Доклад за дейността 2 Отчет за доходитестраница2/10
Дата25.07.2016
Размер0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

По – подробна информация за сделките със свързани лица за периода са посочени в точка 12 на финансовия отчет на Дружеството.Диана Павлова

Директор връзки с инвеститорите

Отчет за доходите

Пояснение

За 6 месеца към 30 юни 2009 г.

За 6 месеца към 30 юни 2008 г.

За годината към 31 декември

2008 г.
000 лв

000 лв

000 лв

Приходи от продажби
17 132

22 604

45 546

Други доходи
3 226

588

972
Разходи за материали
(6 173)

(9 141)

(18 569)

Разходи за външни услуги
(4 424)

(4 424)

(9 172)

Разходи за персонала
(2 498)

(2 659)

(5 859)

Разходи за амортизация на нефинансови активи
(687)

(907)

(1 847)

Други разходи
(2 923)

(2 542)

(6 036)

Себестойност на продадени стоки и други краткотрайни активи(13)

-

-


Печалба от оперативна дейност
3 640

3 519

5 035
Финансови разходи
(145)

(176)

(545)

Финансови приходи
187

108

324

Печалба за периода преди данъци
3 682

3 451

4 814

Разходи за данък

10

(368)

(345)

(504)

Печалба за периода
3 314

3 106

4 310
Доход на акция
лв.

лв.

лв.
11

0.11

0.11

0.15Изготвил: ____________________

/Галина Петрова/Изпълнителен

директор: _____________________

/Драгомир Кочанов/
Дата: 27.07.2009 г.


Отчет за всеобхватния доходПояснение

За 6 месеца към 30 юни 2009 г.

За 6 месеца към 30 юни 2008 г.

За годината към 31 декември

2008 г.
000 лв

000 лв

000 лв
Печалба за периода
3 314

3 106

4 310
Друг всеобхватен доход

Други изменения във всеобхватния доход
39

-

20

Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци

39


-


20

Общо всеобхватен доход за периода
3 353

3 106

4 330
Изготвил: ____________________

/Галина Петрова/Изпълнителен

директор: _____________________

/Драгомир Кочанов/

Дата: 27.07.2009 г.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница