Доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" ад за дейността на групата през 2016 годинастраница1/12
Дата14.01.2018
Размер1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Фаворит Холд АД

Консолидиран доклад за дейността

на Управителния съвет на “Фаворит Холд” АД за дейността на групата през 2016 година


1.Данни за предприятието- майка:
1.1.Наименование, седалище, адрес на управление


  • “Фаворит Холд” АД е със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. “Ангел Кънчев” № 25

  • Адрес за контакти:гр.София, кв.Военна рампа, бул.История Славянобългарска №81.2.Телефони


359 2 9813468

359 2 83251741.3.Седалища и адреси на клоновете


“Фаворит Холд” АД няма клонове.

1.4.Електронен адрес (е-mail)


office@favhold.com

1.5.Данни за изменения в наименованието на дружествотоФаворит Холд АД е учредено като приватизационен фонд на 30.09.1996 г. в гр. София и е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд на 31.10.1996 г. КЦКФБ е издала Разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд с Решение № 156 - ПФ от 18.10.1996 г. Петзначният идентификационен код на фонда е ФАВФ1. ПФ “Акционер - фаворит” АД е вписан по ф.д. №12948/1996г. на Софийски градски съд, партида №1, том 1, регистър 1А, стр.2 в Търговския регистър; БУЛСТАТ сер.Ю №121206218; дан. №1220098474.

По решение на Общото събрание на акционерите на фонда, проведено на 14.01.1998 г., ПФ “Акционер - фаворит” АД преурежда дейността си като холдингово дружество с ново наименование “Акционер - Фаворит Холдинг”АД.

По решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.06.2005 “Акционер - Фаворит Холдинг”АД се преименува на Фаворит Холд АД

1.6.Предмет на дейност и срок


Предметът на дейност на “Фаворит Холд” АД е: “Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и да извършва други търговски сделки, ако са пряко свързани с гореизброените дейности.”

Съществуването на “Фаворит Холд” АД не е ограничено със срок.1.7.Размер на капитала и общ брой акции


Капиталът на “Фаворит Холд” АД е в размер на 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) лева разпределен в 2 356 923 акции с номинал 1 лев.


2.Предприятия включени в групата за консолидиране

Фаворит Холд АД съставя годишен консолидиран финансов отчет и консолидиран доклад за управление, за предприятията, в които има повече от половината от акциите, дяловите вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление. Холдингът и дъщерните дружества образуват група за консолидиране. Консолидираният финансов отчет е отчетът на групата, представен като отчет на едно предприятие.


През 2016 година в групата за консолидиране са включени следните дъщерни предприятия:


АУТОБОХЕМИЯ АД

СОФИЯ

ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА – ВАРНА АД

ВАРНА

ИФ ФАВОРИТ ООД

БУРГАС

ЛАЗУРЕН БРЯГ АД

БУРГАС

КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД

СОФИЯ

РАЧО КОВАЧА АД

ГАБРОВО

ГАРАНТ АД

БЯЛА СЛАТИНА

ДРУЖБА АД

РАЗГРАД

СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ФАВОРИТ ПЕТРОЛ АД

ВАРНАПРЕСЛАВ - АН АД

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ТЪРГОВСКА КЪЩА МЕБЕЛ АД

СОФИЯ

АВТОТРАНССНАБ АД

СОФИЯ

МЕТАЛОПАК АД

КАРНОБАТ

ТРИМОНА АД

МОНТАНА

КОТЛОСТРОЕНЕ АД

СОФИЯ

ЕУРАТЕК ФИНАНС АД

СОФИЯ

ИП ФАВОРИТ АД

СОФИЯ

ЛАЗУРНО МОРЕ АД

СОФИЯ

ФЛАГМАН ХОТЕЛ АД

СОФИЯ

Инвестициите като дялово участие към 31.12.2016 година възлиза на 728 хил. лева.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница