Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница18/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21Информация, свързана с опазването на околната среда
„Енемона-Гълъбово” АД притежава Сертификат за съответствие на Системата за управление на околната среда с изискванията на стандарта ISO 14001:2004. Дружеството прилага Системата за управление на околната среда с изискванията на стандарта с област на приложение проектиране, управление и изпълнение на проекти в енергетиката, промишленото и гражданското строителство.

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен купувач/потребител
Приходите на „Енемона-Гълъбово” АД за първото тримесечие на 2009 г. са както следва:
Дейност

Приходи по месеци в хил лв

Януари

Февруари

Март

1

Приходи от основна дейност

257

2 485

2 022

2

Приходи от продажби на услуги

3

1

3

3

Приходи от продажба на материали

0

1

0

4

Приходи от други продажби

2

5

21
Общо

262

2 492

2 046Списък

на доставчиците със сключени рамкови договори за доставки на материали и инструменти
Доставчик

Номенклатура

1

ВЮРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Крепителни елементи /дюбели и анкери/, свредла, хиликали и др.

2

ХИЛТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Пробивна техника, крепителни елементи /дюбели и анкери/, свредла, боркорони, химикали и др.

3

ВАЙД БУЛ ЕООД

Кабелни обувки, кабелни връзки, бананки, подове и др.

4

Консорциум национална база за инструменти ООД

Инструменти, свредла и др.

5

ФИЛКАБ АД

Кабели и проводници, каб. арматура, каб. системи, ел. апаратура, осв. Техника, ел. инсталационни материали и др.

6

В и В ИЗОМАТИК ООД

Кабели и кабелни аксесоари и др.

7

ОБО Беттерманн България ЕООД

Кабелоносещи системи - скари, канали, колена, тройници и др.

8

БЬОЛЕР ТРЕЙДИНГ ЕООД

Консумативи за заваряване

9

КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"

Канцеларски материали, офис обзавеждане и др.

10

ЖЕЛЕЗНИК - М ООД

Метали и метални изделия

11

АРГОС 71 ЕООД

Метали, бои и грундове, електроди и др.

12

ИТТ - БЪЛГАРИЯ ООД

Крепежни елементи

13

КРОС-3 ООД

Крепежни елементи, пробивни машини, трамбовки, дискове, ъглошлайфи и др.

14

ТЕРАЗИД ЕООД

Топлоизолац. плочи, лепила, разтвори, мазилка, керамика, грундове, бои и др.

15

''Оргахим'' АД

бои,лакоже,мазилки

16

''В и В Комерс'' ЕООД

Сухи строителни смеси, шпакловъчни материали,хидро и топло изолации, газобетон и др.

17

''Евромаркет - БРД'' - ООД

Машини, компресори, инструменти

Изградена е структура от одобрени доставчици на материали, консумативи и услуги, с които са сключени рамкови договори. Осигурени са повече от един доставчик за основните материали и консумативи, поради което считаме, че има много ниска степен на зависимост по това отношение.Стойността на сключените договори през периода възлиза на

1 471 922 лева
Възложител

Предмет на договора

Стойност

1

МИЦУИ

Материали за времнна топлоизолация на Абсорбер 2

32 496,50

2

АЛСТОМ

Направа отвори в бетон във Въглеснабдяване

134 701,79

3

"Енел Марица изток 3" АД

Подмяна на работно колело на мелещ вентилатор 2В - 1 бр

1 927,00

4

АЛСТОМ

Охрана на монтирано оборудване

12 381,60

5

АЛСТОМ


Осигуряване дежурен ел.техник поради отсъствие на пожароизвествяване - за декември

15 030,106

Eнел Продуционе

Допълнителни дейности за месец ноември - Блок 4

3 701,99

7

Енел Продуционе

Допълнителни дейности за месец декември - Блок 4

11 034,79

8

МИЦУИ

Монтаж и демонтаж на временна топлоизолация на Абсорбер 2

143 098,00

9

АЛСТОМ

Модификация на системата за осветление въввхода на ХВО

1 791,67

10

"Енел Марица изток 3" АД

Смяна на дюзи на филтър на Блок 3

6 577,60

11

"Енергомонтаж комплект" АД

Доставка и монтаж на кабел 3х25 +16 мм²

3 210,22

12

АЛСТОМ

Почистване на РУНН 0,4 кV

5 322,24

13

МИНИМАКС

Монтаж на противопожарни системи и оборудване за Дробилен корпус

46 204,18

14

АЛСТОМ

Електрозахранване втори етаж на селище на Алстом Пауър Бойлер

5 300,00

15

МИЦУИ


Ремонт клапа за линия № 5 на Рециркулационните помпи на Абсорбер 02

4 494,51


16

АЛСТОМ

Осигуряване дежурен ел.техник за ПНД януари

2 740,48

17

"Енел Марица изток 3" АД


Поради голямо абразивно износване на работно колело и уплътняващ нож е необходим спешен ремонт на МВ 1В на КА1

2 200,00


18

"Енел Марица изток 3" АД

Подмяна работно ктолело на МВ - 3Ж

1 927,00

19

"Енел Марица изток 3" АД

Подмяна работно колело на МВ - 3Е

1 927,00

20

МИЦУИ

Доставка на вложки за фланцовите съединения на конструкцията, носеща комините


2 369,98


21


Е & Z


Доставка и монтаж на осветителна инсталация и контакти в КСК помещение на въглищен траспортьор Т 19

1 200,55


22

"Енел Марица изток 3" АД

Доставка и монтаж на вентилационна система в КРУ на ЦПС

4 066,00

23

"Енел Марица изток 3" АД


Извършване на неотложни ремонтни операции по ИВП КА 3 -ремонт на компенсатори 6 и 7 ръкав

4 542,93


24

"Енел Марица изток 3" АД

Поддръжка на механична част - ремонт роторен редуктор на КРС Б

1 260.00

25

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД


Изграждане на помещение за оборудването за емисионен контрол на СОИ-1 - кота 25, газоход на вход и кота 81-мокър комин

79 145,0026

Eнел Продуционе

Допълнителни работи за месец януари 2009 г.

1 708,61

27

АЛСТОМ

Временно захранване ПНР група на АЛСТОМ - 3 етаж

6 600,00

28

"Енел Марица изток 3" АДТехнически и професионални услуги - Основно измиване и почистване на КРС и прилежащ релсов път преди основен ремонт

3 500,00

29

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАДВертикална планировка и изграждане на площадка за временно мобилно селище в района на склад "Втора употреба" в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

186 780,00


30

АЛСТОМ


Осигуряване на дежурен електротехник поради отсъствието на пожароизвестяване - 01.2009

14 604,16


31

E & Z


Доставка и монтаж на захранващ тръбопровод мелещ корпус(анекс № 1 )

9 210,51

32

"Енел Марица изток 3" АДПоради голямо абразивно износване на работно колело и уплътняващ нож е необходим спешен ремонт на МВ 1Б на КА1

2 200,00

33

"Енемона" АДРемонтно-възстановителни работи в Професионална гимназия по механотехника и транспорт "Н.Й.Вапцаров" гр. Стара Загора

339 687,6934

"Енел Марица изток 3" АД

Авариен ремонт на мелещ вентилатор 3Г на КА 3

6 297,00

35

АЛСТОМ

Електрозахранване селище на AES

59 000.00

36

АЛСТОМ

Осигуряване на електротехник за ПНР - 12.2008 г.

1 410,08

37

АЛСТОМ

Доставка на щепсели и контакти за Алстом РВ

19 550,31

38

АЛСТОМ

Поддръжка на ел.оборудване на котела

12 908,48

39

АЛСТОМ

Електрозахранване втори етаж на контейнери на площадката

2 750,00

40

АЛСТОМ

РVС протектори за охранни тръби

2 849,40

41

АЛСТОМ

Доставка на диелектрична пътека

4 585,00

42

АЛСТОМ

Довършителни строителни работи по кабелни шахти

39 116,60

43

АЛСТОМ

Електроуслуги за монтажната група на Алстом

3 519,00

44

АЛСТОМ


Монтаж на анкерни болтове и закладни части на жп линия в района на Въглеподаване

189 500,0045

АЛСТОМ

Осигуряване електротехници за ПНР - 02.2009

3 059,92

46

АЛСТОМ


Осигуряване на дежурен електротехник поради отсъствието на пожароизвестяване - 02.2009

12 156,8847

"Енел Марица изток 3" АД

Изработка кутии сигнализация за ГТЛ Черно езеро

19 289,00

48

АЛСТОМ

Доставка и монтаж на кабелни муфи

956,12

49

АЛСТОМ

Модификация на осветителна система кота -4,5 м. на котел 1 и 2

2 032,023. „ЕНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ”АД (ЕМКО)
„Енергомонтажкомплект” АД (ЕМКО), със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Белене, гр. Белене 5930, П.К. 63 ПЛ. АЕЦ, е създадено през 1988 г. Предметът на дейност е: пpoekтиpaнe, cтpoитeлcтвo, moнтaж и pemoнт нa eнepгиини пpomишлeни и битoви oбekти и oбekти нa гaзифиkaция в cтpaнaтa и чужбинa, пpoизвoдcтвo нa нecтaндapтнo oбopудвaнe, meтaлни koнcтpуkции, peзepвoapи, cьopьжeния, eл.oбopудвaнe зa cтpaнaтa и чужбинa, вьншнa и вьтpeшнa тьpгoвия, уcлуги. Капиталът е 2 415 696 лева и 67.52% от него е собственост на “Енемона” АД.
Дружеството е специализирано в производство на нестандартни стоманени конструкции от въглеродни, легирани и неръждаеми стомани. Производствената база на компанията е на територията на АЕЦ „Белене” и е свързана с националната пътна инфраструктура на България.

ЕМКО АД е сертифицирано по ISO 9001:2000.


Производството на предприятието е съсредоточено основно за ТЕЦ Марица Изток 1 с възложители АЛСТОМ, Франция и АЛСТОМ, Швеция. Има изградени добри партньорски отношения с чуждестранни компании от цял свят.
От основаването си до днес „ЕМКО” Белене е изпълнило договори в над 50 обекта, в повече от 20 държави.
Един от значимите проекти, в които компанията е взела участие е ТЕЦ Василикос, Кипър. Там дружеството извършва проектиране, производство и монтаж на резервоар за мазут.
Към момента, „ЕМКО” Белене, работи изцяло по поръчки на Алстом Франция и Алстом Швеция за проекти на територията на ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 2.
Текуща стопанска политика

Текущата стопанска политика на дружеството е насочена основно към преодоляване на негативните последици от икономическата криза и се работи в следните направления: • Търсене на инвеститори от същия бранш за договаряне на подизпълнителска работа за производство и монтаж;

 • Търсене на стари инвеститори и възстановяване на договорни отношения за нови поръчки при изгодни условия и за двете страни;

 • Оптимизиране на личния състав по цехове, бригади, групи и звена и запазване на качествените изпълнители;

 • Организация на работната заплата като остатъчна величина;

 • Отдаване на работна ръка под наем.


Развитие на персонала

Средно списъчният състав на дружеството към 31.03.2009 е 206 човека от тях: • Администрация 23 човека;

 • Монтажници 114 човека;

 • Електричари 6 човека;

 • Заварчици 38 човека;

 • Бояджии 3 човека;

 • Кранисти мостовици 13 човека;

 • Шофьори на леки автомобили 2 човека;

 • Шофьори на автобуси 3 човека;

 • Шофьори на товарни автомобили 2 човека;

 • Автокранисти 2 човека.


Текущите и предстоящи сделки на дружеството
Производствената програма на ЕМКО АД включва обекти, които са стартирали през 2008 г., като изпълнението им продължава и през 2009г. Основни клиенти през 2009 г. се очертават поделенията на фирма АЛСТОМ в страната и чужбина. Набелязаните насоки, в които трябваше да се насочат усилията на ръководството и производствения персонал, бяха изпълнени.
Обезпечени бяха с ресурси действащите обекти при зимни условия – усилията бяха насочени предимно към изпълнение графиците по договорите с АЛСТОМ България на ТЕЦ Марица-Изток I.

Очаквани договори


 • ТЕЦ „Марица Изток 2” – резервоари и метални конструкции;

 • АЛСТОМ Германия – проект FF – изработка и доставка на ръкавен филтър;

 • 626 886 кг. Метални елементи на стойност 2 480 000.00 лв. Очаква се възлагането да бъде направено до 30.06.2009 г.


Информация относно приходите разпределени по отделни категории дейности, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производство на стоки или предоставяне на услуги с отразяване на степента на зависимост на всеки отделен купувач /потребител/

През първото тримесечие на 2009 г. дружеството е реализирало приходи в размер на 2 118 хил.лв. от тях:

2 062 х. лв. приходи от продажби

12 х.лв. приходи от транспортни услуги

44 х.лв. други в т.ч.: приходи от продажба на материали 1 х. лв.

приходи от наеми на МБ 2 х. лв.

приходи от продажба на отпадъци 41 х.лв.
Големи клиенти през първо тримесечие:

АЛСТОМ Финландия обект С-07-463 433 х.лв.

АЛСТОМ Швейцария за обект в Холандия 234 х.лв.

АЛСТОМ Швейцария за обект в Тунис 202 х.лв.

АЛСТОМ Швейцария за обект в Франция 126 х.лв.

АЛСТОМ България за об.ESP 71P00077 1 068 х.лв.Информация за сключени договори през периода

 • Договор с АЛСТОМ Швейцария - рамков, текущ за производство и доставка на анкерни кутии;

 • Газови турбини – месечно по 14 комплекта при възлагане на стойност 12 000.00 лв за комплект. В момента се работи по поръчка за 20 комплекта.газови турбини;

 • Парни турбини месечно по 4 комплекта на стойност 34 000.00лв. за комплект.


Описание на основните рискове и несигурности пред дружеството през първо тримесечие на 2009г. до края на текущата година

1. Намаляване на поръчките в условията на финансовата криза;

2. Необходимост от изграждане на нова производствена база;

3. Нелоялна конкуренция;

4. Необходимост от подновяването на механизацията.

НАПРАВЛЕНИЕ ”ЕНЕРГЕТИКА” В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА

4. “ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС” ЕАД
“Eнемона Ютилитис” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. “Панайот Хитов” № 1А, е 100% собственост на “Енемона” АД. То е еднолично акционерно дружество, създадено през м. декември 2005 год. Законът за енергетиката разкри възможност да се рационализират потреблението на енергия и енергийния баланс на страната, както и участието на частни инвеститори в производството, разпределението и търговията с електрическа енергия., по този начин дружеството ще се включи и разгърне дейността си на пазара като “търговец на електрическа енергия”. Успешното развиване на търговия с електроенергия предполага познаване на структурата на пазара, участниците, характера на сделките, правилата при сключване на договорите за покупко-продажба. Очертава се тенденция за разширяване на пазара чрез постепенното увеличаване на броя на потребителите на електрическа енергия, като след средата на 2007 г. се предвижда пълно отваряне на пазара , т.е. всеки потребител ще може да избира лицето, от което да закупува електрическа енергия. “Енемона Ютилитис” ЕАД ще купува електроенергия от производителите, ще я продава на привилегированите потребители и ще сключва договори за покупка или продажба и с други търговци на електрическа енергия. Планира се разширяване на дейността чрез включване на богата гама услуги и насочване към нови дейности като се използват възможностите за развитие, предоставени от Закона за енергетиката.

„Енемона Ютилитис” ЕАД е регистрирано със съдебно решение на Врачански окръжен съд от 5.12.2005 г. Дружеството е с капитал 2 250 000.00 лева, разпределен в 1 710 000 обикновени поименни актции и 540 000 обикновени акции на приносител с номинална стойност 1 лев всяка една. Едноличен собственик на капитал е „Енемона” АД

„Енемона Ютилитис” АД притежава участия в „ПиринПауър” АД в размер на 8000 лева и в „Регионалгаз” АД в размер на 25 000 лв.
През март 2006г. „Енемона Ютилитис” ЕАД получи от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Лиценз за търговия с електрическа енергия.
Текуща стопанска политика
През февруари 2009г. дружеството получи разрешение за ползване за обект „Газостнация за зареждане на автомобили и авторемаркета с компресиран природен газ” гр. Симитли, с което приключи инвестиционния период на проект „Виртуален газопровод Симитли- Гоце Делчев”.


Проект

Статус на проекта

Размер на инвестицията за проекта

Собствено участие

Външно финансиране

Виртуален газопровод Димитровград - Свиленград

Закупуване на 5 бр. полуремаркета-предстои през второто тримесечие на 2009г.
1 271 хил.лв - грант

Изграждане на подобект – Компресорна станции Димитровград-спрян

600 хил лв

1 400 хил лв

Закупуване на седлови влекач – 1 бр. -предстои през третото тримесечие на 2009г.

60 хил лв

140 хил лв


Текущи и предстоящи сделки
За първото тримесечие на 2009г. в „Енемона Ютилитис” ЕАД са реализирани сделки със следния обем:

• от продажба на електрическа енергия 18 256 хил лв.

• от продажба на природен газ 236 хил лв

• от продажба на услуги 17 хил лв.


Очаквани приходи за 2009г.: от търговия с електрическа енергия 45 000 хил.лв, от търговия с природен газ 1 200 хил лв.
За първото тримесечие на 2009 г. „Енемона Ютилитис” ЕАД е реализирала сделки на обща стойност 18 509 хил лв.


Дейност

Приходи по месеци в хил лв

Януари

Февруари

Март

Търговия с електроенергия

7 434

5 228

5 594

Търговия с компресиран природен газ

44

73

119

Други

0

0

17Информацията за източниците за снабдяване с материали
Дейността на „Енемона Ютилитис” ЕАД е търговия с електрическа енергия и природен газ. Търговията с електрическа енергия е лицензионна дейност. Основен доставчик на „Енемона Ютилитис” ЕАД е „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Степента на зависимост е висока. Именно заради това, екипът на „Енемона Ютилитис” ЕАД обръща особено внимание на възможността да се внася електрическа енергия от съседните на България страни. През първото тримесечие на 2009 г. пазарната конюнктура в региона позволи това направлевние да заработи с по-големи обеми и икономически по-ефективно.
За дейността търговия с природен газ, според българското законодателство доставчик на тази стока може да бъде единствено „Булгаргаз” ЕАД, следователно степента на зависимост е много висока.
Развитие на персонала
Pо проект „Виртуален газопровод Симитли – Гоце Делчев” през първото тримесечие на текущата финансова година са назначени 2 оператори. Същите са обучени според изискванията на нормативната уредба за работа с опасни товари и съоражения с висока степен на опасност. Предвижда се през 2009 г. да се назначи и един шофьор.
Описание на основните рискове и несигурности пред дружеството през първото тримесечие на 2009 г. и прогноза за предстоящата финансова година

Основните рискове и несигурности пред „Енемона Ютилитис” ЕАД, касаещи търговията с електрическа енергия, са свързани с настъпилата финансова и икономическа световна криза. Очаква се намаляване на консумацията на електрическа енергия, първоначално на пазара в България, а след това и в региона. В тази връзка са възможни забавяне на плащанията от страна на вътрешните контрагенти на дружеството, както и изпадане в неплатежоспособност на някой от тях.

Предвижда се насочване на евентуални свободни количества енергия от вътрешния към външния пазар, с цел компенсация на намаляване на консумацията в страната.

Промяна цената на ел.енергията, промяна правилата за търговия с електрическа енергия, промяна на договорните количествата, купувани от „АЕЦ Колоздуй” ЕАД.

Повишената цена на природния газ е основият риск в търговията с природен газ. Газовата криза продължила 2 седмици през месец януари 2009г. доведо до около 20 процентно намаление на потреблението за първото тримесечие на 2009г.

Най-голям риск за дейността на „Енемона Ютилитис” ЕАД е настъпилата финансова и икономическа криза.НОВИНИ

На 6 февруари 2009 г. се състоя първият етап на сертификационния одит на Системата за управление на качеството (СУК), съгласно изискванията на ISO 9001:2000 на „Енемона Ютилитис” ЕАД. Вторият етап се проведе на 14 март. Предстои дружеството да получи сертификат за внедрена СУК, която обхваща процесите на търговия с електроенергия и компресиран природен газ.5.“НЕВРОКОПГАЗ” АД
„НЕВРОКОПГАЗ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев 2900, област Благоевград, община Гоце Делчев, ул. „Ал Стамболийски” №11, ет.3. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 03 юли 2008 година, с предмет на дейност – проучване, проектиране, изграждане, пуско-наладъчни работи и експлоатация на газоразпределителни мрежи - ниско, средно и високо налягане, доставка, проддръжка и ремонт на газови уредби и уреди, търговия /вътрешна и външна/ с всички видове енергоносители /след получаване на разрешение или лицензия за съответната дейност в предвидените от закона случаи. Капиталът е 50 000 лева и «Енемона» АД като акционер притежава 90.00% от него.
Текуща стопанска политика

„Неврокоп-газ” АД, учредено на основата на публично частното партньорство, е регистрирано на 03.07.2008 г. с цел да получи лицензии за газоснабдяване и газоразпределение на територията на град Гоце Делчев. Проектът е иницииран от община Гоце Делчев и е част от Плана за развитие на общината. Необходимостта от изграждане на газоразпределителна мрежа се обуславя от факта, че гр. Гоце Делчев се развива бурно в последните години като привлекателна туристическа дестинация, като промишлен и културен център, имайки предвид голямата близост до гръцката граница и значителния приход на чуждестранни инвестиции в общината.

Община Гоце Делчев не попада в списъка на газоразпределителни региони по чл.4 ал.2, т.6 от ЗЕ. Проектът се основава на прилагането на високотехнологично решение – „виртуален газопровод”, който ще свързва газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД с разпределителната мрежа на дружеството посредством транспортни модули с компресиран природен газ. На територията на града е изграден газорегулаторен и снабдителен пункт (ГРСП), при който налягането на компресираният природен газ се намалява до необходимата степен, за да може терминалът да бъде използван за изходна точка на бъдещата газоразпределителна мрежа (ГРМ).

Газоразпределителната мрежа (ГРМ) на град Гоце Делчев ще обхване 100% от обществено-административния и промишлен сектори, както и ще осигури възможност на всички желаещи граждани да станат потребители на природен газ. За осигуряване на капацитета на бъдещата ГРМ се предвижда допълнителното изграждане на втори ГРСП в североизточната част на града, който да осигури пълното необходимо количество природен газ за потенциалните потребители и да предвиди необходимия резерв от природен газ.

Дейността по газоразпределение на „Неврокоп-газ” АД ще се осъществи чрез изграждане на газоразпределителна мрежа в рамките на три години и успоредно с това чрез сключване на договори за присъединяване и договори за продажба на природен газ с потенциалните клиенти. Взаимоотношенията, свързани с продажбата на природен газ между дружеството и потребителите на природен газ за битови нужди, ще се уреждат чрез утвърдени от ДКЕВР „Общи условия в договорите за продажба на природен газ”, които ще се сключват между потребителите и газоразпределителното предприятие.

Продажбата на природен газ за някои по-големи потребители се осъществява от „Булгаргаз” ЕАД, а за останалите потребители от газоразпределителните дружества или търговци. Продажбата на природен газ на крайни потребители изисква изграждане на инфраструктура на газоразпределителното предприятие или съответно на търговеца, което включва изграждане на ГРМ или газостанции на природен газ и захранването им с екологичното гориво. За развитието на газовия пазар, предвид липсата на газопреносна мрежа до голяма част от населените места, съответно и на ГРМ в тях, има два подхода: • изграждане на газопреносна мрежа до населените места и ГРМ в тях за доставка на природния газ от газоразпределителните дружества до обекти за продажба или

 • алтернативни средства за доставка на природен газ чрез компресиране и транспортиране в мобилни модули до обектите за продажба, като този подход е по-бърз за реализация и сравнително икономичен.

Настоящият проект е екологичен инвестиционен проект, чрез реализацията на който ще се намалят вредните емисии от употребата на въглеводородни горива във въздушния басейн на гр. Гоце Делчев и региона.

За изграждането на градска газоразпределителна мрежа за ПЪРВИ етап от 12 км., през 2009 г. финансовият план предвижда средства в размер на 1 844 174 хил. лв. от които 30% са на основния акционер „ЕНЕМОНА” АД в размер на 553 252 хил.лв., като от тях Община Гоце Делчев е 10% акционер с размер 55 325 хил. лв., и кредит 70% в размер на 1 290 922 хил.лв.


НОВИНИ

На 16 януари 2009 г. проф. д.т.н. Константин Шушулов – председател на ДКЕВР, официално връчи лицензии на „Неврокоп-газ” АД за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на Община Гоце Делчев. И двата документа са с валидност 35 години, което е оптималният срок.


6.„ХЕМУСГАЗ” АД
“Хемусгаз” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 1, бл.9, ет.4. Дружеството е вписано в регистъра на СГС на 23.03.2007 г., по ф. д. № 4618/2007 г. Предметът на дейност е проучване, проектиране, строеж, внедряване, експлоатация, сервизиране и търговия със специализирано технологично оборудване и технически средства за търговия с течни и газообразни горива; търговия с течни и газообразни горива; доставка, поддръжка и ремонт на газови уредби и уреди, предприемачество, подготовка и реализиране на инвестиционни проекти в енергетиката, проектиране и други. Капиталът е 50 000 лева и 50% от него е собственост на “Енемона” АД.
7.“ПИРИН ПАУЪР” АД
“Пирин Пауър” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 1, бл.9, ет.4. Дружеството е вписано в регистъра на СГС на 15.05.2006 година. Предметът на дейност е предприемачество, подготовка и реализиране на инвестиционни проекти в енергетиката, проектиране, изграждане и експлоатация на енергийни обекти, включително газопреносни и газоразпределителни мрежи – ниско и високоналягане и други. “Енемона” АД притежава 84.00% от капитала на дружеството.

8.„ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД
“ТФЕЦ Никопол” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Плевен, община Никопол, гр. Никопол, ул. «Елия» ¹ 2. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 01.04.2008 година. Предметът на дейност е проучвателна, проектантска, строително - монтажна, пуско - наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова дейност; производство и продажба на електрическа и топлинна енергия от различни енергоносители, в т. ч. и от възобновяеми енергийни източници, търговия с електрическа и топлинна енергия, внос и износ на електрическа енергия- след получаване на съответното разрешение / лицензия в предвидените от закона случаи; консултантска дейност в областта на енергетиката; търговия ( вътрешна и външна ) с всички видове енергоносители - след получаване на съответното разрешение / лицензия в предвидените от закона случаи; изграждане и управление на мрежи за природен газ; производство на и търговия с биогорива; промишлено и гражданско строителство, монтаж и ремонт на електросъоръжения, електроцентрали, пречиствателни съоръжения, промишлено и технологично оборудване, както и всички други незабранени от закона дейности. Капиталът е 2 000 000 лева и 100% от него е собственост на “Енемона” АД.

Текуща стопанска политика

Към края на 2008 г. съгласно данните от одитирания финансов отчет за 2008 г. „ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД отчита следните плащания от инвестиционна дейност:

• Предоставени аванси към датската фирма “COWI A/S” за консултантска услуга на стойност 267 хил. лв.;

• Разходите за придобиване на дълготрайни активи на стойност 181 хил. лв.

Изграждането на централата ще стане от Главен изпълнител с договор съгласно общите условия на ФИДИК на принципа „Планиране, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация” (Жълта книга). За целта бе сключен договор с Датската консултантска фирма COWI която съдейства за изготвянето на тръжните книжа. Началото на търга за избор на Главен изпълнител бе поставено на 6 януари 2009 г., когато бяха изпратени покани за участие до 8 международни компании.

Месец по късно от търга официално се отказаха две от тях: KAB TAKUMA GmbH, Germany и SADELMI S.p.A., Italy.


Съгласно графика на търга до 2 юни 2009 г. очакваме останалите компании, в т.ч.: и тръжната документация до следните потенциални компании: Bioener ApS, Denmark, IGN Co. Ltd., Hungary, Kraftszer Budapest, Hungary, Babcock & Wilcox Volund A/S, Denmark, BURMEISTER & WAIN ENERGY A/S, Denmark и Burmeister & Wain Scandinavian Contarctor A/S, Denmark, да подадат своите предложения, като в тримесечен период след това трябва да бъде избран Главния изпълнител.
Предвижда се изграждането и пускането в експлоатация на топлофикационната електроцентрала да бъде със срок три години. За начална дата е определена октомври 2009 г., а за крайна - октомври 2012 г. Въпреки това всеки участник може да предложи различен период за изграждане на централата. Окончателният период ще се реши преди подписването на договора.
Развитие на персонала
Общият състав на персонала на „ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД за периода на изграждане на енергийния обект в зависимост от осъществяваната дейност е предвиден да бъде 20 служители. Към настоящият момент в „ТФЕЦ НИКОПОЛ” ЕАД, са назначени 5 души, с което предвидената за осъществяване дейност към момента е подсигурена.
Предстоящи сделки


Договор с фирма

Предмет

Обща стойност

Соилтест България” ЕООД

Изготвяне на инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклади

22'000 лв.


9.„СОЛАР ЕНЕРДЖИ” ООД
„Солар Енерджи” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 1, бл.9,ет.7. Дружеството е вписано в регистъра на СГС на 29.08.2007 година. Предметът на дейност е проектиране, изграждане, мониторинг и поддръжка на системи за усвояване на слънчева енергия с цел производство на електрическа и топлинна енергии, проектиране, изграждане, мониторинг и поддръжка на системи проекти в енергетиката, проектиране, изграждане и поддръжка на автономни ситеми, използващи възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), за електро и топло-захранване, производство и продажба на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), производство на елементи и оборудване на соларни системи и търговия с тях, управление и реализация на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), научно-изледователска и развойна дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Капиталът е 5 000 лева. Съдружници са „Енемона” АД (80% собственост) и Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при БАН (20% собственост).

Дружеството е партньор на българското правителство в проект между Р. България и Индия за „Слънчева електрическа централа в Ахтопол”, за който проект е имало договореност между страните и идея за създаване на публично-частно партньорство. На проведена среща в Индия между представители на дружеството Cenтral Elecтronics Lтd. и инж. Богдан Прокопиев бе постигната договорка за стартиране на търговски взаимоотношения и стартиране на цитирания проект.


„Солар Енерджи” ООД води преговори за привличане на външни инвеститори за реализирането на проект „PV централа Ахтопол 2 МВт”.

10.“БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ” АД
“Ботуня Енерджи” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. “Панайот Хитов” № 1А. С решение № 1850 по ф.д. № 775/2006 е вписано във Врачански окръжен съд с предмет на дейност – търговия с електрическа енергия, производство, внос, износ на електрическа и топлинна енергия, търговия със зелени сертификати, енергиен мениджмънт и др. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разделени в 50 000 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка. “Енемона” АД притежава 43 500 броя акции или 98.68% от капитала.
Текущи и предстоящи сделки на дружеството


 • Действащ договор за технически проект с работни чертежи за МВЕЦ „ Луна” на стойност 118 000 лв с ДДС. От тях изплатени 98 000 лв. с ДДС;

 • Действащ договор за доставка на оборудване за МВЕЦ „Луна” на стойност 340 000 евро. От тях изплатени – 136 000 евро (предсталяващи 40% от цената трето тримесечие);

 • Договор за заем с “Asset Bank”- клон Враца в размер на 204 000 евро (за обезпечаване ва L/C в полза на „Хидрохром” Чехия – контрагент по договора за доставка на оборудването- през трето тримесечие);

 • Закупени още 5 дка (обща стойност – 2000 лв.) за нуждите на проект МВЕЦ „ Луна” (общо 28 дка);

 • Предстои сделка с община Криводол за предоставяне на възмездно право на строеж в размер на 93 кв. м. върху общински терен;

 • Предстои промяна на предназначението на 28 дка земеделска земя(~400 лв);

 • Предстои сключване на договор за НСН за проект МВЕЦ „Луна”(очаквана стойност до 60 000 лв.)

11.“ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД
“Еско Инженеринг” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София , ул. “Алабин” № 16-20, вписано в регистъра на СГС, по ф.д. № 9855/2003 г. има предмет на дейност – консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка и/или управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради, водещи до намаляване на потреблението на енергия, производство и доставка на възли, детайли, машини, съоръжения и инсталаци и др. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разделени в 500 броя акции с номинална стойност 100 лева всяка. “Енемона” АД притежава 99% от капитала.

ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД работи в областта на отоплението и климатизацията. Основната му дейност включва консултиране, проучване, проектиране и пълен инженеринг на енергоспестяващи и екологични системи за отопление и климатизация с използване на възобновяеми енергоизточници.

Продуктите предлагани от Дружеството - системи за отопление и климатизация, базирани на термопомпени агрегати на подпочвени води, СО2, въздушни колектори и др., оползотворяват акумулираната енергия от слънчевата радиация и целогодишно постоянната температура на определена дълбочина на земната кора. Постигнатият ефект на енергоспестяване и опазване на околната среда ги нарежда сред най-перспективните иновационни продукти за бита на 21 век.

НАПРАВЛЕНИЕ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ” В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА

12.“АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД
“Агро Инвест Инженеринг” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Лом, ул. “Варош” № 1,. е акционерно дружество, образувано на 03.06.2005 г. Капиталът му е 5 500 000 лв. във вид на акции с номинална стойност 1 лв., от който 99.98 % притежава “Енемона” АД. Основният предмет на дейност е закупуване, наемане, арендуване и обработка на земеделски земи; производство, изкупуване, съхранение, преработка и търговия със селскостопанска продукция, производство, изкупуване, преработка и търговия с месо и месни изделия (след получаване на разрешение от компетентните държавни органи); производство, съхранение и търговия с посадъчен материал (семенен разсад); извършване на селскостопански мероприятия върху собствена или наета земеделска земя; механзирани услуги със селскостопанска техника; внос и износ на селскостопанска техника (машини и инвентар); инженерингова и инвестиционна дейност в селското стопанство; отглеждане и преработване на маслодайни култури; производствто и търговия с биогорива, търговия и услуги с торове и препарати за растителна защита; озеленяване; изграждане, поддържане и експлоатация на напоителни системи и съоръжения и подаване на вода за нуждите на поливното земеделие; превоз на стоки, пътници и товари в страната и чужбина със собствен и/или нает транспорт; информационни и косултантски услуги в областите селско стопанство, агробизнес и екология; както и всички други незабранени от закона дейности. През декември 2005 придобива пивоварната фабрика “Ломско пиво” АД, чрез закупуване на 161 643 бр. акции, които представляват 90.05% от капитала му. Към момента „Агро Инвест Инженеринг” АД притежава 53,19% от капитала на дъщерното дружество.
Текуща стопанска политика

През стопанската 2008-2009г. дружеството обработва 30 550 дка земя, като основните култури, които се отглеждат са: ечемик, пшеница, царевица, слънчоглед и рапица. Инвестиционните намерения на дружеството са насочени към изграждане на складово стопанство, включващо: силози за съхранение на готова продукция; складова база за торове и препарати; автопарк с необходимите гаражни площи; ремонтна работилница; автомивка; изграждане на семепроизводна база за производство и съхранение на сертифициран посевен материал; изграждане на цех за производство на екопелети и др.

Целите, които си поставя дружеството са изграждане на оптимална организационна и производствена структура, постигане на високо качество на продукцията, нарастване на пазарния дял, повишаване на производителността, ефективността и рентабилността на производството.

Управленското намерение на „Агро Инвест Инженеринг” АД е увеличаване на регионалния пазарен дял и проучването на други пазарни ниши. Една от възможностите, върху които дружеството работи е сключването на договор за борсово представителство и продажба на продукция на стоковата борса.Настоящи и очаквани инвестиции

През първото тримесечие на 2009г. не са правени инвестиции в земеделска техника и оборудване. Финализирана е сделката и са заприходени 2243,306 дка земеделска земя от Държавния поземлен фонд, след участието на дружеството в национален търг за закупуване на земеделска земя за притежатели на поименни компенсаторни бонове /ПКБ/. Общо притежаваната собствена земеделска земя на „Агро Инвест Инженеринг” АД е 29 917 дка.

Дружеството разполага със солидна материално-техническа база. По-голямата част от оборудването е закупено с помощта на финансов лизинг към „Интерлийз”ЕАД. Инвестиционните намерения на дружеството са изграждането на: зърнобаза – силози с 12 000т. вместимост, складови помещения за съхранение на торове, препарати и др. Дружеството възнамерява да ползва заемен капитал от досега използваните източници, а именно – финансови лизинги, банкови кредити, кредитни линии от ДФЗ, както и средства от Европейския земеделски фонд - кандидатстване чрез проекти по мерките от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013).

През отчетния период дружеството е осъществявало търговската си дейност на вътрешния пазар. Общата сума на приходите от продажби е 163 хил. лв., от които:

- от продажба на ечемик – 48 хил. лв.

- от предоставянето на услуги със селскостопанска техника – 27 хил. лв.

- други (наем/аренда на земеделска земя, товарни автомобили) – 88 хил. лв.

Приходите от финансирания от правителството за покриване на лихви на целеви кредит от ДФЗ за земеделска техника са в размер на 7 хил. лв., а финансовите приходи – 2 хил.лв. (приходи от лихви).

През първото тримесечие на 2009г е сключен договор за изкупуване на търговски вземания (факторинг) с „УниКредит Факторинг” ЕАД за закупуване на торове. Стойността на факторинга е 553 хил.лв., а първото погашение по него е през месец юли 2009г. Доставчикът по факторинга е „АСМ” ЕООД.

Основни рискове и несигурности пред дружеството

През първото тримесечие систематичните рискове пред „Агро Инвест Инженеринг” АД се свързват с последиците от световната икономическа криза, а именно забавяне на икономическия растеж, повишаване нивото на инфлация, влошаване на макроикономическите параметри в страната, които неминуемо ще окажат негативно влияние върху печалбите на дружеството. За тази цел е разработена фирмена стратегия за преодоляването им и поддържане конкурентоспособността на фирмата.

Световната икономическа криза оказва съществено влияние върху пазара на селскостопанска продукция. Международният зърнен пазар и в частност нашия се характеризират със свръх производство, а оттам и с излишък на продукция. През стопанската 2007/08 година производството на зърно в България е най-голямо за последните четири години и е почти два пъти повече от необходимото за покриване на вътрешното потребление. Увеличеното предлагане на зърнени култури е причина за понижаването на цените на зърно в страната. През изтеклата година, международната търговия със зърно е значително свита като житните котировки остават под натиска на увеличеното предлагане.

На второ място, в резултат от кризата в банковия сектор се намалява кредитирането на аграрното производство, което води до недостиг на парични ресурси.

Качеството и количеството на продукцията пряко зависят от климатичните условия. Новозакупеното производствено оборудване и благоприятните природо-климатични фактори са предпоставка за навременната сеитба на отглежданите култури. Засети са 22 000 дка с есенници и 8 хил. дка с пролетници. Състоянието на посевите е добро и се очакват високи средни добиви през стопанската 2008-2009г.

НОВИНИ

Стартира кампанията по обработка на площите, предназначени за засяване на пролетните култури. Предвижда се засяването на 4 450 дка слънчоглед и 4 020 дка царевица.

При спазване на сеитбооборота през настоящата година обработените и рекултивирани площи ще достигнат рекордните за дружеството 30 552 дка, което е с 16% повече от пердходната. Използвани бяха и семена – собствено производство, в размер на 229 т. пшеница и 186 т. ечемик. Те бяха създадени на собствени семенни участъци, което позволи снижаването на разходите на отделните култури.

През изминалата година компанията събра и балира 717 т. слама, която е предназначена за производството на екологично гориво.

Успешо върви и процесът на реализиране на инвестиционните намерения на Агро Инвести Инженеринг АД. През 2008 г. беше изградена електронна автовезна и напълно оборудвана лаборатория, които са необходими за нуждите на жътвената кампаия. Довършена бе и системата за видео наблюдение и охрана на базата в кв. Моминброд. Изработени бяха работни проекти за изграждане на „Складова база за зърносъхранение”, предвиждаща изграждането на 6 силоза с обща вместимост 12 000 тона. Вече са изработени проекти за изграждане на склад за препарати и магазин за продажба на собствена продукция.

ДРУЖЕСТВА ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИЯ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА

15.“ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ” АДСИЦ
“Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Балша” № 1, бл.9,ет.6. На 17 май с Решение № 333 – ДСИЦ, Комисията по финансов надзор издаде Лиценз на „Фонда за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, в който основен акционер, притежаващ 60.80 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите, и учредител е “Енемона” АД. Дружеството ще секюритизира вземания, като предимство ще се дава на вземания по чл. 21 от Закона за енергийна ефективност, но отделно могат да се закупуват и други вземания, както в сферата на енергетиката, така и извън нея.
Пазарна информация

За периода януари - март 2009 г. търговията с акциите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ на „Българска фондова борса – София” АД бележи спад в унисон с цялостните световни борсови тенденции.За отчетния период оборотът с акциите на дружеството е 11 131.45 лева, като среднодневният оборот е 185.52 лева. Сделките са 31, като средномесечният брой е 10.33. Средната цена на ценните книжа за периода е 1.205 лева.

Движение за цените на акциите
януари 2009 г.


февруари 2009 г.

март 2009 г.

януари–март 2009 г.

Общо сделки

10 броя

4 броя

17 броя

31 броя

Общо изтъргувани акции

5 655 броя


1 255 броя

2 325 броя

9 235 броя

Средна цена

1.223 лева

1.321 лева

1.098 лева

1.205 лева

Обща сума на сключените сделки

6 918.55 лева

1 658.50 лева

2 554.40 лева

11 131.45 лева

Източник: www.infostock.bg

Пазарни показатели


Показатели


Описание


Стойност

Цена на акция към 24.03.2.2009 г.

-

1.197 лева

Балансова стойност на акция

Балансова сума/Брой емитирани акции

2.186

Пазарна капитализация на „ФЕЕИ” АДСИЦ

Пазарна цена * Брой емитирани акции

1 163 807.19 лева

P/E

Пазарна цена/Нетна печалба на акция

8.68

P/B

Пазарна цена/Балансова стойност на акция

0.547

EPS

Нетна печалба/Брой емитирани акции

0.137Изменение в цената на акциите първо тримесечие на 2009 г.1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница