Доклад за дейността 16 Информация за сделки със свързани лица 19страница1/4
Дата11.01.2018
Размер400.79 Kb.
  1   2   3   4
2017 година

Съдържание2

I.Обща информация за Софарма АД 3

1. Регистрация и предмет на дейност 3

2. Акционерна структура към 31.03.2017 г. 3

3. Съвет на директорите 3

4. Персонал 3

5. Производствена дейност 4

6. Продукти 4

II. Развитие на дейността 5

1. Преглед основните рискове, пред които е изправено Дружеството 5

2. Преглед на дейността 7

3. Нови разработки и продукти 16

4. Значителни събития през първо тримесечие 2017 година и до публикуване на междинния доклад за дейността 16

5. Информация за сделки със свързани лица 19

III. Информация за акциите на Софарма АД 19  1. Обща информация за Софарма АД1. Регистрация и предмет на дейност


Софарма АД (Дружеството) е търговско предприятие, регистрирано в България по ТЗ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Илиенско шосе №16

Софарма АД води началото си от 1933 г. Съдебната регистрация на дружеството е от 15.11.1991 г., решение №1/1991 г. на Софийски градски съд. Софарма АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството извършва производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията. Софарма АД извършва услуги, както с производствено предназначение, така и свързани със спомагателната и обслужващата си дейност.

Дружеството притежава разрешения за употреба по реда на ЗЛАХМ за всички продукти от производствената си номенклатура.


2. Акционерна структура към 31.03.2017 г.3. Съвет на директорите


Софарма АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове както следва: д.и.н. Огнян Донев - Председател и членове Весела Стоева, Огнян Палавеев, Александър Чаушев, Андрей Брешков. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор д.и.н. Огнян Донев.

4. Персонал


Средно-списъчният брой на служителите за 2017 г. в Софарма АД е 1 842 работници и слжители (при 1 873 за 2016 г.). В таблицата по-долу е посочена по-детайлно информация относно персонала в дружеството.
 

отн. дял

31.03.2017

%

Брой служители към 31.03.2017 г.

1865

100%

Висше образование

812

44%

Полувисше образование

43

2%

Средно образование

979

52%

Основно образование

31

2%

Служители до 30 г.

190

10%

Служители 31 - 40 г.

401

22%

Служители 41 - 50 г.

616

33%

Служители 51 - 60 г.

536

29%

Служители над 60 г.

122

6%

Жени

1158

62%

Мъже

707

38%

Програмите за обучение, предлагани на служители на Дружеството, имат за цел развитието на компетенциите на служителите. Политиката в областта на обучението е специално насочена към предоставяне на високи професионални познания, както и във връзка с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Работниците и служителите имат право на по-високо допълнително възнаграждение, изисквано от приложимия закон за извънреден труд, нощни смени и работа в събота, неделя и по време на празници. Служителите, които работят при специфични, вредни или опасни условия, получават лични предпазни средства и надбавки.


5. Производствена дейност


Софарма АД има осем производствени завода, съобразени с изискванията на ЕС, които се намират в България. Дружеството е най-големият български производител на ампули и супозитории.

Производствената дейност на дружеството се осъществява и развива в следните основни направления:  • Субстанции и препарати на основата на растителни суровини (фитохимично производство);

  • Готови лекарствени форми в т.ч.
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница