Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитиестраница3/17
Дата30.07.2018
Размер2.8 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Източник: Национален статистически институт
Секторът на настаняването е един от най-силно засегнатите в туристическата индустрия в периода 2008-2009 г. не само в България, но и в целия ЕС. През 2009 г. общият брой на нощувките в хотели и подобни места за настаняване за ЕС-27 падна под нивата на 2006 г. Възстановявайки се от тази много ниска точка, през 2010 г. на годишна база за ЕС-27 е регистриран ръст от 2,8%. Данните за туристическия интензитет, изразен чрез реализирания брой нощувки в хотели и други подобни средства за подслон показват, че през 2011 г. България бележи ръст от 16% спрямо 2010 г. Ръст за страната през 2011 г. с 12% бележат и приходите от нощувки (за сравнение за 2010 г. спрямо предходната ръстът е с 4,3%). В ЮЗР също се наблюдава постепенно възстановяване на сектора туризъм, макар и по-слабо от това за страната. През 2011 г. отчитаме минимално увеличение на приходите от нощувки в района с 1 192 911 лв. спрямо 2010 г., което е нарастване с около 1% на годишна база (за сравнение за 2010 г. спрямо 2009 г. – спад с 1,5%; за 2009 спрямо 2008 г. – спад с 18,5%).

В съвкупните приходи от нощувки през 2011 г. Югозападният район запазва третото си място сред районите от ниво 2 в страната (след Югоизточния и Североизточния район) с реализирани приходи в размер на над 141 млн. лв., което се равнява на 19,4% от приходите от нощувки общо за страната. Тази стойност, макар и с малко, е по-ниска от стойностите през периода 2008-2010 г. – около 21-22%. Това се дължи на реализирания спад в приходите от нощувки в областите София (столица) – 0,7%, Софийска (3,9%) и Перник (5,7%) за 2011 г. на годишна база спрямо 2010 г. През 2011 г. единствено в област Благоевград и в област Кюстендил се отбелязва нарастване на приходите от нощувки на годишна база съответно със 6,1% и с 14,7%. Въпреки незначителния спад на годишна база спрямо 2010 г., и през 2011 г. област София (столица) запазва водещия си дял в общите приходи от нощувки в ЮЗР с дял от 66% (следвана от област Благоевград – 23,1%) и 12,8% от приходите от нощувки в страната (14,5% през 2010 г.)В случай че за целите на анализа направим съпоставка на ЮЗР с другите райони от ниво 2 в страната по показателя приходи от нощувки, като изключим стойността на област София (столица) с цел игнориране влиянието на столичния град върху развитието на района, ЮЗР ще остане не само след Югоизточен и Североизточен район, а и след Южен централен район – на четвърто място в страната с дял от 6,5% от приходите от нощувки (47 740 864 лв.) Област София (столица) формира 12,8%
Таблица 6. Развитие на туризма в Югозападен район към 31.12.2011 г.

Район, област

Средст-ва за подс-лон

(бр.)

Легла

(бр.)

Реализирани нощувки

(бр.)

Пренощували лица

(бр.)

Приходи от нощувки

(лв.)

ОБЩО

в т.ч.: чужденци

ОБЩО

в т.ч.: чужденци

ОБЩО

в т.ч.: чужденци

БЪЛГАРИЯ

3 776

283 251

18 855 331

12 461 275

5 045 332

2 422 524

733 053 423

521 526 830

Северозападен район

189

8 529

441 750

54 399

243 772

23 879

15 671 159

2 529 783

Северен централен район

371

11 534

626 647

113 386

390 205

69 055

22 738 942

6 144 831

Североизточен район

618

82 650

6 271 618

4 914 358

1 261 006

821 519

222 955 601

183 679 099

Югоизточен район

1368

112 586

7 448 246

5 740 849

1 235 259

783 530

266 263 822

215 512 780

Южен централен район

795

29 785

1 637 388

348 968

716 523

126 651

63 533 282

18 933 294

Югозападен район

435

38 167

2 429 682

1 289 315

1 198 567

597 890

141 890 617

94 727 043

Благоевград

189

15 862

752 002

343 424

320 428

126 990

32 770 497

17 771 757

Кюстендил

40

2 429

106 146

12 152

54 687

6 578

3 186 492

739 270

Перник

26

1 333

17 833

2 992

11 054

1 697

469 541

109 704

София

59

5 995

380 637

160 169

126 444

35 285

11 314 334

4 629 554

София (столица)

121

12 548

1 173 064

770 578

685 954

427 340

94 149 753

71 476 758

Източник: Национален статистически институт
Разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) в Югозападен район и през 2009 г. запазват тенденцията си от 2000 г. на непрекъснато нарастване и достигат 288 297 хил. лв. Нарастването спрямо предходната 2008 г. възлиза на 16,7% и е по-голямо от това за 2008 г. на годишна база спрямо 2007 г. (11,7%). Тенденцията за страната е също за нарастване, което е по-ниско от това на района и възлиза на 10,8% спрямо предходната 2008 г. И през 2009 г. районът продължава да формира преобладаващата част от разходите за НИРД на страната с дял от 79,8%. По предварителни данни на НСИ за 2010 г. стойността на НИРД за ЮЗР ще е на стойност 348 493 хил. лв., което ще е нарастване с 20,9% спрямо предходната (нарастването за страната е 16,4%). Голямата концентрация на разходи за НИРД в ЮЗР се дължи в много по-голяма степен на разходите на правителството и учебните заведенията за висше образование, отколкото на мащаба на разходите на бизнес предприятията.
Таблица 7. Разходи за научно-изследователска дейност 2005-2009 г. (хил.лв.)

Район от ниво 2

2005 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

20102 г.

БЪЛГАРИЯ

208 142

273 047

325 855

361 060

420 105

Северозападен район

4 550

7 177

6 557

8 123

6 609

Северен централен район

3 265

4 035

5 298

7 120

7 150

Североизточен район

10 332

13 202

17 156

22 010

16 961

Югоизточен район

5 259

11 557

15 069

14 958

18 381

Южен централен район

10 070

18 952

34 875

20 552

22 511

Югозападен район

174 666

218 124

246 900

288 297

348 493

Източник: Национален статистически институт
Таблица 8. Дял на разходите за научно-изследователска и развойна дейност от БВП за 2007-2009 г. (%)

Район от ниво 2

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

ЕС-27

1,83

1,82

1,85

1,85

1,92

2,01

БЪЛГАРИЯ

0,49

0,46

0,46

0,45

0,47

0,53

Северозападен район

0,12

0,11

0,14

0,15

0,12

0,16

Северен централен район

0,16

0,08

0,1

0,08

0,09

0,13

Североизточен район

0,21

0,2

0,26

0,2

0,22

0,31

Югоизточен район

0,1

0,08

0,15

0,16

0,18

0,19

Южен централен район

0,13

0,14

0,14

0,22

0,36

0,22

Югозападен район

1,01

0,94

0,85

0,79

0,77

0,87

Източник: Евростат

3. Анализ и тенденции в изменението на основни демографски показатели и показатели, характеризиращи пазара на труда в Югозападния район.
Икономическата криза дава отражение и в задълбочаването на демографските проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция на населението и не на последно място задълбочаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението в страната. Показателите за социално и демографско развитие на Югозападния район го поставят в сравнително по-благоприятна позиция спрямо останалите райони от ниво 2, тъй като в столицата има повече възможности за заетост, а това от своя страна привлича по-голям контингент от младо население от други части на страната.

Югозападният район е най-големият район на ниво NUTS 2 в България по брой на населението - 2 131 233 души по данни към 31.12.2011 г. Това представлява малко над 29% от населението на страната, което основно се дължи на област София (столица), където живее 17,7% от общото население на страната. Сравнено с данните към 31.12.2010 г., населението на ЮЗР се е увеличило с 0,8% (17678 души). Единствено в област София (столица) броят на населението нараства спрямо 2010 г. (с 3% или 37169 души), в другите четири области от района се регистрира спад.


Таблица 9. Брой и гъстота на населението към 31.12.2011 г.

Район, област

Брой на населението

(души)

Гъстота на населението

(д/кв.км)

БЪЛГАРИЯ

7 327 224

66,0

Северозападен район

836 601

43,9

Северен централен район

853 468

57,0

Североизточен район

961 965

66,4

Югоизточен район

1 072 850

54,2

Южен централен район

1 471 107

65,8

Югозападен район

2 131 233

105,0

Благоевград

322 025

49,9

Кюстендил

134 990

43,9

Перник

131 987

55,1

София

245 616

34,8

София (столица)

1 296 615

961,2

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница