Доклад за изпълнение на дейностите през 2012 г., за които е предоставено комплексно разрешително №37/ 2005 г за оц"Земляне"страница8/16
Дата25.02.2018
Размер3.96 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Комин 1 – ноември


Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг *'

Съответствие

Брой/


%Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
Въглероден диоксид СО2

mg/Nm3

-

8,74

-

Непрекъснат мониторинг
NOх

mg/Nm3

200

103,74

-

Непрекъснат мониторинг

100%

СО

mg/Nm3

100

18,64

-

Непрекъснат мониторинг

100%

NO2

mg/Nm3

200

4,65

-

Непрекъснат мониторинг

100%Комин 1 – декември


Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг *'

Съответствие

Брой/


%Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
Въглероден диоксид СО2

mg/Nm3

-

9,29

-

Непрекъснат мониторинг
NOх

mg/Nm3

200

135,82

-

Непрекъснат мониторинг

100%

СО

mg/Nm3

100

38,47

-

Непрекъснат мониторинг

100%

NO2

mg/Nm3

200

5,996

-

Непрекъснат мониторинг

100%

Комин 2

Комин 2 – януари


Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг *'

Съответствие

Брой/


%Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
Въглероден диоксид СО2

mg/Nm3

-

9,22

-

Непрекъснат мониторинг
NOх

mg/Nm3

200

120,46

-

Непрекъснат мониторинг

100%

СО

mg/Nm3

100

18,28

-

Непрекъснат мониторинг

100%

NO2

mg/Nm3

200

5,56

-

Непрекъснат мониторинг

100%Комин 2 – февруари


Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг *'

Съответствие

Брой/


%Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
Въглероден диоксид СО2

mg/Nm3

-

8,87

-

Непрекъснат мониторинг
NOх

mg/Nm3

200

140,04

-

Непрекъснат мониторинг

100%

СО

mg/Nm3

100

23,30

-

Непрекъснат мониторинг

100%

NO2

mg/Nm3

200

6,47

-

Непрекъснат мониторинг

100%

Комин 2 – март


Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг *'

Съответствие

Брой/


%Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
Въглероден диоксид СО2

mg/Nm3

-

8,32

-

Непрекъснат мониторинг
NOх

mg/Nm3

200

89,44

-

Непрекъснат мониторинг

100%

СО

mg/Nm3

100

12,98

-

Непрекъснат мониторинг

100%

NO2

mg/Nm3

200

4,13

-

Непрекъснат мониторинг

100%


Комин 2 – април


Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг *'

Съответствие

Брой/


%Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
Въглероден диоксид СО2

mg/Nm3

-

8,43

-

Непрекъснат мониторинг
NOх

mg/Nm3

200

108,22

-

Непрекъснат мониторинг

100%

СО

mg/Nm3

100

16,129

-

Непрекъснат мониторинг

100%

NO2

mg/Nm3

200

5,00

-

Непрекъснат мониторинг

100%


Комин 2 – август


Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг *'

Съответствие

Брой/


%Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
Въглероден диоксид СО2

mg/Nm3

-

7,46

-

Непрекъснат мониторинг
NOх

mg/Nm3

200

92,909

-

Непрекъснат мониторинг

100%

СО

mg/Nm3

100

7,301

-

Непрекъснат мониторинг

100%

NO2

mg/Nm3

200

4,298

-

Непрекъснат мониторинг

100%Комин 2 – септември


Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг *'

Съответствие

Брой/


%Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
Въглероден диоксид СО2

mg/Nm3

-

5,79

-

Непрекъснат мониторинг
NOх

mg/Nm3

200

90,19

-

Непрекъснат мониторинг

100%

СО

mg/Nm3

100

14,78

-

Непрекъснат мониторинг

100%

NO2

mg/Nm3

200

4,17

-

Непрекъснат мониторинг

100%

Комин 2 – октомври


Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг *'

Съответствие

Брой/


%Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
Въглероден диоксид СО2

mg/Nm3

-

6,19

-

Непрекъснат мониторинг
NOх

mg/Nm3

200

126,24

-

Непрекъснат мониторинг

100%

СО

mg/Nm3

100

25,28

-

Непрекъснат мониторинг

100%

NO2

mg/Nm3

200

5,84

-

Непрекъснат мониторинг

100%


Комин 2 – ноември


Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг *'

Съответствие

Брой/


%Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
Въглероден диоксид СО2

mg/Nm3

-

8,21

-

Непрекъснат мониторинг
NOх

mg/Nm3

200

119,84

-

Непрекъснат мониторинг

100%

СО

mg/Nm3

100

28,44

-

Непрекъснат мониторинг

100%

NO2

mg/Nm3

200

5,54

-

Непрекъснат мониторинг

100%

Комин 2 – декември


Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг *'

Съответствие

Брой/


%Непрекъснат мониторинг

Периодичен мониторинг

Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1
Въглероден диоксид СО2

mg/Nm3

-

9,60

-

Непрекъснат мониторинг
NOх

mg/Nm3

200

140,59

-

Непрекъснат мониторинг

100%

СО

mg/Nm3

100

37,96

-

Непрекъснат мониторинг

100%

NO2

mg/Nm3

200

6,50

-

Непрекъснат мониторинг

100%


Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Измерване от 10.04.2012 г.Протокол Nо Д-2-1-130Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Всяка емисия *, докладвана в таблица 1,

колона 1


Мед

Мг/л

2

0,0047

Два пъти годишно

да

Хром (6+)

Мг/л

0,5

<0.050

Два пъти годишно

да

Хром (3+)

Мг/л

2,5

<0.050

Два пъти годишно

да

Цинк

Мг/л

5

0,026

Два пъти годишно

да

Дебит на отпадъчните води

м3/ден м3/час м3/год

233,19 м3

9,72 м3

85114 м3207,03 м3

8,62 м3

75 566 м3

-да

рН
6,5-9,0

8,9

Два пъти годишно

да

Неразтворени вещества

Мг/л

400

7,60

Два пъти годишно

да

БПК

Мг/л

-

23,5

Два пъти годишно

да

ХПК

Мг/л

-

54

Два пъти годишно

да

Нефтопродукти

Мг/л

15

0,40

Два пъти годишно

да

Желязо

Мг/л

10

0,49

Два пъти годишно

да

Сулфати

Мг/л

400

129,68

Два пъти годишно

да

Хлориди

Мг/л

-

540

Два пъти годишно

да


Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация
Измерване от21.11.2012 г.Протокол Nо Д-2-1-359

Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Всяка емисия *, докладвана в таблица 1,

колона 1


Мед

Мг/л

2

0,0084

Два пъти годишно

да

Хром (6+)

Мг/л

0,5

<0,05

Два пъти годишно

да

Хром (3+)

Мг/л

2,5

<0,05

Два пъти годишно

да

Цинк

Мг/л

5

0,0206

Два пъти годишно

да

Дебит на отпадъчните води

м3/ден м3/час м3/год

233,19 м3

9,72 м3

85114 м3207,03 м3

8,62 м3

75 566 м3

40781 м3-да

рН
6,5-9,0

7,67

Два пъти годишно

да

Неразтворени вещества

Мг/л

400

7,8

Два пъти годишно

да

БПК

Мг/л

-

18,9

Два пъти годишно

да

ХПК

Мг/л

-

38

Два пъти годишно

да

Нефтопродукти

Мг/л

15

3,40

Два пъти годишно

да

Желязо

Мг/л

10

1,37

Два пъти годишно

да

Сулфати

Мг/л

400

54

Два пъти годишно

да

Хлориди

Мг/л

-

173

Два пъти годишно

да

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница