Доклад за дейността 2 Междинен доклад за финансовото състояниестраница8/11
Дата19.07.2018
Размер0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Нематериални активи

Към 31 март 2011 г.

Патенти и лицензи

Общо
000 лв

000 лв.


Брутна балансова стойностСалдо към 1 януари 2011 г.

6

6

Салдо към 31 март 2011 г.

6

6

Балансова стойност към 31 март 2011 г.

6

6Брутна балансова стойност

Други

Общо
000 лв.

000 лв.


Брутна балансова стойностСалдо към 1 януари 2010 г.

6

6

Салдо към 31 март 2010 г.

6

6

Балансова стойност към 31 март 2010 г.

6

6
  1. Данъчни вземания
2011

2010
000 лв.

000 лв.

ДДС за въстановяване

-

1
-

1  1. Други вземания
2011

2010
000 лв.

000 лв.

Авансово платени суми

1

-
1

-


  1. Пари и парични еквиваленти
2011

2010
000 лв.

000 лв.

Парични средства в брой и в банки:- български лева

5

32

- евро

0

1
5

33


  1. Собствен капитал

    1. Акционерен капитал

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 650 000 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.Брой акции

000 лв.

Към 31 март 2011 г.Към 1 януари 2011 г.

650 000

650

Към 31 март 2011 г.

650 000

650


Към 31март 2010 г.Към 1 януари 2010 г.

650 000

650

Към 31 март 2010 г.

650 000

650

Списъкът на акционерите на Дружеството е представен както следва:2011

2011

2010

2010
Брой акции

%

Брой акции

%
„Глобекс Истейт” АД

350 000

53.85

350 000

53.85

ДФ „Статус Нови Акции”

149 450

22.99

149 450

22.99

„Българска Енергетика” АД

130 000

20.00

130 000

20.00

„Изола Инвестмънт” ЕООД

20 000

3.08

20 000

3.08

Александър Асенов Панов

500

0.07

550

0.07

Стефан Петков Стефанов

50

0.01

50

0,01
650 000

100.00

650 000

100.00


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница