Доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" ад за дейността на групата през 2016 годинастраница4/12
Дата14.01.2018
Размер1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

6.Анализ на финансови и нефинансови показатели

През 2016 година групата за консолидиране като цяло не е имала съществени ликвидни проблеми.

Нетекущите активи за периода се увеличават на 80 808 хил.лв., а текущите активи нарастват на 44 858 хил.лв. Паричните средства и паричните еквиваленти в края на 2016 година са 4 159 хил. лева.

Нетекущите пасиви на групата през 2016 година нарастват с 2277 хил.лв. спрямо предходната година. Текущите пасиви на групата също се увеличават и в края на 2016 година са 44 618 хил. лева.

Текущите активи на групата покриват текущите пасиви с 101%.

Нетекущите активи на групата покриват нетекущите пасиви 7,22 пъти.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ


 

Показатели

Мярка

Текуща година

Предходна година

1

Рентабилност (възвращаемост) на основния капитал

%

0.2

15.43

2

Рентабилност (възвращаемост) на собствения капитал

%

0.26

18.25

3

Рентабилност (възвращаемост) на използувания капитал

%

6.49

10.23

4

Рентабилност (възвращаемост) на инвестирания капитал

%

0.01

0.79

5

Рентабилност (възвращаемост) на брутната печалба

%

0.01

2.37

6

Рентабилност (възвращаемост) на нетната (балансовата) печалба

%

0.02

1.86

7

Рентабилност (възвращаемост) на нетната (балансовата) печалба на база разходи

%

0.02

2.40

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ


1

Обръщаемост на капитала

пъти

0.78

0.47

2

Обращаемост на оборотния капитал

пъти

260.23

4.33

3

Обращаемост на дълготрайните активи

пъти

0.77

0.60

4

Обращаемост на вземанията

пъти

8.77

11.01

5

Обращаемост на материалните (складовите) наличности

пъти, брой

4.06

2.11

  6

Обръщаемост на матер.запаси в пъти

пъти

1.39

2.17

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ


1

Текуща ликвидност

пъти

1.00

1.48

2

Обща ликвидност

пъти

0.01

0.48

3

Бърза ликвидност

пъти

0.66

0.51

4

Незабавна ликвидност

пъти

0.48

0.16

През 2016 година все още може да се очакват ликвидни проблеми на дружествата в групата, поради намалени поръчки и намален оборотен капитал. Възможно е някои от дружествата да имат известни проблеми с реализацията на продукция и достъпа до оборотни средства, на фона на общия спад на икономическия климат у нас и в света. Икономическта група като цяло се очаква да се справи, но на фона на общата несигурна бизнес и финансова конюнктура.


Дружествата от групата могат да използват следните по-съществени източници на ликвидност:

Източниците на ликвидност са относително добре балансирани.
Фаворит Холд АД като група от дружества може да генерира в дългосрочен план достатъчно парични потоци от дейността си и да осигури разтеж и развитие.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница