Доклад за овос на инвестиционно предложение „Изграждане на производствена линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента с годишен производствен капацитет 250 000 тонастраница2/13
Дата01.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ВЪВЕДЕНИЕ


„Интерпайп”АД представя инвестиционно предложение за „Изграждане на производствена линия за непрекъснато горещо поцинковане на стоманена лента с годишен производствен капацитет 250 000 тона” на своя собствена територия.

Изпълнявайки изискванията на чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, публикувана в ДВ, бр.3 от 10.01.2006год., е внесена необходимата документация за уведомяване в МОСВ (Изх.№ или входящ номер).

В тази връзка са изпратени и уведомителни писма до Кметовете на засегнатите общини и други заинтересовани страни (Приложение №???- копия от уведомителните писма до кметовете с изх. или вх.№................).

Съгласно писмо с изх.№ ОВОСУ- .......................г. Министерството на околната среда и водите е определено за компетентен орган за вземане на решение по ОВОС.

Настоящото Задание за определяне на oбхвата на Доклад за ОВОС е изготвено въз основа на препоръките в писмо на МОСВ, Изх.№ .......................... , както и въз основа на чл.10, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (прието с ПМС №59/2003, изм. ПМС №302/2005), след като са отчетени мненията, становищата и повдигнатите въпроси в резултат на направените консултации.
Кратко представяне на „Интерпайп”АД

"Интерпайп" АД е производител на шевни и безшевни стоманени тръби с най-голям производствен капацитет в страната. Официалното стартиране на производството на "Интерпaйп" е през 1968 г. Първоначално започва производството на електрозаварени тръби, след това на студеноогънати профили, безшевни тръби и поцинковани тръби. В момента се произвеждат само електрозаварени и безшевни тръби. За 38 години в дружеството са произведени общо повече от един и половина милиона километра тръби от различни видове, размери и марки стомани.

Мажоритарен собственик на „Интерпайп”АД е холдинговата компания „Интертръст Холдинг БГ” ЕАД.

............................................
1Характеристика на инвестиционното предложение


Целта на инвестиционното предложение на „Интерпайп”АД е изграждане на технологична линия за термично обработване на стоманена лента с двустранно нанасяне на цинк върху повърхността й чрез потапяне в цинкова стопилка. В него са включени обединените в непрекъсната технологична линия основни елементи, съоръжения и системи, необходими за осигуряване на обема на производството в съответствие с необходимото качество, както и основните процеси, които се извършват в тях.

Общата необходима площ за реализиране на инвестиционното предложение възлиза на около 9050 м2.

За целите на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на производствена сграда, която ще бъде условно разделена на три основни участъка – приемен, технологичен и участък за експедиране.

На линията за горещо поцинковане ще се поцинкова студено валцуван метал и горещо валцувани байцвани рулони.

Поцинковането на стоманената лента основно ще се осъществява, като лентата преминава последователно през секции за почистване, термично обработване, задържане на постоянна температура и струйно охлаждане с азот преди да се подаде към ваната със стопен цинк. След ваната за стопен цинк лентата ще преминава последователно през секции за охлаждане и сушене. Следва нарязване на лентата и нейното навиване на рулони и/или пакетиране в пакети за експедиция.

1.1Местоположение


Площадката, където ще се реализира инвестиционното предложение, се намира върху част от територията на бившата площадка на „Кремиковци”АД, кв. Ботунец, промишлена зона Кремиковци.

Площадката на инвестиционното предложение е разположена на приблизително 18 км от София, в североизточната част на Софийското котловинно поле и в подножието на южния склон на Стара планина, с надморска височина 565-620 м. Разглежданата площадка е собственост на „Интерпайп”АД (Приложение №1 – да се даде копие от нотариалния акт).


Най-близко разположените (Фиг.1.) до границите на площадката населени места са:  • с.Яна – на 2000м източно

  • с.Ботунец – на 300м западно

  • с. Горни Богров – на 1500м южно

  • с. Долни Богров – на 4400м южно

  • с. Челопечене – на 3800м южно

  • с. Чепинци – на 7200м южно

  • с.Кремиковци – на 4800м северно

  • с.Бухово – на 3400м северно

  • с.Сеславци – на 4600м северно

На фиг.1. е дадено местоположението на най-близко разположените населени места спрямо площадката на инвестиционното предложение.Фиг.1. Карта на местоположението на най-близко разположените населени места
В Приложение №1 е даден генплан на площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение.

На фиг.2. е дадено местоположението на площадката на инвестиционното предложение, като част от площадката на бившата производствена площадка на „Кремиковци”АД.

Фиг.2. Местоположение на площадката на инвестиционното предложениеФиг.3 Общ изглед на площадката на инвестиционното предложение

До площадката има транспортен достъп по вътрешните технологични пътища на „Кремиковци” АД.

Освен производствата, разположени на площадката на „Кремиковци”АД в близост до площадката на „Интерпайп”АД се намират: ”Итонг”-производство на тухли, “ЗСК Кемик”, “Редки метали”-Бухово, “Металснаб-холдинг”, “Пунктове за изкупуване на метали”, “Камаз-Балкан”-цех за ремонт на камиони, “Бетонов възел”, “СД Интертранс”-автомивка, бензиностанции.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница