Доклад за дейността на ус на бсфс през 2011 и 2012 год. Уважаеми дами и господа, Уважаеми колегистраница2/3
Дата23.07.2016
Размер0.55 Mb.
1   2   3

Участие в законодателни инициативи и лобизъм за запазване интересите на Съюза.

На предишните Общи събрания на Съюза , Управителния съвет даде изчерпателна информация за срещи с депутати от почти всички парламентарно представени политически партии, както и за срещи с ръководството и членове на парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към 41-то Народно събрание. Необходимо е да припомним и за Откритото писмо до Президента, Председателя на Народното събрание, Председателя на МС и ръководителите на парламентарно представените политически партии, което УС на БСФС изготви и 21 известни спортни специалисти и деятели подкрепиха с подписите си. Проведени бяха и много срещи с представители на ръководството на Министерството на физическото възпитание и спорта. Тази дейност продължи и през 2011 и 2012 година. Необходимо е да отбележим, че ръководството на БСФС участва с писмени предложения във всички официално обявени набирания на предложения за промени в ЗФВС. През 2011 год. БСФС беше една от малкото обществени спортни организации, която направи писмени предложения и по проекта за нов ЗФВС.

Както е известно през м.март 2012 година в София се проведе 119-то редовно заседание на Изпълнителния Комитет на ЕНГСО (Европейска неправителствена спортна организация). За пръв път от последните 21 години официално ръководството на ЕНГСО беше запознато с детайлите на прехода в областта на спорта в България, както и мястото на БСФС и Обединените спортни клубове в националната спортна система. Изключително полезна беше и срещата в Парламента между УС на БСФС и Изпълнителния Комитет на ЕНГСО с официален представител на Парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. В тази връзка изказваме нашата благодарност за съдействието към г-н Огнян Стоичков-председател на Парламентарната комисия, г-н Васил Иванов-Лучано, народния представител г-н Ивелин Николов и няколко други независими народни представители.

Председателят на БСФС проф. Св.Иванов проведе и две срещи с премиера на страната г-н Б.Борисов.

През м.ноември миналата година ръководството на БСФС се обърна с предложение към група български евродепутати да лобират в ЕК и в Парламента на Европа за приемане на предложенията на ЕНГСО за промяна на някои от условията за допустими за финансиране дейности по програма „Еразъм за всички”. Това бяха - премахване на изискването за допълнителни 20% средства от частния бизнес за съфинансиране на европейските проекти до 2020 год., включване в програмата за финансиране на дейности подобряващи административния капацитет на неправителствените спортни организации, спортни прояви от аматьорския спорт, доброволчеството в спорта и обявяване на 2015 год. за европейска година на спорта и двигателната активност. Запазването на правото на държавите да решават самостоятелно размера на данък добавена стойност за дейностите свързани със спорта и др. Ако тези промени се приемат в Парламента на Европа, за този успех ще имат принос всички български евродепутати, които ще лобират и гласуват за тях. Тези промени са насочени главно за стимулиране на масовия спорт в Европа.

През изминалия 4 годишен период УС на БСФС, ръководствата на Обединените спортни клубове и някои спортни федерации по различни поводи извършиха голям обем дейности, свързани с лобизъм за запазване интересите на спортните организации. Имаме положителни резултати. Един от най-важните от тях, е че вече значителна част от българските депутати и специалисти свързани със спортното законодателство разбраха, че е необходим нов закон за спорта, че значителна част от сегашното българското спортно законодателство и социалната практика по неговото прилагане значително се разминават с европейските директиви. Например – лицензирането. Българските политици от годините на прехода а и в момента са променили предназначението на лицензирането. В Европа на лицензиране подлежат предимно професионални спортни клубове с цел да преминат в по-висока категория и по-добри условия за работа. В България на лицензиране са подложени обществени спортни организации с над половин вековна спортна история, членуващи от десетилетия в авторитетни международни организации. За нас лицензирането се превърна в средство за дискриминация и мощен лост на политици за въздействие върху автономността на спортните структури. Целта беше част от тях да се унищожат или максимално да се усложни тяхната дейност, като им се спре финансирането. За лицензирането на спортните организации се изкисват около 20 документа и още куп други административни условия при това за спортна дейност с огромен социален, образователен и икономически ефект за обществото.

Обективната оценка на постигнатото, е че то все още не ни задоволява. Няма съществена промяна на отношението на държавата към БСФС и Обединените спортни клубове. На БСФС не беше подновен лиценза. Продължава практиката за изземване на спортни обекти от обществените спортни организации – БСФС, „Локомотив”- Пловдив, „Локомотив”-София, Плувния басейн на „Левски”-София.Непоносими са наемните отношения с държавата на клубовете в състава на ОСК-ЦСКА и др. Няма и приоритети за обществените спортни организации при стопанисване и ползване на спортни обекти. Няма законодателни промени(облекчения) и по отношение на данък сгради и такса смет за спортните обекти. Значителна част от спортните организации са наематели, а не стопани или наемодатели на спортни съоръжения, построени от българската държава за задоволяване на обществени потребности. Обичайната световна и европейска практика е държавата и общините да подпомагат обществените спортни организации, като поемат цялата или голяма част от издръжката на тези обекти, а не да печелят, да ги продават или предоставят за десетилетия напред на частни търговски дружества нямащи нищо общо със спортните приоритети на нацията.Примерите показват, че все още пред голяма част от спортните организации в България е изправена политико-икономическа бариера несъвместима с водещата европейска практика и принципите на гражданското общество.

Отново ще повторим заявеното от БСФС преди 2 години становище за съдбата на плувния комплекс”Спартак”.Българската държава не бива да допуска напълно завършен и функциониращ спортен комплекс за олимпийска подготовка и спорт в свободното време на служителите от състава на Министерството на вътрешните работи и ОСК „Левски”, да променя предназначението си и да се превърне в поредния битак или къпалня - аква парк. Плувният комплекс „Спартак” трябва да остане в системата на организирания спорт, да осъществява предназначението си като основен център за олимпийска подготовка по водните спортове и в свободното от организирани занимания време да изпълнява и социални функции на служителите от Министерството на вътрешните работи, училищата и населението от този район на Столицата. Като един от основните инвеститори в този комплекс, БСФС го е предоставил за стопанисване и управление на ОСК”Левски” през 1985 година, като член на Съюза. Едва ли в близките 20-30 години държавата ни ще бъде в състояние да построи друг такъв комплекс. Примера с трагедията на плувните комплекси ЦСКА на 4-ти километър и плажа „Мария Луиза” са показателни. За голямо съжаление и Министерството на физическото възпитание и спорта не може да се справи с този проблем. В това отношение ни е необяснимо и странното поведение на Столична община, която по принцип има положително отношение за развитие на организирания спорт в столицата.

ІІІ. Дейности свързани с членство в международни спортни организации и защита интересите на БСФС и членовете му.

През отчетния период БСФС участва във всички по-важни асамблеи и форуми на ЕНГСО. През изминалата 2012 год. БСФС беше домакин на две изключително важни международни спортни събития с общоевропейско значение. Това бяха проведеното 119-то редовно заседание на Изпълнителния комитет на ЕНГСО в София (9 и 10 март) и особено домакинството на извънредната и редовната – юбилейна 20-та Генерална Асамблея на ЕНГСО и редовната асамблея и форум на ЕНГСО – младежи (22-28 май в Слънчев бряг). Участници (80 души) в тези прояви бяха представители на ръководствата на 28 европейски неправителствени национални спортни организации, (национални олимпийски комитети и организации от вида на БСФС), гости от Генерална дирекция по образование, култура и медии към Европейската комисия, представители на Европейската лото асоциация. Гост-лектор беше и г-н Михал Крейжа – ръководител на Спортния съвет към ГД по образование, култура и медии на Европейската комисия. На практика всички тези прояви бяха насочени към изготвяне и приемане на становища на ЕНГСО във връзка с новата европейска спортна политика и особено за необходими промени в програма „Еразъм за всички,” по която ще става финансирането на обществения спорт до 2020 год. Приета беше и изключително важна промяна в устава на ЕНГСО. В тази общоевропейска неправителствена спортна организация, която само тя има статут на официален консултант на ЕК по въпросите на физическото възпитание и спорта, вече ще могат да членуват и други европейски организации имащи отношение към различни аспекти на спорта, както и европейски федерации по отделни видове спорт. За пръв път в работата на асамблеята беше изслушана декларация на Словашката спортна конфедерация за груба намеса на държавата в работата на националната спортна организация. Подобни проблеми има и в някои държави от състава на бивша Югославия и източна Европа – новите демокрации. В Унгария този проблем е решен, като държавата е закрила държавния спортен орган и е върнала физическото възпитание и спорта на обществената спортна организация. На заседанията на ИК на ЕНГСО в София и в Слънчев бряг, както и в консултациите с г-н Михал Крейжа с български участници в Асамблеята и срещата в Народното събрание с представител на Парламентарната комисия, БСФС изпълни своя обществен ангажимент да информира европейските спортни институции за положението с голяма част от спортните организации в България и грешките на „перестройката” в спорта у нас. Обсъденият факт, че през последните 21 години БСФС не е получил нито един лев държавна субсидия за дейност и че системно му се одържавяват материални активи беше оценено, като „повече от ужасно” и в пълно противоречие с европейската практика. Информирахме европейските институции и за повишеното внимание и инвестициите, които се правят в областта на спорта през последните години, както и за очакванията в новия закон за спорта да се премахнат проблемите натрупани през последните две десетилетия. Оформя се идея и предложение от няколко държави да се организира изслушване на ЕНГСО в европейския парламент за примери за груба намеса на правителства (политици) в дейността на обществени спортни организации в нарушение на материалните закони и хартите за спорта на Европейския съюз, на Международния олимпийски комитет и на ЮНЕСКО. За най-красноречив пример в това отношение се оформя – България.

В 20-та ГА на ЕНГСО , БСФС- проф.Св.Иванов направи и презентация за възможности за приложение на информационни и комуникационни технологии за дистанционно провеждане на спортни прояви. Като иновативна идея, презентацията предизвика голям интерес и по решение на Изпълнителния Комитет беше допусната за обсъждана от ГА.

Какво постигнахме с домакинството ни на общоевропейски прояви през 2012 год.


 1. БСФС се утвърди, като един от най-активните и уважавани членове на ЕНГСО. Съюзът се изявява не само като добър домакин но и като активен участник в политиката на ЕНГСО.

 2. Изпълнихме поръчението на нашите членове да направим необходимото и по подходящ начин да посочим положителните страни и трудностите в дейността на спортните организации от неправителствения сектор.

 3. Създават се потенциални възможности за двустранен и многостранен диалог и дейности свързани с участието на Съюза в общоевропейски спортни проекти под егидата на ЕНГСО.

 4. С участието си в европейските семинари на ЕНГСО вече имаме по-добра информираност за хода на процесите, ставащи в областта на спортната политика в Европа, а от там и на възможност за изпреварваща организация за включване на Съюза и негови членове в проекти, представляващи интерес за нас.

 5. Създадохме нови контакти с частния бизнес, от който получихме и икономически ползи за нас и за държавата ни.

В заключение. През 2012 год. БСФС организира и проведе по блестящ начин важни спортно-политически прояви. Това беше оценено много високо от ИК на ЕНГСО и от всички наши колеги от най-големите обществени спортни организации на европейските страни. Това беше оценено и на Форума на ЕНГСО проведен през м.октомври миналата година в Копенхаген –Дания.

От името на УС и Общото събрание искаме да изкажем благодарност към хората постигнали този успех – към проф.Св.Иванов-председател и

г-н Г.Натов-зам.председател за цялостната международна дейност и перфектната организация и провеждане на проявите, на г-н Георги Попов за материалната подкрепа, на г-н Васил Иванов-Лучано за моралната подкрепа пред ИК на ЕНГСО, към членовете на УС на БСФС участващи в ГА, доброволците и особено на учителите, децата и ръководството на Съюза на гимнастическите дружества „Юнак” и специално на г-н Иван Сотиров-председател и г-н Никола Проданов-зам.председател. Гореща благодарност отправяме и към ръководствата и персонала на хотел „Радисан-блу”- София и най-вече към ръководството и персонала на хотелския комплекс „Хелена Резорт” – Слънчев бряг, ръководството и персонала на туристическа компания „Астрал Холидейс”. Специална благодарност отправяме и към г-н Младен Мутафчийски и г-н Васил Божков за предоставената ни прекрасна хотелска база за провеждане на мероприятие от европейски мащаб.

Уважаеми участници в настоящото Общо събрание,

Използваме тази трибуна да благодарим за моралната подкрепа на Министерството на физическото възпитание и спорта, на министър Свилен Нейков и зам. министър Иван Ценов за приветствието и участието му в работата на Асамблеята. Такава благодарност отправяме и към новия Ректор на Национална Спортна Академия - доц.Пенчо Гешев и проф.Даниела Дашева за приветствието й към делегатите и гостите на ГА. Отбелязваме този факт поради обстоятелството, че той не остана незабелязан от ръководството на ЕНГСО и гостите от ЕК. За пръв път през последните 21 години представители на най-важните спортни институции на България – Министерството на физическото възпитание и спорта, НСА”В.Левски”, БСФС и европейския неправителствен спортен сектор бяха заедно. Нека този факт да го приемем, като първи сигнал , че трябва да настъпи ново-европейско начало за българския спорт. Дали ще успеем да продължим по нов път зависи само от нас – българите.

Съжаляваме, че не по наша вина на домакинството на БСФС на 20-та ГА на ЕНГСО отсъства Българския олимпийски комитет.ІV. Взаимоотношения с Министерството на физическото възпитание и спорта.

През изминалия 4 год.период УС на БСФС възприе нова политика. Да покаже с делата си, че БСФС не е непримирим опонент, а полезен и ценен в Европа партньор на държавния спортен орган. Проведохме няколко съвместни срещи с министър Св.Нейков и заместник министрите г-н Иван Ценов и г-н Лазар Каменов. Проведохме и два професионални форума на Съюза по проблемите на детско-юношеския спорт и актуални проблеми на обществените спортни организации в България в светлината на новата европейска спортна политика. Целта ни беше по професионален начин да се обсъдят проблеми и се предложат решения, които по наша преценка са от полза за българския спорт. И в двата форума участие взеха над 60 специалисти от БСФ, Обединените спортни клубове и активни спортни деятели. Присъстваха и представители на МФВС.На значително по-високо ниво беше оперативната информираност между ръководствата на Съюза и на МФВС. Имахме и съвместно участие в спортни прояви. БСФС беше активен участник в законодателни инициативи, както и в първия вариант на новата Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта до 2022 год. БСФС прояви и голяма толерантност с медийните си изяви макар, че някои наши членове вероятно не са доволни от това поведение на Съюза. Нашето мнение, е че в предишното и в сегашното ръководство на министерството работят наши колеги, спортни специалисти, които осъзнават проблемите и състоянието на системата. Тяхна е отговорността за стартиране на нови позитивни промени или оставяне на сегашното ни положение. Нашето дълбоко убеждение, е че не политиците и отделни депутати трябва да управляват спортната ни система, а спортните специалисти. Не е нормално мнението на няколко депутати в Парламента ни, да тежи повече от това на ръководството на едно специализирано спортно министерство и общественото мнение на около 80 спортни организации.(въпросът за мястото на БСФС и Обединените спортни клубове в националната система). Държавата и политиците трябва да ни съдействат и помагат, защото в края на дейността стои отговорността. Тя винаги се носи от спортните организации. Няма организация, която може да се „пребори” с държавата. Вместо бунтове и протести в медиите ние избрахме диалога и убеждението. Лондон-2012 е показателен за нашето състояние сега и за резултата на Великобритания от провеждане на качествено нова държавна спортна политика, притежаваща много сходни елементи на тази, която БСФС провеждаше преди 21 години. Необходимо е да посочим, че за период от около 20 години БСФС изведе спорта ни до световния и олимпийски връх. И също за период от около 20 години няколко държавни спортни ръководства смъкнаха българския спорт до началната му точка. Изводът ни е, че БСФС, като обществена спортна организация може да даде на националната спортна система на страната ни толкова, колкото държавата може да позволи. До този извод са стигнали политиците и спортните ръководства на най-силните световни и европейски спортни сили. За това и техните системи за управление на спорта и спортните им резултати са много по-различни от българските в настоящия момент. За пореден път сме длъжни ясно да посочим следното:

БСФС не е конкурент и няма за цел да бъде постоянна опозиция или да отрича значението и ролята на Министерството в настоящия исторически период в който се намира държавата. Това е отразено и в Устава на Съюза. Естественото място на всички държавни спортни ръководители (специалисти) след приключване на мандатите им е да се върнат в обществената спортна организация и да продължат да работят в името на родния спорт. Както постъпи г-н Васил Иванов-Лучано.( сега зам.председател на БСФС)

За голямо съжаление, държавните спортни органи ръководили българския спорт в годините на прехода не желаеха да припознаят БСФС, като организация партньор или не им позволяваха да сторят това от политическите централи. В това е голямата разлика между европейския модел за организация на спорта и българската действителност.

За да съществува съюза, той трябва да формира финансови приходи, като управлява своя собственост или материални активи. Всеки опит БСФС да възстанови даже част от активите си среща съпротива и административни санкции. България е единствената държава член на Европейския съюз, в която националната спортна организация и нейни структури на общинско ниво, като Обединените спортни клубове, които имат огромен принос в развитието на националния и световния спорт са подложени на такава целенасочена дискриминация. От една страна БСФС е атакуван, че няма достатъчно дейност и от друга, държавата непрекъснато изземва активи на съюза и негови членове и ги лишава даже от елементарна държавна подкрепа. В същото време големи материални активи на съюза, държавата предостави на частни търговски дружества. Такава участ сполетя и Обединените спортни клубове, включително и най-големите от Столицата.(ЦСКА, Левски, Славия, Академик, Локомотив, Септември и др.) За съжаление тази практика продължава вече 21 години. Сменят се правителства, сменят се ръководства на държавния спортен орган но политиката и отношението към БСФС и неговите общински структури си остава непроменено. Това е главната причина в България да няма стабилни спортни работодатели, да няма ефективни спортни организации, да няма социален диалог и достоен социален статус на спортно-педагогическите кадри, да имаме над 4500 оцеляващи спортни клубове, около 90 % от тях с по 1-2 самонаели се треньори, да няма спортен календар на общинско и областни равнища, да няма качествен спортен резерв за националните отбори. В дълбока структурна и организационна криза изпадат стратегически за страната спортове и спортни федерации. Не подлежат на анализ равнището на университетския спорт и спорта в свободното време.

БСФС ще продължи политиката си за диалог и сътрудничество с Министерството на физическото възпитание и спорта, общинските ръководства и други държавни органи, имащи отношение към ученическия и детско-юношеския спорт и укрепваща здравето двигателна активност. Надяваме се също на съществена положителна промяна и на отношението на Министерството към БСФС и неговите структури.

V. Партньорства с институции и организации.

През изминалия 4 год. период БСФС е партнирал със; • Министерството на физическото възпитание и спорта.

 • Министерство на образованието, младежта и науката.

 • Парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта при 41-то Народно събрание.

 • Столична община.

 • Общинските ръководства на гр.Пазарджик, Разград, Дупница, Костенец, общ.Момин проход, Ихтиман, В.Търново, Ст.Загора, Каварна, Шабла, Горна Оряховица и др.

 • Национална Спортна Академия.(участие в научни конференции и контакти с катедри)

 • Редакционната колегия на списание “Спорт и наука” ( БСФС е собственик на запазените права на списанието и негов основател).

 • Български футболен съюз

 • Контакти с представители на българския бизнес.

 • Европейска неправителствена спортна организация.(ENGSO)

 • С представители на Съвета по спорт към Комитета по образование, култура и медии на Европейската Комисия.

 • С български евродепутати.


VІ. Социални дейности и издателска дейност.

Ежегодно БСФС издава документи за пенсиониране на повече от 300 души, бивши служители на БСФ и стопанските структури от периода преди 1998 год.Съюзът вече участва в почти всички чествания на юбилейни годишнини на спортни организации, на изтъкнати спортисти, треньори и обществени деятели. През 2011 и 2012 год. Съюза подкрепи издаването на няколко монографии, посветени на българския спорт. Това са: „Спортът в Община Шабла”-автор проф.Р.Бардарева, „Златния век на българския спорт”- автор ст.н.с Христо Меранзов и „Спортната гимнастика в България 1948-2010 год.” автор з.т Светослав Батов. Съюзът трябва да оказва по-голяма помощ и на сп.”Спорт и наука”. Целта на нашата подкрепа в тази насока е да се съхранят опита, ценностите, историята и традициите на БСФС и неговите членове, донесли спортна слава на България. От друга страна една от целите на монографията на ст.н.с Христо Меранзов беше да се анализира дейността на структурите и механизмите за управление на българския спорт в недалечното ни минало. Да се сподели опит и по възможност ценното и непреходното от професионална гледна точка, да се пренесе в управлението на спорта днес.

За 20-та ГА беше направен комплект от видео-филм и диск с фото материали, който предоставихме на всички членове на ИК на ЕНГСО и всички участващи в асамблеята държави. Съюзът има и нов сайт в Интернет.

VІІ.Финансова и инвестиционна политика.

Финансовата стабилност на съюза е един от главните фактори лимитиращи неговата дейност. Възможностите за външно финансиране в условията на остра икономическа криза в страната са крайно ограничени. Главните усилия на УС и служебното ръководство бяха насочени към ефективно използване на наличните активи на съюза. Макар и малко те са важни и са източник на средства. Основните ни изводи в тази насока са следните: • В течение на целия 4 год.период БСФС работи в условията на относително устойчива икономическа стабилност.

 • БСФС няма финансови задължения към държавата, към доставчици, към бивши негови служители и МФВС.

 • БСФС разполага с ограничен ресурс за активно участие в национални и международни проекти насочени към изпълнение на новата Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта до 2022 год. и програма „Еразъм за всички” по линия на Европейските фондове.

 • Осъществени са редица контакти с представители на частния бизнес, които донесоха икономически и морални изгоди за прояви на Съюза.

Състоянието на материалните активи на Съюза е следното:

Ресторантът на езерото „Панчарево”. Съюзът и главно наемателят вложиха значителни финансови средства за цялостно обновяване на обекта. Ресторантът е модерно обзаведен, има отлично обслужване за категорията си, функционира целогодишно и е много подходящо място за провеждане на спортни прояви, заседания, срещи на специалисти и обществени деятели и активен отдих.

Ветроходна база на яз. Искър. С договор за публично-частно партньорство Съюзът и основно новият наемател на обекта вложиха през 2011 и 2012 год. значителни финансови и материални ресурси за обновление и модернизация. Коренно се преобрази общото състояние на обекта.Ремонтирани бяха част от бунгалата, възстанови се търговското обслужване. В експлоатация се пусна и плувния басейн, въведе се ред в хангара и управлението на обекта. През лятото на 2011 и 2012 год. рязко се увеличи потока от клиенти, нивото на обслужване и финансовите постъпления. Обектът е напълно законен и няма предписания за премахване от специализираните държавни контролни органи по строителство.

Отново за голямо съжаление през м.ноември т.г. настоящия Областен управител поиска двата обекта да се предадат на държавата. Близо 10 годишните съдебни процедури не завършиха с успех за БСФС. За съдебната ни система в настоящия момент няма значение, че терена е предоставен безвъзмездно на БСФС, всички разрешителни, строителни книжа и архитектурни проекти са издадени от легитимни държавни органи на името на БСФС, че обектите са пуснати в експлоатация от легитимни държавни органи, че фактурите за строителство и обзавеждане са на името на БСФС, че в тези обекти бяха вложени хиляди часове доброволен труд от служители на търговското ни дружество, от бившия Градски съвет, служители на БСФС и федерациите по гребните ни спортове.


1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница