Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница3/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Сключени договори през периода на обща стойност 2.2 млн.лв.
Възложител

Предмет на договора

Стойност

1

АЛСТОМ

Монтаж на предпазна мрежа на кота 42 на склада за лигнитни въглища

8 000,00

2

"Енергоремонт-Гълъбово" АД

Договор за услуга - крайцване тръби Блок 1в Енел Марица Изток 3

2 200,00

3

"Енел Марица изток 3" АД

Поддръжка на ТГЛ във ВС 606

17 839,75

4

АЛСТОМ

Монтаж на тръбопровод, връщащ вода отХВО до шахта, източна страна на Брикел

61 491,75

5

"Енел Марица изток 3" АД

Ремонт на корпус и уплътнение МВ 1А

2 200,00

6

Енел Инженерия и Иновационе СпА

Монтаж вентил и ел. задвижка

7 823,32

7

Енел Инженерия и Иновационе СпА

Механична работа

49 073,52

8

Енел Марица изток 3 АД

ПНР във вгългеподаване

13 853,60

9

Енел Инженерия и Иновационе СпА

ПНР ЕЛ и КИП

28 519,91

10

ПГМТТ" Н.Й. Вапрцаров"

СМР в ПГМТТ "Н.Й.Вапцаров"

44 999,00

11

АЛСТОМ

Електрозахранване на 12 нови фургона до главен портал на АЛСТОМ ПБ

5 000,00

12

"Енел Марица изток 3" АД

ПНР във Въглеподаване, извършени през месец май

22 807,72

13

МИЦУИ

Модификация на помещението на Въздуходувката за окислителен въздух на Абсорбер 2

2 160,00

14

"Енел Марица изток 3" АД

Ремонт на ходови колела за КРС

4 100,00

15

"Енел Марица изток 3" АД

Механични дейности по Инсталацията за изсушаване на гипс

3 004,15

16

КНАУФ България ЕООД

Вентилационна инсталация

214 993,75

17

МИЦУИ

Топлоизолация на кожусите на ДВ на блокове 3 и 4

203 760,12

18

АЛСТОМ

Обща проверка на табла СVА

9 196,00

19

АЛСТОМ

Електромонтажни дейности и услуги

12 319,20

20

"Енел Марица изток 3" АД

Възстановяване скъсана ГТЛ на ТГЛ 7Б

5 900,00

21

АЛСТОМ

Преместване на КПП и автоматизирана пропускна система

10 000,00

22

АЛСТОМ

Временно осветление на транспортьора за сгурия

20 000,00

23

АЛСТОМ

Различни допълнителни работи по осветителната система

3 809,00

24

АЛСТОМ

Осигуряване на електротехници за ПНР -

1 995,60

25

АЛСТОМ

Осигуряване на дежурен електротехник поради отсъствието на пожароизвестяване

12 156,88

26

АЛСТОМ

Доставка на диелектрична пътека - 2 етап

7 336,00

27

АЛСТОМ

Монтаж на предпазна мрежа на кота 42 на склада за лигнитни въглища на Блок 1, кота 42

8 000,00

28

"Енел Марица изток 3" АД

Ремонтни работи по багер КРС-Б

3 252,98

29

"Енел Марица изток 3" АД

Извършване на стругарски работи

3 186,00

30

Сандвик Бълнгария ООД

Пробиване на 32 отвора в бетон

4 186,24

31

Енел Марица изток 3 АД

Изграждане на кабелни трасета, защитни рами, окабеляване и калибриране на измерванията на ниво на въглищни бункери на Блок 2

6 962,08

32

КНАУФ България ЕООД

Доставка и монтаж на активно оборудване за комуникационни шкафове в помещения GT6, GT8.1, GT10 по проект "Р 2660 - Марица"

9 827,95

33

КНАУФ България ЕООД

Ограда от ограждащи пана SECURIFOR

13 922,11

34

Енел Марица изток 3 АД

Ел.инсталация в помпена станция питейни води

1 065,66

35

Енел Марица изток 3 АД

Ел.инсталация в БЩУ 2 Блок 3 и 4

10 694,57

36

Енел Марица изток 3 АД

Укрепване на мазутен подгревател - 3бр по изготвен проект на фирма ТЕ-ДА София

19 079,91

37

Енел Марица изток 3 АД

Монтаж на 24 бр. влазни люкове на прахови горелки на КА4

3 528,00

38

Енел Инженерия и Иновационе СпА

ПНР ЕЛ и КИП

11 118,89

39

Енел Марица изток 3 АД

ПНР във Въглеподаване

45 015,77

40

Енел Инженерия и Иновационе СпА

Механична работа

45 402,21

41

ЕМКО АД

Доставка и монтаж на кабелна муфа за кабел 3х35+16мм2

104,54

42

АЛСТОМ

Изкоп с ширина до 0,6 м за полагане на заземително въже

50 000,00

43

Инсталация и траспортна техника - Артур Лойбъл ГмбХ

Монтаж на траспортьор за суровина на територията на Завод за гипсокартон

72 594,50

44

МИЦУИ

Изработка на бленди

4 312,00

45

МИЦУИ

Изработка на допълнително укрепване за входящ шуцер на входящи газове на Абсорбер 1

1 658,00

46

МИЦУИ

Ремонтни работи по рециркулационна помпа 4 на СОИ 2

12 577,12

47

МИЦУИ

Заваряване на два броя заварки на преливни тръбопроводи от HDPE на хидроциклони на Абсорбер 1

550,00

48

МИЦУИ

Доставка на материали за топлоизолация на димен вентилатор 4,3,2

15 165,85

49

МИЦУИ

Ремонтни работи за смукателен клапан на Абсорбер 1, тръбопровод и рециркулационна помпа 2

4 166,44

50

МИЦУИ

Изработка на бленди - 2

2 697,20

51

МИЦУИ

Доставка на оловни плочи за топлоизолация кожуха на димни вентилатори на Блок 4

44 198,78

52

АЛСТОМ

Осигуряване на дежурен електротехник поради отсъствието на пожароизвестяване

12 901,96

53

АЛСТОМ

Осигуряване на електротехници за ПНР

2 527,76

54

АЛСТОМ

Осигуряване на дежурен електротехник поради отсъствието на пожароизвестяване в сграда 56

8 170,59

55

АЛСТОМ

Монтаж на временен водопровод за противопрахова защита във въглеподаване

73 386,63

56

АЛСТОМ

Ремонт на къща в Гълъбово

36 078,67

57

АЛСТОМ

Различни електроуслуги

2 484,63

58

АЛСТОМ

Модификация на осветителна система в сграда URD

1 394,80

59

АЛСТОМ

Направа на две базови рамки за телефонна система

575,32

60

АЛСТОМ

Временно захранване на контролна зала на ЖП гара, сграда 79

2 141,96

61

АЛСТОМ

Различни услуги за СОИ - ТЕЦ 1

13 182,68

62

АЛСТОМ

Електро и КИП и А допълнителни работи за СОИ - ТЕЦ 1

7 877,22

63

"Енел Марица изток 3" АД

Доставка на табла за осветление

14 435,95

64

АЛСТОМ

Временно доставяне на вода за антипраховата система на Въглеподаване за 34 и 35 седмица

8 066,77

65

АЛСТОМ

Преместване на захранването на табла на кота 0 - Котел 2 UHAO2

2 313,14

66

МИЦУИ

Изработване на ребра за допълнително усилване на щуцер входящи газове в Абсорбер 2

1 740,00

67

АЛСТОМ

Електрозахранване на 5 контейнера на АЛСТОМ РВ

1 634,33

68

КНАУФ България ЕООД

Компютърна и телефонна инсталация помещения GT6, GT8.1, GT9 и GT10

34 727,48

69

АЛСТОМ

Монтаж на временен антипрахов тръбопровод II етап

12 300,00

70

АЛСТОМ

Модификация на осветителна система в сграда UHQ 10

2 995,55

71

АЛСТОМ

Модификация на осветителна система в сграда UVX 10

684,96

72

АЛСТОМ

Модификация на осветителната система всграда UEL 64

2 392,82

73

АЛСТОМ

Монтаж на предпазна мрежа на склада за лигнитни въглища 2 + 42

16 000,00

74

АЛСТОМ

Монтаж на временен фалшпод в всграда 43

1 501,40

75

"Енел Марица изток 3" АД

Оабеляване на 40 броя ултразвукови акустични тръби ESP 1

10 942,15

76

"Енел Марица изток 3" АД

Изработване на влазни люкове на основни сбросни горелки на КА 1,2,3 и 4

22 000,00

77

АЛСТОМ

Производство и доставка на кабелни шахти

156 000,00

78

АЛСТОМ

Преработка на бетонен парапет на гипсов силоз

6 500,00

79

МИЦУИ

Доставка на топлоустойчив силикон

992,50

80

МИЦУИ

Доставка на уплътнения за Абсобер 01

1 281,00

81

КНАУФ България ЕООД

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и предаване на Климатична инсталация

527 682,93

82

"Енел Марица изток 3" АД

Авариен ремонт на опори за лагерно тяло ПСВ 1А на КА 1

4 670,00

83

АЛСТОМ

Монтаж на кабелни трасета и стълби 450 мм - 1 етап

17 290,24

84

Енел Инженерия и Иновационе СпА

Преместване на захранващо контролно табло за задвижка за газоразпределение на МВ № 5, Блок 4

600,83

85

АЛСТОМ

Доставка и монтаж на откраднати шини в сграда 11

116,00

86

АЛСТОМ

Ремонт на повредени 10 кV кабели

2 924,00

87

"Енел Марица изток 3" АД

Подмяна на лагерен блок и работно колело на 3Д

6 700,00

88

"Енел Марица изток 3" АД

Подмяна и опресовка на масло и охладителна система на КА 3 МВ Д

720,20

89

"Енел Марица изток 3" АД

Авариен ремонт и подмяна на КА 2 МВ Г

6 809,63

90

"Енел Марица изток 3" АД

Подмяна и опресовка на масло и охладителна система на КА 2 МВ Д

720,20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница