Докладна записка от димитър николов кмет на община бургасДата07.12.2017
Размер29.29 Kb.
ТипДоклад
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. БУРГАС


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
ОТНОСНО: Кандидатстване на Регионален исторически музей Бургас с проектно предложение по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Регионален исторически музей Бургас в партньорство с Дирекция „Култура и туризъм“, Къркларели, Република Турция подготвя проектно предложение с работно наименование „Общо културно-историческо наследство отвъд границите“ по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Основната цел на проекта е повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район, чрез устойчиво социализиране и атрактивно експониране на част от „Късноантична и средновековна крепост „Акве калиде-Термополис“ и скален манастир Св. Николай в с. Къйъкой, Република Турция.

Предвидени са дейности по консервация на част от археологическите разкрития- II-ри етап на обект „Акве Калиде-Терма”, кв.Ветрен, гр.Бургас- югоизточен ъгъл на античната баня, както и социализация и експониране в т.ч. изграждане на подход за посетителите до архитектурни структури, декоративно осветление и рекламно вертикално пано тип преграда.

Максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ е 500 000 евро.

Продължителността на проекта е 24 месеца.

„Късноантична и средновековна крепост „Акве калиде-Термополис“ е атрактивна дестинация, той е археологически, исторически и културен обект приоритетен за общината включен в Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г. както и в програмата за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

С планираните дейности ще бъдат надградени резултатите постигнати с изпълнението на Програмата за аварийна консервация на обект „Късноантична и средновековна крепост „Акве Калиде-Термополис”, кв. Ветрен, гр. Бургас, реализирана през лятото на 2015 година.

Предвижда се основните дейности по проекта да се извършат на територията на вилна зона „Минерални бани“, УПИ I, в кв. 7, с площ 17 687 кв. м.

На основание Решение №505 от 07.01.2011г. на Министерски съвет, чл. 15, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл. 6, ал. 2 от ППЗДС се сключи договор Д-04-2/27.01.2012г., с който държавата, чрез Областния управител на област Бургас предоставя на Община Бургас безвъзмездно правото на управление върху имоти-публична държавна собственост, находящи се в област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, Вилна зона „Минерални бани“.

Съгласно изискванията за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция и с цел гарантиране на устойчивост на проекта в случай, че ще се извършват инвестиционни дейности трябва да се гарантира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за срок от 5 години след приключване на дейностите по проекта.


Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам, Общински съвет-Бургас, да приеме следните

Р Е Ш Е Н И Я:


  1. Общински съвет Бургас дава съгласие Регионален исторически музей Бургас да кандидатства по Първата покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция с проектно предложение с наименование “Общо културно-историческо наследство отвъд границите“.

  2. Общински съвет Бургас дава съгласие предвидените по проекта дейности да се извършат на територията на УПИ I, в кв. 7, с площ 17 687 кв. м.

  3. Общински съвет Бургас дава съгласие, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за срок от 5 години след приключване на дейностите по проекта


Приложение:

  • Копие от решение №505 от 07.01.2011г. на Министерски съвет

  • Копие от договор Д-04-2/27.01.2012г.


ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Съгласувал:

РУСКА БОЯДЖИЕВА

Заместник-кмет ЕПОС
ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Заместник – кмет „Култура и образование”
ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА

Директор Дирекция ПНО

Изготвил:

Камер Шейхулов

Ст. експерт „Териториално сътрудничество“
Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> Н а р е д б а от 27 март 2003 год
upload -> Първи общи положения ч
upload -> Промоция ранно записване от eur 479/круиз
upload -> Решение за учредяване на Подготвителен комитет за провеждане на Дипломатическа конференция за ревизия
upload -> Докладна записка от евгений николов мосинов общински съветник от групата на бсп
upload -> Термокерамично покритие SuperShield Interior Характеристики и технология за полагане на вътрешно термокерамично покритие
upload -> Práva žáků/ Права на учениците Všechny děti mají v ČR právo na vzdělání


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница