Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968страница9/9
Дата14.08.2018
Размер1.24 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1545

Планове, информации от Международното съвещание по проблемите на идеологическата диверсия на противника, проведено в София 15-23.10.1983 г.

28.05.1983 г.

24.12.1983 г.1578

Доклади и планове по агентурно-оперативната работа на отдел I

02.08.1983 г.

27.08.1983 г.1581

Щат и щатни разстановеки

24.03.1983 г.

12.07.1983 г.1582

Материали-програми, планове, протоколи от изпит по повишаване служебната квалификация, провеждани занятия по стрелба, физкултурна дейност

25.01.1983 г.

11.10.1983 г.1583

Статистически сведения, доклади, справки по състоянието на състава на управлението

01.04.1983 г.

20.10.1983 г.1584

Кореспонденция по линия на СБК, БДК, ДО"Българска музика", български циркове, съюз на артистите, "Иван вазов", ВИТИЗ, художествена дейност, Софийска филхармония, Операта

11.04.1983 г.

26.10.1983 г.1585

Кореспонденция, справки и др. материали по линия на ВФО, ЦО, БХ, анархисти и полицаи

14.03.1983 г.

15.08.1983 г.1586

Материали по линия на терор

06.01.1983 г.

26.12.1983 г.1587

Справки и др. за разкриване на анонимчици

21.03.1983 г.

14.04.1983 г.1588

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали

24.03.1983 г.

28.04.1983 г.1589

Специални съобщения и справки от поделенията на МВР за разпространени анонимки

14.07.1983 г.

1590

Справки, преписки, рапорти и протоколи по линия на експертите

09.02.1983 г.

06.10.1983 г.1591

Справки, преписки, рапорти и протоколи по линия на експертите

21.11.1983 г.

14.11.1983 г.1592

Кореспонденция с поделенията на МВР по експертизите

27.05.1983 г.

28.11.1983 г.1593

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

04.01.1983 г.

19.07.1983 г.1594

Информационни справки и др. за изпращани до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и др. ведомства

07.02.1983 г.

23.11.1983 г.1595

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и др. ведомства

07.01.1983 г.

28.11.1983 г.1596

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и др. ведомства

20.07.1983 г.

30.12.1983 г.1597

Справки, получени от КГБ по проблеми, касаещи линията на управление 06-ДС

15.12.1983 г.

29.11.1983 г.1632

Щат и щатни разстановки

28.03.1984 г.

02.10.1984 г.1633

Материали-програми, планове, протоколи от изпит по повишаване служебната квалификация

10.02.1984 г.

11.07.1984 г.1634

Кореспонденция с ТИЛ и други поделения по тилови въпроси

03.01.1984 г.

20.12.1984 г.1635

Доклади, обобщени справки, планове и цифрови таблици по линия на бягствата

17.05.1984 г.

29.12.1984 г.1636

Материали по линия на терор

03.02.1984 г.

14.12.1984 г.1637

Съпроводителни писма, бюлетини от Секретариат-МВР по линия на бягствата

17.01.1984 г.

13.02.1984 г.1638

Материали, доклади, обобщени справки и планове по линия на анонимки

02.02.1984 г.

08.10.1984 г.1639

Доклади, справки и др. материали по линия на бягствата от окръжните управления

06.01.1984 г.

18.12.1984 г.1640

Справки, преписи, рапорти и протоколи по линия на експертите

03.01.1984 г.

15.06.1984 г.1641

Справки, преписки, рапорти и протоколи по линия на експертите

29.04.1984 г.

29.08.1984 г.1642

Справки, преписки, рапорти и протоколи по линия на експертите

05.10.1984 г.

19.10.1984 г.1643

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали

17.05.1984 г.

13.11.1984 г.1644

Бюлетини по линия на управление 06-ДС

04.01.1984 г.

29.02.1984 г.1645

Бюлетини по линия на управление 06-ДС

05.03.1984 г.

03.05.1984 г.1646

Бюлетини по линия на управление 06-ДС

07.05.1984 г.

28.06.1984 г.1647

Бюлетини по линия на управление 06-ДС

29.06.1984 г.

27.08.1984 г.1648

Бюлетини по линия на управление 06-ДС

28.08.1984 г.

01.10.1984 г.1649

Бюлетини по линия на управление 06-ДС

03.10.1984 г.

15.11.1984 г.1650

Бюлетини по линия на управление 06-ДС

16.11.1984 г.

29.12.1984 г.1651

Информации, специални съобщения по линия на управление 06-ДС

17.01.1984 г.

10.07.1984 г.1690

Справки, доклади и др. във връзка с разговори с временно управляващия посолството на Турция

02.08.1983 г.

28.09.1983 г.1691

Справка на управление 06-ДС за дела на оперативен отчет и сигнали, които ще бъдат приключени

03.03.1985 г.

1692

Кореспонденция с ТИЛ-МВР и други поделения по тилови въпроси

14.01.1985 г.

02.12.1985 г.1693

Кореспонденция по линия на художественотворческата интелигенция

19.02.1985 г.

26.06.1985 г.1694

План, справки и др.

16.05.1985 г.

24.04.1985 г.1695

Кореспонденция по националистическите прояви сред български турци и изселнически въпроси от окръжните управления на МВР

21.01.1985 г.

28.10.1985 г.1696

Кореспонденция по редакциите на сп. "Йени Хаят", "Родопи", "Йени Ъшък", "Нов живот" и редакциите на предаващи на турски език в радио София, справки и др. агентурни сведения за терор

26.01.1985 г.

30.09.1985 г.1697

Кореспонденция с поделенията на МВР по експертизите

05.01.1985 г.

31.10.1985 г.1698
31.07.1985 г.

22.04.1985 г.1699
07.05.1985 г.

29.12.1985 г.1700

Бюлетин по линия на управление 06-ДС

04.01.1985 г.

28.02.1985 г.1701

Бюлетин по линия на управление 06-ДС

03.03.1985 г.

20.04.1985 г.1702
24.04.1985 г.

17.07.1985 г.1703

Бюлетин по линия на управление 06-ДС

23.08.1985 г.

17.10.1985 г.1704

Бюлетин по линия на управление 06-ДС

18.10.1985 г.

30.12.1985 г.1705
16.01.1985 г.

30.01.1985 г.1706
31.01.1985 г.

28.02.1985 г.1707
01.03.1985 г.

31.03.1985 г.1708
01.04.1985 г.

30.04.1985 г.1709
01.05.1985 г.

31.05.1985 г.1710
02.06.1985 г.

30.06.1985 г.1711
01.07.1985 г.

30.07.1985 г.1766

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

02.01.1986 г.

28.02.1986 г.1767

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

04.03.1986 г.

30.04.1986 г.1768

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

06.05.1986 г.

05.08.1986 г.1769

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

08.08.1986 г.

21.11.1986 г.1770

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

26.11.1986 г.

30.12.1986 г.1771

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и др. ведомства

15.01.1986 г.

12.03.1986 г.1772

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и др. ведомства

13.03.1986 г.

09.04.1986 г.1773

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и др. ведомства

14.02.1986 г.

04.06.1986 г.1774

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и др. ведомства

05.05.1986 г.

19.09.1986 г.1775

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и др. ведомства

10.10.1986 г.

03.11.1986 г.1776

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и др. ведомства

01.12.1986 г.

26.12.1986 г.1830

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

05.01.1987 г.

30.03.1987 г.1831

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

02.04.1987 г.

12.06.1987 г.1832

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

15.06.1987 г.

04.08.1987 г.1833

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

07.08.1987 г.

30.09.1987 г.1834

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

06.10.1987 г.

12.11.1987 г.1835

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и др. ведомства

05.01.1987 г.

27.03.1987 г.1836

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и др. ведомства

01.04.1987 г.

30.06.1987 г.1837

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и др. ведомства

02.07.1987 г.

29.12.1987 г.1838

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и др. ведомства

03.07.1987 г.

31.12.1987 г.1839

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, ЦИОУ, Секретариат на ЦК на БКП и др. ведомства

09.01.1987 г.

26.06.1987 г.1840

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

17.11.1987 г.

31.12.1987 г.1841

Информации, справки и др., изпратени до ПБ, ЦИОУ, ЦК на БКП

09.01.1987 г.

10.08.1987 г.1895

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

06.01.1988 г.

29.02.1988 г.1896

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

07.03.1988 г.

17.05.1988 г.1897

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

20.05.1988 г.

04.08.1988 г.1898

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

08.08.1988 г.

27.10.1988 г.1899

Текущи бюлетини за по-характерни сведения и сигнали, получени от секретни сътрудници

01.11.1988 г.

29.12.1988 г.1900

Информации, справки, сводки, изпратени до ПБ, ЦИОУ, ЦК на БКП

08.01.1988 г.

27.05.1988 г.1901

Информации, справки, сводки, изпратени до ПБ, ЦИОУ, ЦК на БКП

03.06.1988 г.

07.10.1988 г.1902

Информации, справки, сводки, изпратени до ПБ, ЦИОУ, ЦК на БКП

14.10.1988 г.

30.12.1988 г.1996

Актове и протоколи за унищожаване на ръководни документи, чернови от секретни бележници и др.

26.01.1990 г.

15.02.1990 г.1997

Описи от унищожени дела
1998

Описи от унищожени дела
1999

Описи от унищожени дела
2000

Описи от унищожени дела
2001

Описи от унищожени дела
Каталог: media -> Opisi%20na%20dokumenti -> MVR
MVR -> Опис на учебни филми /филмови ленти/ и видеокасети прехвърлени на електронен носител
MVR -> Архивен номер Дело № Наименование на архивната единица
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица
MVR -> Доклади и справки за извънредните произшествия, дисциплината и дисциплинарната практика 1968
MVR -> Инвентарен № Екземплярен №
MVR -> Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г по линия на интелигенцията 09. 01. 1971
MVR -> Архивна единица Съдържание, анотация на архивната единица


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница