Доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" ад за дейността на групата през 2016 годинастраница6/12
Дата14.01.2018
Размер1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

9.Информация за сключени големи сделки

През изминалата 2016година не са сключвани големи сделки и такива със съществено значение за дейността на групата.
10.Информация за сделки със свързани лица

През 2016 година холдингът или негово дружество не са били страна по сделки, които са се отличавали съществено от пазарните условия или са били извън обичайната им дейност.В списъка на свързаните лица са изключени предприятията, включени в консолидирания финансов отчет, тъй като сделките между тях са елиминирани. Но техните ръководители, членове на съветите на директорите, изпълнителните директори, членовете на техните семейства се включват в списъка.


.

Списък на свързаните лица (юридически лица и членове на Надзорни съвети, Управителни съвети и Съвети на директорите)


Дружество / ИД / СД

ЕИК №

Фаворит Холд АД

BG121577091

Даниел Георгиев Ризов
Христо Владимиров Илиев
Емил Игнатов Петков
СД "Тития - Тодорови сие"
Иван Ангелов Тодоров
"Еуратек" ООД
Наталия Гочева Занева
"Прима капитал" ООД
Славка Асенова Белчева-Миндова
Аутобохемия АД

BG117019045

Юлия Йови Няголова
Светлин Върбанов Георгиев
Автотрансснаб АД

BG121021194

Кристин Петрова Куюмджиева-Годинова
Гарант АД

BG816089720

Петър Петров Петков
Пламен Цветанов Петров
Николай Стефанов Навущанов
Дружба АД

BG826009402

Румен Стойчев Костов
Емил Игнатов Петков
Фаворит Петрол АД

BG103763048

Георги Енчев Ковачев
Промишлена енергетика Варна АД

BG813095223

Ангел Иванов Тодоров
ИП Фаворит АД

BG121631500

Светлин Върбанов Георгиев
Еуратек финанс АД

BG131521276

Борислав Маринов Цаков
Кортекс трейдинг АД

BG831642320

Иван Георгиев Колев
Юлиана Найденова Христова
Котлостроене АД

BG121117602

Станислав Николов Стайков
"Дом за Вас инженеринг" ЕООД

BG130231291

Сава Боснев Тодоров
ТК Мебел АД

BG121094089

Димитър Георгиев Димитров
Тримона АД

BG821165229

Вилма Петрова Димитрова
Рачо Ковача АД

BG107007023

Захаринка Атанасова Иванова
Складова техника АД

BG814191858

Калоян Веселинов Георгиев
Калоян Веселинов Георгиев
ИФ Фаворит ООД

BG831564918

Стамо Тодоров Стамов
Преслав - Автомобилни надстройки АД

BG837066319

Людмил Недев Недев
Лазурен бряг АД

BG812117599

Тримона” АД

BG121021194

Кортекс Трейдинг” АД

BG831642320

Лазурно море АД

BG 203094487

Флагман хотел АД

BG 203094487


Забележка: Лицата, които са членове на СД в повече от едно дружество, са посочени само в

първото дружество.

През отчетния период 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г., са извършени следните сделки и разплащания между Фаворит холд АД и свързаните му лица:
СПРАВКА ЗА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

/Фаворит Холд” АД и дружества/


Контрагент

Вид сделка - приходи

сума хил.лв.

“ИФ Фаворит” ООД

Лихви по предос. кредит

17

“Котлостроене” АД

Лихви по предос. кредит

30

“Тримона” АД

Лихви по предос. кредит

17

“Рачо Ковача” АД

Лихви по предос. кредит

2

“Дружба” АД

Лихви по предос. кредит

5

„Фаворит Петрол” АД

Лихви по предос. кредит

3

„Промишлена енергетика” АД

Лихви по предос. кредит

2

„Складова техника ” АД

Лихви по предос. кредит

1

„Складова техника ” АД

Услуги

8

„Дружба” АД

Услуги

36

„Кортекс Трейдинг” АД

Лихви по предос. кредит

22

„Гарант” АД

Услуги

46

Общо

 

189

Контрагент

Вид сделка – разходи

сума хил.лв.

“Складова техника” АД

Лихви по депозит

22

„Тримона” АД

Лихви по депозит

1

„Автотрансснаб” АД

Лихви по депозит

2

„Котлостроене” АД

Наем офис

7

„ТК Мебел” АД

Лихви по депозит

15

„Гарант” АД

Лихви по депозит

11

„Аутобохемия” АД

Лихви по депозит

47

„ИП Фаворит” АД

Комисионни възнагр.

48

Общо

 

153СПРАВКА ЗА РАЗЧЕТИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

/Фаворит Холд” АД и дружества/

Контрагент

Вид разчет - задължения

хил.лв.
“Складова техника”АД

Приет депозит

1135
“Автотрансснаб”АД

Приет депозит

174
“Автотрансснаб”АД

Лихви по депозит

2
„Складова техника” АД

Лихви по депозит

407
„Тримона” АД

Приет депозит

44
„Тримона” АД

Лихви по депозит

1
„Тримона” АД

Покриване загуба

190
„ТК Мебел” АД

Приет депозит

674
„Гарант” АД

Приет депозит

1112
„Аутобохемия” АД

Приет депозит

901
„Аутобохемия” АД

Лихви по депозит

513
„ТК Мебел” АД

Лихви по депозит

192
„Гарант” АД

Лихви по депозит

323
„ИП Фаворит” АД

Комис.възнаграждения

22
Общо
5690
Контрагент

Вид разчет – вземания

хил.лв.
“ФаворитПетрол”АД

Предоставен кредит

163
“ФаворитПетрол”АД

Лихви по кредит

86
“ИФ Фаворит” ООД

Предоставен кредит

623
“ИФ Фаворит” ООД

Лихви по кредит

1562
“Котлостроене” АД

Предоставен кредит

621
“Котлостроене” АД

Лихви по кредит

284
“Тримона” АД

Предоставен кредит

318
“Тримона” АД

Лихви по кредит

93
“Рачо Ковача” АД

Договори

26
“Рачо Ковача” АД

Предоставен кредит

24
“Дружба” АД

Предоставен кредит

54
“Дружба” АД

Лихви по кредит

26
“Дружба” АД

Договор

34
„Рачо Ковача”

Дивидент

12
“Рачо Ковача” АД

Лихви по кредит

9
„Складова техника” АД

Лихви по кредит

1
„Кортекс Трейдинг” АД

Предоставени кредити

4310
„Кортекс Трейдинг” АД

Лихви по кредити

715
„Складова техника” АД

Консултантска услуга

1
„Лазурен бряг” АД

Лихви по кредит

3
„Промишлена енергетика” АД

Предоставен кредит

124
„Промишлена енергетика” АД

Лихви по кредит

2
„Промишлена енергетика” АД

Дивиденти

44
„Еуратек Финанс” АД

Дивиденти

30
Общо
9165


СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИЕ ПЛАЩАНИЯ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Контрагент

Вид плащане-постъпления

хил.лв
“Дружба” АД

Погашение по кредит

156
„Кортекс” АД

Погашение по кредит

11
„Тримона” АД

Получен депозит

17
“Дружба” АД

Консултантска услуга

47
„Гарант” АД

Консултантска услуга

27
“Промишл.енергетика” АД

Получен дивидент

10
“Складова техника” АД

Получен депозит

75
“Тримона” АД

Погашение по кредит

7
„Автотрансснаб” АД

Получен депозит

24
„Аутобохемия” АД

Получени депозити

2917
„Гарант” АД

Получен депозит

18
„Дружба”АД

Лихви по кредит

30
„Гарант” АД

Получен дивидент

4
„Лесекспорт” АД

Получен дивидент

13
„Рачо Ковача” АД

Получен дивидент

2
„Складова техника” АД

Услуги

10
„Складова техника” АД

Погашение по кредит

130
„Рачо Ковача” АД

Погашение по кредит

2
Общо:

Контрагент


Вид плащане - плащания

3500

хил.лв
“Промишл.енергетика” АД

Предоставен кредит

125
„Складова техника” АД

Предоставен кредит

130
„Дружба” АД

Предоставен кредит

100
„ТК Мебел” АД

Възстановен депозит

25
„Аутобохемия” АД

Възстановен депозит

2692
„ИП Фаворит” АД

Платена комисионна

62
„ИП Фаворит” АД

Покупка на акции

28
Общо:
3162
  • По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница