Доклад за дейността 2 Отчет за доходитестраница7/10
Дата25.07.2016
Размер0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5Лизинг

Към 30 юни 2009 г., Дружеството има сключен договор за обратен лизинг от 24 юни 2009 г. с “Иморент България” ЕООД за 4 броя речни, сухотоварни, закрити, несамоходни секции тип Европа II.


Нетната балансова стойност на активите, взети на лизинг е 9 493 хил. лв. Активите са включени в групата на Имоти, машини, съоръжения и оборудване.
Бъдещите минимални лизингови плащания в края на текущия отчетен период са както следва:

До 1 година

От 1 до 5 години

Над 5 години

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.
31 юни 2009 г.

Лизингови плащания

1 276

5 104

1 276

7 656

Финансови разходи

(331)

(768)

(37)

(1 136)

Нетна настояща стойност

945

4 336

1 239

6 520

Лизинговият договор включва фиксирани лизингови плащания и опция за закупуване в края на 6-тата година от срока на лизинга. Не са признавани приходи от условни наеми и не се очакват приходи от подлизинг, тъй като всички активи, за които е сключен лизингов договор, се използват само от Дружеството.
6Нематериални активи

За шестмесечие към

30 юни 2009 г.


Софтуер
000 лв.Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2009 г.

107

Новопридобити активи

47

Салдо към 30 юни 2009 г.

154Амортизация
Салдо към 1 януари 2009 г.

(22)

Амортизация за периода

(14)

Салдо към 30 юни 2009 г.

(36)Балансова стойност към 30 юни 2009 г.

118За шестмесечие към

30 юни 2008 г.


Софтуер
000 лв.Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2008 г.

16

Новопридобити активи

58

Салдо към 30 юни 2008 г.

74Амортизация
Салдо към 1 януари 2008 г.

(12)

Амортизация за периода

(2)

Салдо към 30 юни 2008 г.

(14)Балансова стойност към 30 юни 2008 г.

60За годината към

31 декември 2008 г.


Софтуер
000 лв.Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2008 г.

16

Новопридобити активи

91

Салдо към 31 декември 2008 г.

107Амортизация
Салдо към 1 януари 2008 г.

(12)

Амортизация за периода

(10)

Салдо към 31 декември 2008 г.

(22)Балансова стойност към 31 декември 2008 г.

85


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница