Докладна записка от Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич Относно: Даване съгласиеДата30.07.2018
Размер22.07 Kb.
ТипДоклад
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Йордан Йорданов

Кмет на Община град ДобричОтносно: Даване съгласие на “Автобусен транспорт“ ЕООД град Добрич за закупуване чрез лизинг на един брой нов микробус.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С докладна записка с вх. № 70-149-21/09.06.2016 г. Управителят на “Автобусен транспорт” ЕООД град Добрич прави мотивирано предложение за даване на съгласие от Общински съвет за закупуване чрез лизинг на 1 /един/ брой нов микробус.

Общинското дружество „Автобусен транспорт” ЕООД изпълнява четири линии от общинската транспортна схема - №№ 111, 124, 201 и 233. Дружеството разполага със седем броя микробуси 3 бр. собствени и 4 бр. на лизинг. За изпълнението на линиите в работни дни всички налични микробуси се използват на двусменен режим. При възникване на повреда или при спиране за техническо обслужване се налага използването на голям /12 метров/ автобус, чийто разход на гориво е три пъти по-голям. При така създалата се ситуация „Автобусен транспорт” ЕООД не разполага с резервен микробус.

Управителят на дружеството е направил проучване, като ориентировъчната стойност на един микробус до 12+10 места, на дизелово гориво и стандарт за емисии ЕВРО 6 е до 65 000 лв. без ДДС. Месечния лизинг в такъв случай ще бъде до 1200 лв. с ДДС.

Дружеството е в състояние да осигури средствата за първоначалната вноска, а впоследствие и покриването на месечните лизингови вноски.

Същевременно, закупуването на нов микробус определено би повишило екологичността и надеждността на транспортното обслужване по линиите, които дружеството изпълнява.

В Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и сдруженията по ЗЮЛНЦ е предвидено при придобиване на дълготрайни материални активи на стойност по-голяма от 5 % от общата балансова стойност на ДМА на дружеството към 31.12. на предходната година (в случая 218 хил. лв.), да се иска писмено съгласие от Общински съвет.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет следните:
ПРОЕКТ!


РЕШЕНИЯ:

Общински съвет гр. Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1, т. 15 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и сдруженията по ЗЮЛНЦ:


1. Дава съгласие “Автобусен транспорт” ЕООД гр. Добрич да закупи чрез лизинг 1 /един/ брой нов автобус на стойност до 65 хил. лв. без ДДС.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич и Управителя на „Автобусен транспорт“ ЕООД последващите, съгласно закона, действия.С уважение,
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница