Доклад за постигнатия напредък по реформата на общата селскостопанска политика (осп)страница1/8
Дата28.08.2016
Размер1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG
17589/12

(OR. en)PRESSE 522

PR CO 75


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3212-о заседание на СъветаСелско стопанство и рибарство

Брюксел, 18 и 19 декември 2012 г.Председател Г н Sofoclis ALETRARIS
Министър на земеделието, природните ресурси и околната среда на Кипър
Основни резултати от заседанието на Съвета

В областта на рибарството министрите постигнаха политическо споразумение относно възможностите за риболов за 2013 г. за определени рибни запаси за кораби на ЕС във водите на Съюза и в определени води извън Съюза, както и относно възможностите за риболов за определени рибни запаси в Черно море.

Освен това Съветът постигна политическо споразумение и прие изменение на регламента за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска.

По отношение на селското стопанство председателството представи на Съвета своя доклад за постигнатия напредък по реформата на общата селскостопанска политика (ОСП).

Накрая, министрите бяха информирани за конференцията относно движението на екзотични животни, доклада относно общата организация на пазара на вино (ООП), доклада относно правата за засаждане на лозя, общата декларация относно обвързаното с производството подпомагане, налозите върху производството на захар и доклада относно сектора на млякото.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

РИБАРСТВО Error: Reference source not found

Общ допустим улов (ОДУ) и квоти за 2013 г. Error: Reference source not found

Възможности за риболов в Черно море за 2013 г. Error: Reference source not found

Дългосрочен план за запасите от атлантическа треска Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО Error: Reference source not found

Реформа на общата селскостопанска политика — доклад на председателството за напредъка Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Конференция относно движението на екзотични животни Error: Reference source not found

Обща организация на пазара на вино (ООП) Error: Reference source not found

Обща декларация относно обвързаното с производството подпомагане Error: Reference source not found

Налози върху производството на захар за периода 2000—2006 г. Error: Reference source not found

Състояние на пазара на мляко и на условията, свързани с постепенното премахване на квотната система за мляко Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА


  • Бюджет за Европейската агенция по отбрана за 2013 г. Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

  • Заключения на Съвета относно доклада на Европейската сметна палата за директните помощи за крави с бозаещи телета Error: Reference source not found

  • Заключения на Съвета относно доклада на Европейската сметна палата за законодателството на ЕС за хигиената в кланиците Error: Reference source not found

  • Заключения на Съвета относно доклада на Европейската сметна палата за схемата за единно плащане на площ Error: Reference source not found

РИБАРСТВО

  • Цени на производител на Съюза за 2013 г. за някои рибни продукти Error: Reference source not found

ТРАНСПОРТ

  • Изисквания по отношение на достъпността за европейските железници Error: Reference source not found

  • Технически спецификации за оперативна съвместимост на европейските железници Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

  • Разпределено количество емисии за периода 2013—2020 г. Error: Reference source not found

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

  • Сигурни доставки на радиоизотопи за медицински цели Error: Reference source not found

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

  • Прозрачност на цените на газ и електроенергия Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-жа Sabine LARUELLE Министър по въпросите на средната класа, малките и средните предприятия, самостоятелно заетите лица и на земеделието

Г-н Kris PEETERS Министър-председател на правителството на фламандската общност и фламандски министър на икономиката, външната политика, земеделието и политиката за развитие на селските райони

Г-н Olivier BELLE Заместник постоянен представителБългария:

Г-н Мирослав НАЙДЕНОВ Министър на земеделието и храните

Г-жа Петя ВАСИЛЕВА Заместник постоянен представител

Чешка република:

Г-жа Jaroslava BENEŠ ŠPALKOVÁ Генерален директор за външните отношения, Министерство на земеделието

Г-н Jakub DÜRR Заместник постоянен представител

Дания:

Г-жа Mette GJERSKOV Министър на продоволствените въпроси, земеделието и рибарствотоГермания:

Г-жа Ilse AIGNER Федерален министър на земеделието, храните и защитата на потребителите

Г-н Robert KLOOS Държавен секретар, Федерално министерство на земеделието, храните и защитата на потребителите

Естония:

Г-н Helir-Valdor SEEDER Министър на земеделието

Г-н Clyde KULL Заместник постоянен представител

Ирландия:

Г-н Simon COVENEY Министър на земеделието, храните и морските въпросиГърция:

Г-н Athanasios TSAFTARIS Министър на развитието на селските райони и храните

Г-н Dimitrios MELAS Генерален секретар по развитието на селските райони и храните

Испания:

Г-н Miguel ARIAS CAÑETE Министър на земеделието, храните и околната среда

Г-н José Pascual MARCO MARTINEZ Заместник постоянен представител

Г-н José Javier ESPARZA Министър на развитието на селските райони, околната среда и местната администрация на автономна област Навара

Г-жа Rosa María QUINTANA Министър на селските райони и морските въпроси на автономна област Галисия

Франция:

Г-н Frédéric CUVILLIER Министър на околната среда, устойчивото развитие и енергетиката

Г-н Alexis DUTERTRE Заместник постоянен представител

Италия:

Г-н Mario CATANIA Министър на земеделието, храните и горите

Г-н Marco PERONACI Заместник постоянен представител

Кипър:

Г-н Sofoclis ALETRARIS Министър на земеделието, природните ресурси и околната среда

Г-жа Egly PANTELAKIS Постоянен секретар, Министерство на земеделието, природните ресурси и околната среда

Латвия:

Г-жа Laimdota STRAUJUMA Министър на земеделието

Г-н Juris ŠTĀLMEISTARS Заместник постоянен представител

Литва:

Г-н Arūnas VINČIŪNAS Заместник постоянен представителЛюксембург:

Г-н Romain SCHNEIDER Министър на земеделието, лозарството и развитието на селските райони, министър на спорта, делегиран министър по въпросите на солидарната икономика

Г-жа Michèle EISENBARTH Заместник постоянен представител

Унгария:

Г-н Endre KARDEVÁN Държавен секретар

Г-н Olivér VÁRHELYI Заместник постоянен представител

Малта:

Г-н George PULLICINO Министър на ресурсите и въпросите на селските райони

Г-н Patrick R. MIFSUD Заместник постоянен представител

Нидерландия:

Г-н Derk OLDENBURG Заместник постоянен представителАвстрия:

Г-н Harald GÜNTHER Заместник постоянен представителПолша:

Г-н Stanislaw KALEMBA Министър на земеделието и развитието на селските райони

Г-н Kazimierz PLOCKE Държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Г-жа Karolina OZTRZYNIEWSKA Заместник постоянен представителПортугалия:

Г-жа Assunção CRISTAS Министър на земеделието, морските въпроси, околната среда и регионалното планиране

Г-н José DIOGO ALBUQUERQUE

Държавен секретар за земеделието

Г-н Manuel PINTO DE ABREU Държавен секретар по морските въпроси

Румъния:

Г-н Achim IRIMESCU Държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райониСловения:

Г-н Uroš VAJGL Заместник постоянен представителСловакия:

Г-жа Magdaléna LACKO-BARTOŠOVÁ Държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Г-н Alexander MICOVČIN Заместник постоянен представител

Финландия:

Г-н Risto ARTJOKI Държавен секретар, Министерство на земеделиетоШвеция:

Г-н Eskil ERLANDSSON Министър по въпросите на селските райониОбединено кралство:

Г-н Owen PATERSON Министър на околната среда, храните и по въпросите на селските райони

Г-н Richard BENYON Парламентарен заместник държавен секретар за околната среда, храните и по въпросите на селските райони

Г-н Richard LOCHHEAD Министър по въпросите на селските райони и околната среда (Правителство на Шотландия)

Г-н Alun DAVIES Заместник-министър на земеделието, рибарството, храните и европейските програми (Правителство на Уелс)

Г-жа Michelle O'NEILL Министър на земеделието и развитието на селските райони (Северна Ирландия)Комисия:

Г н Дачиан ЧОЛОШ Член

Г жа Мария ДАМАНАКИ Член

Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:Хърватия:

Г-н Tihomir JAKOVINA Министър на земеделието

Г-жа Irena ANDRASSY Заместник постоянен представител

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

РИБАРСТВО

Общ допустим улов (ОДУ) и квоти за 2013 г.

Съветът постигна политическо споразумение относно възможностите за риболов за 2013 г. за кораби на ЕС във водите на Съюза и в определени води извън Съюза въз основа на компромисен текст на председателството, изготвен съгласувано с Комисията. Това споразумение се отнася за рибни запаси, които не са предмет на международни преговори или споразумения, и за запаси, за които има международни преговори или споразумения (15254/12; 16291/12).

Съветът ще приеме тези регламенти на някое от предстоящите си заседания след окончателна редакция на текста от юрист-лингвистите.

В таблицата по-долу са посочени примерните стойности на ОДУ за основните видове за 2013 г. спрямо 2012 г. и спрямо предложението на Комисията.


Латинско наименование на вида

 


Английско наименование на вида

 


Българско наименование на вида

 


Риболовна зона на ICES

 


СЪВЕТ

ОДУ за 2013 г.

СЪВЕТ

ОДУ за 2012 г.

СЪВЕТ

Съпоставка 2013/2012 г.

%

Предложение на КОМИСИЯТА

за 2013 г.

Съпоставка

ОДУ Съвет 2012 г./ Предл. на Комис. 2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б — КАТЕГАТ, зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES, водите на ЕС от CЕCAF, водите на Френска Гвиана 


Argentina silus

Greater silver smelt

Атлантическа аргентина

I и II (води на ЕС и международни води) (ARU/1/2)

90

95

-5%

84

-12%

Argentina silus

Greater silver smelt

Атлантическа аргентина

III и IV (води на ЕС и международни води) (ARU/3/4)

1.028

1.082

-5%

952

-12%

Argentina silus

Greater silver smelt

Атлантическа аргентина

Води на ЕС и международни води от V, VI, VII (ARU/567)

4.316

4.316

0%

3.798

-12%

Brosme brosme

Tusk

Менек

IIIa, води на ЕС от подучастъци 22—32 (USK/3A/BCD)

29

24

21%

29

21%

Caproidae

Boarfish

Капрови риби

Води на ЕС и международни води от VI, VII и VIII (BOR/678)

82.000

82.000

0%

82000

0%

Clupea harengus

Herring

Херинга

VIaS, VIIb-c (HER/6AS7BC)

1.500

4.247

-65%

1.500

-65%

Clupea harengus

Herring

Херинга

VIa Clyde (HER/06ACL)

Предстои да бъде определен

 

 

Предстои да бъде определен

 

Clupea harengus

Herring

Херинга

VIIa (HER/07A/MM)

4.993

5.280

-5%

4.993

-5%

Clupea harengus

Herring

Херинга

VIIe-f (HER/7EF)

931

980

-5%

784

-20%

Clupea harengus

Herring

Херинга

VIIg, h, j, k (HER/7G-K)

17.200

21.100

-18%

17.200

-18%

Engraulis encrasicolus

Anchovy

Хамсия

IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)


8.778

8.360

5%

8.360

0%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

Категат (COD/03AS)

100

133

-25%

100

-25%
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница