Доклада представя три основни тенденции, които водят до спада на вътрешния туризъмДата23.09.2017
Размер68.32 Kb.
ТипДоклад
Резюме
Доклада представя три основни тенденции, които водят до спада на вътрешния туризъм:

 • Австралийците пътуват по-малко – през 2005 австралийците предприемат средно 4.3 пътувания на глава на населението за разлика от 1998, когато броят им е 5. Броя на нощувките също бележи спад от 19.7 през 1998 на 16.9 през 2005.

 • Малка част от потреблението на домакинствата е определна за туристически дейности – през 2005 туризма отчита 14.3 % потребление на домакнствата, с два процента по малко от 1998

Вътрешните пътувания са в спад в сравнение с международните – нощувките предприети в международен план се увеличават с 29% през последните 2 години до март 2006, докато нощувките в страната намаляват с 8% за същият период.
Главната цел на този проект е да разбере причините стоящи зад ниското ниво на вътрешния туризъм в Австралия, чрез разглеждане на същестуващи качествени и количествени проучвания. Основното проучване, което е използвано е от доклад на Центъра за проучване на пътувания(ЦПП), наречен „Опитомяване”.

„Опитомяване” е разработен, за да представи на главните групи заинтересовани от туризма яснота за: • Какво спира австралийските туристи да опознаят своята собствена страна, и

 • От какво се нуждаят, за да имат стимул да го направят.

За да обобщи тези пояснения, Центъра за туристически проучвания провежда качествени проучвания възложени на няколко групи, базирани в Сидни, Мелбърн, Брисбейн и Перт. За разлика от другите качествени проучвания върху избора на пътуване на австралийците, групите на ЦТП са сбор от редовно почиващи и пътуващи в свободното си време(пътувания през последните 12 месеца и една нощувка със заплащане) и нередовно пътуващи и също така определящ фактор за вземащите решения в семейството. Те се разделят на 4 групи в различен стадий на своя живот: • Възрастни – несемейи, под 35, вероятно все още живеещи вкъщи

 • Семества – пътуващи с деца, ако предприемат почивка

 • Двойки без деца – двоен доход без деца

 • Празни гнезда/ сиви номади – пенсионирани/ почти пенсионирани, без деца в дома

Доклада на Центъра за туристически проучвания „Опитомяване” определя основни проблеми за разглеждане: • По-малко пътуване за по-кратки периоди

 • Нарастваща конкуренция за дял от изразходваните средства и време

 • Международни срещу вътрешни пътувания

 • Пътуването като по-заден приоритет

 • Средства за пътуване

 • Маркетинг и информация относно пътуванията в Австралия

 • Продуктови проблеми в Австралия

Като част от доклада на Австралийските туристически проучвания са разработени редица въпроси свързани с определянето на потребителското поведение и мотивация за пътуване. Тези въпроси са разделени в три групи: • Мотивация на потребителите да предприемат или не пътуване

 • Мотивация на потребителите да предпочитат международни пътувания пред такива в Австралия

 • Потребителско поведение относно пътуванията.


Използване на наличните средства

Изучаването как потребителите изразходват наличните си средства е важно, за да разберем потребителския избор, за това дали биха изразходвали доходите си за пътувания или за други необходими стоки и услуги. Според Крауч(2006) вътрешния туризъм заема пето място в разпределението на потребителските налични средства след покриването на ежедневните нужди, финансовите инвестиции, подобряване условията на живот и международния туризъм.Мотивация за покупка на други неща

-Какво мотивира потребителите да израходват наличните си средства за други неща различни от пътувания?
Доклада на Центъра за туристически проучвания смята, ‘че е важно да се отбележи, че хората все още пътуват. Обаче, те осъществяват други свои желания като пътуват по-рядко или за по-кратки периоди.’
Прекарване на свободното време
Има тенденция при австралийците да запазват годишната си отпуска. Проучване на АЦ Нилсен през 2005 показва, че има 70 милиона дни годишна отпуска, които австралийците притежават и 40% от тези дни се полагат на хора с 25 или повече дни годишна отпуска. По-късно проучване също на АЦ Нилсен разглеждащо тези, които имат 25 или повече дни годишна отпуска показва, че по-малко от половината анкетирани в проучването са взели повече от 4 седмици отпуска през последните 12 месеца.
Поведение свързано с начина на финансиране на ваканциите
Доклада на Центъра за туристически проучвания посочва основните проблеми свързани с поведението на потребителите спрямо финансите. Доклада “Опитомяване” заявява:

Докато има възможност чрез безлихвени заеми или кредити лесно да се закупуват материални неща, използването на тези финансови инструменти е обикновенно най-голямо при най-стресираните или несигурни потребители.

Влияние на повишаването на цените на петрола върху поведението на австралийските потребители.

Това повишаване засяга туризма, и по-скоро по отношение на пътуванията. Според проучванията около 30% от туристите вече направили своите планове и резервации са си променили решението за пътуване в следствие на повишаването на цените на горивата. Част от промените, които правят туристите в следствие на това се състоят в смяна избора на превозно средство, или ограничаване в разходите, определени да бъдат направени по време на почивката.

Мотиви за предприемане на туристическо пътуване за австралийците.

• нуждата от почивка и задоволяване на личните потребности

• да се откъснеш от всекидневния начин на живот – да погледнеш живота по друг начин

• да задоволиш лични интереси, и

• да получиш нови и различни преживявания – да получиш нови знания и да се формираш като личност.

Австралийците търсят почивка, която им предлага значително различие с тяхното ежедневие, особено със заобикалящата ги среда, хора и дейности. Преживявания, които доставят чувство на радост и жизненост, или чрез активни приключения или пасивно придобиване на нови умения, са на върха на списъка с желанията.

Туристическо поведение на австралийците според социалния им статус.


 • Необвързаните младежи - За тази група, глобализацията е направила международните дестинации още по-достъпни, и техните желания за енергичност, вълнения, жизненост и приключения са лесно задоволими чрез пътуванията зад океана.

 • Работещи двойки с деца, разполагащи с високи и средни доходи, са свързани с чести пътувания за ваканция зад океана. Ориентирани са към луксозни екскурзии, търсят постоянно нови възможности за почивка, обичат да ходят на кино, участват в спортни програми и се хранят навън.

 • Младите двойки - Ценят преживявания, които са нови и „малко загадъчни”; гъвкави без да са ограничени в разписания и маршрути; забавни, но не задължително щури; също така много вълнуващи и търсещи динамичната обстановка. Привличат ги пътувания, които ги карат да усетят насладата от живота чрез повишаване на адреналина.

 • Семействата - Главният мотив за пътуванията е да се направи семейно пътешествие и да се свържат още по-силно отделните членове на семейството. Обикновено имат ниски и средни доходи и не биха избрали ваканция споделена с млади хора без деца. При положение, че пътуват без децата си, тази група търси преживявания, които изискват минимални усилия, моментно задоволство и възрастна обстановка.

 • За по-възрастната група от потребители, здравословните почивки и фитнесът преди да остареят и да се пенсионират след тежките година на усърдна работа са ключовият мотиватор за предприемане на пътувания. Те обикновено предприемат и двата вида пътувания – вътрешни и задокеански. През свободното си време се занимават с градинарство, ходят на масажи, на кино и правят физически упражнения.

Напоследък краткотрайните почивки в страната са с тенденция за увеличаване – така хората избягват от нарасналия стрес от работното ежедневие.

Влияние на рекламата върху потребителските навици.

Като цяло липсва такава маркетингова политика в страната. До скоро не се разработваха програми за развитието и предлагането на повече и разнообразни туристически продукти. Акцентът винаги е бил насочен към природните красоти на Австралия.

Вътрешните пътувания срещу задокеанските.

Благодарение на глобализацията, задокеанските пътувания стават все по-привлекателни за австралийските туристи. Също така, относително евтините задокеански дестинации, въвеждането на по-ниски цени от превозвачите като Jetstar Australia, Dragon Air и Tiger Airways, и подобряване сътрудничеството с по-екзотичните дестинации като Китай и Индия доведоха до ръст на търсенето особено сред младите Австралийци.

Идеята за това, че пътуването е с възпитателна цел важи най-вече за Европа. Това позволява на родителите да се чувстват като “добри родители” и по този начин те правят пътуването заради някой друг. По-важно е че родителите се страхуват от мисълта да пътуват с кола с децата си. Предпочитат да летят, като смятат, че това ще им предложи повече забавление.

За да се постигнат успехи за вътрешните пътувания в кратки периоди трябва да се фокусира вниманието върху краткотрайните почивки и дори еднодневните пътувания вътре в страната и да се разшири портфейла от услуги предлагани на потребителите.

Според TRC “моментното фокусиране върху преживяванията е много важно, но предлагането трябва разшири диапазона им и да отговарят на по-широка сфера от хора”. Това показва също, че “създаването на туристически пакети е много важно”.


Влияние на цените на местата за настаняване върху туристическото поведение.

Основния недостатък, на който до скоро не обръщало внимание е несъразмерността на доходите на населението и предлаганите цени за туристическите обекти. Също така тези цени не съответстват на предлаганото качество. Трябва да се обърне голямо внимание и на обновяването на материално-техническата база. Тези факти кара австралийците да предпочитат пътуванията зад океана, където цените в по-голяма степен съответстват на предлаганото качество.Видът и качеството и разнообразието на предлаганите туристически продукти, както и цената им са основният проблем пред това повечето австралийци да не предпочитат да прекарват почивката си в страната. В момента има значително негодувание относно идеята да се пътува в страната. Времето и парите на австралийците са много ценни и те предпочитат да ги дадат за продукт, които е доказан и съответства на цената си.
(примерни въпроси: Какво бихте избрали в момента като български потребители – да направите почивката си или пътуване в страната, или да предпочетете някоя международна дестинация, и какви са вашите мотиви за този избор?; Повишаването на цената на горивата е настоящ проблем и за нашата страна, този фактор указва ли влияние върху вашия избор за почивка, или за предприемане на каквото и да е пътуване?)
Каталог: Music,%20Movies,%20Videos,%20Games%20and%20more... -> Lekcii -> UNWE%20files
UNWE%20files -> Да се разширява ли чрез франчайзинг (продаване на права) към Южно -американския пазар?
UNWE%20files -> Особености на иновациите и иновационния процес в индустриалното производство
UNWE%20files -> “top rope”, “all free”, “yo-yo”, “red point”, “flash”, "on sight" и “solo”
UNWE%20files -> Скалното катерене
UNWE%20files -> Професионална автобиография
UNWE%20files -> Сигурност във фирма за разработка на
UNWE%20files -> При какви обстоятелства придобиването на съществуваща компания е предимство за Хайнекен, в сравнение с инвестициите „на зелена поляна”?
UNWE%20files -> Спам и системи за защита от спам
UNWE%20files -> Експозе Русия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница