Доклад за дейността на варненската туристическа камара за периода 2008-2010 гДата14.08.2018
Размер151.41 Kb.
ТипДоклад
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВАРНЕНСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

ЗА ПЕРИОДА 2008-2010 г.
Уважаеми колеги,

Последното Общо събрание на Варненска туристическа камара (ВТК) се проведе през м. септември 2010 г., непосредствено преди Третия Черноморски туристически форум. Тази година изтича мандатът на УС на организацията. Ето защо настоящият отчет обхваща цялата три-годишна негова дейност.

Основна характеристика на отчетния период бе глобалната икономическа криза, оставила отпечатък и върху туризма. След динамичното развитие на сектора, през лятото на 2008 г. се забелязаха първите тревожни симптоми в световен мащаб. Непрекъснато възходящото му развитие отначало се забави, след юли 2008 г. се пречупи и през следващите 14 месеца (от ноември 2008 до края на 2009 г.) отбеляза отрицателни темпове. Основните западноевропейски пазари първи понесоха ефекта от кризата. В Източна Европа допълнителен негативен фактор бе обезценката на националните валути. По-малкият брой посещения се съпътстваше с намалени цени на туристическите услуги и спад по показателите на ефективността на туристическата дейност.

Като цяло за страната ни кризата бе сравнително краткотрайна (през 12-те месеца на 2009 г.). За съжаление тя се отрази и продължав да се отразява най-силно върху сезонния масов морски туризъм, което засегна много наши членове. В допълнение специфичен негативен фактор за хотелиерите беше и шоковото повишение на туристическата такса. Браншът в нашия район изживя един от най-трудните си периоди. Показател за това е и намаленият брой на членовете на нашата организация, тъй като много фирми се принудиха да преустановят или редуцират дейността си.1. Организационно състояние

В началото на мандатния период броят на членовете на ВТК беше 125, от които 3 физически и 122 юридически лица. Към момента нашите членове са 111, от тях 97 са юридически лица (46 тур-оператори и тур-агенти, 28 хотелиери и 25 рекламни агенции, училища, консултантски фирми, сдружения и други свързани с туризма лица). Намаленият общ брой на членовете е резултат от прекратяване на дейност и нередовно плащане на членски внос, което по устав автоматично прекратява членството. Сред отпадналите са малки тур-агенти, туроператори, чиито чуждестранни партньори рязко свиха дейността си и фирми, които смениха собствеността или преустановиха дейност и отдадоха обектите си под наем.

Организационното укрепване на една неправителствена организация (НПО) се оценява не само по броя на членовете, но и по авторитета и мястото й в обществения живот и отношението на публичните институции към нея.

През периода на мандата на УС ВТК продължи да се утвърждава като авторитетен и търсен партньор. В продължение на трите отчетни години, на база подписан договор с Община Варна, ВТК пое управлението на Общинския туристически информационен център (ОТИЦ). Нашите задължения се състояха в осигуряване на на центъра с необходимия квалифициран персонал и с рекламно-информационни материали. Общината пое съществената част от издръжката на ОТИЦ. Резултат от това партньорство бе коренната промяна в управлението на центъра, неговата нова визия и разнообразна дейност. Ежегодно той се посещаваше от 10-12 хиляди посетители от над 60 страни. Договорът ни с общината изтече през м. август 2010 г., а центърът се премести под козирката. Новият ОТИЦ официално отвори врати на 21 март 2011 г., а отношенията ни с общината бяха уредени с нов договор, по силата на който тя и търговското дружество на ВТК обединяват усилията си за съвместна дейност в организиране предлагането на услуги срещу заплащане.

Партньорството на ВТК с община Варна се осъществяваше чрез работата на Обществения съвет по туризъм и Консултативния съвет към Кмета на общината, в който сме представени със 7 члена. Няма значим проблем в туризма на територията на общината, който да не е подлаган на задълбочено обсъждане в посочените органи с активното участие на наши представители.

Членовете на ВТК и нейното ръководство активно участваха в изготвянето на официалните доклади на община Варна за 2009 и 2010 г. за наблюдение и изпълнение на Общинския план за развитие 2007-2013 г. Разделът за туризъм в него бе изцяло подготвен от експерти на ВТК. В първите две отчетни години участвахме активно и в международния проект УРБАКТ, в който община Варна е партньор. Целта му е превръщането на пристанищата на морските туристически градове в атрактивни круизни дестинации и в центрове за морски атракции и допълнителни условия за туризъм. Бяха установени контакти между общината и организатора на най-голямото европейско изложение за морски атракции – френския „Гранд Павоа”. През септември т. г. България ще бъде гост на изложението във Франция, където на 700 кв. м безплатен павильон ще представи туристичесия си потенциал. Организацията на българското участие ще се осъществи от Община Варна с помoщта и на ВТК. Крайната цел на проекта е ежегодното провеждане на аналогично морско изложение във Варна.

Освен партньорството с общината тригодишният период се характеризира и с добро взаимодействие с други НПО, бизнес структури, учебни заведения. Ще припомним някои от реализираните проекти. На ВТК бе възложено мащабно проучване от страна на „Туин старс Фрапорт Интенешънъл” - концесионер на летищата във Варна и Бургас. Целта му бе прогнозиране развитието на туризма по българското Черноморие и планиране на средносрочна инвестиционна политика на възложителя. Изследването обхвана всички черноморски общини, капацитета на изградената база, стартиралите и планираните инвестиционни проекти, туристическите посещения и оценките на големите туроператори за различни емитивни пазари.

В партньорство с Регионалната агенция за предприемачество и иновации и Българската морска камара бе финализиран проект „Подкрепа на предприемачеството и иновации в Североизточния регион за планиране”. Той изследва възможностите за партньорство между морската индустрия и туризма за създаване на нови продукти. Камарата бе домакин на въвеждащата конференция и семинара „Иновациите в туризма”, в който взеха участие над 30 туристически фирми.

През миналата пролет, по покана на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), ВТК участва в мащабно социологическо изследване по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика в бранш „Туризъм”. Проведено бе анкетно проучване сред фирми от северното и южното Черноморие и анализираните и обобщени резултати бяха предадени на патньора. Отношенията ни с АИКБ допълнително ще търпят развитие, тъй като същата ни покани да станем неин колективен член, като по този начин ще имаме представителство в Съвета за тристранно партньорство.

По поръчка на „Обреди” ЕООД бе разработен проектът „Варна – дестинация за сватбен туризъм”. Целта му бе да популяризира възможностите и атрактивността на Варна за развитие на един нов вид туризъм. По възлагане на друго общинското дружество „Пазари” ЕАД експерти на ВТК разработиха Програма за повишаване ефективността от дейността на „Пазари” ЕАД и позиционирането му като микродестинация за шопинг туризъм. В изпълнението й бе проведен тийм-билдинг за служителите на фирмата.

През лятото на миналата година бе тържествено честван 45-годишният юбилей на специалност „Туризъм” към ИУ-Варна, а година преди това и юбилият на Колежа по туризъм. ВТК се нагърби със задачата да потърси и осигури спонсорство сред своите членове, което позволи посочените събития да бъдат отбелязани по подобаващия начин.

През отчетния период организацията ни продължи представителство в органите за управление на Българска туристическа камара (БТК), Варненска търговско-индустриална камара (ВТИК), Сдружение „Култура и туризъм на Източните Родопи” (СКТБС), Сдружение „Култура и туризъм на Източните Родопи” (СКТИР), Бизнес-академия Варна, Обществения съвет за противодействие на корупцията, Постоянна комисия по заетостта.

През отчетния период се утвърди традицията ВТК да раздава годишни награди. За да не повтаряме практиката на други организации за награждаване на хотелиерски, ресторантьорски и туроператорски фирми, УС на ВТК реши наградите й да бъдат за личности, с особен принос за: публично-частното партньорство, развитието на специализираните видове туризъм, журналист, пишещ на туристическа тематика и съпричастност към инициативите на организацията. В различните категории бяха отличени Борислав Борисов – зам. кмет на община Варна, Иво Маринов – зам. министър на МИЕТ, Цветан Тончев – председател на БТК, Димитър Грозев, Боян Бъчваров (посмъртно), Мартин Марков – зам. гл. редактор на в-к „Народно дело”, Даниела Стойнова – БНР, Спас Спасов – редактор на „Морски дневник”, Борис Калинков, Атанас Карагеоргиев, манастира „Св. Св. Константин и Елена“, Колежът по туризъм и специалност „Туризъм” при ИУ-Варна.

Тук е мястото да отдадем заслуженото и изкажем благодарност и на онези наши членове, които през мандатния период не получиха официални награди, но активно подпомагаха и участваха в дейността на организацията и инициираха ефективни прояви, а именно: АБ Травел (Донка Георгиева), БТС (Калин Сутев), Варимпекс (Йовка Иванова), Гала тур (Димитър Лефтеров), Глобал турс (Севдалина Спасова), Елит тур (Ангел Колев), Естрея ООД (Атанас Карагеоргиев), Клуб Магелан (Иван Василев), Колеж по туризъм към ИУ-Варна (Виолета Димитрова, Снежина Кадиева и Генка Рафаилова), ПП Златни пясъци (Юлия Тумбаркова), ВК Ривиера АД (Софка Симеонова), Славена ООД (Наско Якимов), Фил ООД (Георги Филипов) и членовете ни от катедра „ИОТ“ при ИУ- Варна.

Продължи активното присъствие на Камарата в медийното пространство. Членовете на УС, нейният председател, както и много членове на организацията, активно участваха в брифинги, телевизионни и радиопредавания, интервюта за ежедневни и периодични издания. Особено ползотворно сътрудничество бе осъществено с регионалните медии, предвид значението на туризма за цялостния облик и обществения живот на региона. Засили се интересът на националните медии към становището на организацията по различни актуални проблеми на туризма, а това е допълнителен атестат за нарастналия й авторитет.

Тук ще припомним и структурните промени в организацията. В края на лятото на 2008 г. ВТК продаде своя капитал в „Тур-експо Варна” АД. УС взе решение да създаде собствено търговско дружество, което да замести старото. Бе учредена „Варненска туристическа компания” ЕООД, в която ВТК е собственик на 100% от капитала. Дружеството е регистриран туроператор и основните направления в неговата дейност са организиране на участието в туристическите изложения в съседните страни и провеждане на Черноморския туристически форум, който замести „Панаира на туризма и свободното време” (ПТСВ).

През периода бяха проведени 16 заседания на УС. В Дневния им ред бяха поставени на обсъждане 51 въпроса, по които бяха взети съответните решения.

През отчетния период се наложи два пъти да сменяме офиса си. До средата на октомври 2010 г. ВТК се помещаваше на бул. „Цар Освободител” 36. Помещението беше държавна собственост и поради изтичане на договора, бе предоставено за партиен клуб на ПП „Атака”. Наложи се спешно да търсим решение за офис на камарата и сега осъществяваме дейността си в Зала Nо. 9 на Фестивалния и конгресен център (ФКЦ).2. Взаимодействие на ВТК с институциите и неправителствените организации за защита на интересите на членовете й

Традиционно доброто взаимодействие на организацията ни с всички НПО и институции с отношение към туризма продължи и през отчетния период. Особено плодотворно бе сътрудничеството и единодействието с ВАРХ, Съюза на хотелиерите на „Зл. пясъци”, Съюза на собствениците на „Зл. пясъци”, Съюза на екскурзоводите в България и СКТБС.

Общинската програма за устойчиво развитие на туризма за периода 2008-2013 г., приета на сесия на Общинския съвет през 2008 г. стана основният документ на Община Варна, който определя дейността й в областта на туризма през следващите години. Друго важно решение на Общинския съвет, по предложение на УС на ВТК, бе да се заделят ежегодно 10% от събраните от туристическа такса средства през годината, които да се разходват за реклама и представяне на туристическа дестинация „Варна“. Това позволи финансирането на участията на Общината на туристическите изложения в страната и чужбина.

Туристическата индустрия винаги е била изключително чувствителна към промените в данъчното регулиране на отрасъла. По тази причина сме реагирали своевременно, когато са се планирали промени в тази област. Чрез изготвяне на становища, медийни изяви и обединяване на усилията с други НПО многократно сме предизвиквали приемливи за отрасъла промени. Най-големи проблеми имахме по отношение на туристическата такса. След удвоения й размер за двете последни години успяхме да убедим Общинския съвет да го корегира и на своята юнска сесия той бе намален с 20 %. Впоследствие, със законодателни промени, таксата бе трансформирана в данък, определен върху минимален размер нощувки при 30% заетост на легловата база. За сезонните хотели, които са отворени около 5 месеца, това беше сериозен удар. Разполагахме с изключително малко време за реакция, тъй като законът задължава общинските съвети до края на м. януари да определи размера на данъка за настоящата година. С усилията на Съюза на хотелиерите на Златни пясъци, Съюза на собствениците, ВАРХ и нашата организация бяха проведени срещи с общинските съветници от различни политически партии. Успяхме да ги убедим, че първоначално замисленият размер за различите категории хотели е прекалено висок и постигнахме известна редукция. Въпреки това хотелиерите ще внесат в общинската хазна през тази година значително по-голям данък от предходната. Решаването на проблема е възможно чрез законова промяна, която да обвързва размера на данъка не с потенциалните, а с действително реализираните нощувки.

През последните две години, в партньорство с Регионалната служба по заетостта (РСЗ), бе организирана трудова борса за сезонни работници в туризма. Целта й бе да се помогне за преодоляването на хроничния проблем с недостига на кадри в сектора. Участваха големите туристически хотелиерски дружества. По данни на РСЗ в тази борса над 250 души са намерили своя работодател.

Във връзка с кадровото осигуряване ще отбележим и нашата намеса за запазване броя на паралелките в Професионалната гимназия по туризъм. Поради по-малкия брой ученици за следващата година Варненският инспекторат възнамеряваше да намали паралелките в нея. Изготвихме становище за запазване броя на учениците, от които пазарът на труда има нужда и реализацията им е гарантирана. То бе представено в Инспектората на образованието – Варна и МОМН. Решението беше положително и паралелките – запазени.

Тук ще отбележим нашето взаимодействие с Комисията за защита на потребителите. През м. май 2010 г. в общината се проведе работна среща с нейния председател. На срещата бе представено новото ръководство на комисията във Варна и бяха очертани акцентите за контрола през летния сезон. Такава среща предстои да бъде проведена и преди този сезон.

3. Информационно-рекламна дейност

Основното направление в усилията на ВТК през периода бе издигане на имиджа на България като туристическа дестинация с традиции и акцент върху Варненския регион. Целта ни бе да покажем, че той не е само дестинация за ваканционен морски туризъм, а може да предложи и древна история, самобитен фолклор, паметници на културата, разнообразни и уникални природни ресурси. През 2008 г. УС на ВТК постави на дискусия въпроса под каква организационна форма и с какво съдържание да бъде проявата, която да замести ПТСВ. Давахме си сметка, че панаирната форма с щандово участие е неподходяща за момента, поради лошата конюнктура, свитите инвестиции и сравнително високите разходи за неговото провеждане. УС на ВТК се обедини около мнението, че ни е необходим форум, на който да се обсъждат актуални проблеми на туризма и възможностите за развитието на алтернативни и високоефективни негови видове. Така се роди Черноморският туристически форум (ЧТФ), призван да съдейства за разнообразявне на предлагането, привличане на нови сегменти туристи и компенсиране на спада в масовите туристически пътувания.

През разглеждания период бяха проведени три форума. Първият бе посветен на религиозния туризъм и се проведе под мотото: „Манастирите – носители на българската духовност”. Държавната агенция за туризъм (ДАТ) стана негов съорганизатор. Подкрепа получихме и от „Св. Св. Константин и Елена холдинг” АД. Форумът се проведе в МДУ под патронажа на Негово Светейшество Патриарх Максим. Въпреки трудностите по организацията и привличането на участници, произтичащи от спецификата на темата, форумът премина успешно. Участваха 36 организации и фирми и представители на 10 духовни общности – Вселенската, Сръбската и Румънската патриаршии, Гръцката ортоксална църква, Поклонническият център на Московската патриаршия, 5 епархии на Българската православна църква. За форума бе подготвен и издаден тематичен сборник с 15 доклада. Разработени бяха и няколко конкретни маршрута, свързани с религиозния туризъм, а манастирът „Св.Св. Константин и Елена”, в едноименния комплекс, се радваше на засилен интерес от страна на туристите и рязко увеличена посещаемост.

Вторият ЧТФ бе на тема „Виненият туризъм – традиции и съвременност”. Той се проведе в хотелите „Естрея” и Гранд хотел „Димят”. Получихме пълната подкрепа от собствениците им, а х-л „Естрея” предложи собствената си винарска изба. Успяхме да привлечем някои от най-известните винарски изби в България, които участваха със собствен щанд – „Тодоров“, „Левента“ и „Тера инвест“. Гранд хотел „Димят” предостави любезното си домакинство за коктейла „Добре дошли” и за „Вечер на сомелиера”, организираната от Българската асоциация на сомелиерите и виноценителите. Със съдействието на нейния зам. председател, г-н Г. Филипов бе осигурено спонсорството на 23 изби, които предоставиха най-изисканите си марки вина. Особен интерес за туроператорите бяха демонстрациите на СПА-процедури с винени продукти, които са един недостатъчно развит сегмент в нашето туристическо предлагане. За подчертания интерес към форума говори фактът, че имахме международно участие от Украйна – представители на Киев и Одеса. В традиционния сборник с доклади се включиха 18 автори.

Третият ЧТФ на тема „Културният туризъм – бъдещето на България” се проведе през м. септември 2010 г. във ФКЦ – Варна. Патрони на форума бяха министърът на Културата и министърът на Икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), а съорганизатори Регионалният исторически музей (РИМ) и СКТБС. Интересът към форума бе много висок. Участие взеха три посолства на Алжир, Естония и Италия, като презентациите на Алжир и Италия бяха представени от самите посланици – г-н Ахмед Буташ и г-н Стефано Бонацо. Редица общини – Пловдив, Сливен, Созопол, Девня, Белоградчик, Суворово и Бяла намериха, че форумът е добро място да представят туристическия потенциал на културно-историческото си наследство. В събитието взеха участие и историческите музеи в Балчик, Велинград, Варна и Батак, както и водещи имена в българската археология в лицето на проф. Николай Овчаров, Диана Димитрова, Радостина Енчева и др. Като прибавим и участието на ТИЦ в Пловдив и Хасково, на 5 НПО, 9 висши училища и 17 туроператори, можем да заключим, че това бе най-успешният ни форум. Добра предпоставка за това беше натупаният опит от предните две години, подобрената организация на мероприятието и несъмнено – точното попадение с темата за културния туризъм, в който различните участници припознаха възможност да смекчат действието на кризата. Всички материали за събитието – сборник с доклади, каталог на участниците, рекламни материали вяха какато винаги изключително професионално изработени от нашите членове – Рекламна агенция „Фил” и Издателска къща „Славена”.

Наред с постиженията на форумите считаме, че участието на членовете на ВТК в тази проява все още е твърде епизодично и ограничено. Очакваме в бъдеще ползите от него да бъдат преосмислени и неговие цели – реализирани в по-широк мащаб.

Друго основно направление в дейността на ВТК и нейното търговско дружество бе организирането на участията и представянето на община Варна на туристическите изложения в съседните страни. Началото бе положено на туристическото изложение ТТР в Букурещ през 2008 г., Туризмът на Община Варна бе представен на самостоятелен щанд, на който на 60 кв. м. се презентираха хотелиерски дружества, туроператори и туристически атракции. През 2009 г. разширихме обхвата на това преставяне и включихме общини и фирми от цялото Черноморие. На 83 кв. м. за първи път преставихме цялото Черноморие като единна туристическа дестинация. През 2010 и 2011 г. ВТК се договори с Община Варна съвместно с нея и търговското си дружество да организира предствянето на дестинация Варна на 5 изложения в страната и чужбина – в София, Истанбул, Белград, Киев и Букурещ.

За първи път през миналата година организирахме участието на региона на изложението в Белград. На Националналния щанд на МИЕТ община Варна бе атрактивно представена. Интересът бе подчертан - щандът ни бе посетен от над 80 туроператори. Търсенето на допълнителни пазари за осигуряване на туристи и смекчаване негативното влияние на кризата бе подкрепено от община Варна. За първи път през 2011 г. общината финансира участието на ЕМИТ в Истанбул в рамките на националния щанд. България получи наградата за най-добре организиран щанд на изложението, на който бяхме и ние. Специален гост на бе министърът на културата и туризма на Турция Ертогул Гюнай. Ще отбележим и представянето ни, в партньорство с ТА „Турал” на изложението в Киев през 2010 и 2011 г. Украинският пазар се оказа изключително важен за нашия туризъм. По данни на Генералното консулство на Украйна броят на посещенията на украински туристи през летните месеци се е увеличил с около 30 %. При участието ни на последното издание на най-голямото туристическо изложение в Украйна – UITT бяха осъществени ползотворни срещи с ръководството на Туристическата камара на Украйна и сключени договори за сътрудничество.

Тук ще отчетем и изработването на рекламен каталог на Варненска туристическа компания. Той бе публикуван на английски и руски език и престави възможностите на страната за специализирани видове туризъм. Изданието е почти изчерпано, тъй като бе един от основните промоционални материали при участието ни на различни изложения. Крайно време е нашата организация с помощта на всички нейни членове да издаде свой рекламен каталог за предстоящите изложения през следващите две години. Ще отбележим и международния успех и признание на луксозното историко-художествено издание „Туризмът във Варна и региона”. На всяко от Световните филателни изложения то неизменно печелеше сребърен медал – 2008 г. в Румъния, 2009 г. в Китай и 2010 г. в Португалия. Албумът се наложи като ценен подарък, връчван при посещение на делегации и високопоставени лица в града ни.

Общи оценки, изводи и препоръки:

Оценявайки положително цялостната работа на ВТК през отчетния период, можем да направим следните оценки, изводи и препоръки относно възможностите за активизиране и усъвършенстване дейността на организацията в бъдеще: 1. В сравнение с предходни периоди участието на членовете на организацията в нейните разнообразни инициативи се активизира;

 2. Все още ограничен се запазва делът на онези, които предлагат нови инициативи, търсят съдействие от ръководството, присъстват активно в основни мероприятия на органзацията или оказват помощ в реализацията на нейни дейности и мероприятия.

 3. Недостатъчна е работата на ръковоството на организацията с отделните членове, както и при търсенето и привличането на нови членове.

 4. Въпреки успехите на стопанското ни дружество по отношение на разнообразяване на предлагането и неговото икономическо състочние все още не е постигнат желания и очакван резултат.

 5. Досегашното ръководство на ВТК счита че, организацията може да бъде още по-полезна на своите членове през следващия планов период, ако:

 • използва по-ефективни и разнообразни средства за активизиране на членовете на ВТК за реализация на планираните от нея дейности;

 • активизира дейността си за привличане на нови членове на организацията;

 • подобрява комуникацията с членовете на организацията за по-бързо решаване на възникнали проблеми;

 • усъвършенства информационното осигуряване на членовете на ВТК за нейни инициативи, текущи проблеми на туристическата политика и новости в туристическото развитие, включително и чрез издаване на електронен бюлетин;

 • задълбочава и разнообразява на отношенията на организацията с местите органи на самоуправление като основен фактор за решаване на проблемите на туризма на локално ниво;

 • планира и реализира атрактивни мероприятия и събития с цел сближаване и привличане на повече членове на ВТК в цялостната дейност на организацията.

Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница