Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница5/7
Дата02.04.2017
Размер1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

параметър/изпуск. устройство
единици

НДЕ съгласно КР

Резултати от мониторинг

съответствие брой / %

периодичен мониторинг

честота на мониторинга

К – 2, К - 5 – скрубериК - 2

К - 5
К - 2

К - 5

HCl

mg/Nm3

6

0,8

0,8

Веднъж годишно

да, 100%

да, 100%

HF

mg/Nm3

6

0,0

0,0

Веднъж годишно

да, 100%

да, 100%

H2SO4

mg/Nm3

6

3,0

2,0

Веднъж годишно

да, 100%

да, 100%

К – комин на РТО – регенеративен термален оксидатор
К
К

СО

mg/Nm3

100

0

Веднъж годишно

да, 100%

NOх

mg/Nm3

250

0

Веднъж годишно

да, 100%

SO2

mg/Nm3

5

0

Веднъж годишно

да, 100%

Л.О.С.

mgОС/Nm3

50

13,36

Веднъж годишно

да, 100%

К - 9 – подгревател за водаК - 9
К - 9

СО

mg/Nm3

100

0

Веднъж годишно

да, 100%

NOх

mg/Nm3

250

160

Веднъж годишно

да, 100%

SO2

mg/Nm3

5

0

Веднъж годишно

да, 100%

Л.О.С.

mgОС/Nm3

50

8,0

Веднъж годишно

да, 100%

Прах / ФПЧ

-

-

-

-

-


Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) канализация
Пробовземна точка № 1


Параметър

Единица

НДЕ,

съгласно КРРезултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Измерване № 1
pH

pH-единици

6,5 ÷ 9,0

7,1

4 пъти годишно

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

400

660

4 пъти годишно

не

ХПК

mgО2/dm3

1800

414

4 пъти годишно

да

БПК 5

mgО2/dm3

1200

31,9

4 пъти годишно

да

Сулфатни йони

mg/dm3

400

130,9

4 пъти годишно

да

Общ фосфор

mg/dm3

15

0,04

4 пъти годишно

да

Нефтопродукти

mg/dm3

15

0,54

4 пъти годишно

да

Мед и съединенията му (като Cu)

mg/dm3

2,0

0,0286

4 пъти годишно

да

Хром и съединенията му (като Cr)

mg/dm3

Cr(VІ) 0,5

< 0,010

4 пъти годишно

да

Хром и съединенията му (като Cr)

mg/dm3

Cr(ІІІ) 2,5

< 0,010

4 пъти годишно

да

Никел и съединенията му (като Ni)

mg/dm3

2,0

0,013

4 пъти годишно

да

Цинк и съединенията му (като Zn)

mg/dm3

5,0

0,0403

4 пъти годишно

да

Измерване 2
pH

pH-единици

6,5 ÷ 9,0

6,12

4 пъти годишно

не

Неразтворени вещества

mg/dm3

400

69

4 пъти годишно

да

ХПК

mgО2/dm3

1800

79

4 пъти годишно

да

БПК 5

mgО2/dm3

1200

19

4 пъти годишно

да

Сулфатни йони

mg/dm3

400

162,78

4 пъти годишно

да

Общ фосфор

mg/dm3

15

0,18

4 пъти годишно

да

Нефтопродукти

mg/dm3

15

0,66

4 пъти годишно

да

Мед и съединенията му (като Cu)

mg/dm3

2,0

0,010

4 пъти годишно

да

Хром и съединенията му (като Cr)

mg/dm3

Cr(VІ) 0,5

< 0,005

4 пъти годишно

да

Хром и съединенията му (като Cr)

mg/dm3

Cr(ІІІ) 2,5

< 0,005

4 пъти годишно

да

Никел и съединенията му (като Ni)

mg/dm3

2,0

0,011

4 пъти годишно

да

Цинк и съединенията му (като Zn)

mg/dm3

5,0

0,018

4 пъти годишно

да

Измерване 3
pH

pH-единици

6,5 ÷ 9,0

7,5

4 пъти годишно

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

400

212

4 пъти годишно

да

ХПК

mgО2/dm3

1800

149

4 пъти годишно

да

БПК 5

mgО2/dm3

1200

22,9

4 пъти годишно

да

Сулфатни йони

mg/dm3

400

609

4 пъти годишно

не

Общ фосфор

mg/dm3

15

0,07

4 пъти годишно

да

Нефтопродукти

mg/dm3

15

2,46

4 пъти годишно

да

Мед и съединенията му (като Cu)

mg/dm3

2,0

0,1237

4 пъти годишно

да

Хром и съединенията му (като Cr)

mg/dm3

Cr(VІ) 0,5

< 0,01

4 пъти годишно

да

Хром и съединенията му (като Cr)

mg/dm3

Cr(ІІІ) 2,5

< 0,01

4 пъти годишно

да

Никел и съединенията му (като Ni)

mg/dm3

2,0

0,0113

4 пъти годишно

да

Цинк и съединенията му (като Zn)

mg/dm3

5,0

0,0282

4 пъти годишно

да

Измерване 4
pH

pH-единици

6,5 ÷ 9,0

8,5

4 пъти годишно

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

400

< 10

4 пъти годишно

да

ХПК

mgО2/dm3

1800

< 10

4 пъти годишно

да

БПК 5

mgО2/dm3

1200

< 5

4 пъти годишно

да

Сулфатни йони

mg/dm3

400

262

4 пъти годишно

да

Общ фосфор

mg/dm3

15

12,31

4 пъти годишно

да

Нефтопродукти

mg/dm3

15

0,18

4 пъти годишно

да

Мед и съединенията му (като Cu)

mg/dm3

2,0

< 0,004

4 пъти годишно

да

Хром и съединенията му (като Cr)

mg/dm3

Cr(VІ) 0,5

< 0,02

4 пъти годишно

да

Хром и съединенията му (като Cr)

mg/dm3

Cr(ІІІ) 2,5

< 0,02

4 пъти годишно

да

Никел и съединенията му (като Ni)

mg/dm3

2,0

< 0,004

4 пъти годишно

да

Цинк и съединенията му (като Zn)

mg/dm3

5,0

< 0,004

4 пъти годишно

да

Дебит на отпадъчните води

m3/год

306 000

 114 249

 

 
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница