Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968страница7/9
Дата14.08.2018
Размер1.24 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1978 г.

1173

Справки на окръжно управление Стара Загора

1978 г.

1174

Справки на окръжно управление Търговище

1978 г.

1175

Справки на окръжно управление Търново

1978 г.

1176

Справки на окръжно управление Хасково

1978 г.

1177

Справки на окръжно управление Шумен

1978 г.

1178

Справки на окръжно управление Ямбол

1978 г.

1179

Справки на СГУ

1978 г.

1180

Справки на управление София окръг

1978 г.

1181

Справки на окръжно управление Толбухин

1978 г.

1182

Кореспонденция с КГБ

1978 г.

1183

Кореспонденция с останалите братски страни

1978 г.

1198

Изходящ дневник за заповедите на VI управление ДС

1978 г.

1212

Обобщени справки, доклади, информации и планове по агентурно-оперативната работа на управлението

1979 г.

1213

Заповеди по личния състав на управлението

1979 г.

1214

Заповеди на началника на поделението

1979 г.

1215

Препис-извлечения от протоколи и решения на Колегиума, докладни, справки за работата на управлението и другите управления, внесени за разглеждане в Колегиума

1979 г.

1216

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на управлението и протоколи от служебни съвещания

1979 г.

1217

Доклади и планове на отдел 01

1979 г.

1218

Доклади и планове на отдел 04

1979 г.

1219

Планове, доклади, справки и др.

1979 г.

1224

Кореспонденция по линия на финансов отдел

1979 г.

1225

Щат и щатни разстановки

1979 г.

1229

Кореспонденция със Секретариат

1979 г.

1230

Явна кореспонденция със Секретариат

1979 г.

1232

Кореспонденция с други поделения на МВР, т. 1

1979 г.

1233

Кореспонденция с други поделения на МВР, т. 2

1979 г.

1234

Кореспонденция по линия на пропагандни институти, средствата за масова информация и интелигенция

1979 г.

1235

Кореспонденция по линия на БАН

1979 г.

1236

Кореспонденция по линия на здравеопазването

1979 г.

1237

Кореспонденция по отношение на художественотворческата интелигенция

1979 г.

1238

Материали, писма, справки, докладни записки и други документи по линия на издирване, опазване и съхранение на паметниците на културата

1979 г.

1239

Кореспонденция с МНП и студентите в чужбина

1979 г.

1240

Кореспонденция с БСФС, БТС, БЛРС

1979 г.

1241

Кореспонденция по линия на ВУЗ в страната

1979 г.

1242

Кореспонденция по линия на чуждестранни студенти

1979 г.

1243

Кореспонденция по линия на чуждестранни специализанти

1979 г.

1244

Кореспонденция по линия на центровете за идеологическа диверсия зад граница

1979 г.

1245

Кореспонденция по линия на ционизма

1979 г.

1246

Кореспонденция по линия на НТС

1979 г.

1247

Кореспонденция по линия на арменски националистически организации

1979 г.

1248

Кореспонденция по отношение на духовенството

1979 г.

1249

Кореспонденция по отношение на сектите

1979 г.

1250

Кореспонденция по националистичесдки прояви сред турското население, изселническия въпрос, реакционното мюсюлманско духовенство

1979 г.

1251

Кореспонденция по линия на българомохамеданите

1979 г.

1252

Кореспонденция по редакциите на сп. „Йени хаят”, „Родопи”, „Йени ъшък” и „Нов път”, главното мюфтийство

1979 г.

1253

Материали за студенти от турски произход, българи с мохамеданска вяра и цигани

1979 г.

1254

Кореспонденция по македонска националистическа дейност

1979 г.

1255

Кореспонденция по националните прояви сред малцинствата /цигани/

1979 г.

1256

Кореспонденция по линия на бивша земеделска опозиция

1979 г.

1257

Кореспонденция по линия на БФД, ЦО, БХ, анархисти и полицаи

1979 г.

1258

Материали, отчети, планове, обобщени справки по линия на контрареволюционните елементи

1979 г.

1259

Доклади, обобщени справки, планове и цифрови таблици по линия на бягствата

1979 г.

1260

Материали по линия на терора

1979 г.

1261

Материали по линия на бягства зад граница

1979 г.

1262

Доклади, справки и други материали по линия на бягства зад граница

1979 г.

1263

Материали, доклади, обобщени справки и планове по линия на анонимки

1979 г.

1264

Кореспонденция с поделенията по линия на анонимки

1979 г.

1265

Кореспонденция с поделенията по линия на анонимки

1979 г.

1266

Специални съобщения за разпространени анонимки

1979 г.

1267

Справки, преписки, рапорти и протоколи по линия на експертизите

1979 г.

1268

Материали по линия на експертизи

1979 г.

1269

Кореспонденция с поделенията по линия на експертизи

1979 г.

1270

Отчети, обобщени справки, планове и други материали по линия на затворите

1979 г.

1271

Справки по линия на затворите

1979 г.

1272

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници, т. 1

1979 г.

1273

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници, т. 2

1979 г.

1274

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници, т. 3

1979 г.

1275

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници, т. 4

1979 г.

1276

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници, т. 5

1979 г.

1277

Информации, справки и други, изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и други ведомства т. 2

1979 г.

1278

Информации, справки и други, изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и други ведомства

1979 г.

1279

Информации, справки и други, изпратени до ПБ, Секретариат на ЦК на БКП и други ведомства

1979 г.

1280

Кореспонденция по взаимодействието и сътрудничеството с органите на КГБ - СССР

1979 г.

1281

Справки на окръжно управление Бургас

1979 г.

1282

Справки на окръжно управление Благоевград

1979 г.

1283

Справки на окръжно управление Варна

1979 г.

1284

Справки на окръжно управление Враца

1979 г.

1285

Справки на окръжно управление Габрово

1979 г.

1286

Справки на окръжно управление Кърджали

1979 г.

1287

Справки на окръжно управление Кюстендил

1979 г.

1288

Справки на окръжно управление Ловеч

1979 г.

1289

Справки на окръжно управление Михайловград

1979 г.

1290

Справки на окръжно управление Пазарджик

1979 г.

1291

Справки на окръжно управление Перник

1979 г.

1292

Справки на окръжно управление Плевен

1979 г.

1293

Справки на окръжно управление Пловдив

1979 г.

1294

Справки на окръжно управление Разград

1979 г.

1295

Справки на окръжно управление Русе

1979 г.

1296

Справки на окръжно управление Силистра

1979 г.

1297

Справки на окръжно управление Сливен

1979 г.

1298

Справки на окръжно управление Видин

1979 г.

1299

Справки на окръжно управление Смолян

1979 г.

1300

Справки на окръжно управление Стара Загора

1979 г.

1301

Справки на окръжно управление Търговище

1979 г.

1302

Справки на окръжно управление Търново

1979 г.

1303

Справки на окръжно управление Хасково

1979 г.

1304

Справки на окръжно управление Шумен

1979 г.

1305

Справки на окръжно управление Ямбол

1979 г.

1306

Справки на окръжно управление Толбухин

1979 г.

1307

Справки на СГУ, т. 1

1979 г.

1308

Справки на СГУ, т. 2

1979 г.

1309

Справки на управление София окръг

1979 г.

1310

КГБ

1979 г.

1340

Заповеди на ръководството на МВР по личния състав на управлението

1980 г.

1341

Заповеди на началника на поделението

1980 г.

1342

Препис-извлечения от протоколи и решения на Колегиума, докладни, справки за работата на управлението и други управления, внесени за разглеждане в Колегиума

1980 г.

1343

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на управлението

1980 г.

1344

План за специалната подготовка на оперативния състав на отдел 03 в управление 06 ДС за учебната 1980-1981 г.

1980 г.

1345

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на отдел 04 за 1979 г. и 1980 г.

1980 г.

1346

Протоколи, доклади и предложения за информационно-аналитичната работа на отдел 07 и предстоящите задачи, произтичащи от решенията на Националната партийна конференция

1980 г.

1347

Годишни обобщени доклади и протоколи за състоянието на работата на секретно деловодство и ръководните документи

1980 г.

1348

Актове и протоколи за унищожаване ръководни документи, чернови от секретни бележници, преписи от документи и др.

1980 г.

1349

Постановления на МС

1980 г.

1350

Кореспонденция по материалния план, бюджетни заявки, статия 8, валута, по въоръжението и друга техника

1980 г.

1351

Предложение по щата на отдел 05 и отдел 07 и съпроводителни писма

1980 г.

1352

Материали, програми, планове, протоколи от изпит за повишаване служебната квалификация на служителите, провеждане на занятия, стрелби, физкултурната дейност

1980 г.

1353

Материали-молби, заявления за кандидати за работа и назначени

1980 г.

1354

Предложения за награждаване, окръжни и др.

1980 г.

1355

Кореспонденция със Секретариат

1980 г.

1356

Явна кореспонденция със Секретариат

1980 г.

1357

Кореспонденция с ТИЛ и други поделения по тилови въпроси

1980 г.

1358

Кореспонденция с други поделения на МВР

1980 г.

1359

Кореспонденция с други поделения на МВР

1980 г.

1360

Кореспонденция по линия на пропагандните институти, средства за масова информация и интелигенция – отдел 01

1980 г.

1361

Кореспонденция по линия на БАН

1980 г.

1362

Кореспонденция по линия на здравеопазване

1980 г.

1363

Кореспонденция по линия на художественотворческа интелигенция . - отдел 01

1980 г.

1364

Кореспонденция с МНП и студенти в чужбина – отдел 02


Каталог: media -> Opisi%20na%20dokumenti -> MVR
MVR -> Опис на учебни филми /филмови ленти/ и видеокасети прехвърлени на електронен носител
MVR -> Архивен номер Дело № Наименование на архивната единица
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица
MVR -> Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968
MVR -> Инвентарен № Екземплярен №
MVR -> Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г по линия на интелигенцията 09. 01. 1971
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница