Доклад за дейността на " Ломско пиво "ад през 2009 г. Съдържание: I. Обща част 6страница3/9
Дата02.06.2018
Размер0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4. СТРАТЕГИЯ, ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През изтеклата 2009 г. Съветът на директорите на „Ломско пиво” АД предприе редица мерки за подобряване качеството на произвежданата продукция. Бяха поканени консултанти от водещи пивоварни институции в Германия. Извършени бяха и дейности, насочени към запазване и увеличаване на пазарния дял на „Ломско пиво” АД, който през последните години, особено в условията на световна финансово-икономическа криза, бележи известен спад.


Продуктите на дружеството се продават предимно в Северозападна България, но средносрочните цели на Ръководството са свързани с реализиране на продажби на територията на цялата страна.
В следващата таблица са систематизирани основните инвестиционни намерения на Ръководството на „Ломско пиво” АД:

Описание на инвестицията

Цел

Стойност на инвестицията

1.

Закупуване на „Етикр машина”:

Подобряване на визията на РЕТ бутилките. Замяна на хартиен с пластмасов етикет.

~ 100 000 лева

2.

Направата на втори сондаж и причиствателно съоръжение

Подобряване на качеството на водата /замяна на теглената и пречиствана вода от река „Дунав” с вода от кладенец.

~ 131 500 лева

3.

Ремонт на водоем със суха камера и резервоари за чиста вода, арматура и подмяна на стоманени тръби с полиетиленови

Подобряване качеството на водата.

~ 55 000 лева

4.

Закупуване на хладилни витрина

Увеличаване броя на обектите, продаващи продуктите на предприятието; Увеличаване на пазарния дял.

~ 226 000 лева

5.

Закупуване на бар витрини

Навлизане на студения пазар; Увеличаване на пазарния дял.

~ 20 880 лева

6.

Закупуване на чадъри 3,5 / 3,5 м.

Навлизане на студения пазар; Увеличаване на пазарния дял.

~ 77 400 лева

7.

Закупуване на стелажи

Увеличаване на броя на обектите, продаващи продуктите на предприятието; Увеличаване на пазарния дял.

~ 7 500 лева
ОБЩО:

~ 618 280 лева


5. Научно изследователска и развойна дейност, патенти и лицензии


През 2009 г. в „Ломско пиво” АД е разработен нов асортимент пиво – светло, с алкохолно съдържание - 9%, а през м. октомври Дружеството започна производството на пиво - Мизия 2.5 л. и Оптима 2.5 л. за търговските вериги.

Марката Ломско Пиво също е нова, като продажби с нея са реализирани за първи път през м. юни 2009 г. Плановете на Мениджмънта са марката Ломско Пиво да бъде позиционирана в ниския ценови сегмент, докато цените на марката Алмус (предлагана вече в нова фирмена бутилка – показана на снимката по-долу) се актуализират и насочват продукта към основния ценови сегмент.“Ломско пиво” АД е в процес на разработване на Система за управление на качеството, съгласно Международен стандарт ISO 9001.6. Информация, свързана с опазването на околната среда

През 2006 г е монтирана нова горелка “Рай” на парения котел ПКМ6, която решава проблема с вредните емисии. През септември 2009 г. фирма “Рай-Сервиз” извърши настройка на горелката и замерване на вредните емисии в димните газове на ПКМ6.

Около мазутните резервоари са изградени земнонасипни обваловки. Площадката на парова станция и мазутното стопанство нямат връзка с площадковата канализация и не съществува опасност от замърсяване на отпадъчните води с нефтопродуки.

За предотвратяване на замърсяването на въздуха с прах от мелничното отделение е изградена прахоулавяща система, която се подържа в изправност, като отделените прах и леки примеси посредством пневмотранспорт се отвеждат извън мелничното отделение и попадат в бункер за съхранение.

Отпадъчните води на “Ломско пиво”АД се заустват в р. Дунав съгласно Разрешително за ползване на воден обект заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от 2006 г. “Ломско пиво”АД извършва собствен мониторинг на отпадъчните води и има сключен договор с Регионалната лаборатория-Монтана към МОСВ за анализ на отпадъчните води.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница