Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие


ЛОТ 1 „Долна Диканя-Дупница” с дължина 17 кмстраница8/17
Дата30.07.2018
Размер2.8 Mb.
ТипДоклад
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

ЛОТ 1 Долна Диканя-Дупница” с дължина 17 км. През м. октомври 2011 г. бе направена първа копка на лот 1, чието изграждане следва да приключи през м. август 2013г. Договорът за допълнително проектиране и строителство е на стойност 70,2 млн. лв.

 • ЛОТ 2 „Дупница-Благоевград” с дължина 37 км. След провеждане на тръжна процедура, на 5 април 2012 г. е подписан договор за изработка на идеен проект и парцеларен план за сумата от 255 600 лв. без ДДС. През 2012 г. се очаква да бъде изготвен парцеларния план и да бъдат извършени отчужденията на имоти по трасето, а през 2013 г. да започне строителството. Планира се то да продължи 25 месеца. Във връзка с подготовката за етапа на строителство, на 24 февруари 2012 г. стартира ограничена процедура за избор на проектант и строител на отсечката. Тя ще бъде изградена чрез инженеринг (проектиране и строителство едновременно) и се очаква да възлиза на около 200 млн. лв. без ДДС.

 • ЛОТ 4 „Сандански-Кулата” с дължина 15 км. Процедурата за избор на изпълнител стартира на 20 юни 2011 г. Договорът с изпълнителят е подписан на 19 март 2012 г., а на 5 април 2012 г. е направена първата копка. Отсечката трябва да бъде построена за 23 месеца, като стойността на договора е 67,2 млн. лв.

  Четвъртата отсечка от трасето на магистралата – ЛОТ 3 „Благоевград-Сандански” с дължина 64,5 км се планира да бъде изградена през следващия програмен период 2014-2020 г.


  • Разширение на софийското метро. Проектът е разделен на 2 етапа:

  • Етап 1 – участък „Надлез Надежда” – Централна ж.п. гара – пл. „Света Неделя” – бул. „Черни връх” на обща стойност 247, 146 млн. евро (от които 185,19 млн. евро по Оперативна програма „Транспорт“ и 61,95 млн. евро съфинансиране от Столична община). Проектът включва изграждане на 6,5 км трасе, 7 метростанции и 2 паркинга с 800 паркоместа. Официалното стартиране на изпълнението на този етап е в началото на 2009 г., а предвиденият срок за завършване – есента на 2012 г. Към края на 2011 г. напредъкът по физическото изпълнение на строително-монтажните дейности е 80%, а по финансовото изпълнение – 77%.

  • Етап 2 се състои от 2 лота:

  ЛОТ 1 – участък ж.к. „Обеля”- ж.к. „Надежда”- „Надлез Надежда” – 4,2 км трасе, 4 метростанции, както и паркинг под бул. „Ломско шосе“ със 600 паркоместа;

  ЛОТ 2участък ж.к. „Младост 1” – ж.к. „Младост 3” – бул. „Цариградско шосе” – 2,5 км дължина на трасето, 2 метростанции и паркинг под бул. „Цариградско шосе“ с капацитет 1300 паркоместа. Общият размер на инвестициите е 311 млн. евро (от които 250 млн. евро по ОП „Транспорт” и 61 млн. съфинансиране от Столична община). 212 млн. евро от бюджета на проекта са предвидени за изпълнение на строително-монтажни работи, а 99 млн. евро за подвижен състав. Изпълнението на Етап 2 стартира през 2010 г. Реалното изпълнение на договорираните работи по Етап 2 към края на 2011 г. възлиза на 62%. Участъкът бе пуснат в експлоатация на 25 април 2012 г.

  По ОП „Транспорт“ се изпълняват два други проекта, свързани с разширяването на метро-мрежата в гр. София:  • Разширение на метрото Етап 3 – „Бул.Цариградско шосе – ж.к. Дружба – Летище София“ – с дължина 4,95 км и 4 броя метростанции. Намира се на етап изготвяне на технически проект и подготовка за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителството. Прогнозното начало на строителните дейности е през второто тримесечие на 2012 г., а прогнозното завършване - през втората половина на 2014 г.

  • Проект Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „Кв. Княжево – Централна градска част – бул.Ботевградско шосе” за реализация като тип „леко метро”. Средствата за реализация от 2,8 млн. лв. са осигурени по ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт”. Договорът с избрания изпълнител бе подписан през м. юни 2010 г. и следва да приключи през есента на 2012 г. Към края на 2011 г. са приключили 1-ва и 2-ра част на проекта. От разработените в рамките на договора и предложени 5 алтернативни трасета, в края на месец октомври 2011 г. Експертен съвет на Столична община окончателно одобри трасето на третия метродиаметър: „Бул.Владимир Вазов” -бул. „Евлоги Георгиев” - Орлов мост – НДК - ж.к. „Красно село” - ж.к. „Овча купел” с дължина от 15,5 км и 18 станции.

  Другите големи инфраструктурни проекти в Югозападния район, които се планира да получат финансиране по ОП „Транспорт” през настоящия програмен период и се намират на различен етап от предварителна подготовка, са:  • Модернизация на ж.п. линията София-Пловдив (с индикативна стойност 324,37 млн. евро) – сключени са договори за строителство на участък „Септември – Пловдив”, който попада в територията на Южен централен район. Участъкът е разделен на 3 обособени лота с обща дължина 52,7 км. и обща стойност на договорите за строителство 157,8 млн. лв. Предвижда се завършване на участъка до края на 2013 г. Рехабилитацията и модернизацията на останалата част от трасето на ж.п. линията - от София до Септември (обхващаща и територия на Югозападен район) предстои, като същинското строителство се очаква да бъде отложено за следващия програмен период. До края на настоящия програмен период се планира да бъдат извършени всички дейности по подготовката на проекта до фаза „разрешение за строителство“. Индикативната стойност за подготвителните дейности по проекта е 46, 93 млн. лв. без ДДС ;

  • Модернизация на ж.п. линията София-Драгоман (с индикативна стойност 59,29 млн. евро) и Модернизация на ж.п. линията Видин-София (с индикативна стойност 50 млн. евро); тези два проекта са в начален етап на подготовка и съществува вероятност да не стартират през настоящия програмен период;

  • Модернизация на участък от път I-1/Е-79 „Враца (Мездра) -Ботевград” - модернизация на съществуващ двулентов път в четирилентов път с дължина 32,75 км между Мездра и Ботевград с индикативна стойност 109 млн. евро –предстои стартиране на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителството;

  • Западна дъга на Софийския околовръстен път – с дължина 8,5 км и индикативна стойност 80 млн. евро;

  • Северна скоростна тангента – с дължина 16,5 км и индикативна стойност 150 млн. евро;

  • Скоростен път „ГКПП Калотина – Софийски околовръстен път“ - с дължина 48 км и индикативна стойност 100 млн. евро;

  • Комплексна реконструкция на сградата на Централна ж.п. гара – София и предгаровото пространство – индикативна стойност 30 млн. евро.

  Изпълнението на последните 4 изброени проекта все още не е стартирало.
  По подприоритетна ос 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в Югозападния район към 01.05.2012 г. са приключени или се изпълняват шест проекта:

  • Лот 14 - Рехабилитация на път II-63 Перник - Брезник ( с дължина 12 км) и на път III-6204 Овчарци – Сапарева баня (5 км) на обща стойност 6,93 млн. лв. Проектът стартира през м. октомври 2010 г., а през м. юни 2011 г. двата участъка бяха официално открити и пуснати в експлоатация.

  • Лот 15 - Рехабилитация на път III-181 Софийски околовръстен път-с.Ковачевци (община Ковачевци, област Перник) с дължина 26 км на стойност 9,78 млн. лв. Начало на строителството бе дадено през м. септември 2010 г., а през м. септември 2011 г. пътят бе пуснат в експлоатация.

   • През м. ноември 2010 г. бе сключен договор за Лот 31 - Рехабилитация и реконструкция на път IІ-18 Софийски околовръстен път- Южна дъга и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез. Общата дължина на отсечката е 3,582 км. Проектът е на стойност 33,95 млн.лв., като се очаква рехабилитираният участък да бъде пуснат в експлоатация през м. юни 2012 г.

  Очаквани индикативни резултати от изпълнението на проекта: очаква се 10-кратно увеличаване на трафика на пътници и товари спрямо 2006 г., а стойността на спестеното време в евро/годишно в резултат от реконструирани пътища се очаква да възлиза на 2 093 070.

   • Лот 39 - Път II-63 Перник - Стрезимировци с дължина 9 км и стойност 7, 50 млн. лв.

   • Лот 40 - Път ІІІ-106 Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония от км 0+00 до км 1+ 820 и от км 2+700 до км 24+343.52. Стойността на проекта е 15,57 млн. лв.

   • Лот 45 - Път ІІІ-6233 Блатешница - Байкалско – Драгомирово (област Перник) с дължина 10 км и стойност 6,82 млн. лв.

  Изпълнението на дейностите по Лот 39, Лот 40 и Лот 45 бе договорирано през м. декември 2011 г. и е със срок на изпълнение 2 години.
  По отношение на рехабилитацията и реконструкцията на общинска пътна мрежа в Югозападния район към 01.05.2012 г. са приключени 6 от общо 7-те проекта, финансирани по подприоритетна ос 2.1 на Оперативна програма „Регионално развитие”:

   • Община Перник - Рехабилитация и реконструкция на път PER 1105 Дивотино-Люлин-Големо Бучино;

   • Община Благоевград - Ремонт и рехабилитация на път IV–10059 – с. Горно Церово, /I-1 София – Кулата/, отклонение за с. Горно Церово от км 1+600 на път IV-10064 и път IV-10089 – с. Марулево;

   • Община Гоце Делчев - Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Гоце Делчев;

   • Община Самоков - Реконструкция на общински път IV-82222 „с.Шипочане-с.Гуцал” от км.0+000 до км.8+000 (SFO2574 /ІІ-82, Долна Баня-Самоков/Гуцал-/ІІІ-822/);

   • Община Сандански - Рехабилитация на път IV-10903 Мелник-Кърланово-Рожен от км.0+000 до км.6+000;

   • Община Костинброд – Рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Костинброд.

  Проектът за реконструкция и рехабилитация на извънрегулационни участъци от пътната мрежа на Община Дупница е временно спрян. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по седемте проекта е 28,86 млн. лв. Основните извършени дейности са подобряване на пътната настилка, ремонт и изграждане на нови отводнителни съоръжения, нова пътна сигнализация и маркировка.
  По друг приоритет на Оперативна програма „Регионално развитие”1.5 „Системи за устойчив градски транспорт” през м. август 2011 г. бе подписан договор за изпълнение на проект „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община”. Общият бюджет на проекта възлиза на 122, 48 млн. лв., от които 97,79 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма и 24,69 млн. лв. собствен принос на Столична община. Основните дейностите по проекта следва да приключат до м. август 2014 г. и включват въвеждане на интелигентна система за управление на трафика на 20 кръстовища и 750 транспортни средства, изграждане на нова трамвайна линия „Семинарията-Дървеница”, модернизация на трамвайната линия по бул. „България“, монтиране на електронни информационни табла с дистанционно управление на 600 спирки на обществения градски транспорт, доставка на 50 нови тролейбуса, закупуване на специализирано превозно средство за поддръжка на контактната мрежа.
  Пътища и отсечки от I, II и III клас на републиканската пътна мрежа в Югозападен район се рехабилитират и в рамките на финансови споразумения между българското правителство и международни финансови институции - Европейската инвестиционна банка и Световната банка.

  По проект „Транзитни пътища V”, реализиран с държавногарантиран заем от Европейската инвестиционна банка и национално съфинансиране на територията на ЮЗР към 01.05.2012 г. се рехабилитират следните пътни участъци:

   • Лот 17 – Път II-16 Мездра – Елисейна - Своге – Нови Искър на стойност 46,5 млн. лв. с обща дължина 81,7 км;

   • Лот 22А – Път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог (с дължина 53 км.) и Път II-19 Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово (с дължина 57 км) на обща стойност 36,95 млн. лв.;

   • Лот 23А - Път ІІ-62 Кюстендил обходен път - Дупница и Път І-1 Дупница - обходен път с дължина съответно 39,67 км и 4,58 км и обща стойност 29, 09 млн. лв.;

   • Лот 23Б – Път ІІ-62 Дупница – Самоков и Път III-181 Ковачевци – Поповяне на стойност 34,80 млн. лв.

  Строителството на тези участъци следва да приключи през 2013 г., тъй като крайният срок за усвояване на средствата по заема, съгласно финансовия договор с Европейската инвестиционна банка, е 31.12.2013 г.
  По проект за рехабилитация на пътната инфраструктура, финансиран от Световната банка, на територията на Югозападен район се осъществяват следните проекти:

   • ЛОТ 4 - Път І-6 София - Пирдоп с дължина 55,3 км и стойност 29, 76 млн. лв.

   • ЛОТ 8 – Път III-198 Участък 1: Гоце Делчев – с. Пирин и Участък 2: Път III-198 Петрич – ГКПП Македония с дължина съответно 30,90 км и 31,98 км на обща стойност 30,27 млн. лв.

  Срокът за финализирането на трите проекта е м. юни 2013 г. съгласно условията за усвояване на заемните средства по финансовото споразумение между България и Световната банка.
  По Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.), мярка 322 на територията на област Кюстендил се реализира проект за реконструкция и ремонт на улица „Отец Паисий” от о.т.162 до о.т. 245 и улица „ Крайречна” от о.т.54 до о.т. 396 в гр. Сапарева баня на обща стойност 1 417 943,44 лв без ДДС със срок на изпълнение 26.10.2009 г.- 29.11.2013 г.

  По Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.), мярка 321 се изпълнява проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар № IV – 62031, /II-62 Невестино-Дупница/ - Долистово – Новоселяне-Коркина, в община Бобов дол, за участък: път /Невестино-Дупница/ (км:0+000) до с. Новоселяне (км:9+138,38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово” с бенефициент община Бобов дол, област Кюстендил на обща стойност 5 216 176 лв. със срок на изпълнение до края на 2014 г.

  Очаквани индикативни резултати от проекта: подобрено качество и достъп до основни услуги за населението, изградена инфраструктура /пътна и водопроводна/ в селски райони, обновяване на населеното място, задържане на населението и създаване на условия за развитие на бизнеса.

  По Програмата за развитие на селските райони на територията на област Благоевград се изпълнява следния проект „Рехабилитация на общински път с. Места – с. Филипово – с. Осеново и рехабилитация на общински път II-19 – с. Кремен”, община Банско на стойност 4 163 510 лв. и срок на приключване 26.07.2014 г.

  Със субсидии от държавния бюджет на територията на област Благоевград се изпълняват или са приключени следните проекти:

  • Основен ремонт път BLG 2258/III-198, Катунци - Чучулигово/ Враня - Хърсово-Виногради, община Сандански на стойност 397 872 лв., в т. ч. собствени бюджетни средства в размер на 1272 лв. на стойност 510 000 лв.

  • Ремонт на общински път BGL 2067 (BGL 2072, Благоевград - Еленово) - с. Изгрев, община Благоевград на стойност 234 889 лв. (приключен през 2011 г.)


  Със собствени бюджетни средства на територията на област Благоевград се изпълняват проект „Ремонт на път IV клас с. Теплен - с. Беслен, общ. Хаджидимово” на стойност 148 930 лв., в т.ч. субсидия от МРРБ - 72 000 лв.
  В областта на екологичната инфраструктура през разглеждания период не се наблюдава съществено развитие. По-голям напредък в изпълнението на физическите индикатори се очаква след приключването на някои големи проекти в екологичния сектор, които стартираха през 2010 г. и 2011 и следва да приключат в периода 2012 – 2015 г.

  В рамките на Оперативна програма „Регионално развитие”, подприоритетна ос 2.3 „Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси” се изпълнява проект „Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”. Проектът на стойност 1,66 млн. лв. стартира през м. април 2011 г. и следва да приключи в началото на 2013 г. Основна цел на проекта е подготовката и изготвянето на предпроектно проучване и извършване на подготвителни дейности за изграждането на междусистемната връзка. С осъществяването на проекта се цели повишаване на сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ за България и Сърбия.


  Около 65-70% от всички контрактувани към 01.05.2012 г. проекти по приоритетни оси 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” и 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” с място на изпълнение на територията на Югозападния район са за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по съответните оси.

  За Техническа помощ по ос 1 „Води” проектите са 21 на обща стойност 21,98 млн. лв.

  10 от контрактуваните проекта са приключени:

  - „Подготовка на инвестиционен проект за Канализационна и водоснабдителна системи, пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори – с. Нови Хан, община Елин Пелин”;

  - „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”;

  - „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр.Якоруда”;

  - „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдително-канализационна мрежа (битова и дъждовна) и изграждане на ПСОВ-гр. Бобов дол”;

  - „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-гр.Дупница“;

  - „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Водопроводна и канализационна мрежа на гр.Копривщица–актуализация на съществуващите мрежи”

  - „Технически дейности за реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура в гр. Рила, община Рила”;

  - „Техническа помощ за цялостна подготовка на проект за изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежа - гр. Своге”;

  - „Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън, община Трън: проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, проект за реконструкция и разширение на канализационната мрежа, проект за пречиствателна станция за отпадъчни води”;

  - „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд”;

  11 проекта за Техническа помощ по ос 1 „Води” са в етап на изпълнение:

  -„Подобряване техническата готовност на Община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Благоевград по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;

  - „Проектиране на „Напорен водоем 7000 м3” за подобряване водоснабдителната система на гр. Благоевград”;

  - „Осигуряване на пълна проектна готовност за изграждане на ГПСОВ – Ботевград и довеждащи колектори към нея”;

  - „Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 207 – 2013 г.” за град Годеч”;

  - „Интегриран проект за управление на питейни води на град Долна баня и изграждане на обща ПСОВ”;

  - „Подготовка на инфраструктурен проект за подобряване на ВиК системата на гр. Драгоман”;

  - „Техническа помощ за изграждане на ВиК мрежа и пречиствателна станция за отпадни води гр. Земен”;

  - „Техническа помощ за разработване на инвестиционен проект за реконструкция на канализационна и водопреносна мрежа в част от град Кюстендил и изграждане на канализационна мрежа в селата Лозно и Жиленци, община Кюстендил”;

  - „Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на гр.Симитли и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води”;

  - „Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на с.Крупник и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води” (община Симитли);

  - „Дейности, свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите „Манастирски ливади – изток” /район „Триадица/”, „Кръстова вада – изток” /район „Лозенец”/ и „Гърдова глава” /район „Витоша”/ на територията на град София.  Очаква се изпълняваните към момента проекти да бъдат приключени през 2012г.
  По процедури „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, на приоритетна ос 1 „Води” на Оперативна програма „Околна среда” вече е финализиран един проект - за доизграждане и модернизация на канализация на гр. Перник на стойност 26,07 млн. лв. Броят на жителите, които ще бъдат присъединени към градската канализационна мрежа в резултат на проекта, възлиза на приблизително 41 хил.

  В процес на подготовка за изпълнение или изпълнение са 11 проекта:

   • „Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Разлог” с бюджет 8,20 млн. лв. и срок на изпълнение до края на 2014 г.;

   • „Интегриран воден проект за град Радомир” на стойност 79,84 млн. лв., който следва да бъде завършен до края на 2015 г.;

   • „Реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационна мрежа в кв. Струмско, Грамада, Баларбаши, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в 4ти микрорайон на гр. Благоевград” – на стойност 21,45 млн. лв.;

   • „Изграждане на четири главни канализационни колектора на територията на район „Овча Купел” – на стойност 12,81 млн. лв.;

   • „Интегриран воден проект - гр. Пирдоп – „Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи; доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа - община Пирдоп” – на стойност 44,22 млн. лв.;

   • „Изграждане на пет главни канализационни клонове в квартал „Суходол” и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им” – на стойност 5,61 млн лв.;

   • „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на мрежа в агломерация Елин Пелин” – на стойност 40,64 млн. лв.;

   • „Подготовка и реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман” – на стойност 28,64 млн. лв.;

   • „Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително селата Лозно, Жиленци и Слокощица” – на стойност 87,80 млн. лв.;

   • „Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” – на стойност 51,53 млн. лв.;

   • „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район „Овча купел” за м. „Овча купел-стара част” и кв. „Горна Баня” – на стойност 28,54 млн. лв.

  Гореспоменатите проекти са с различен срок на изпълнение, като следва да бъдат финализирани в периода 2012-2015 г.
  По програма ИСПА в периода 2009-2011 г. е реализиран „Интегриран проект за водния цикъл на град Кюстендил” на стойност 21,2 млн. евро, като 75% от средствата са от ЕС и 25% от националния бюджет. Проектът включва пълна реконструкция и модернизация на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри от Градската пречиствателна станция за питейни води – гр. Кюстендил, рехабилитация на най-износените части на водоснабдителната мрежа с обща дължина 50,7 км и рехабилитация на най-износените части от канализационната мрежа с дължина 3,8 км. Официалната церемония по откриване на обектите по проекта се състоя на 17.05.2011 г.
  По Програмата за развитие на селските райони, мярка 321 на територията на област Кюстендил се изпълняват следните проекти:

  • „Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9 512 м. на с. Ресилово”, община Сапарева баня на стойност 5 380 720,00 лв. без ДДС и срок на изпълнение 26.10.2009 г. -17.05.2014 г.

  Очаквани индикативни резултати: изграждане на 55 броя канализационни профили с обща дължина 9 512 м. в с. Ресилово, община Сапарева баня.

  • „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Ресилово, община Сапарева баня”, област Кюстендил на обща стойност 3 908 090,75 лв. без ДДС и срок на изпълнение 21.09.2011 г. - декември 2014 г.


  С финансиране от ДФ „Земеделие” се реализира проект за „Цялостна подмяна и доизграждане на водопроводна мрежа в с. Слатино, община Бобошево – етап I”, област Кюстендил на обща стойност 3 604 182 лв. и срок на изпълнение до края на 2012 г.

  По Програмата за развитие на селските райони на територията на област Благоевград се изпълняват следните проекти:

  • Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в с. Юруково, община Якоруда на стойност 3 037 846 лв. и срок на приключване юли 2013 г.;

  • Строителство и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения в с. Огняново, община Гърмен на стойност 2 850 100,00 лева, стартирал с подписване на договор на 08.10.2010 г. със срок на изпълнение 30 месеца;

  • Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с. Долна Градешница, община Кресна на стойност 1 692 550 лв. и срок на приключване 2012 г.


  Със субсидии от държавния бюджет на територията на област Благоевград е изпълнен проект на община Благоевград „Монтиране на мобилни обществени тоалетни и свързването им към В и К мрежата” - 6 броя на стойност 74 397 лв.
  Със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда на територията на област Благоевград се изпълняват следните проекти:

  • Канализация на с. Микрево, община Струмяни на стойност 5 361 682,34 лв. и срок на изпълнение 240 дни след откриване на строителната площадка;

  • Допълнително водоснабдяване на с. Копривлен с водоизточник „Дълбокото дере”, местността Пералище - Бука, община Хаджидимово на стойност 807 309 лв.


  За Техническа помощ по ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” проектите са 6 на обща стойност 3,56 млн. лв. 3 от проектите са приключени през 2011 г. – „Подготовка на инвестиционен проект за Регионално депо за неопасни отпадъци – община Перник”, „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м. „Сулюманица”, гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Пирдоп” и „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров – Столична община”. Другите 3 проекта – „Подготовка на инвестиционен проект за Регионално депо – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци”, „Изграждане на регионален център за управление на отпадъци – Кочериново” и „Техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане на втора клетка за Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна” следва да приключат през 2012 г.
  Три инвестиционни проекта на територията на Югозападен район се изпълняват по приоритетна ос „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда”:

   • „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград”. Проектът е на стойност 17,50 млн. лв. и е с период на изпълнение 23.11.2010 г. – 23.06.2013 г. Бенефициенти по проекта, които ще бъдат обслужвани от бъдещото регионално депо са общините Ботевград, Правец и Етрополе;

   • „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник” – на стойност 21,22 млн. лв. и със срок на изпълнение 30.11.2011-31.12.2013 г. Партньори на община Перник в проекта са общините Трън, Ковачевци, Брезник, Земен и Радомир;

   • Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” - на обща стойност 359, 435 млн. лв., като 256 млн. лв. са заложени по Оперативна програма „Околна среда”, а останалите над 103 млн. лв. ще се осигурят от Столична община със заем от Европейската инвестиционна банка. След като в средата на 2011 г. Европейската комисия даде положително становище по отношение на първата фаза на реализация на проекта, през м. февруари 2012 г. положителна оценка получи и втората фаза.

  Първата фаза на проекта, чиято стойност е 135 млн. лв., включва изграждане на депо за неопасни отпадъци, две инсталации за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, сепарираща инсталация за сметище „Суходол”, както и въвеждане на пилотно разделно събиране на отпадъците в софийските райони „Овча купел” и „Кремиковци”. Към финансирането на първи етап се включват и допълнително 16 млн.лв., с които се възстановяват вече направените разходи от общината за изграждане на съпътстващата инфраструктура. Към момента Етап 1 е в процес на реализация и строителство.

  Втората фаза на реализация на проекта предвижда изграждане на завод за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво и е на стойност 208 млн. лв. Предвижда се енергията от остатъчните отпадъци (след сортиране) да се оползотворява от ТЕЦ „София”. В тази връзка през м. февруари Столична община обяви обществена поръчка за избор на строител на завода за боклук, която към момента е в ход.  Периодът за изпълнение на проекта е 27.07.2011 г. – 27.08.2015 г. Очаква се проектът да доведе до намаляване на количествата депонирани отпадъци с 60%.
  Със субсидии от държавния бюджет на територията на област Благоевград се изпълнява проект „Реконструкция, модернизация и разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци”, община Сандански на стойност 1 490 074 лв.
  По ПМС №209/2009 г. на територията на област Благоевград се изпълнява проект „Затваряне и рекултивация на старо депо за ТБО-Якоруда, община Якоруда” на стойност 367 815,29 лв. със срок на приключване октомври 2012 г.
  По приоритетна ос 1 „Води” на Оперативна програма „Околна среда” се реализира проект за „Разработване на планове за управление на речните басейни” в страната. Бенефициент на проекта е Басейнова дирекция Западнобеломорски район –Благоевград, а партньори са Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен, Басейнова дирекция Черноморски район – Варна, Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив. Срокът за изпълнение е 07.04.2009-07.11.2012 г, а стойността – 36,048 млн. лв.

  По приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на Оперативна програма „Околна среда” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

  • Проект „Изпълнение по приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша” и проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша” - Фаза II” с бенефициент Дирекция на Природен парк Витоша на обща стойност 3,179  млн. лв.;

  • „Опазване популацията и местообитанията на планинския кеклик (Alectoris graeca graeca) в България” с бенефициент Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ и стойност 1,111 млн. лв.;

  • Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица” с бенефициент Дирекция Природен парк „Беласица” и стойност 1,161 млн. лв.;

  • „Възстановяване на благоприятния екологичен статус на видове и хабитати, предмет на защита от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 на територията на община Етрополе” с бенефициент община Етрополе и стойност 1 млн. лв.;

  • „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня”. Проектът е на община Сапарева баня и е на стойност 500 хил. лв.;

  • „Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени зони в общините Сливница и Драгоман” – община Сливница, на стойност 918 хил. лв.;

  • „Възстановяване на приоритетни хабитати тип крайречни влажни зони в ЗМ „Рупите” по миграционния път на птиците, екокоридор „Виа Аристотелис” с бенефициент Регионална инспекция за околна среда и водите – Благоевград и стойност 982 хил. лв.;

  • „Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на р. Лесновска (в района на с. Негован)” с бенефициент Столична община и стойност 1,481 млн. лв.;

  • „Разработване на планове за управление на защитени зони по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици BG0002099 „Кочериново” и BG0002101 „Мещица” с бенефициент Регионална инспекция за околна среда и водите – Перник и стойност 410 хил. лв.


  По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” към 01.05.2012 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

  • За подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали – 1 проект - част от общ проект за агломерационните ареали на София и 6-те най-големи града в страната (Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Стара Загора) с бенефициент МВР. Проектът възлиза на обща стойност 13,69 млн. лв.;

  • За подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации – 3 проекта – община Перник (приключен), община Дупница (временно спрян) и Столична община на обща стойност 2,25 млн.лв.;

  Очаквани индикативни резултати от двата проекта: с реализиране на дейностите по проектите се очаква 110 бр. недвижими имоти да бъдат спасени от превръщане в неизползваеми. Дължината на пътните отсечки, спасени от превръщане в неизползваеми, се очаква да възлезе на 6400 км, а населението, облагодетелствано от укрепване на свлачището на 8 111 души.

  • За подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации – 10 проекта – съответно за общините Перник, Благоевград, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Петрич, Самоков, Сандански, Костинброд, Столична община на обща стойност 10,90 млн. лв.;


  По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

  • За подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища – 5 проекта в общините Разлог, Горна Малина (приключен), Костенец, Своге и Сатовча на обща стойност 2,06 млн.лв.;

  • За подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини - 21 проекта на общините Разлог, Етрополе, Якоруда, Антон, Банско, Белица, Горна Малина, Долна Баня, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Мирково, Пирдоп, Правец, Рила, Сапарева баня, Симитли, Сливница, Трън, Чавдар и Челопеч на обща стойност 19,84 млн. лв.

  Основни индикатори, с които се отчита изменението в състоянието на транспортната и екологичната инфраструктура в Югозападен район: • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
  отнасят до администрацията

      Начална страница