Доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" ад за дейността на групата през 2016 годинастраница2/12
Дата14.01.2018
Размер1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.Информация за дъщерните предприятията от групата за консолидиранеАУТОБОХЕМИЯ АД, със седалище и адрес на управление – п.к.1712 гр.София, район Младост, ж.к.”Младост – 3”, бл.366, вх.Б, ет.2, ап.27, вписано в търговския регистър на СГС, парт. № 49025, рег.1, том 534, стр.34 по ф.д. № 11635/1998г. на СГС, ЕИК: 117019045, дан.№ 1181000283 /отп/, представлявано от Изпълнителния директор Юлия Йови Нягулова, ЕГН 5007095331

Промишлена енергетика-Варна АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, п.к.9023, район Владислав Варненчик, бул.”Трети март” п.к.16, № 9, тел.510 336; факс 510 360, вписано в търговския регистър на Варненски окръжен съд, парт. № 43, рег.1, том 27, стр.169 по ф.дело № 1580/1993 г., ЕИК: 813095223, представлявано заедно от Председателя на Съвета на директорите “КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ” АД, гр.София с представител Христо Владимиров Илиев, ЕГН 5603106403 Изпълнителния директор Георги Енчев Ковачев, ЕГН4708190960
ИФ ФАВОРИТ ООД, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.”Индустриална” № 47 /до магазин “Шкода”/, за кореспонденция – гр.Царево, п.код 8260, обл.Бургас, п.кутия 43, вписано в търговския регистър на Бургаски окръжен съд по ф.д. № 510/2002 г., ЕИК: 831564918, дан. № 1221070875 /отп/, представлявано от Управителя Стамо Тодоров Стамов, ЕГН 3803140660
ЛАЗУРЕН БРЯГ АД, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.”Индустриална” № 47 /до магазин “Шкода”/, вписано в търг.регистър на Бургаски окръжен съд, под парт.№ 87, том 2, стр.158, по ф.д. № 6607/1991г., представлявано от изпълнителния директор “Тримона” АД, ЕИК:821165229 с представител Стамо Тодоров Стамов, с ЕГН 3803140660
КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД, гр. София, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. “Буная” № 2 , вписано в търг.регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 25694/1991г., ЕИК: 831642320, дан. № 1223019052 /отм/, представлявано от Изпълнителния директор Иван Георгиев Колев, ЕГН 5903020640
РАЧО КОВАЧА АД, гр.Габрово, със седалище и адрес на управление – гр.Габрово, п.к. 5300, ул.”Столетов” № 168, вписано в търговския регистър на Габровски окръжен съд, парт.№ 18, рег.1, стр.94 по ф.д. № 2431/1991г., ЕИК: 107007023, дан.№ 1070004255 /отм/, представлявано от Изпълнителния директор „Автотрансснаб” АД:ЕИК: 121021194 с представител Захаринка Атанасова Иванова
ГАРАНТ АД, гр.Бяла Слатина, със седалище и адрес на управление – гр.Бяла |Слатина, п.к.3200, ж.к „Индустриална зона”, общ.Бяла Слатина, обл. Враца, вписано в

търговския регистър на Врачански окръжен съд по ф.д. № 3489/1991 г., ЕИК: 816089720, дан.№ 1060500076 /отм/, представляван от “Фаворит Холд” АД с представител Петър Петров Петков, ЕГН 4505243040


ДРУЖБА АД, гр.Разград, със седалище и адрес на управление – гр.Разград, п.к.7200, ул. “Тутракан” № 4, вписано в търговския регистър на Разградски окръжен съд, парт. № 90, рег.1 ,том 1, стр.90 по ф.д. № 45/1993 г., ЕИК: 826009402, дан.№ 1174000065 /отм/, представлявано от Изпълнителния директор “ИП Фаворит”АД, гр.София с представители Румен Стойчев Костов, ЕГН 6605146921 и Емил Игнатов Петков, ЕГН 5608117062, заедно и поотделно.
СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД, гр.Горна Оряховица,със седалище и адрес на управление – гр.Горна Оряховица п.к. 5100, обл.В.Търново, ул.”Свети княз Борис І” № 25, вписано в търговския регистър на Великотърновски окръжен съд, парт. № 5, рег.1, том 1, стр.41 по ф.д. № 47/1989, ЕИК: 814191858, дан.№ 1042000023 /отм/, представлявано от изп.директор Косьо Пенчев Косев и Емил Игнатов Петков заедно
ФАВОРИТ ПЕТРОЛ АД, гр.Варна, със седалище и адрес на управление – гр.Варна п.к.9023, район Владислав Варненчик, бул.”Трети март”, п.кутия 16, вписано в търговския регистър на Варненски окръжен съд, парт.№ 25, рег.1, том 254, стр.110 по ф.д. № 1108/2002г., ЕИК: 103763048, дан.№ 1036086331 /отм/, представлявано заедно и поотделно от Христо Владимиров Илиев, ЕГН 5603106403 и „Промишлена енергетика” АД с представител Георги Енчев Ковачев, ЕГН 4708190960
ПРЕСЛАВ-АН АД, гр.Велики Преслав, със седалище и адрес на управление – гр.Велики Преслав, пк.9850, обл.Шумен, ул.”Индустриален квартал”, вписано в търговския регистър на Шуменски окръжен съд, парт.№ 105, рег.1,том 2, стр.84 по ф.д.№ 105/1991 г., ЕИК: 837066319, дан.№ 1274000038 /отп/, представлявано от Изпълнителния директор Людмил Недев Недев, ЕГН 6209016388
ТЪРГОВСКА КЪЩА МЕБЕЛ АД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1359, ж.к.”Люлин”, бул. ”Панчо Владигеров” № 1, вписано в търговския регистър на СГС, парт.№ 740, рег.2, том 13, стр.143 по ф.д. № 21326/1991г., ЕИК: 121094089, дан.№ 3222043181 /отп/, представлявано от Председателя на СД Иван Ангелов Тодоров и Изпълнителния директор ИП „Фаворит”АД, ЕИК:121631500 с представител Димитър Георгиев Димитров ЗАЕДНО
АВТОТРАНССНАБ АД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1220, район Надежда, ул.”Елов дол” №1, вписано в търговския регистър на СГС, парт.№ 358, том 8, стр.66 по ф.д. № 520/1989г., ЕИК: 121021194, дан. № 2224018943 /отп/, представлявано от Изпълнителния директор Кристин Петрова Куюмджиева – Годинова, ЕГН 5907186497
МЕТАЛОПАК АД, гр.Карнобат, със седалище и адрес на управление – гр.Карнобат, Индустриална зона, вписано в търговския регистър на Бургаски окръжен съд, парт.№ 25, том 1, стр.180 по ф.д. № 5947/1991г., ЕИК: 102127798, дан. № 102300039 /отп/, представлявано от Изпълнителния директор “Ауто Актив” ООД, гр.Бургас, ж.к. “Братя Миладинови”бл.29, вх.А, ет.2 с представител Димо Русев Тодоров, ЕГН 4602210480
ТРИМОНА АД, гр.Монтана, със седалище и адрес на управление – гр.Монтана 3400, ул.”Кн.Ал.Батенберг” № 26, вписано в търговския регистър на Окръжен съд гр.Монтана, парт.№ 16, рег.2, том 5, стр.151 по ф.д. № 851/1994 г., ЕИК: 821165229, дан.№ 1125005620 /отп/, представлявано от Изпълнителния директор - “Автотрансснаб”АД, гр.София с представител Вилма Петрова Димитрова, ЕГН 6812153238
КОТЛОСТРОЕНЕ АД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1220, кв.”Военна рампа”, бул.”История Славянобългарска” № 8, вписано в търговския регистър на СГС, парт. № 762, рег.1, том 14, стр.14 по ф.д. № 22982/1991 г., ЕИК: 121117602, дан. № 1224010474 /отп/, представлявано от Изпълнителния директор представлявано заедно от „АВТОТРАНССНАБ“ АД с ЕИК:121021194 с представител Станислав Николов Стайков, с ЕГН6811183120 и от Иван Ангелов Тодоров, ЕГН6001050542 Председател на СД
ЕУРАТЕК ФИНАНС АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ж.к. Зона Б-5, бл.6, вх.Б, ет.7, ап.121, ЕИК: 131521276, представлявано от Иван Ангелов Тодоров – изп.директор
ИП ФАВОРИТ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район Красно село, бул. „Тотлебен” № 97, ЕИК: 121631500, представлявано от Иван Ангелов Тодоров и Светлин Върбанов Георгиев – заедно
ЛАЗУРНО МОРЕ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. Хан Кубрат № 27, ЕИК: 202954239, представлявано заедно и поотделно от Иван Ангелов Тодоров, ЕГН 6001050542 и Стамо Тодоров Стамов, ЕГН 3803140660
ФЛАГМАН ХОТЕЛ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. Хан Кубрат № 27, ЕИК: 203094487, представлявано заедно и поотделно от Иван Ангелов Тодоров, ЕГН 6001050542 и Стамо Тодоров Стамов, ЕГН 3803140660
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница