Доклад за безопасност на "Складово стопанство за втечнен пропан-бутан Гара Бяла" с оператор "булмаркет дм", гр. РусеДата21.07.2018
Размер36.47 Kb.
ТипДоклад
ИНФОРМАЦИЯ
Издаване на Решение на изпълнителния директор на ИАОС за одобряване на доклад за безопасност на “Складово стопанство за втечнен пропан-бутан – Гара Бяла” с оператор “БУЛМАРКЕТ ДМ”, гр. Русе

(Информацията се предоставя съгласно разпоредбите на чл.18, ал.5 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях)
Име или търговско наименование на оператора и пълен адрес на предприятието

Операторът е изготвил вътрешен авариен план на предприятието


Номер на разрешението за одобряване на ДБ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪНШНИЯ АВАРИЕН ПЛАН

Указания за следване на инструкциите на органите за защита при бедствия по време на авари

Мерки, начин на взаимодействие и действията, които трябва да се предприемат за преодоляване на последствията от авария

Да/Не

“Складово стопанство за втечнен пропан-бутан – гара Бяла”, с оператор: “БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД гр. Русе, ПИ 711 и ПИ 712, гара Бяла, град Бяла; гр. Русе, Бул. „ Тутракан” № 100


ДА

Изготвен и актуализиран е авариен план, предоставена информация от 08.11.2016 г.Решение № 191 – АО/14.07.2016 г.

Оповестяване на застрашеното население: При възникнала авария, опеараторът незабавно започва да провежда спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и съобщава за аварията Оперативния център /ОЦ/ на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе и Кмета на община Бяла. Застрашеното население се оповестява чрез локални системи за оповестяване или задействане на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението, като се подава звуков сигнал. При непосредствена опасност за намиращото се в съседство на обекта население, отговорното длъжностно лице на обекта изпраща лице(а) от персонала за устно известяване на населението за предстоящата опасност от възникналата обстановка на обекта. При необходимост се използва и местния радиовъзел.
При възникване на авария населението

трябва да следва внимателно указанията и инструкциите на РСПБЗН-Бяла.

Населението, което е на открито и се намира в близост до района на аварията трябва да излезе по най-късия път перпендикулярно на вятъра носещ отровния облак, на безопасни места извън заразения район.

При укриване в сгради плътно да затворят вратите, прозорците и другите отвори на помещенията и да прикрепят към тях мокри одеяла и завеси, а ако е необходимо да поставят намокрена кърпа на лицето.

Пътуващите с превозни средства, попаднали в района на заразяване, да затворят плътно прозорците и вратите на моторното превозно средство и по най-късия път да напуснат заразения район.

При излизане от заразения район да снемат и да проветрят облеклото си, да промият устата и очите си, да измият няколко кратно със сапун и вода тялото си и да се преоблекат в чисти дрехи.

Да окажат помощ на пострадали, като ги изнесат на чист въздух, да им осигурят покой и да потърсят квалифицирана медицинска помощ.

След получаване на сигнал за отстраняване на аварията, населението може да напусне местата за укриване и да се завърнат по домовете и работните си места, като незабавно проветрят жилищните и работните помещения.Да избършат мебелите, подовете, стените и всички предмети в дома с влажна кърпа.


Координацията на действията със съставните части на Единната спасителна система се осъществява чрез оперативния център на РД ПБЗН - Русе и дежурен на Общински съвет за сигурност.

Организирането и координирането на екипите, участващи в оповестяването и извеждането на застрашеното население на безопасно разстояние, се извършва от Община Бяла.  1. При необходимост Кметът на общината въвежда със заповед изпълнението на общинския план за защита при бедствия;

  2. В зависимост от мащабите и последствията от аварията, Кметът може да обяви бедствено положение на територията на града;

  1. Извършва се непрекъснат обмен на информация с оперативния център на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе;

  2. При необходимост може да се привличат юридически и физически лица за предоставяне на лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;

  3. Може да се включват в дейностите по защитата и създаденото доброволно формирование на Община Бяла;

  4. Кметът на общината, организира и координира временното извеждане и предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица;

  5. Създава се организация и се координира предоставянето на възстановителна помощ на пострадалите лица;

  6. Организира се и се контролира извършването на неотложни възстановителни работи.

Каталог: home -> wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Приложение №5 към чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
2017 -> Населено място гр. Бяла кметство
2017 -> Община бяла, област русе
2017 -> Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители
2017 -> Съобщение на основание чл. 26, Ал. 3 От закона за нормативните актове
2017 -> Съобщение на основание чл. 26, Ал. 3 От закона за нормативните актове
2017 -> Отчет за финансово-икономическото състояние на оу"Св. Св. Кирил и Методий"- с. П. Косово за второто тримесечие на финансовата 2017 година
2017 -> Отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бяла, област Русе към 31. 12. 2016 година
2017 -> Доклад за екологична оценка на плана


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница