Доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" ад за дейността на групата през 2016 годинастраница8/12
Дата14.01.2018
Размер1.3 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

21. Собствени акции

Холдинга и дружествата от групата не притежават собствени акции и през 2016 година не са придобивали и прехвърляли собствени акции.22.Възнаграждения, получени общо през 2016; притежавани, придобити и прехвърлени акции; участие в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества; договорите по чл.240б от търговския закон от Надзорния и Управителния съвет;


През отчетния период са извършвани промени в управителните и надзорните органи на Дружеството - майка.1. Данни за членовете на Надзорен съвет


  1. Председател на Надзорния съвет
 • Наименование: СД” ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ”

 • Седалище – гр.Бургас

 • EИК по Булстат 030184314;

Представляващ дружеството:

 • Име: Иван Ангелов Тодоров

 • финансова година:

 • Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:

    • Изпълнителен директор на “ИП Фаворит” АД

    • Председател на СД на “Дружба” АД гр.Разград

    • Председател на СД на Складова Техника АД, гр.Горна Оряховица

    • Председател на СД на Котлостроене АД, гр.София

    • Управител на СД на СД” ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ”

    • Председател на СД на “Търговска къща мебел”АД гр.София

    • Председател на СД на “Аутобохемия” АД

    • Председател на СД на “Преслав-АН” АД

    • Управител на ИФ Фаворит ООД, гр.София

    • Управител на Eуратек ООД, гр.София

    • Председател на СД на Лазурно море АД

    • Изпълнителен директор на Еуратек финанс АД
 • Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма


1.2. Заместник председател


 • Наименование: ПРИМА КАПИТАЛ ООД

 • Седалище – гр.СОФИЯ

 • EИК по Булстат 131447897;

Представляващ дружеството: • Име: Славка Асенова Белчева – Миндова

 • Възнаграждение за последната финансова година:

  • Основно възнаграждение- 22182,00лева

  • Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева

  • Непарични - не

  • Условни или разсрочени- не

  • Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

 • Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:

 • Брой акции с право на глас: 75

 • Придобити и прехвърлени акции - няма

 • Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма

 • Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма

 • Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма


1.3. Член на Надзорния съвет


 • Наименование: ”ЕУРАТЕК” ООД

 • EИК по Булстат 040341244

Представляващ дружеството: • Име: Наталия Гочева Занева

 • Възнаграждение за последната финансова година:

  • Основно възнаграждение- 22182,00

  • Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева

  • Непарични - не

  • Условни или разсрочени- не

  • Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

 • Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети - няма

 • Брой акции с право на глас: 25

 • Придобити и прехвърлени акции - няма

 • Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма

 • Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма

 • Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

2. Данни за членовете на Управителния съвет
2.1. Председател на УС и Изпълнителен директор


 • Име: Даниел Георгиев Ризов

 • Възнаграждение за последната финансова година:

  • Основно възнаграждение- 22182,00

  • Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева

  • Непарични - не

  • Условни или разсрочени- не

  • Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

 • Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:

    • Председател на СД на: “Тримона” АД

    • Член СД на: “Складова техника” АД

    • Изп. Директор на Фаворит Холд АД

    • Член на СД на “Автотрасснаб” АД

    • Председател на СД на Кортекс Трейдинг АД

 • Брой акции с право на глас: 1

 • Придобити и прехвърлени акции - няма

 • Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма

 • Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма

Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината – няма
2.2. Заместник- председател на УС и Изпълнителен директор


 • Име: Христо Владимиров Илиев

 • Възнаграждение за последната финансова година:

  • Основно възнаграждение- 22182,00лева

  • Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева

  • Суми произтичащи от разпределение на печалбата-

  • Непарични - не

  • Условни или разсрочени- не

  • Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

 • Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:

    • Председател на СД в “Промишлена енергетика” АД гр.Варна

    • Председател на СД на “Гарант” АД

    • Зам. Председател на СД на “Котлостроене” АД

    • Председател на СД на Металопак АД, гр.Карнобат

    • Председател на СД но Фаворит- Петрол АД, гр.Варна

    • Изп. Директор на Фаворит Холд АД

 • Брой акции с право на глас: 120

 • Придобити и прехвърлени акции - няма

 • Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма

 • Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма

 • Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината – няма


2.3. Член на УС


 • Име: Емил Игнатов Петков

 • Възнаграждение за последната финансова година:

  • Основно възнаграждение- 11091,00лв

  • Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева

  • Непарични - не

  • Условни или разсрочени- не

  • Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

 • Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:

  • Член на СД на Дружба АД гр.Разград и Представител на Изпълнителния директор Кортекс Трейдинг АД, гр.София

  • Зам.председател на СД на Тримона АД, гр.Монтана

  • Председател на СД на Рачо Ковача АД, гр.Габрово

  • Изпълнителен директор на „Складова техника“ АД

 • Брой акции с право на глас: 0

 • Придобити и прехвърлени акции - няма

 • Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма

 • Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма

 • Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината – няма1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница