Докладване за водолазни инцидентистраница1/3
Дата06.05.2017
Размер368.81 Kb.
  1   2   3
РЪКОВОДСТВО ЗА ОКАЗВАНЕ
ПОМОЩ ПРИ ВОДОЛАЗНИ
ИНЦИДЕНТИ

Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manual


СъдържаниеУвод .................................................................................................................................1

Докладване за водолазни инциденти ........................................................................1

Позицониране при водолазен инцидент–Коя част от тялото да е по-високо?. 2

Кой може да стане жертва при водолазен инцидент? ............................................5

Как да разпознаем пострадал при водолазен инцидент .......................................5

Оказване на помощ на мястото на инцидента.. ......................................................6Леки симптоми ..............................................................................................................6

Тежки симптоми ...........................................................................................................7

Спешни евакуационни процедури .................................... .......................................7

Комуникации .................................................................................................................8

Медицински евакуационни процедури ....................................................................9

Опасност при използване на рекомпресия във вода ...........................................10

CPR (Фиг. 1) Сърдечен масаж и изкуствено дишане............................................10

Схема за оказване на първа помощ при подводен инцидент (фиг.2)............................................................................................................................11

Доклад за подводен инцидент ..................................................................................12

Защо се прилага кислород .......................................................................................13

Позиция Тренделенбург ............................................................................................13

Газова емболия ...........................................................................................................14

Декомпресионна болест .............................................................................................15

Медиастален емфизем................................................................................................16

Подкожен емфизем. ....................................................................................................17

Пневмоторакс .............................................................................................................17

Евакуационни процедури с хеликоптер .................................................................18

Изисквания за рекомпресионна камера .................................................................19

Тръгвате ли на спускане под вода?..........................................................................20

Десет заповеди при нарушения от газови мехурчета ..........................................20

Годност съобразно водолазните изисквания (Divers Alert Network) ................21

Това ръководство се публикува за подпомагане осигуряването на безопасност при водолазни спускания . Части от него може се използват в други публикации, само ако се цитират Hyperbarics International, Inc. и автора, Дик Рутковски. Всякаква кореспонденция и поръчки за допълнителни копия да се адресират до:Dick Rutkowski


Hyperbarics International, Inc.

490 Caribbean Drive Key Largo,, FL 33037

(305) 4551-2551


Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manual

Увод

Информацията съдържаща се в това ръководство е опростена версия на това, как да се стабилизира пострадал при водолазен инцидент и да бъде настанен в хипербарен травма-комплекс. Хипербарният травма-комплекс включва водолазен лекар, спешно отделение за медицински преглед и рекомпресионна камера. Ръководството е предназначено за непрофесионалисти, парамедици, лекари и евакуационен персонал, които не са запознати много добре с хипербарната медицина (водолазна медицина) и не се предполага да прилагат каквото и да е лечение.


Съдържащата се тук информация идва от много източници и е събрана, за да се предостави едно ръководство за спасяване на пострадали при водолазни инциденти. Публикува се със цел да се помогне за спестяване на време и спасяване на живот.
Авторът благодари на следните организации за съдействието при съставянето на това ръководство:
NOAA Diving Office

NOAAs Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratories

NOAAs Manned Undersea Research Project Office

The United States Coast Guard

The Florida Underwater Council

Dade Fire and Rescue (Florida)

United States Air Force (Brooks AFB Hyperbaric Center)

Makai Marine Industries, Inc.

Divers Alert NetworkДОКЛАДВАНЕ ЗА ВОДОЛАЗНИ ИНЦИДЕНТИ

Пълен доклад за инцидента трябва да се представи в рамките на една седмица на:ФАТАЛЕН НЕФАТАЛЕН

National Underwater Data Center Divers Alert Network

P.O.Box 68 Box 3823

Kingston, RI 02881 Duke Medical Center

Durham, NC 27710

Non-emergency (919) 684-2948

Emergency (919) 684-8111

1

Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management ManualA LE R T D I V E R

The Newsletter of the Divers Alert Network(Вестник на Водолазната мрежа за предупредителни сигнали)

Box 3823 – Duke University Medical Center Ofice (919) 684-2948

Burham, North Carolina 27710 Emergencies (919) 684-8111

Vol. 5, No 3 Fall 1989Позициониране при водолазен инцидент –

Коя част от тялото да е по-високо ?
Д-р Ричард Муун, Ричард Данфорд и Крис Уочхолз
В миналото, Водолазната мрежа за предупредителни сигнали (ВМПС/DAN) съветваше при полеви условия да се прилага позата – на лява страна, главата надолу, тялото изправено, особено, когато се подозира наличие на артериална газова емболия (AGE).
Според традиционното обучение се предполага, че позицията с главата по-ниско е една от мерките, която трябва да се използва за спешно оказване на помощ при артериална газова емболия. Хипотезата за помощта от такава манипулация включва:


 1. Минимизиране на ефекта от емболизиране от остатъчния газ в лявата сърдечна камера. Данни от експерименти с животни показват, че позицията с глава по-ниско свежда до минимум възможността от последваща церебрална газова емболия. В случай на остатъчен газ в лявата камера, позицията с глава по-ниско ще допринесе за намаляване на риска от емболизиране към церебралното кръвообращение.
 1. Повишаване на артериалното и венозно налягане в резултат на позицията с главата по-ниско може да компресира вътрешно-съдовите мехурчета в церебралната циркулация.
 1. Разширяването на съдовете в резултат на позицията с глава по-ниско може да позволи в перифериятя увеличаване на вътрешно съдовите мехурчета, а е възможно и да отмие мехурчетата във венозната циркулация.
2

Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manual

Недостатъците на позицията с глава по-ниско включват:


 1. Практическо затруднение при поставяне и поддържане на пациента в тази позиция, особено при неоптимални обстоятелства (напр. във водолазна лодка).
 1. Трудности при подържане на проходими дихателни пътища.
 1. Дискомфорт от повишеното артериално и венозно налягане.
 1. Церебрален оток в резултат на повишеното артериално и венозно налягане.
 1. Теоретичен аргумент, че в случай на церебрална артериална газова емболия дължаща се на преминаващи през овалния отвор на сърцето пасаж от емболи, пренасянето от дясно на ляво може да се увеличи в резултат от тази позиция и да се стигне до понататъшно увеличаване на емболизацията.

Понастоящем се извършват изследвания във Военно-морския медицински институт. Все още няма резултати. Данни от експерименти с животни подкрепят (А) и (В), но твърди данни за хора няма, въпреки че практическият опит подкрепя прилагането на тази позиция в някои случаи, когато се постига клинично подобрение при поставяне на пациента с главата по-ниско. Въпреки всичко, недостатъците често надхвърлят теоретичните предимства за използване на тази позиция. Теоретичният аргумент предложен при недостатък (5) може да е интуитивно правилен, и все пак ВМПС нямат предвид никаква категорична информация за ефекта от позицията с глава надолу върху потока през овалния отвор на сърцето на пациента. Още повече, че появата на силно нарушаване на съзнанието в рамките на минути след изплуване на повърхността при спортните водолази очевидно не се дължи на декомпресионна болест, а по-вероятно е причинено от масивна церебрална артериална газова емболия от белодробна баротравма.

Дискусиите в последно време относно ефективността от прилагане на позицията с глава по-ниско ни накараха да потърсим мнението и на други колеги занимаващи се с водолазна медицина.

Следните специалисти допринесоха за изявлението по-долу, направено на 7 юни, 1989 на Срещата на регионалните координатори на ВМПС в Хонолулу, Хавай:

Dr. Peter Bennet Dr. Richard Moon

Dr. Robert Goldmann Dr. Roy Myers

Dr. Hugh Greer Dr. Keith Van Meter

Dr. Eric Kindwall Chris Wachholds, R.N.

Dr. Jim Loewenherz Dr. Mike Westley

Dr. Yancey Mebane Richard Dunford, M.S.

3

Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manual

“Артериалната газова емболия (АГЕ) обикновено се характеризира с пристъпи, нарушение на съзнанието или обърканост, появяващи се в рамките на минути след излизане на повърхността, често след бързо изплуване от дълбочини > 4-5 FSW (Feet Sea Water). Спешното лечение на пациенти с АГЕ включва:*


а. Поддържане на проходими дихателни пътища, дишане и кръвообращение;

б. Поставяне на пациента на лявата или дясна страна, за да се минимализира възможността от стомашнасъдържимо в дихателните пътища при в случай на повръщане;

в. Бърза евакуация до подходящо медицинско учереждение;

г. Подаване на 100% кислород.


Считаме, че специално последната точка беше пренебрегната в реториката относно позиционирането и се нуждае от по-голямо акцентиране при обучение за оказване първа помощ във водолазната дейност.
Мерките формират основата за спешно лечение на АГЕ. Понастоящем не е сигурен положителният ефект от позицията с глава по-ниско. Тя може да се прилага само при пациенти с нарушено съзнание, ако първите две мерки са вече взети. Пациента не трябва да бъде оставян с главата по-ниско повече от 20 минути. Поставянето на пациента с глава по-ниско не трябва да пречи на бързата евакуация.
Позицията с глава по-ниско няма терапевтична роля при спешното лечение на декомпресионната болест. Ако пациентът е буден и в съзнание или симптомите се забавят повече от 10 минути след изплуване на повърхността, или има трудности в поддържането на проходими дихателни пътища (т.е. пациентът не диша или диша лошо), тогава не трябва да се прилага позицията глава по-ниско.
Ние възнамеряваме да направим промени в следващото издание на ръководството на ВМПС. Но така или иначе, не виждаме причина веднага да правим промени в съществуващата литература, тъй като няма вероятност позицията с глава надолу да причини вреда, до толкова, доколкото оказващите първа помощ осигуряват най- напред проходими дихатени пътища, дишане, кръвообращение и подаване на кислород на повърхността.
* Бележка на редакторите: Тук трябва да се акцентира върху следното: водолаза трябва да бъде стабилизиран; да му бъде подаден 100% кислород; след това да бъде транспортиран до най-близкото спешно отделение. След пристигането на водолаза в лечебно учереждение трябва да се позвъни на спешния телефон на ВМПС (919) 684-8111.
4

Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manual

Кой може да стане жертва на водолазен инцидент ?

В цялата страна сега се появяват рекомпресионни камери със съответните екипи за хипербарни травми. Много водолази смятат, че водолазните им проблеми са решени , ако има барокамера наблизо. Водолазите трябва да имат предвид, че водолазните медицински проблеми могат да бъдат много сложни.

Персоналът на една болница няма да тръгне да помага на жертва на сърдечен пристъп, лежаща в безсъзнание на улицата. Някой трябва да започне спасяването на живота със сърдечен масаж и изкуствено дишане (CPR) и да се обади за помощ. В случая с водолазите, ситуацията е същата. На клетъчно ниво кислородът може да предотврати биологичната смърт на клетките на организма на мястото на водолазния инцидент. Клетки, които са биологично мъртви, не могат да се съживят в барокамерата. Рекомпресионната камера не е съоръжение – чудо.

Трябва да се следва процедура при водолазни инциденти, за да се осигури бърза и правилна помощ на жертвата. Тази първа помощ и процедура могат да окажат влияние върху състоянието на пациента при пристигането му в барокамерата, както и за остатъчните проблеми, които могат да възникнат след лечението.Как да разпознаем пострадал при водолазен инцидент
Пострадал при водолазен инцидент може да бъде всеки човек, който е дишал въздух под вода независимо от дълбочината. Газова емболия може да възникне на сравнително малка дълбочина като 2-4 фута (70-80 mmНg), ако човек изплува задържайки дишането си или се гмурне задържайки дишането и вдиша въздух от бутилка на друг водолаз. Дори много добре обучен водолаз може да срещне затруднения, поради здравословни дихателни проблеми. Астма, вродени или придобити кисти, емфизем, фиброза, туберкулоза и инфекция, особено гъбична, или обструктивни заболявания на белите дробове, могат да доведат до проникване в тях на въздух по време на изплуване. Разширяването на този въздух може да е достатъчно, за да разкъса въздушните кухини. Освободения въздух може да причини емфизем на белите дробове, медиастинума или шията. От друга страна може да причини пневмоторакс. И накрая да доведе до артериална газова емболия.

Декомпресионата болест (обикновено по-малко сериозна от баротравмите) може да се появи при всеки един човек, който наруши декомпресионните таблици, съзнателно или не, когато изплува на повърхността от дълбочини по-големи от 30 фута. Неприятност с въздушни мехурчета може да се случи на всеки, навсякъде, по всяко време, далеч от морето, в домашните плувни басейни, езерата, пристанищата, каналите и в потънали коли.

За осигуряване на успешно лечение инструкторите, водолазните експерти, екипите за спешна медицинска помощ, спасителният персонал, лекарите и персоналът от спешните отделения трябва да могат да разпознават проблема, да започнат процедурите за лечение при водолазен инцидент и да придвижат пострадалия до хипербарен травма- комплекс, колкото е възможно по-бързо.

5

Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manual


При наличие на медицински спешен случай, при който има някакви симптоми наподобяващи тези при водолазен инцидент, има един първоначален въпрос :”Дишал ли е въздух пострадалият под вода?”. Ако отговорът е “Да”, трябва да считате пострадалия за жертва на водолазен инцидент, особено в случай на безсъзнание до доказване на противното. Процедурата за оказване на първа помощ при водолазен инцидент трябва да започне веднага. Тя включва възстановяване на жизнените функции, поддържане на дихателните пътища, прилагане на кислород и бърза евакуация в хипербарен комплекс, където може да се извърши пълен медицински преглед за общи медицински проблеми. Пациентът трябва да бъде предпазен от кома или други критични моменти преди да започне лечението в камерата. ( Следвайте схемата на Фиг. 2)Забележка: Преди използване на Тренделенбург вж. страница 2 от това ръководство.

Оказване на помощ на мястото на инцидента

Основен проблем при водолазите е този, че те пренебрегват леките симптоми от неприятностите с мехурчетата в ранния стадий. Правейки това, те по-късно получават по-сериозни симптоми. Непосредственото идентифициране на водолазен инцидент може да се раздели и третира в две категории – леки и тежки симптоми. (Вж. схемата, Фиг. 2) За по-лесно идентифициране, всички симптоми на газовата емболия и декомпресионната болест ще се разглеждат заедно. За опростяване на процедурата, няма да се използват формални медицински термини.


Леки симптоми

Леки симптоми са тези, които могат да се третират на водолазната площадка чрез използване на кислород на повърхността (схема, Фиг.2). Безразличие, умора, обрив по кожата и промени на личността се считат за леки симптоми. Въпреки, че ставните болки се считат за лек симптом, съгласно схемата се третират за тежък симптом, тъй като се изисква рекомпресия.

Ако водолазът излезе от водата и се държи апатично, изглежда, като че не разбира какво става около него или не обръща внимание на хората опитващи се да комуникират с него, това може да е ранен сигнал за неприятност от мехурчета. Същото се отнася и за изключителна умора, слабост или кожен обрив.

Не се колебайте. Поставете човека на кислород след изплаване, отнесете се към схемата на Фиг.2 и я следвайте до края. Това често облекчава симптомите или предпазва от влошаване. Кислородът подаван на повърхността често облекчава леките симптоми, включително ставните болки, но не трябва да се счита за пълно лечение. Най-големият проблем в ранните стадии е егото на водолаза. Водолазите могат да не споменат, че има нещо нередно и да откажат кислород, тъй като се страхуват да не би другите да се усъмнят във водолазните им възможности. Не позволявайте на егото си или на това на пациента да надвие здравия разум. Използвайте веднага кислород на повърхността. Ако симптомите започнат да изчезват, след като пациентът е бил на кислород за кратко време, не отстранявайте веднага кислорода, тъй като газови мехурчета могат да се натрупат отново в околните тъкани и клетки и те да станат исхемични6

Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manual


отново, поради намаляване на кислородното налягане в тъканта, и симптомите да се появят отново. Ако симптомите се облекчат в рамките на 10 минути, задръжте пациента на кислород в продължение на общо 30 минути. Ако симптомите се влошат, обърнете пак към схемата на Фиг.2 и следвайте препоръките.


Тежки симптоми

Тежки симптоми са тези, които изискват лечение и евакуация в хипербарен травма-комплекс (Вж. схемата на Фиг.2 ). Ако жизнените функции спрат, необходимо е да се направи сърдечен масаж и изкуствено дишане (CPR- кардиопулмонарна ресусцитация), възстановяване на сърдечната дейност и дишането и да се поддържа проходимостта на дихателните пътища. Ако е възможно, трябва да се постави въздуховод. Ако пациентът аспирира, лечение в барокамера може да е невъзможно, поради ОРДС (остър респираторен дистрес синдром) – попадане на чужди тела в белита дробове. CPR е първото и най-важно действие при третиране на водолазен инцидент (Фиг. 1). Ако пациентът излезе от водолазно спускане, понякога и 24 часа след това, и има някои от тежките симптоми посочени в схемата, веднага го поставете за дишане на кислород на повърхността, след като сте се уверили, че жизнените функции са наред и след това следвайте схемата до евакуирането на пациента в рекомпресионна камера намираща се възможно най-близо до отделение за спешна медицинска помощ.

Важно е да се запомни, че тъй като тези симптоми могат да се развият часове след водолазно спускане, пациентът може да отиде в спешно отделение или друго местно болнично заведение. Поради това, много е важно парамедиците (членове на екипите за оказване на първа помощ) и лекарите да могат да разпознаят тези симптоми и да диагностицират хипербарния проблем, така че да може да се стартира процедурата по оказване помощ при водолазен инцидент. Също така, изключително важно е, човекът, който придружава пострадалия, да обясни на професионалния медицински персонал тази процедура, така че пациентът да получи подходяща рекомпресия, ако е необходимо.
Спешни евакуационни процедури
След като е установено, че пациентът е пострадал при водолазен инцидент и някой е поел грижата за жизнената дейност (основни жизнени функции, проходими дихателни функции, подаване на кислород), някой друг трябва да стартира протокола за евакуация към хипербарна травма-система.

Поради това, че много водолази или лодкари не планират предварително спешни евакуационни процедури, често се губи много критично време, което причинява ненужно страдание и възможна загуба на живот. Най-важната част от едно водолазно спускане или пътуване с лодка е да знаете вашата процедура за спешна евакуация.


Различни медицински проблеми, включително такива в резултат на водолазни инциденти, могат да се появят по всяко време на море. Тъй като някои
7

Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manual


симптоми закъсняват с проявлението си, важно е да знаете не само как да се свържете с хипербарен травма-екип на море, но също и на сушата. Много водолази са се спускали под вода в една страна и са пристигнали в друга, преди да се появят симптомите.


Забележка: Моля, вижте стр.2 “ Позиция при водолазен инцидент – Коя част от тялото да е по-високо ?” преди да използвате Тренделенбург или лява странична позиция.

Комуникации
Ако имате радио на борда свържете се направо с Бреговата охрана на 2182 HF или канал 16 VНF. Обявете спешен случай и определете степента на спешност, напр. “Това е водолазен инцидент и пострадалия се нуждае от лечение в рекомпресионна камера.” Съобщете точното си местонахождение, посока и разстояние от известни ориентири. Опишете всички симптоми на пострадалия и ако е необходимо дайте сведения за водолазното спускане. Определете състоянието на пострадалия, т.е. може ли да върви, да седи или е в безсъзнание. Опишете всякакви необикновени обстоятелства и съобщете броя на пострадалите. Дайте подробно описание на лодката си, включително някои отличителни белези за идентифициране. Съобщете за метеорологичната обстановка, вълнението на морето, посока и скорост на вятъра.

Ако промените местоположението си, информирайте всички заинтересовани за новото си местонахождение, както и за намеренията си.

Ако е по подходящо, предайте на друг плавателен съд с радио с морски обхват информацията, която те да предадат на Бреговата охрана. Дръжте ги осведомени за по-нататъшните си контакти. Международната Конвенция за безопасност на море изисква оказване на помощ на бедстващи плавателни съдове.

Ако няма друг плавателен съд в непосредствена близост, веднага се отправете към най-близкото обитаемо пристанище и телефонирайте на местните парамедици или на службите на Бреговата охрана на САЩ. Съобщете им за водолазния инцидент, уведомете ги, че имате нужда от транспортиране и дайте ТОЧНОТО си местонахождение. Оставете някой на телефона за по-нататъшна помощ. Уверете се, че спасителните екипи са разбрали, че ще е необходима рекомпресионна камера.

Ако симптомите се проявят на суша след водолазно спускане, свържете се с местните парамедици или Бреговата охрана на САЩ. Те трябва да могат да ви помогнат или да ви насочат към най-близко разположената рекомпресионна камера. Преди да предприемете водолазно спускане, научете телефонния номер или радиочестотата на спасителния екип за водолазни травми.

Когато пристигне спасителния самолет над вас, махайте, изстреляйте сигнална ракета или димка. ПОКАЖЕТЕ ИМ, ЧЕ ВИЕ СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ПОМОЩ. Не мислете, че пилотът ще познае вашата лодка. Той може да загуби ценно време, търсейки ви напразно.

8

Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manual
Медицински евакуационни процедури
Заедно с пациента трябва да бъде предоставена следната медицинска евакуационна информация. Ако е възможно, отделете малко време, за да обясните стъпките по-долу на лекаря или парамедика. Не мислете, че те знаят причините, поради които трябва да се подаде за дишане кислород на пострадал при водолазен инцидент. Ако човек диша нормално, лекарят може да отстрани кислорода без да разбира, че подаването на кислород трябва да остане, за да може да продължи разтоварването на мехурчетата или газа от тъканите. Когато всичко това се разясни, трябва да бъдат следвани следните стъпки:

 1. Подържане на дишането и сърдечната дейност, осигуряване проходимост на въздуха през дихателните пътища.

 2. По време на транспортиране дръжте пациента на кислород и наклонете главата му наляво и надолу, за да поддържате преминаването на въздух, ако не е вкаран въздухопрод.

 3. Уверете се, че парамедиците/лекарите знаят защо пациентът е на кислород преди да бъде поставен в рекомпресионната камера.

 4. Уверете се, че парамедиците/лекарите знаят защо е необходимо пациентът да бъде настанен в рекомпресионна камера вместо в болница. За предпочитане е да се избере камера възможно най- близо до отделението за спешни прегледи, преди пациента да бъде настанен в камерата.

 5. Не отстранявайте кислорода от пострадалия при водолазен инцидент, дори пациентът да диша нормално, освен ако се налага възстановяване проходимостта на дихателните пътища. Без кислород, мехурчетата отново ще се напълнят с азот и ще причинят усилване на симптомите.

 6. Пазете пациента от силно слънце. Следете да не получи шок.

 7. Не давайте никакви обезболяващи лекарства: може да се приложи интравенозна терапия, за да се предотврати съдов колапс или дехидратация (0.9 N.S., чист LR или D1/2N.S). Внимавайте с даването на каквото и да е през устата.

 8. Инструктирайте екипажа на самолета да лети или да поддържа налягане под 1000 фута. Това може да се предприеме само, ако няма опасност за самолета.

 9. Ако самолетът може да носи допълнително натоварване, водолазния партньор трябва също да се транспортира с пациента, тъй като той/тя също може да се нуждае от рекомпресия, а може и да е от полза за предоставяне на информация, комфорт и връзка с роднините на пациента.

 10. Пълен запис на всички събития довели до инцидента и до евакуацията трябва да се предаде заедно с пациента.

 11. Уреди за измерване на дълбочина, газови бутилки, регулатори и друго водолазно оборудване трябва да бъде предадено заедно с пациента, ако ограниченията за товар позволяват, особено при инцидент с фатален изход.

9

ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ ПРИ ВОДОЛАЗЕН ИНЦИДЕНТ

КАРДИОПУЛМОНАРНА РЕСУСЦИТАЦИЯ (CPR) – ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ И СЪРДЕЧЕН МАСАЖ


АКО Е В БЕЗСЪЗНАНИЕ
 • ПОВДИГНЕТЕ ШИЯТА

 • НЕ ДЪРПАЙТЕ ГЛАВАТА

Въдухопровода

Запушен

A


Въдухопровода

Отворен

ПРОХОДИМИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА

АКО ЛИПСВА ДИШАНЕ

 • СТИСНЕТЕ НОСА

 • ОТВОРЕТЕ УСТАТА

 • ДОПРЕТЕ ПЛЪТНО УСТНИ

 • ИЗДИШАЙТЕ В БЕЛИТЕ МУ ДРОБОВЕ,, НАБЛЮДАВАЙКИ ПОВДИГАНЕТО НА ГЪРДИТЕ

 • ОТМЕСТЕТЕ УСТАТА

 • НАПРАВЕТЕ ГО 12 ПЪТИ/МИН.

 • 20-30 ПЪТИ/МИН. ПРИ ДЕЦА
Уста в уста

СЪЩО

Уста в нос

Уста към съединителя

Уста в маска

Маска с клапан

В


Проверете

пулса


ДИШАНЕТО ВЪЗСТАНОВЕНО


АКО ЛИПСВА ПУЛС

 • ПРИТИСКАЙТЕ ДОЛНАТА ПОЛОВИНА НА ГРЪДНАТА КОСТ НАДОЛУ

 • 60-80 КОМПРЕСИИ/МИН.

 • НЕ НАТИСКАЙТЕ ВЪРХУ МЕЧОВИДНИЯ ИЗРАСТЪК НА ГРЪДНАТА КОСТ

 • РАЗДУВАЙТЕ МУ БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ, НАБЛЮДАВАЙКИ ПОВДИГАНЕТО НА ГЪРДИТЕ

 • ДВАМА СПАСИТЕЛИ

- 5 гръдни компресии

-1 бързо раздуване на белите дробове

 • ЕДИН СПАСИТЕЛ

- 15 гръдни компресии

- 2 бързи раздувания на белите дробове


Притискайте долната половина на гръдната кост надолу 


СДръжте ръцете

опънатиПроверете

ЗеницитеКРЪВООБРЪЩЕНИЕТО ВЪЗСТАНОВЕНО

НЕ ПРЕКЪСВАЙТЕ CPR Фиг. 1

ОПАСНОСТ : Не опитвайте декомпресия във водата !

Декомпресия във вода не бива да се прави никога при водолазен инцидент. В най-добрия случай, това е много опасно. Ако човек има леки симптоми на декомпресионна болест и се постави във вода за декомпресия, обикновено единственото, което се случва , че мехурчетата се натоварват още повече с азот и симптомите се влошават. Продължителният престой на водолаз във вода, независимо от температурата, може накрая да го накара да изплува с непълна декомпресия, да не казваме, че обикновено на водолазната площадка няма достатъчно въздух за извършване на пълна декомпресия във вода. Пострадлия трябва да бъде евакуиран, колкото може по-бързо, особено в тежки случаи, според схемата на Фиг.2, на кислород. Забележка: Водолаз в безсъзнание трябва веднага директно да бъде пренесен в спешно отделение, препоръчително такова с декомпресионна камера наблизо, независимо от водолазната дълбочина.Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manual

Схема на процедурата за оказване на помощ при водолазен инцидент

Леки признаци/симптоми

Непосредствена евакуаци

Не е необходима Първа помощ
1.Умора

2.Кожен обрив

3.Безразличие

4.Промени в личността
1.Използвай кислород 30 мин.

2.Наблюдавай за появата нa по-сериозни симптоми
Наблюдавайте непрекъснато пациента

и го консултирайте с водолазен

лекар, колкото може по-бързо

Тежки признаци/симптоми

Непосредствена евакуация

Рекомпресионна камера до 6 АТА1.Болки в ставите

2.Замаяност или слабост

3.Парализа на лицето

4.Нарушения в зрението

5.Чувство на подуване в

гърдите


6.Болка в гръдния кош

7.Тежка суха кашлица

8.Недостиг на въздух

9.Кървава пяна на устата

10.Залитаща походка

11.Затруднение в посоките

12.Парализиране или

слабост в крайниците

13.Колапс или безсъзнание

14.Гърчове

15.Спиране на дишането


Вдишвал ли е пациентът

под вода, независимо от дълбочината(2 фута или по-дълбоко), от SCUBA бутилка,

шланг,подводен движещ се апарат и т.н.?


1.CPR е необходимо за

възстановяване на дишането

и/или сърдечната дейност
2.Поставете пациента на дишане на кислород

и се уверете, че ще остане на

кислород, докато за него се погрижи

водолазен лекар,дори и да диша

нормално
3.Алармирайте евакуационната

система
4.Интравенозни течности

(0.9 N.S., L.R. или D1/2 D ½ N.S.)

Ако пациентът не е бил под вода през

последните 24 часа

1.Започнете CPR, ако е необходимо

2.Подайте кислород

3.Евакуирайте до най-близкия лекар

или медицинско отделение1.Евакуирайте директно в

спешно отделение/рекомпресно

съоръжение и водолазен лекар
2.Поддържайте налягане,

колкото е възможно по-близко

до морското ниво при херметизиран летателен апарат, или под 1000фута – за нехерметизиран
3.Предайте пълно описание за събитията довели до инцидента
За вашата зона на водолазна дейност:
Камера ....................................

Спасяване ...............................

Брегова охрана ......................

Водолазен лекар ....................U.S.C.G. (на море)

VHF 16 HF 2181


Duke University

Diving Accident Network

(919) 684-8111

Дик Рутковски

HYPERBARICS INTERNATIONAL, Inc.

Фиг. 2

11Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manual

Значение на клетъчната оксидация

и елиминирането на инертен газ

Na K+ Pumps
О2 обратна дифузия


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница