025,4 да се замени с 58 225, 4;

2. В т. 2 за Българска национална телевизия числото 76 803,2 да се замени със 77 003,2.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.
Чл. 9. (1) Приема субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел за 2009 г. съгласно приложение № 4 на обща сума 10 307,5 хил. лв.

(2) Средствата по т. 24 от приложение № 4 се разпределят с акт на Министерския съвет за юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Лицата по ал. 2 могат да кандидатстват за финансиране на обществено значими проекти в областите по чл. 38, ал. 1, т. 1-4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(4) При преценката на обществената значимост на проектите по ал. 3 се вземат предвид следните критерии:

1. съответствие с областите по ал. 3;

2. ефективност на предлаганите дейности, с оглед на очакваните резултати и въздействието върху целевите групи;

3. устойчивост на резултатите;

4. ефективност на разходите;

5. капацитет на кандидата.(5) Лицата по т. 1 - 23 от приложение № 4 не могат да получават средства и по т. 24 от същото приложение.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ По чл. 9, ал. 1
Предложение на н.п. Весела Драганова

В чл. 9, ал. 1 сумата на субсидията за юридически лица с нестопанска цел да се промени на 9 807,5.

Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ЧЛ. 9а
Предложение на н.п. Мария Капон и Елеонора Николова

Създава се нов член 9а:

Чл. 9а. Приходите по Закона за данъците върху доходите на физическите лица се преотстъпват и предоставят като трансфер по бюджетите на общините за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 50 % от стойността"Комисията не подкрепя предложението.
Чл. 10. (1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2009 г. под формата на субсидии по механизъм, съгласно приложение № 5 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 991 176,6 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 241 817,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища
14 000,0 хил.лв., целева субсидия за капиталови разходи 205 500,0 хил. лв., в т.ч. за екологични обекти 82 000,0 хил. лв. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища 50 000,0 хил.лв. и по общини, както следва:(в хил. лв.)

 

ОБЩИНИ

 

Бюджетни

взаимоотно-

шения

от тях:

Обща

Субсидия за

делегираните

от държавата

дейности

трансфери за местни дейности

целева субсидия за

капиталови разходи

обща

изравнителна

субсидия

за зимно

поддържане и

снегопочистване

на общински

пътища

Общо

в т.ч.

за

екологични

обекти

за изграждане и

основен ремонт

на общински

пътища

1

2(к.3+к.4+к.5+к.6)

3

4

5

6

7

8

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Банско

4 904,9

4 289,3

193,0

46,3

376,3
214,6

Белица

4 440,2

3 247,2

586,5

121,1

485,4
336,9

Благоевград

28 561,7

25 649,1

2 003,8

66,8

842,0
308,6

Гоце Делчев

10 958,2

9 231,6

1 405,1

15,7

305,8
73,0

Гърмен

5 561,5

4 621,8

559,7

56,0

324,0
125,3

Kресна

2 324,3

1 659,3

402,9

28,1

234,0
129,7

Петрич

17 375,6

13 444,5

2 726,0

106,3

1 098,8
491,1

Pазлог

7 300,8

5 988,9

755,2

82,7

474,0
284,2

Cандански

14 134,4

11 003,2

1 965,4

100,9

1 064,9
466,6

Cатовча

7 208,1

5 907,6

903,7

35,7

361,1
165,2

Cимитли

5 588,3

4 198,1

892,1

72,5

425,6
190,6

Cтрумяни

3 235,6

2 414,9

290,2

74,9

455,6
263,2

Xаджидимово

6 244,8

3 649,0

619,4

18,2

1 958,2

1 700,0

83,8

Якоруда

4 130,4

3 177,2

623,6

60,2

269,4
135,7

ОБЛАСТ БУРГАС

Aйтос

8 947,8

6 925,4

1 481,3

47,6

493,5
220,0

Бургас

66 663,7

64 107,1

1 427,8

44,1

1 084,7
139,7

Kамено

4 695,0

3 789,9

644,6

15,1

245,4
70,5

Kарнобат

10 477,7

8 123,7

1 532,8

74,1

747,1
342,2

Mалко Tърново

2 629,9

1 957,5

129,7

82,7

460,0
261,5

Hесебър

6 640,7

5 926,2

338,0

26,6

349,9
122,9

Поморие

8 221,1

7 408,8

348,0

49,8

414,5
150,5

Приморско

2 649,4

2 418,9

71,9

8,7

149,9
40,1

Pуен

10 985,6

6 972,8

1 650,2

69,4

2 293,2

1 534,0

321,0

Cозопол

6 020,4

2 968,5

142,5

37,1

2 872,3

2 491,0

172,2

Средец

6 192,1

4 657,7

695,5

75,0

763,9
346,9

Cунгурларе

7 875,8

4 238,2

1 034,5

53,9

2 549,2

2 000,0

220,9

Царево

4 024,1

2 560,4

131,3

26,6

1 305,8

1 000,0

122,9

ОБЛАСТ ВАРНА

Aврен

3 068,1

2 365,2

86,1

30,2

586,6

300,0

101,2

Aксаково

5 620,9

4 477,2

525,3

87,4

531,0
247,1

Белослав

6 187,0

4 707,4

354,9

8,7

1 116,0

1 000,0

40,1

Бяла

1 673,2

1 530,9

41,6

6,2

94,5
28,0

Bарна

86 006,4

80 179,0

2 330,7

33,6

3 463,1

2 000,0

155,6

Bетрино

2 049,8

1 560,0

220,3

26,0

243,5
120,6

Bълчи дол

4 608,0

3 431,2

740,1

34,7

402,0
160,7

Девня

3 236,4

2 841,5

214,9

19,6

160,4
90,9

Долни чифлик

7 353,8

6 062,9

851,8

35,0

404,1
161,7

Дългопол

5 063,6

3 824,1

854,7

30,7

354,1
141,6

Провадия

9 483,1

7 622,4

1 285,0

46,8

528,9
216,5

Cуворово

5 291,0

2 275,1

368,9

23,1

2 623,9

2 406,0

106,4

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Bелико Tърново

34 152,7

31 871,1

918,8

143,1

1 219,7
480,8

Горна Oряховица

14 242,0

11 727,4

2 033,6

35,1

445,9
127,2

Eлена

6 872,7

3 848,3

796,6

154,6

2 073,2

1 000,0

663,0

Златарица

2 122,1

1 635,6

189,2

28,6

268,7
128,1

Лясковец

4 040,3

3 194,5

608,8

22,0

215,0
101,4

Павликени

8 224,0

6 168,9

1 466,5

49,4

539,2
228,6

Полски Tръмбеш

6 753,1

4 289,7

631,3

20,9

1 811,2

1 500,0

96,8

Cвищов

11 607,5

8 964,3

2 110,4

29,0

503,8
134,4

Cтражица

6 909,6

5 440,5

926,1

68,6

474,4
220,5

Cухиндол

1 888,1

1 605,5

150,2

11,1

121,3
51,7

ОБЛАСТ ВИДИН

Белоградчик

4 106,0

3 536,3

225,7

33,6

310,4
118,3

Бойница

1 455,8

1 145,9

156,9

13,3

139,7
61,6

Брегово

3 868,8

3 298,3

355,5

18,8

196,2
86,3

Bидин

20 048,4

16 816,7

2 430,3

46,8

754,6
216,6

Грамада

1 077,3

738,7

183,3

14,1

141,2
58,3

Димово

3 655,4

2 264,3

348,0

37,4

1 005,7

610,0

173,2

Kула

2 886,6

2 293,2

343,9

24,4

225,1
113,1

Mакреш

1 058,7

743,8

192,2

7,3

115,4
34,2

Hово село

1 841,5

1 601,2

146,6

7,0

86,7
27,9
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница