Доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100о, ал. 4Дата14.10.2018
Размер10.2 Kb.
Декларация
по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

от
Даниел Георгиев Ризов- Председател на Управителен съвет
и Изпълнителен директор
Христо Владимиров Илиев- Заместник Председател на Управителн съет
и Изпълнителен директор
Веселин Колев Тодоров- Член на Управителен съвет
Анелия Дочева Русанова- Главен счетоводител
С настоящата декларация удостоверяваме, че доколкото ни е известно за 2009 година:
1. Комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията;

2. Междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 100о, ал.4, т. 2.


Известна ни е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на невярна информация.

Декларатори: Даниел Ризов ________________________


Христо Илиев _______________________
Веселин Тодоров ____________________
Анелия Русанова ____________________


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница