Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968страница2/9
Дата14.08.2018
Размер1.24 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

313

Кореспонденция, подготовка и опити за бягство през граница

1971 г.

314

Кореспонденция, подготовка и опити за бягство през граница

1971 г.

315

Кореспонденция по линия на анонимки

1971 г.

316

Специални съобщения и справки от поделението на МВР за разпространение на анонимни материали

1971 г.

322

Кореспонденция по националистически прояви сред турското население, изселническия въпрос и реакционното мюсюлманско духовенство

1971 г.

323

Кореспонденция по националистически прояви сред турското население, изселническия въпрос и реакционното мюсюлманско духовенство

1971 г.

324

Българи с мохамеданска вяра

1971 г.

325

Кореспонденция по македонската националистическа дейност

1971 г.

332

Кореспонденция по задгранични центрове за ционизъм, НТС центрове и масонски ложи

1971 г.

339

Текущ информационен бюлетин

1971 г.

340

Текущ информационен бюлетин

1971 г.

342

Координация на дейността на органите на МВР в борбата срещу идеологическата диверсия

1971 г.

357

Заповеди на ръководството на МВР по личния състав на управлението

1972 г.

358

Заповеди на началника на управлението

1972 г.

360

Доклади и планове на агентурно-оперативната работа на управлението

1972 г.

374

Кореспонденция по линия на бившата земеделска опозиция, планове и справки за работата

1972 г.

375

Кореспонденция по линия на контрареволюционни елементи

1972 г.

376

Кореспонденция по линия на терора

1972 г.

377

Подготовка и опити за бягства през границата

1972 г.

378

Подготовка и опити за бягства през границата

1972 г.

379

Подготовка и опити за бягства през границата

1972 г.

380

Подготовка и опити за бягства през границата

1972 г.

381

Подготовка и опити за бягства през границата

1972 г.

382

Подготовка и опити за бягства през границата

1972 г.

383

Подготовка и опити за бягства през границата

1972 г.

384

Кореспонденция по линия на анонимки

1972 г.

385

Специални съобщения и справки от поделенията на МВР за разпространение на анонимни материали

1972 г.

391

Кореспонденция по националистически прояви сред турското население, изселническия въпрос, реакционното мюсюлманско духовенство – справка за обмен на опит с КГБ

1972 г.

392

Българомохамедани – планове, мероприятия, справки и др.

1972 г.

393

Кореспонденция по македонската националистическа дейност

1972 г.

397

Центрове за идеологическа диверсия, планове и отчетни доклади за работата през 1971 г.

1972 г.

398

Задгранични центрове по ционизма, НТС центрове и масонски ложи

1972 г.

405

Текущ информационен бюлетин

1972 г.

406

Текущ информационен бюлетин

1972 г.

406а

Информации на управлението

1972 г.

408

Кореспонденция с братските органи.- СССР

1972 г.

409

Кореспонденция с братските органи.- с ПНР и ГДР

1972 г.

410

Кореспонденция с братските органи.- с ЧСР

1972 г.

411

Кореспонденция с братските органи.- - с УНР

1972 г.

412

Кореспонденция с братските органи.- с Румъния и Куба

1972 г.

446

Заповеди на ръководството на МВР по личния състав на управлението

1973 г.

447

Заповеди на началника на управлението

1973 г.

448

Препис извлечение от протоколи и решения на Колегиума

1973 г.

449

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на управлението

1973 г.

453

Кореспонденция с кадри по щата и др.

1973 г.

462

Кореспонденция по линия на литературата и кинематографията

1973 г.

463

Кореспонденция по линия на БАН

1973 г.

464

Кореспонденция по линия на медицината

1973 г.

465

Кореспонденция по линия на обществените организации и изкуства

1973 г.

466

Кореспонденция по линия на бившата земеделска опозиция

1973 г.

467

Кореспонденция по линия на контрареволюционните елементи

1973 г.

468

Кореспонденция по линия на терора

1973 г.

469

Кореспонденция по подготовката и опити за бягства през граница

1973 г.

470

Кореспонденция по подготовката и опити за бягства през граница

1973 г.

471

Кореспонденция по подготовката и опити за бягства през граница

1973 г.

472

Кореспонденция по подготовката и опити за бягства през граница

1973 г.

473

Кореспонденция по подготовката и опити за бягства през граница

1973 г.

474

Кореспонденция по подготовката и опити за бягства през граница

1973 г.

475

Кореспонденция по подготовката и опити за бягства през граница

1973 г.

476

Кореспонденция по подготовката и опити за бягства през граница

1973 г.

477

Кореспонденция по линия на анонимки

1973 г.

478

Специални съобщения и справки от поделенията на МВР за разпространение на анонимни материали

1973 г.

479

Протоколи от експертизи

1973 г.

480

Протоколи от експертизи

1973 г.

481

Служба "Затвори"

1973 г.

482

Кореспонденция по националистическите прояви сред турското малцинство

1973 г.

483

Българомохамедани

1973 г.

484

Кореспонденция по македонска националистическа линия

1973 г.

485

Кореспонденция по националстически прояви сред малцинства

1973 г.

486

Кореспонденция по линия на православното духовенство

1973 г.

487

Кореспонденция по католическото духовенство

1973 г.

488

Кореспонденция по линия на сектите

1973 г.

489

Кореспонденция по центровете за идеологическа диверсия

1973 г.

490

Кореспонденция по задгранични центрове за ционизма, НТС и масонски ложи

1973 г.

491

Кореспонденция по линия на чуждите специализанти у нас

1973 г.

492

Кореспонденция с МНП и студентите в чужбина

1973 г.

493

Кореспонденция с Комитета за младежта и спорта и ДКМС

1973 г.

494

Кореспонденция с БСФС, БТС и БЛРС

1973 г.

495

Кореспонденция по линия на ВУЗ в гр. София

1973 г.

496

Кореспонденция по линия на чуждестранните студенти

1973 г.

497

Бюлетин по линия на управление 06 ДС

1973 г.

498

Бюлетин по линия на управление 06 ДС

1973 г.

499

Бюлетин по линия на управление 06 ДС

1973 г.

500

Бюлетин по линия на управление 06 ДС

1973 г.

501

Бюлетин по линия на управление 06 ДС

1973 г.

502

Бюлетин по линия на управление 06 ДС

1973 г.

503

Бюлетин по линия на управление 06 ДС

1973 г.

504

Бюлетин по линия на управление 06 ДС

1973 г.

505

Годишни и периодични доклади, справки и планове на окръжните управления на МВР по агентурно-оперативната работа

1973 г.

506

Кореспонденция с братските органи - СССР

1973 г.

507

Кореспонденция с братските органи - УНР

1973 г.

508

Кореспонденция с братските органи - ПНР и ГДР

1973 г.

509

Кореспонденция с братските органи - Румъния и Куба

1973 г.

543

Заповеди на ръщководството на МВР по личния състав на управлението

1974 г.

544

Заповеди на началника на управлението

1974 г.

545

Препис-извлечения от протоколи и решения на Колегиума

1974 г.

546

Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика

1974 г.

547

Доклади и планове по агентулно-оперативната работа на управлението и протоколи от служебните съвещания

1974 г.

548

Годишни обобщени доклади и протоколи за състоянието на работата по секретно деловодство и ръководни документи

1974 г.

549

Актове и протоколи по унищожени ръководни материали, чернови от секретни бележници и др.

1974 г.

559

Кореспонденция по линия на литературата и кинематографията

1974 г.

560

Кореспонденция по линия на БАН

1974 г.

561

Кореспонденция по линия на медицината

1974 г.

562

Кореспонденция по линия на обществените организации и изкуства

1974 г.

563

Кореспонденция по научния и културен обмен и международните прояви

1973 - 1974г.


564

Кореспонденция с МНП и студентите в чужбина

1970 г.

1973-1974 г.
565

Кореспонденция с Комитета за младежта и спорта и ДКМС

1974 г.

566

Кореспонденция с БСФС, БТС, БЛРС

1972 г.

1974 г.


567

Кореспонденция по линия на ВУЗ

1973 - 1974г.


568

Кореспонденция по линия на чуждестранните студенти

1974 г.

569

Кореспонденция по чуждестранните специализанти

1974 г.

570

Кореспонденция по центровете за идеологическа диверсия

1972 - 1974 г.

571

Кореспонденция по линия на православното духовенство

1974 г.

572

Кореспонденция по линия на сектите

1974 г.

573

Кореспонденция по националистическите прояви сред турското население, изселническия въпрос, реакционното мюсюлманско духовенство

1974 г.

574

Кореспонденция по редакциите на турски списания „Йени хаят”, „Родопи”, „Йени ъшък” и „Нов път”, главното мюфтийство

1974 г.

575

Студенти от турски произход, българи с мохамеданска вяра и цигани

1974 г.

576

Кореспонденция по македонска националистическа дейност

1974 г.

577

Кореспонденция по националистическите прояви сред малцинствата (цигани, арменци и др.)

1974 г.

578

Кореспонденция по линия на бивша земеделска опозиция

1974 г.

579

Кореспонденция по контрареволюционните елементи

1974 г.

580

Кореспонденция по линия на терора

1974 г.

581

Кореспонденция по линия на терора

1974 г.

582

Кореспонденция по подготовка и бягства през граница

1974 г.

583

Кореспонденция по подготовка и бягства през граница

1974 г.

584

Кореспонденция по линия на анонимки

1974 г.

585

Специални съобщения и справки от поделенията за разпространение на анонимни материали

1974 г.

586

Протоколи от експертизи

1974 г.

587

Протоколи от експертизи

1974 г.


Каталог: media -> Opisi%20na%20dokumenti -> MVR
MVR -> Опис на учебни филми /филмови ленти/ и видеокасети прехвърлени на електронен носител
MVR -> Архивен номер Дело № Наименование на архивната единица
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица
MVR -> Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968
MVR -> Инвентарен № Екземплярен №
MVR -> Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г по линия на интелигенцията 09. 01. 1971
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница