Доклад за 2014 Г. По изпълнението на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите 2012-2020 Г


III.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ, ИНИЦИИРАНИ, РЕАЛИЗИРАНИ И ПОДКРЕПЕНИ ОТ НССЕИВстраница8/10
Дата21.07.2018
Размер1.3 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

III.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ, ИНИЦИИРАНИ, РЕАЛИЗИРАНИ И ПОДКРЕПЕНИ ОТ НССЕИВ

  1. Информация за дейности на национално ниво
Промени в Правилника за устройството и дейността на НССЕИВ

Секретариат на НССЕИВ е Националната контактна точка на Република България по изпълнение на НРРБИР. Секретариатът е звено в администрацията на Министерския съвет. С промени в Правилника за устройството и дейността на НССЕИВ е подобрена функцията на секретариата по координацията на административните дейности на национално равнище при формулирането, изпълнението, мониторинга и оценката на интеграционната политика. Създадената Комисия за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) има основна задача да подпомага, обсъжда и наблюдава изпълнението на заложените мерки и постигането на резултати по приоритетите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020); да планира ресурсно обезпечени и интегрирани интервенции за изпълнение на политиката на интеграция на ромите; да предлага промени в правната рамка, когато е необходимо. В изпълнение на тези дейности към Комисията функционират две работни групи: Междуведомствена работна група за ресурсно подпомагане интеграцията на ромите със средства от фондовете на Европейския съюз и Междуведомствена работна група за мониторинг на изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и правни промени.


- Участие в работата на работните групи по Споразумението за партньорство на Република България и Оперативните програми - ОПРЧР, ОПРР, ПРСР; по Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 (Работна група към Министерството на правосъдието за ромските аспекти в рамките на Програми BG 14 и BG 15), по Българско-Швейцарска програма за сътрудничество (Програма за "Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи“)

- Осма Националната среща по проект “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” се проведе на 17 октомври 2014 г. в Министерския съвет.

Проектът се е осъществява от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет съвместно с Министерство на здравеопазването, с партньорството на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Националната мрежа на здравните медиатори в България, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, пациентски организации, с подкрепата на ГлаксоСмитКлайн.

„Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” доказа своята ефективност през годините. Този проект прерасна в ползотворно сътрудничество, довело до участие на здравни медиатори, общопрактикуващи лекари и Регионални здравни инспекции в редица превантивни дейности, целящи предотвратяването на епидемии от полиомиелит и други ваксинопредотвратими заболявания.

- Кръгла маса на тема „Върховенство на закона и недискриминация” –по повод Международния ден на ромите, проведена на 8 ми април 2014 г., резиденция Бояна, София. Дискусия за преодоляване всякакви форми на дискриминационни нагласи, повишаване на институционалната и на обществената чувствителност и нетърпимост към прояви на дискриминация и „език на омразата”, пълноценно участие в обществения живот и др. с участието на председателя на НССЕИВ, институции, КЗД, БХК и други неправителствени организации, ромски младежи, посланици.

- Работна среща за обсъждане на „елементите“ на Модел за развитие на ромска общност - 19-ти ноември 2014 г., Министерския съвет. Дискусия за справяне с нарастващите социални проблеми в ромската общност, резултат от маргинализацията й: отпадане от училище, ранни бракове, институционализиране на деца, бедност, липса на достъп до качествени здравни, образователни и социални услуги. Цел на проекта е промяна на нагласите и предразсъдъците в българската и в ромската общности като фактор за поддържане на процесите на изолация.

- През месец юни 2015 г. във Варненския квартал Аспарухово бе обявена инициативата на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси (НССЕИВ) към Министерския съвет, Регионалните здравни инспекции (РЗИ) към Министерство на здравеопазването, община Варна, Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ), Български червен кръст и ГлаксоСмитКлайн за подпомагане на засегнатите от наводнението семейства във Варна и Добрич.

Десет неправителствени организации от цялата страна, работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”– „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност” заминаха за гр. Варна, за да положат доброволен труд за намаляване на щетите от бедствието в кв. „Аспарухово” и в полза на местната общност:Сдружение „Съучастие”–гр. Варна; Фондация „Областен ромски съюз” – гр. Бургас; Сдружение „ЛАРГО” – гр. Кюстендил; Сдружение „Бъдеще” – гр. Пазарджик; Фондация за регионално развитие „Рома – Пловдив” – гр. Пловдив; Фондация „Здравето на ромите” – гр. Сливен; Фондация „Инициатива за здраве” – гр. София; Сдружение „Свят без граници” – гр. Стара Загора; Фондация „Толерантност и взаимопомощ” – гр. Хасково; Фондация „Болни от астма” – гр. Ямбол.


  • Извънредна среща в подкрепа на изпълнението на дейности по проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ , които допринасят за изпълнение на целите на НСРБИР, и по-специално цел 6. „Изграждане, осигуряване на социални жилища” към Приоритет 3. „Жилищни условия” на стратегията. Основен принос за изпълнението на тази цел има схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.2. „Жилищна политика” на ОПРР.

По инициатива на Секретариата на НССЕИВ на 16.09.2014 г. в сградата на Министерския съвет се проведе среща на проф. Йордан Христосков, заместник министър-председател и председател на НССЕИВ с Националното сдружение на общините в Република България, с кметовете на Общините Тунджа, Столична – Люлин и Връбница, Казанлък и Лом и Варна. На срещата присъстваха и представители на НПО, координатори по проект „РОМАКТ“. Основна тема на разговорите беше определянето на резервните общини за конкретни бенефициенти по схема BG161PO001/1.2-02/2011 и тяхната готовност да подготвят и изпълнят проектите за осигуряване на социални жилища по ОПРР 2007-2013 г. Тема на срещата беше и предотвратяване и недопускане на казусите Варна и Бургас, които не успяха да реализират проекта.
- Дискусия на тема: „Рисковете от омразата в българското общество"- дискусия, проведена в Прес залата на Българското национално радио и излъчена оn line в сайта на БНР, на 11 февруари 2014 г. Организацията на евреите в България "Шалом" и БНР организираха дискусия за рисковете от проява на омраза в българското общество. В нея взеха участие историци, политици, журналисти и общественици. Сред тях бяха генералният директор на БНР Радослав Янкулов, кметът на София Йорданка Фандъкова, представители на институции и неправителствени организации, на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет, дипломати и др. Формален повод за дискусията бе планираният през февруари 2014 г. Луков марш в София, който може да доведе до омраза и етническо, религиозно и расово противопоставяне.

- Политици, дипломати и представители на ромски организации и групи от активисти участваха в застъпническия форум „Рамка за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите“. Той се проведе на 10 декември 2014 г. в гр. София.  Конференцията завърши с ангажимент от страна на организациите направените предложения да бъдат обобщени и внесени в съответните институции, както и от страна на политиците за задълбочен разговор по тях. Предложенията ще бъдат взети предвид при актуализиране и оптимизиране на дейността на НССЕИВ и съответните институции. Секретарят на НССЕИВ присъства и дискутира възможностите за прилагане на предложенията.  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница