Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испаниястраница1/30
Дата29.03.2017
Размер2.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30Информационен доклад

Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания.

Предоставяне на консултантски услуги за разработване на проекти на нормативни актове за провеждане на нова политика за таксите” в изпълнение на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондСофия, 7 май 2014 г.

Идентификация

Договор №:

MC – 8/24.01.2014

Договарящ орган:

Администрация на Министерски съвет

Изпълнител/Консултант:

Дружество по ЗЗД „ИМПАКТ”

ул. Леге № 15, ет. 3

Тел. 02/ 980 50 55; 02 8155 684

Факс: 02/ 980 50 75; 02 981 60 32Директори на проекта:

Мариана Стефанова,

Тодор ЯнкуловДата на подписване на договора:

24.01.2014 г.

Дата на започване изпълнението:

24.01.2014 г.

Краен срок на проекта:

24.07.2014 г.

Вид доклад:

Информационен доклад по Дейност 1

Дата на издаване на доклада:

07.05.2014 г.

Име на проекта:

«Предоставяне на консултантски услуги за разработване на проекти на нормативни актове за провеждане на нова политика за таксите» в изпълнение на проект «Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление»

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на използваните съкращения 6

Резюме 7

I. Въведение 8

1.Възложител 8

2.Цели на поръчката 8

3.Методология и обхват на проучването 8II. Кратка информация за Кралство Испания 10

1.Обща информация за Испания 10

2.Политика на Испания за по-добро регулиране 11

III. Институционална и правна рамка за таксите в Кралство Испания 13

1.Институционална рамка за таксите в Кралство Испания 13

1.1.Министерство на финансите и публичните администрации 15

1.2.Министерство на икономиката и конкурентоспособността 18

2.Правна рамка за таксите в Кралство Испания 20

2.1.Конституция на Кралство Испания от 1978 г. 20

2.2.Закон 8/1989 от 13 април за таксите и публичните цени 21

2.3.Закон 58/2003 от 17 декември за Общото данъчно облагане 24

2.4.Закон за генералния бюджет на държавата 25

2.5.Закон 9/2011 от 10 май за Консулските такси 25IV. Правила за определяне на разходноориентиран размер на таксите 29

1.Общи счетоводни правила в публичния сектор, имащи отношение към определянето размера на таксите 29

1.1.Закон 47/2003 от 26 ноември за Генералния бюджет 29

1.2.Генерален план на счетоводството в публичния сектор 30

2.Основни принципи на аналитичното счетоводство в публичната администрация на Испания 32

2.1.Терминология 33

2.2.Разходи и приходи в организацията от публичния сектор 36

2.3.Обект на разхода 37

2.4.Критерии за преразпределение 38

2.5.Елементи на разхода 38

2.6.Разходни центрове 40

2.7.Дейности и продукти. Видове и критерии за определянето им 41

2.8.Връзка между структурите 42

2.9.Връзка между информационните системи 51

2.10.Документи 57

3.Критерии за съставяне на информация за разходите за дейности 63

4.Механизъм за определяне разходите за такси, събирани в системата на правосъдието в Испания 65

V. Правила за извършване на оценка на въздействието от въвеждането или актуализирането на такси 69

VІ. Развитие и тенденции при определянето на таксите в Кралство Испания 73

VІІ. Добри практики при определянето на размера на разходноориентираните такси 77

Добра практика 1. Актуализиране размера на таксите със Закона за държавния бюджет за съответната година 78

Добра практика 2. Разграничение между такси и публични цени 82

Добра практика 3. Законово основание за определяне размера на таксите въз основа на разходите, извършени за предоставяне на услугата 84

Добра практика 4. Максималният размер на таксата не следва да надвишава разходите за услугата 86

Добра практика 5. Предоставяне на информация на звеното за таксите. Ежегоден анализ на приходите от такси. 88

Добра практика 6. Разпределение на непреките разходи съобразно броя ангажирани служители със съответната дейност/услуга 91

Добра практика 7. Унифициране размера на таксите в съдебната система 94

Добра практика 8. Отчетност и публичност на дейността на администраторите на такси (Закон за публичността) 95

Добра практика 9. Методология за определяне размера на таксите въз основа на разходите, извършени за предоставяне на услугата. Аналитична счетоводна отчетност за разпределение на разходите 98

Добра практика 10. Забрана за индексиране на таксите с инфлацията 101

Добра практика 11. Методика за извършване на анализ на регулаторното въздействие. Анализ на поставените и постигнатите цели 104

Добра практика 12. Специализиран контрол върху разходите, извършван от Министерството на финансите на Испания 107

VІІІ. Препоръки по отношение на методологията за определяне на размера на разходноориентираните такси в България 110

ІХ. Приложения 113

1.Източници на информация 113

2.Други източници на информация 118

3.Информация за контакт с идентифицираните институции 118

4.Нормативни актове, доклади, документи и други разработки, приложени към настоящия доклад (в електронен вариант) 120


Списък на фигурите

Фигура 1. Административно-териториално деление. Автономни области и автономни градове. 10

Фигура 2. Структура на правителството на Кралство Испания 14

Фигура 3. Структура на Генерална дирекция по Данъците.................................................................................16

Фигура 4. Структура на администрацията на Генералния ревизор на държавната администрация...............17

Фигура 5. Структура на Генерална дирекция за модернизиране на администрацията, процедури и насърчаване на електронната администрация.......................................................................................................18

Фигура 6. Правила за определяне на максимален размер на таксите и на минималния размер на публичните цени............................................................................................................................................................................24

Фигура 7. Модел на аналитична счетоводна система на разходни центрове....................................................47

Фигура 8. Модел на аналитична счетоводна система на дейностите.................................................................49

Фигура 9. Модел на аналитична счетоводна система на центрове и дейности.................................................50

Фигура 10. Връзка между системите за управление и информационните системи..........................................51

Фигура 11. Разходи за персонала............................................................................................................................52

Фигура 12. Процедура в системата за управление на персонала........................................................................52

Фигура 13. Процедура за обработка на данните от системата за управление на персонала............................54

Фигура 14. Модел за определяне на степента на възстановяване на разходите (марж)...................................63

Фигура 15. Обща схема на аналитичното счетоводство......................................................................................63

Фигура 16. Система на правосъдието в Кралство Испания.................................................................................64

Фигура 17. Схема за определяне размера на таксите за услуги, предоставяни от Националния институт по токсикология и криминалистика............................................................................................................................66

Фигура 18. Определяне размера на таксите в съдебната система. Компоненти на таксата.............................67Списък на таблиците

Таблица 1. Списък на елементите на разхода и критерии за преразпределение към разходни центрове 43

Таблица 2. Разпределение на лицата по дейности 54

Списък на формулярите

Формуляр 1. Обобщение на елементите на разхода 57

Формуляр 2. Цялостно обобщение на разходите на центрове (за университет) 58

Формуляр 3. Основни разходи на центрове, по елементи 59

Формуляр 4. Окончателни разходи на центрове, по елементи 59

Формуляр 5. Обобщение на дейностите (напр. в университет) 60

Формуляр 6. Основни разходи за дейностите, по елементи 60

Формуляр 7. Окончателни разходи за дейностите 61

Формуляр 8. Информация за стойността на преподавателската дейност 61

Формуляр 9. Информация за приходите от обучение 62

Формуляр 10. Марж и степен на възстановяване на разходите 62

Формуляр 11. Справка за анализ на регулаторното въздействие 70

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница