Доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитиестраница10/25
Дата22.07.2016
Размер3.79 Mb.
ТипДоклад
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

 • Проекти (приключени или в процес на изпълнение през 2012 г.), свързани с развитието на туризма на територията на ЮЗР по програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП:
Ref. No

Наименование на проекта

Място на изпълнение (област)

Обща стойност в евро

Очаквани резултати/въздействие от проекта

Етап на изпълнение на проекта

Водещ партньор и други партньори

2007CB16IPO07-2009-1-24

ТУРИЗЪМ БЕЗ ГРАНИЦИ

Кюстендил

299 648.42

­Инсталирани 8 броя инфо терминали, включително и софтуер;
­Популяризирана туристическа инфо система;
­5% повишение на туристическия поток и туристическите услуги.

Изпълнен

ВП:Община Кюстендил, България
ПП2: Община Щип, Македония
ПП3: Община Крива Паланка, Македония

2007CB16IPO07-2009-1-55

Подобряване на туристическата инфраструктура на Бобошево и Кратово

Кюстендил

250 063.27

2-дребномащабни инфраструктури за рехабилитирани и подобрени; 1-проведен е уъркшоп за околна среда и селски туризъм; 1500-листовки са отпечатани и разпространени; 1500-броя брошура е отпечатана и разпространена на 3 езика; 18-публикации в медиите са публикувани.

Изпълнен

ВП: Община Бобошево, България
ПП: Сдружение „Извор“ Кратово, Македония

2007CB16IPO07-2009-1-13

Насърчаване на селския, планинския вело-туризма между България и Македония

Благоевград

95 557.89

Разширени възможности за развитие на малките предприятия в района на проекта; Промоция на транспортните връзки и икономическите оператори в района на проекта; Засилено сътрудничество между местните власти и предприемачите в района на проекта; Повишаване на квалификацията на местния персонал, работещ в туристически обекти в района на проекта.

Изпълнен

ВП: Организация на жените – Щип, Македония
ПП: Търговско – Промишлена палата – Благоевград, България

2007CB16IPO07-2009-1-38

„Туризмът - наше общо бъдеще от Струма до Брегалница”

Благоевград

285 526.64

1създена нова туристическа инфраструктура в трансграничния регион чрез благоустрояване на Градски парк «Симитли»; 1 Разработена Програма за развитие на туризма в трансграничната зона на Общините Симитли и Карбинци; 30 обучени лица за стартиране на туристически бизнес; 1 Проведена двудневна кръгла маса на тема ”Управление на туризма в условията на евроинтеграция”; 1 създадена Трансгранична туристическа асоциация; 10 създадени нови трансгранични партньорства.

Изпълнен

ВП: Община Симитли, България
ПП: Община Карбинци, Македония

2007CB16IPO007-2011-2-61

Подобряване качеството и достъпността до природните атракции в Община Белица и Община Македонска Каменица

Благоевград

497 984,32

Повишаване осведомеността в региона, базирана на опазване на природните ресурси; Инфраструктурни дейности за осигуряване на достъп до туристическите места; Инфраструктурни дейности за осигуряване на необходимите съоръжения за туристически цели.

Начален етап на изпълнение

ВП: Община Македонска Каменица, Македония
ПП: Община Белица, България

2007CB16IPO007-2011-2-86

Наслади се на уникална природа – Вело туризма в помощ на природата

Благоевград

98 964,00

1.Проучвания и изследване на възможностите за подобряване на туристическите услуги за развитие на по-активен вело-туризъм с цел устойчиво развитие на региона и опазването на околната среда в ТГР.

2.Изработване на обща стратегия и програма за екологично устойчиво управление на туризма и бизнеса в региона.

3.Изградени транс гранични мрежи за сътрудничество в областта на околната среда, спорта/ младежкия обмен и туристическия бизнес – 3 бр.

4.Привлечени предприемачи и организации в обмяна на опит и добри практики в прилагането на Корпоративната социална отговорност в управлението – 50.

5.Обмяна на ноу-хау и прилагане на иновативни подходи за популяризиране на екологичните инициативи, привличане на участници (200 души), в тях и устойчивото им ангажиране към идеята.

6.Монтирани стойки за паркиране на велосипеди- 10 бр.7.Създадени съвместни еко-вело маршрути и обучени 10 екскурзовода.

Междинен етап на изпълнение

ВП: Сдружение „Буйрум“ Куманово, Македония
ПП2: Агенция за Европейска интеграция – Клон Кюстендил, България
ПП3: Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански, България
ПП4: Сдружение „Движение – Ние Жените”, Благоевград БГ

2007CB16IPO007-2011-2-90

Работа в мрежа и трансфер на знания за устойчиво икономическо туристическо развитие (НЕТ-ТУР)

Благоевград

97 014,29

Изготвен Анализ на туристическия капацитет и потенциал на трансграничен регион Гевгелия – Гоце Делчев
96 представители на МСП в сферата на туризма и от допълващите сектори обучени в разработване на нови туристически продукти, иновации и креативност.
Разработен комплект обучителни материали за четири двудневни модула.
8 създадени, отпечатани и разпространени пакети с туристически продукти и 3 промоционни материали (карта, туристически пътеводител и календар на събитията)
· Проведени работни срещи и посещения по изграждане на капацитет, работа в мрежа и медиация с участието на български и македонски МСП в сферата на туризма и допълващите сектори.
· Учредена Туристическа Асоциация в Гевгелия
· Разработен и внедрен уеб-портал, съдържащ база данни за МСП от туристическия и др. допълващи сектори и др. информационни ресурси.

Междинен етап на изпълнение

ВП: ФМРИТ, Гевгелия/ Македония
ПП: Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, България

В Югозападния район са завършени или се изпълняват редица проекти, насърчаващи развитието на туризма, със средства от финансови източници извън Оперативните програми, съфинансирани от ЕС.

Община Драгоман изпълнява два проекта в сферата на развитието на туризма, финансирани по Програмата за развитие на селските райони, започнали през 2012 г.:

 • „ Развитие на интегриран селски туризъм в община Драгоман – Посетителски център в село Несла” на стойност 308 хил. лв. Проектът предвижда изграждане на Посетителски център в с.Несла за предоставяне на туристическа информация и като място за провеждане на туристически атракции - изложения и демонстрации на местни занаяти, обичаи и обреди, кулинария, фолклор. Ще бъде създадена Аудиовизуална база от кратки филми, озвучени на 5 езика - български, английски, немски, руски и френски.

 • „Изграждане на туристическа инфраструктура – туристически информационен център на община Драгоман” на стойност 384 хил. лв.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект „Развитие на интегриран селски туризъм в община Челопеч” финансиран от Програма за развитие на селските райони. Проектът е на стойност 311 хил. лв. Конкретната цел на проекта е да се създадат условия за интегриран селски туризъм в с. Челопеч, посредством инвестиции за създаване на парк за отдих и рекреационни дейности в м. Корминеш и маркетинг на туристическия продукт.

В процес на изпълнение е проект на община Брезник „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Брезник, обл.Перник, чрез прилагане на информационни технологии” по ПРСР. Проектът е на стойност 320 хил. лв. като целта му е популяризиране на местното културно, историческо и природно наследство, чрез информационно-телекомуникационни технологии (мултимедийни презентации, сайтове и т.н.).Община Ковачевци изпълнява проект „Етнографски център „Сурвакари”, финансиран по мярка 313 на ПРСР. Общият размер на бюджета на проекта е 251 хил. лв. като очаквания резултат от изпълнението му е създаване на интегриран туристически продукт в общината.

Община Кочериново е изпълнила проект „Екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение и хора с увреждания” по ПРСР. Проектът е със стойност 222 хил. лв. и след завършването му е изградена екопътека в с.Стоб, която е съобразена с нуждите на хора в неравностойно положение, като също така са монтирани пейки, беседки, оформени са кътове за отдих, поставено е фотоволтаично осветление. С реализирането на проекта се насърчава повишаването на туристическата активност, а от друга страна се цели подобряване достъпа на населението до дейности, свързани с отдих и спорт, като това ще разнообрази туристическите услуги.

В процес на реализация е проект на община Рила „Съвременни пред портата на духовността (изграждане на съоръжения за планинско колоездене и парапланеризъм)”, финансиран по мярка 313 на ПРСР. Проектът има бюджет от 148 хил. лв. и основната му цел е повишаване на туристическия потенциал на гр. Рила.Община Сапарева баня изпълнява 4 проекта в сектора на туризма и етнографското наследство, със средства по мярка 313 на ПРСР:

 • „Екопътека Валявица ІІ”, гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня” – с бюджет 290 хил. лв. Проектът предвижда изграждане на екопътека Валявица II с обща дължина 2 226 м.;

 • „Екопътека: „По стъпките на светците” – храм „Успение на Пресвета Богородица” – параклис „Св.Архангел Михаил” – параклис „Св.Троица” – с.Сапарево, общ.Сапарева баня” – с бюджет от 180 хил. лв. Проектът предвижда инвестиции, насочени към изграждане на туристическа екопътека „По стъпките на светците”. Проектното трасе на екопътеката следва трасето на съществуваща горска пътека, като включва два участъка с обща дължина от 4 862 м.;

 • „Изграждане на туристическа инфраструктура и маркетинг на туристическите продукти в община Сапарева баня” – на стойност 30 хил. лв. Проектът включва модернизиране на туристическата инфраструктура чрез реализация на модел на устойчив туристически продукт с обособяване на система за предлагане, реклама и реализация на туристическата услуга, разработване и маркетинг на туристически продукти и разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;

 • „Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на

община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии” – с бюджет от 367 хил. лв. Проектът ще подкрепи развитието на туризма на територията на община Сапарева баня чрез прилагане на съвременни компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама на природното и културно-историческото наследство.

Община Бобошево също е в процес на реализация на проект по мярка 313 на ПРСР. Проектът се нарича „Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Бобошево с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии”. Стойността на проекта е 307 хил. лв., а целите му са: да се подкрепи развитието на туризма на територията на община Бобошево чрез прилагане на съвременни компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама на етнографското наследство и природните забележителности на общината; да се разнообрази туристическия продукт на общината: да се подобри местната заетост.
Приоритет ІІ. „Развитие на техническата инфраструктура”.
Напредък се наблюдава по отношение на изпълнението на мерките и дейностите по Приоритет 2, преди всичко по отношение на изграждането на пътна инфраструктура. Следва да се отбележи, че през 2010 г. и 2011 г. стартира изграждането на някои ключови проекти в транспортния и в екологичния сектор в района. По-голям напредък в изпълнението на физическите индикатори се очаква след приключването на проектите в периода 2013 – 2015 г. поради спецификата на изпълнението им, което се извършва за период от няколко години.
Основни индикатори, с които се отчита изменението в състоянието на транспортната и екологичната инфраструктура в Югозападен район:


 • Дължина на изградената Републиканска пътна мрежа в километри към 31.12.2010 г.:

 • Автомагистрали – 139 км

 • Пътища I клас – 615 км

 • Пътища II клас – 619 км

 • Пътища III клас – 1943 км

Изменение спрямо 2010 г. има по отношение дължината на автомагистралите – увеличение с 21 км поради пускането в експлоатация на автомагистрала „Люлин”. Нараства и дължината на пътищата от третокласната пътна мрежа – с 23 км. Дължината на пътищата от втори и трети клас се запазва на същото ниво като през 2010 г.


 • Ключови проекти в транспортния сектор на територията на Югозападен район, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” и приключили през периода 2011-2012 г.

  • На 15 май 2011 г. официално бе открита магистрала „Люлин” – първата изцяло завършена магистрала в България с европейско финансиране. Общите разходи за реализацията й възлизат на 185 млн. евро, от които 75% по програма ИСПА и 25% национално съфинасиране. Магистралата е с дължина 19 км и свързва околовръстния път на София при ж.к. „Люлин” с пътен възел Даскалово през Мало Бучино и Голямо Бучино. Новата магистрала разпределя местния и международен трафик по пътища Е-79 към Гърция и Е-871 към Македония и облекчава интензивния транспортен трафик в района на Владая.

  • През 2012 г. бяха финализирани Етап 1 и Етап 2 от проекта за Разширение на софийското метро.

Етап 1 – участък „Надлез Надежда” – Централна ж.п. гара – пл. „Света Неделя” – бул. „Черни връх на обща стойност 247, 146 млн. евро (от които 185,19 млн. евро по Оперативна програма „Транспорт” и 61,95 млн. евро съфинансиране от Столична община). Проектът включва изграждане на 6,5 км трасе, 7 метростанции и 2 паркинга с 800 паркоместа. Официалното стартиране на изпълнението на този етап е в началото на 2009 г., а завършването – през месец август 2012 г.

Етап 2 се състои от 2 лота:

ЛОТ 1 участък ж.к. „Обеля”- ж.к. „Надежда”- „Надлез Надежда”4,2 км трасе, 4 метростанции, както и паркинг под бул. „Ломско шосе” със 600 паркоместа;

ЛОТ 2участък ж.к. „Младост 1” – ж.к. „Младост 3” – бул. „Цариградско шосе”2,5 км дължина на трасето, 2 метростанции и паркинг под бул. „Цариградско шосе” с капацитет 1300 паркоместа. Общият размер на инвестициите е 311 млн. евро (от които 250 млн. евро по ОП „Транспорт” и 61 млн. съфинансиране от Столична община). 212 млн. евро от бюджета на проекта са предвидени за изпълнение на строително-монтажни работи, а 99 млн. евро за подвижен състав. Изпълнението на Етап 2 стартира през 2010 г., а участъкът бе пуснат в експлоатация на 25 април 2012 г.

Със завършването на Етап 1 и Етап 2 бе официално открит и пуснат в експлоатация вторият метродиаметър от метро-мрежата на столицата – от ж.к. „Обеля” до бул. „Черни връх”.
 • Приоритетни инфраструктурни проекти с национално и международно значение, които се реализират по Оперативна програма „Транспорт” на територията на Югозападен район към 30.04.2013 г., в процес на строителство и изпълнение:

 • Изграждане на връзка на автомагистрала „Хемус” със Софийски околовръстен път при пътен възел Яна - автомагистрален участък с дължина 8,5 км. Проектът е на обща стойност 47,8 млн. лв. Строителството започна през м. септември 2011 г. и се очаква да приключи в през м.юли 2013 г.

 • Доизграждане на автомагистрала „Струма”– отсечки „Долна Диканя-Дупница” (лот 1), „Дупница-Благоевград” (Лот 2) и „Сандански-Кулата” (Лот 3) с обща дължина 69 км.

ЛОТ 1 „Долна Диканя-Дупница” с дължина 17 км. През м. октомври 2011 г. бе направена първа копка на лот 1, чието изграждане следва да приключи до края на м. август 2013 г. Договорът за допълнително проектиране и строителство е на стойност 70,2 млн. лв.

ЛОТ 2 „Дупница-Благоевград” с дължина 37,5 км. След провеждане на тръжна процедура, на 27 февруари 2013 г. е подписан договор за изпълнение чрез инженеринг (проектиране и строителство едновременно). Проектът е на стойност 358,7 млн. лв. като срокът за изграждане на трасето е 22 месеца.

ЛОТ 4 „Сандански-Кулата” с дължина 15 км. Договорът с изпълнителят е подписан на 19 март 2012 г., а на 5 април 2012 г. е направена първата копка. Отсечката трябва да бъде построена за 23 месеца, като стойността на договора е 67,2 млн. лв.

Четвъртата отсечка от трасето на магистралата – ЛОТ 3 „Благоевград-Сандански” с дължина 64,8 км се планира да бъде изградена през следващия програмен период 2014-2020 г. Към момента е стартирала процедурата за изготвяне на предпроектни и прединвестиционни проучвания. • Разширение на софийското метро - Етап 3, разделен на 2 лота:

Лот 1 участък „Бул. Цариградско шосе – ж.к. Дружба – Летище София” – продължение на първия метродиаметър с дължина 5 км и 4 броя метростанции. Строителните дейности започнаха през м. ноември 2012 г. като се планира да завършат в началото на 2015 г.

Лот 2 участък ж.к. „Младост 1 – Бизнес парк в ж.к. Младост 4”- отклонение на първия метродиаметър. Участъкът е изцяло подземен с дължина 2,7 км и 3 метростанции. През м.март 2013 г. бяха подписани договорите с изпълнителите на участъците, в които се предвижда срок за изпълнение от 24 месеца.

Общата стойност на Етап 3 е близо 240 млн, лв., от които около 220 млн. лв. безвъзмездна помощ по ОП „Транспорт“ и 20 млн. лв. собствени средства на Столична община. Лот 1 е на стойност 136 млн. лв., а Лот 2 – 102, 5 млн. лв.

Очакваните обществени ползи от двете метролинии след завършването на Етап 3 са:

- Брой превозвани пътници - над 350 хил. пътника дневно.

- Дял в системата на градския транспорт - около 35 %.

- Висока превозна способност - 50 хил. пътника/час.

- Висока скорост на пътуване - 80 км/ч.

- Време на пътуване до центъра на града - 10 ÷ 15 мин.

- Намаление на трафика и ПТП - с над 22%.

- Намаление на вредните, в т. ч. парниковите

 газове - 90,5 хил. тона годишно.

- Намаление на нивото на шума - 15 ÷ 20 %.- Спестено време на гражданите на София – над 90 хил. часа дневно.


 • По ОП „Транспорт” се изпълнява още един проект, свързан с разширяването на метрото в гр. София: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „Кв. Княжево – Централна градска част – бул.Ботевградско шосе” за реализация като тип „леко метро”. Средствата за реализация са осигурени по ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” - безвъзмездна финансова помощ от 2,8 евро и 0,5 млн. евро съфинансиране. Договорът с избрания изпълнител бе подписан през м. юни 2010 г. Проектът включва Предпроектни и Прединвестиционни проучвания, разработване на Идеен проект и Регулационен план, Подготовка на документация за преценка необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Анализ за разходите и ползите и Финансов анализ и Подготовка на документация за провеждане на открита процедура по ЗОП за изграждане на трета линия на метрото. Инвестиционния проект следва да бъде завършен в средата на 2013 г., като при осигурено финансиране строителството му може да стартира през 2014 г. Към началото на 2013 г. е изпълнена над 70% от работата по проекта. От разработените в рамките на договора и предложени 5 алтернативни трасета, след обществени обсъждания и Експертни съвет на Столична община бе окончателно одобреното следното трасе на третия метродиаметър: Депо и първа метростанция на бул. „Ботевградско шосе” – бул. „Владимир Вазов” – Централна градска част ( Орлов мост, НДК, бул. „България”) – кв. „Красно село” – ж.к. „Овча купел” с последна метростанция до Околовръстното шосе и ж.п. линията София-Перник. Дължината на трасето е 16,5 км. с 19 метростанции. Предвидени са перспективни отклонения в източна посока към кварталите „Гео Милев” и „Слатина” и в западна посока по ул. „Дойран”.

 • Строителство на Западна дъга на Софийски околовръстен път – участък 1 – от магистрала „Люлин” до река Какач (близо до бул. „Сливница”). Отсечката е с дължина 3 км и е на стойност около 48 млн. лв. Изграждането и стартира в края на м. август 2012 г. и следва да приключи в срок от 22 месеца – до м.юни 2014 г.

Западната дъга на СОП е част от общ транспортен проект, който включва също скоростния път София – Калотина и Северната скоростна тангента на София. Самата западна дъга включва два участъка – първият, който е цитиран по-горе и втори – от р.Какач до Северната скоростна тангента (с дължина 6 км). Пътят София – Калотина също е разделен на два участъка: първи – от Калотина до с. Храбърско (близо до Сливница) с дължина 31,5 км и втори – от с. Храбърско до София с дължина 19 км. Северната скоростна тангента на София е проектирана като път с магистрални габарити с дължина 16,5 км. Тръжните процедури за изпълнение на така посочените пътни проекти са в ход, като към момента се намират на различен етап. Изключение е единствено проектът за изграждане на втората отсечка от София – Калотина, която се предвижда за строителство през следващия програмен период.

 • Комплексна реконструкция на сградата на Централна ж.п. гара – София и предгаровото пространство. Проектът е на етап провеждане на процедура за избор на изпълнител.

  • Рехабилитирана/реконструирана второкласна, третокласна и четвъртокласна пътна мрежа /км/

Статистическата информация за рехабилитираната/реконструирана второкласна, третокласна и четвъртокласна пътна мрежа в км. в ЮЗР през 2012 г. е осигурена със съдействието на Председателя на РСР на ЮЗР, областните управители и кметовете на общините от района. Състоянието на индикатора по области в ЮЗР е както следва: 16,646 км на територията на област Перник, 6,720 км на територията на област Кюстендил, 230,131 км на територията на област Благоевград и 194,14 км на територията на Софийска област.3


  • По подприоритетна ос 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в Югозападния район към 30.04.2013 г. са приключени или се изпълняват шест проекта:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница