Доклад за работата на Районен съд Първомай през 2016 година Уводстраница4/7
Дата21.01.2018
Размер1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

3. Сравнителен анализ на движението на делата през периода 2013 – 2016 година


Движение на делата

2013

2014

2015

2016

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

НОХД

постъпили през годината

105

109

73

83

99

107

120

126

останали от миналия отчетен период

4

10

8

6

Свършени

1. решени по същество с присъда

29

99

22

74

20

101

27

114

2. прекратени по споразумение

69

49

74

85

3. прекратени по други причини

1

3

7

2

1. в срок до 3 месеца

84

99

66

74

88

101

106

114

2. в срок над 3 месеца

15

8

13

8

несвършени в края на отчетния период

10

9

6

12

обжалвани

2

1

11

11
Движение на делата

2013

2014

2015

2016

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

НЧХД

постъпили през годината

4

6

12

15

2

14

8

11

останали от миналия отчетен период

2

3

12

3

Свършени

1. решени по същество

1

3

2

3

8

11

2

5

2. прекратени

2

1

3

3

1. в срок до 3 месеца

1

3

1

3

1

11

1

5

2. в срок над 3 месеца

2

2

10

4

несвършени в края на отчетния период

3

12

3

6

обжалвани

1

0

2

8
Движение на делата

2013

2014

2015

2016

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

Общо

ЧНД

постъпили през годината

65

66

85

86

130

136

127

131

останали от миналия отчетен период

1

1

6

4

Свършени

1. решени по същество

48

65

60

80

120

132

114

129

2. прекратени

17

20

12

15

1. в срок до 3 месеца

65

65

79

80

129

132

126

129

2. в срок над 3 месеца

0

1

3

3

несвършени в края на отчетния период

1

6

4

2

обжалвани

2

4

6

8
Движение на делата

2013

2014

2015

2016

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

АНД

постъпили през годината

62

93

40

54

58

74

77

101

останали от миналия отчетен период

31

14

16

24

свършени

1. решени по същество

70

79

35

38

44

50

77

84

2. прекратени

9

3

6

7

1. в срок до 3 месеца

21

79

16

38

19

50

41

84

2. в срок над 3 месеца

58

22

31

43

несвършени в края на отчетния период

14

16

24

17

обжалвани

36

21

17

29
Движение на делата

2013

2014

2015

2016

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

Граждански дела

постъпили

новообразувани

523

540

623

466

488

551

531

559

629

651

697

778

получени по подсъдност

15

22

28

46

върнати за ново разглеждане

2

0

0

0

останали от миналия отчетен период

83

63

70

81

свършени

1. решени по същество

461

559

435

481

488

548

598

692

2.прекратени

2.1. по спогодба

10

98

5

46

8

60

9

94

2.2. по други причини

88

41

52

85

1. в срок до 3 месеца

507

559

436

481

511

548

600

692

2. в срок над 3 месеца

52

45

37

92

несвършени

64

70

81

86

обжалвани

49

30

28

23

През сравняваните четири периода (2013 година, 2014 година, 2015 година и 2016 година) движението на делата (постъпили, на производство и свършени) може да бъде представено по следния начин:
дела

период

постъпили

за разглеждане

свършени

граждански

наказателни

общо

граждански

наказателни

общо

граждански

наказателни

общо

2013 година

540

236

776

623

274

897

559

246

805

2014 година

488

210

698

551

238

789

481

195

676

2015 година

559

289

848

629

331

960

548

295

843

2016 година

697

333

1030

778

370

1148

692

333

1025

От приложената информация в табличен вид може да се направи извод, че през последната година значително нараства постъплението на делата – през 2013 година общо постъпват общо 776 дела, от които 236 наказателни и 540 граждански, през 2014 година - общо 698 дела, от които 210 наказателни и 488 граждански, през 2015 година - общо 848 дела, от които 289 наказателни и 559 граждански, а през 2016 година - общо 1030 дела, от които 333 наказателни и 697 граждански.


През 2013 година общо на производство са 897 дела, от които 274 наказателни и 623 граждански, през 2014 го дина – общо 789 дела, от които 238 наказателни и 551 граждански, през 2015 година – общо 960 дела, от които 331 наказателни и 629 граждански, а през 2016 година – общо 1148 дела, от които 370 наказателни и 778 граждански.
Свършени са за 2013 година общо 805 дела, от които 246 наказателни и 559 граждански, за 2014 година - общо 676 дела, от които 195 наказателни и 481 граждански, за 2015 година – общо 843 дела, от които 295 наказателни и 548 граждански, а за 2016 година - общо 1025 дела, от които 333 наказателни и 692 граждански.
В инструктивния срок от три месеца за 2013 година приключват 678 дела (84,22 % от свършените дела), от които 171 наказателни и 507 граждански, за 2014 година приключват 598 дела (88,46 % от свършените дела), от които 162 наказателни и 436 граждански, за 2015 година приключват 748 дела (88,73 % от свършените дела), от които 237 наказателни и 511 граждански, а за 2016 година приключват 874 дела (85,27 % от свършените дела), от които 274 наказателни и 600 граждански,
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница