Доклад за дейността 2 Отчет за доходитестраница3/10
Дата25.07.2016
Размер0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Отчет за финансовото състояниеПояснение

За 6 месеца към 30 юни 2009 г.

За 6 месеца към 30 юни 2008 г.

За годината към 31 декември 2008 г.000 лв

000 лв

000 лв
Активи

Нетекущи активи

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

4

56 978

43 455

51 570

Инвестиции в дъщерни дружества
1 504

1 504

1 504

Нематериални активи

6

118

60

85

Дългосрочни финансови активи
17

17

17

Активи по отсрочени данъци
166

102

166

Нетекущи активи
58 783

45 138

53 342
Текущи активи

Материални запаси
1 035

1 401

1 410

Краткосрочни финансови активи
7

47

8

Търговски вземания
2 471

2 858

3 258

Вземания от свързани лица

12.6

630

802

807

Данъчни вземания
17

-

16

Други вземания
2 838

2 643

2 078

Парични средства
1 196

1 622

320

Текущи активи
8 194

9 373

7 897Общо активи
66 977

54 511

61 239
Изготвил: ____________________

/Галина Петрова/Изпълнителен

директор: _____________________

/Драгомир Кочанов/
Дата: 27.07.2009 г.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница