Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралство


Добра практика 3. Ролята на всеки ръководител на министерство или ведомство при прилагане на правилата за управление на публичните финансистраница16/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30

Добра практика 3. Ролята на всеки ръководител на министерство или ведомство при прилагане на правилата за управление на публичните финанси


Практика № 3

Ролята на всеки ръководител на министерство или ведомство при прилагане на правилата за управление на публичните финанси

Година на въвеждане

Няма конкретни данни. Практиката е въведена поне от 2005 г., според Насоките на Министерство на здравеопазването, социалните услуги и обществената безопасност за таксите, където са описани функциите и ролята на служителите, имащи отношение към предоставянето на публични услуги и към определянето размера на таксите (вж. Раздел ІІІ, т. 1.2 и Раздел V).

Държава

Обединено кралство

Институция / администрация, отговорна за прилагането на практиката

Всички министерства, публични организации, различни от министерства, национални здравни служби и търговски фондове в Обединеното кралство, които не се ползват с известна автономност от британското централно правителство (и парламент).

Метод, чрез който е идентифицирана

Работно посещение (Study Visit) и Преглед на документи (Desk Research)

Кратко описание на практиката

В британската публична администрация отговорността на доброто финансово управление на услугите е поверена на счетоводителя (accounting officer) на органа, който предоставя услугата. Счетоводителят е и служителят, който отговаря за правилното прилагане на политиката и правилата за таксите в съответното министерство или ведомство. Счетоводителите във всяко министерство се назначават от Постоянният секретар на Министерството на финансите и:   подписват сметките, годишните отчети и изявлението за управленската организация на министерството;   одобряват лимитите в приетия бюджет и на свързаните с него предварителни разчети за приходите;   подбират и оценяват програми и проекти;   отговарят за уместността и коректността и за осъществяване на икономически изгодни дейности;   присъстват като свидетели и представят доказателства в изслушвания пред парламентарната комисия по публичните сметки; и   дават съвети на министрите по всички финансови въпроси. Министрите от своя страна подписват документа с оценката на очакваното въздействие от предложения акт за въвеждане на нова или за изменение размера на съществуваща такса като по този начин одобряват неговото публикуване.

Начин на въвеждане

Отговорностите на счетоводителя и на министрите са описани в Ръководството за управление на публичните финанси, а тези на министрите за подписване на документа с анализа на регулаторното въздействие – в документите и ръководствата за извършване на оценка на въздействието.Териториално приложение

Практиката е приложима във всички министерства и публични организации в Обединеното кралство, които не се ползват с известна автономност от британското централно правителство (и парламент).Цел и ефективност

Може да се допусне, че целта на практиката, която не е изрично посочена в прегледаните нормативни актове и документи е да се осигури ангажираност и контрол при управление на публичните финанси и в частност при определяне размера на таксите. Дотолкова, доколкото може да се допусне, че министрите и счетоводителите се придържат към принципите и правилата, описани в Ръководството за управление на публичните финанси и в това за извършване на оценка на въздействието, може да се приеме, че практиката е ефективна.Съответствие с критериите за подбор на добри практики

Практиката в малка степен отговаря на критериите за подбор на добри практики. В най-голяма степен тя отговаря на критерий 5. Силни страни и постижения дотолкова, доколкото ангажимента и отговорностите на министъра и счетоводителя са предпоставка за ангажираност и коректност при управление на публичните средства, включително при определяне размера на таксите.Друга информация

N/A

Наличие на сходни практики или методи в България

Може да се допусне, че в България се прилага сходна практика дотолкова, доколкото в устройствените правилници на министерствата и ведомствата са регламентирани функциите, правомощията и задълженията на министрите, на заместник-министрите, на главните секретари и на директорите на финансово-счетоводните дирекции, измежду които е и законосъобразното управление и разходване на публични средства. Освен това, съгласно член 35, алинея 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, стандартната оценка на въздействието, която е част от пакета документи, внасяни за разглеждане от Министерския съвет се подписва от министъра или министрите, направили предложението (вж. Приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "а" от Устройствения правилник на Министерския съвет).

Приложимост на практиката в България

Практиката може да бъде въведена чрез подходящ текст в проекта на новия Закон за таксите и/или в проекта на Методика за определяне на разходноориентиран размер на таксите и/или в проекта на Специализирана методика за оценка на въздействието от въвеждането или актуализирането на такси.

Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница