Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005гстраница5/5
Дата14.01.2018
Размер0.93 Mb.
1   2   3   4   5

Таблица 7. Опазване на подземните води


Показател

Точка на пробо вземане

Концентрация в подземните води, съгласно КР µg/l

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Водно ниво

Мониторингов кладенец №1

-

7,15

Веднъж годишно

Да

Температура

Мониторингов кладенец №1

-

12,0

Веднъж годишно

Да

Водороден показател

Мониторингов кладенец №1

-

7,43

Веднъж годишно

Да

Разтворен кислород

Мониторингов кладенец №1

-

62

Веднъж годишно

Да

Мед

Мониторингов кладенец №1

30

20

Веднъж годишно

Да

Желязо

Мониторингов кладенец №1

50

190

Веднъж годишно

Не

Хром

Мониторингов кладенец №1

5

2,5

Веднъж годишно

Да

Олово

Мониторингов кладенец №1

30

<10

Веднъж годишно

Да

Цинк

Мониторингов кладенец №1

200

22,6

Веднъж годишно

Да

Нефтопродукти


Мониторингов кладенец №1

50

44

Веднъж годишно

Да

Водно ниво

Мониторингов кладенец №2

-

7,40

Веднъж годишно

Да

Температура

Мониторингов кладенец №2

-

12,4

Веднъж годишно

Да

Водороден показател

Мониторингов кладенец №2

-

7,89

Веднъж годишно

Да

Разтворен кислород

Мониторингов кладенец №2

-

66

Веднъж годишно

Да

Мед

Мониторингов кладенец №2

30

30

Веднъж годишно

Да

Желязо

Мониторингов кладенец №2

50

170

Веднъж годишно

Не

Хром

Мониторингов кладенец №2

5

<1.0

Веднъж годишно

Да

Олово

Мониторингов кладенец №2

30

<10

Веднъж годишно

Да

Цинк

Мониторингов кладенец №2

200

10,5

Веднъж годишно

Да

Нефтопродукти


Мониторингов кладенец №2

50

40

Веднъж годишно

Да

Таблица 8. Опазване на почви –няма мерене през 2012г..

Показател

Концентрация (базово състояние), съгласно КР (mg/kg)

Пробовземна точка

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

pH


На 3 години

Да/Не

Натрий


На 3 години

Да/Не

Цинк


На 3 години

Да/Не

Мед


На 3 години

Да/Не

Общо желязо


На 3 години

Да/Не

Хром


На 3 години

Да/Не

Олово


На 3 години

Да/Не

Водоразтворими соли


На 3 години

Да/Не

Нефтопродукти


На 3 години

Да/Не


Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата на инцидента

Описание на инцидента

Причини

Предприети действия

Планирани действия

Органи, които са уведомениНяма регистрирани аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите.

Дата на оплакването или възражението

Приносител на оплакването

Причини

Предприети действия

Планирани действия

Органи, които са уведомениНяма оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Протоколи от извършените през 2012г. собствени периодични измервания –

на хартиен носител.

Копие от п-мо вх. № 26-00-7934/19.11.2012г. – на хартиен носител.Изчисления – на магнитен носител.


1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница