Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница1/7
Дата02.04.2017
Размер1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
УТВЪРЖДАВАМ,

Изпълнителен директор:
/Мартин Ниланд/

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително

март, 2010 година

УВОД

Настоящият документ е съставен на основание изискванията на чл. 125, т. 5 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г.) и чл. 20 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ бр, 80/2009 г.) и в изпълнение на Условие 5. 10. 2. от Комплексно разрешително на Кодак График Комюникейшънс АД, гр. София, Рег. № 138/2006 г за експлоатация на Инсталация за производство на офсетови алуминиеви пластини, която включва две производствени линии – М 06 и М 07:

Общият обем на ваните за двете машини е 55,5 m3.

Обем на ваните за М 06 – 24,4 m3.

Обем на ваните за М 07 – 31,1 m3.

Име на оператора


„Кодак График Комюникейшънс” АД, производствено предприятие на концерна „Кодак“

гр. София, 1784

бул. “Цариградско шосе” №117 А

тел.: 02/9309 102

факс: 02/9309 149

Е-mail: martin.nyland@kodak.com

Ръководител: Мартин Йоханес Ниланд - Изпълнителен Директор

Наименование, адрес, телефон, факс, е-mail на собственика на дейността


гр. София, 1784

бул. “Цариградско шосе” №117 А

тел.: 02/9309 102

факс: 02/9309 149

Е-mail: martin.nyland @kodak.com

Ръководител: Мартин Йоханес Ниланд - Изпълнителен Директор


Лице за контакти: Петър Петров – Еколог

тел.: 02/9309 122

факс:02/9309 122

моб. Тел.:0888 690 980

e-mail: petar.petrov@kodak.com

Комплексно разрешително: Рег. № 138/2006 г за експлоатация на Инсталация за производство на офсетови алуминиеви пластини

(т. 2.6. от Приложение 4 на ЗООС)

Дата на подписване на КР: 25. 06. 2007 година

Дата на влизане в сила на КР: 14. 07. 2007 година


Кратко описание на дейността


Съществуващото производство на офсетови пластини се осъществява на две поточни производствени линии: Машина М06 и Машина М07, в които производственият процес е непрекъснат.

Основните технологични процеси, осъществявани при повърхностната обработка на алуминия на двете производствени линии са следните:  • Обезмасляване

Извършва се с алкален разтвор от Набуклин /рН 10-11/ при температура на ваната 60-80 оС.

  • Назърняване

Електрохимичен процес, при който се извършва награпяване на алуминиевата повърхност с помощта на променлив ток 50Нz с напрежение до 40V и сила до 4000А.

В състава на електролита влизат разредена солна и борна киселини .  • Анодиране:

Процесът се извършва в два последователни етапа: Течен контакт и Същинско анодиране:

Течният контакт е електрохимичен процес, при който се извършва почистване на алуминиевата повърхност чрез отделящия се върху нея водород.

Същинското анодиране е електрохимичен процес при който върху алуминиевата лента се отделя кислород, който химически се свързва с алуминия, образувайки слой от Al2O3.  • Допълнителна обработка

Химичен процес, извършващ се при температура 60оС - 800С. В състава на разтвора влизат мононатриев фосфат, натриев флуорид и поливинилфосфонова к-на. За поддържане на рН на разтвора в желаните граници се използва фосфорна киселина.

Всички изпарения от ваните (кисели и алкални аерозоли) се отвеждат към скрубери, където се извършва улавянето им с вода. Наситената с аерозоли вода се отвежда към неутрализационна станция.  • Миене:

След всеки от изброените процеси се извършва няколко степенно измиване на алуминиевата лента с деминерализирана вода.

Част от водите за миене след процесите се събират и отвеждат към станция за неутрализация. Друга част от водите отива за регенерация и се връща отново за миене.  • Изсушаване на лентата – след електрохимичната обработка

Сушенето се извършва с помощта на подгрят до 90оС въздух.

  • Нанасяне на слой

Слой се нанася върху обработената алуминиева лента по метода но шлицовото нанасяне и на двете производствени линии. Изсушаването на слоя се извършва при около 1150С с горещ въздух и инфрачервено сушене.

В края на линията, покритата със слой алуминиева лента се покрива с тънка, хартия и се нарязва на необходимите за готовите офсетови пластини заготовки. Между отделните пакети се поставя сив картон. Готовият пакет се опакова в черна хартия, след което и във велпапе опаковка.
Технологично оборудване
Наименование на оборудването

Марка и модел

Година на производство

Доставчик

1

Линия за производство на офсетови пластини М06

Depiereux

1985

Depiereux

2

Линия за производство на офсетови пластини М07

Depiereux

1983

KPG - ХоландияКапацитет на инсталацията – 18 000 000 кв. м

Произведената продукция през 2009 година е 8 215 470 кв. м.
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница