Доклад за осв на план/програма: „Изменение на общ устройствен план (иоуп) на Община Царево доклад за оценка степента на въздействие на план/програмастраница13/33
Дата27.04.2017
Размер4.04 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   33


11. Скален орел (Aquila chrysaetos)гнездещо-прелетен и отчасти зимуващ вид. Обитава скални комплекси и широколистни гори. В защитената зона са регистрирани 5-7 гнездещи двойки с цялостна оценка „А”, които най-вероятно са разпределени в западните района на ПП „Странджа”. Според Янков (2007) видът не гнезди в района на Община Царево и изготвения ИОУП, поради което се очаква да няма отрицателното въздействие върху вида.ЗЗ „Странджа”

Скален орел (Aquila chrysaetos)СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

оценка

Птици Гнезда

Яйца


Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Термики

Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)*

Увреждане (0,5 т)**

Влошаване (0,3 т)**0,6

0,6

Обезпокояване (0,1 т)**
0,2

0,2

0,4

Фрагментация (0,1 т)0,2

0,2

Замърсяване (0,2 т)0,4

0,4

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
0,2

1,4

3,2


12. Малък орел (Hieraaetus pennatus). Гнездещо-прелетен и преминаващ вид от Червената книга на България с категория „Уязвим”. Гнезди в алувиални или стари гори с изобилие от стари дървета. Не е установен като сигурно гнездящ вид в района на Община Царево. Числеността на гнездещата популация в България е 140- 200 двойки. На територията на защитената зона „Странджа” има 2 гнездещи двойки в квадратите на Бръшлян и Малко Търново (Янков, 2007), с цялостна оценка „А“. Поради това че те са извън територията на Община Царево се очаква отрицателно въздействие с малка степен.ЗЗ „Странджа”

Малък орел(Hieraaetus pennatus)

СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

оценка

Птици Гнезда

Яйца


Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Термики Хранене

Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)*

Увреждане (0,5 т)**

Влошаване (0,3 т)**0,6

0,6

Обезпокояване (0,1 т)**
0,2

0,2

0,4

Фрагментация (0,1 т)0,2

0,2

Замърсяване (0,2 т)0,4

0,4

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. Свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
0,2

1,4

3,2


13. Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) – гнездещ, преминаващ и зимуващ вид, Обитава открити пространства, населени места. Често може да се види да лети над поляни, ниви и ливади. Понякога се среща и гнезди в градска среда, включително и индустриални зони. Числеността на гнездещата популация в България е 4000 - 7500 двойки (Янков, 2007), а на територията на Община Царево една двойка в квадрата на село Изгрев. Според СФ видът с цялостна оценка „D” и една гнездяща двойка. От друга страна видът гнезди в големите градове, като София, Пловдив, Варна. Очаква се отрицателно въздействие с малка степен.

ЗЗ “Странджа”

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus)

(за обяснения по таблицата вж. точка 11)СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Размножаване

Миграция

Зимуване


Обща

Оценка

Гнезда

Яйца


Малки

Места за

Места за

Места за

Гнездене

Хранене

Хранене


Нощуване

Хранене

Нощуване

Унищожаване (0,8 т)

Увреждане (0,5 т)**
0,5
0,5
0,5
1,5

Влошаване (0,3 т)**

Обезпокояване (0,1 т)**

Фрагментация (0,1 т)

Замърсяване (0,2 т)

Биокоридори (0,8 т)
0,8

Геогр. Свързаност (0,8 т)
0,8

Общо
0,5
0,5
0,5
3,1
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница