Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020)



страница1/14
Дата17.08.2018
Размер2.26 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14



MИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЮНИ 2015 г.


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“
Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе“

Годишен доклад

за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020)

за 2014 г.


СЪДЪРЖАНИЕ




СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯTA …………………………………………………………………………….

3

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ ……………………………………………………………………………...

6

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ ……………………………………………………………………………….

7

СПИСЪК НА КАРТИТЕ ………………………………………………………………………………...

7

І. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИEТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (РПР) НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (СЦР) ЗА 2014 Г. .................

8

  1. Въведение .................................................................................................................................................

8

  1. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район .........................................................................................................................................................

10

Социално-икономически условия и тенденции ...............................................................................

10

Политики за развитие на национално, местно и регионално ниво .............................................

45

  1. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен централен район въз основа на индикаторите за наблюдение ..............

53

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване – достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни за районите от Дунавското пространство ......................................................................................

53

Приоритет 1.1. Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика основана на знанието, иновациите и новите технологии ..........................................................................

53

Стратегическа цел 2: Социално сближаване – преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална изолация и бедност ................................................................................................................................

61

Приоритет 2.1. Изграждане на устойчив и развит пазар на труда ..............................................

61

Приоритет 2.2. Подобряване на човешкия капитал ......................................................................

65

Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места ..................................

75

Приоритет 3.1. Изграждане на приоритетни инфраструктурни коридори и прилежащите им съоръжения .......................................................................................................................................

75

Приоритет 3.2. Интегрирано и устойчиво развитие и укрепване на полицентричната мрежа от селища ....................................................................................................................................

81

Приоритет 3.3. Подобряване на трансграничното сътрудничество ...........................................

86

Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране използването на енергия от възобновяеми източници .................................................................................................

89

Приоритет 4.1. Околна среда и ресурси – опазване и ефективност ............................................

89

Приоритет 4.2. Развитие на нисковъглеродна икономика, смекчаване на последствията и адаптиране към климатичните промени .........................................................................................

98

  1. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие ....................................................................................................................................................

108

4.1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни .........................................................................................................................................................

110

4.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Северен централен район през 2014 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми ..........................................................................................................................................

110

4.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район ........................................................

112

4.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие на Северен централен район със секторните политики, планове и програми ..........................

113

4.5. Мерки за прилагане принципа на партньорство ......................................................................

113

4.6. Резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2014 г. .........................................................................................................................................

114

  1. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на Регионалния план развитие на Северен централен район ............................................................

115

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница