Доклад за 2008г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница1/10
Дата11.01.2018
Размер1.53 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

“ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД


ТЕЦ “ ПЛОВДИВ СЕВЕР”
Годишен доклад за 2008г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително

34-Н0-И0-А1/2007г.Март 2009г.


3.1.Увод


 • Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

Топлофикация Пловдив” ЕАД - Предприятие за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия “ТЕЦ Пловдив Север”, Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 350 MW за производство на енергия – производство на топлинна енергия:

  • ПГ №3 и ПГ №4 с мощност 158 MW – 2 броя;

- ВПК с мощност 34 MW;

4003,Пловдив,бул.”Васил Левски” № 236

 • Регистрационен номер на разрешителното

№34/2005г. МОСВ

 • Дата на подписване на КР – 08.04.2005г.

 • Дата на влизане в сила на КР – 30.04.2005г.

 • Дата на подписване на актуализирано комплексно разрешително № 34- НО-ИО-А1/2007г.- 15.02.2008г.

 • Дата на влизане в сила на актуализирано комплексно разрешително № 34- НО-ИО-А1/2007г.- 15.03.2008г.

 • Оператор на инсталацията -“Топлофикация Пловдив” ЕАД - Предприятие за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия “ТЕЦ Пловдив Север”.

 • Адрес,тел.номер, факс и e-mail на собственика/оператора

4003,Пловдив,бул.”Васил Левски” № 236

тел. 032/95 70 18, факс-032/95 30 03, e-mail: e-mail: info@evn.bg • Лице за контакти

инж. Владимир Вълков – спец. топлоенергетика

4003,Пловдив,бул.”Васил Левски” № 236

тел. 032/901 156, факс-032/901 344, e-mail: vladimir.valkov@evn.bg • Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

ТЕЦ ”Пловдив Север” е топлофикационна централа с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за нуждите на промишлеността и комунално - битовия сектор на гр. Пловдив. Основно гориво в ТЕЦ “Пловдив Север” е природен газ;

Централата е разположена на площадка с местонахождение в промишлената зона на гр. Пловдив, район "Северен" с адрес: бул."Васил Левски" №236, с граници: на запад – бул.”Васил Левски” , открита разпределителна уредба 110 кV към НЕК “Мрежи високо напрежение и оранжерии, на север – отводнителен канал, на изток – отводнителен канал, на юг /посока от изток на запад/ - НЕК – ЕАД, клон “ВЕЦ група Родопи”, път за “Рибарника”, “Топлоремонтстрой-Пловдив”.

В ТЕЦ “Пловдив север” са инсталирани два броя енергийни котли с обща топлинна мощност 316 MW/h, три парни турбини с обща електрическа мощност 85 MW/h, върхов парен котел с топлинна мощност 34 MW/h и бойлерна уредба от 157 MW/h. Към производствения сектор са обособени следните технологични звена:

-главен корпус – намират се съоръженията на котелно и турбинно оборудване

-върхова парокотелна

-химводоочистка с прилежащи три инсталации: обезсоляваща, омекотяваща и кондензатоочистваща

-мазутно стопанство с прилежащи: разтоварище, мазутни резервоари, помпи, подгреватели, филтри, сепарираща шахта

- охладителна кула


Определен по Условие 4 на КР - Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 350 MW за производство на енергия – производство на топлинна енергия:Инсталация


Капацитет по КР

Производство 2008г.

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 350 MW за производство на енергия – производство на топлинна енергия:


350 MW

502 839 MWh


ПГ №3

158 MW

264 504 MWh
ПГ №4

158 MW

238 335 MWh
ВПК

34 MW

Не е работил


 • Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда
ЧУС

Член на управителния съвет на ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД

ПР

Представител на ръководството за околна среда

ПДГ

Постоянно действаща група по околна среда към ТЕЦ “ПЛОВДИВ Север

РП

Ръководен персонал ТЕЦ “ПЛОВДИВ Север

ИП

Изпълнителски персонал от ТЕЦ “ПЛОВДИВ Север

ЗС

Заинтересовани страни по околната средаКаталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница