Докладване за водолазни инциденти


Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manualстраница3/3
Дата06.05.2017
Размер368.81 Kb.
ТипДоклад
1   2   3
Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management ManualПроявления Тип II DCS
Симптоми на централата нервна система (главния и гръбначен мозък)

  • нарушения

  • може да са леки

  • обикновено постепенно проявяващи се в началото

  • може да не се разпознаят от пациента

Сърдечно-белодробни симптоми – могат да са опасни за живота

  • класическо проявление e задухът (суха упорита кашлица)

  • обикновенно от бързо изплуване

  • в последствие пациентът може да развие церебрални симптоми

Болка обхващаща стомаха - предшестваща явни симптоми на гръбначния мозък

- често погрешно диагностицирана за Тип II DCS

Необичайна умора след водолазно спускане – лек симптом, който може да се асоциира с незначителна церебрална микро-емболия

Тип I DCS развиваща се под налягане

- особено при спускане с екипировка със снабдяване от повърхността

Лечение:

Лечението на декомпресионната болест е рекомпресия, колкото е възможно по-бързо според симптомите. Всеки симптом, освен обрив и локална болка, се счита за сериозен симптом и трябва да се третира като такъв. Приложете 100% кислород по пътя за рекомпресионната камера. Докато декомпресионната болест, в някои редки случаи, може да се прояви до 24 часа след престой под налягане, то в огромната част от случаи (95%) се проявява в рамките на 3 часа. Петдесет процента се проявява в рамките на 30 минути и 85% - в рамките на един час. Само един процент закъснява над 6 часа. Декомпресионна болест може да се прояви по време на полет, ако се лети до 24 часа след водолазно спускане.


Медиастален емфизем
Медиастален емфизем може да се получи в резултат от спукана плеврална кухина или нараняване на белия дроб, хранопровода, трахеята или главните бронхи. Сам по себе си той не е толкова сериозен, но може да бъде индикатор за въздушна емболия.

Симптоми:

 • Болка зад гръдната кост, която може да се разпространи към врата, шийните прешлени и рамената

 • Задух

 • Прималяване

Признаци:

 • Посиняване (цианоза) на кожата, устните или пръстите

 • Затруднено дишане

 • Шок


16
Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manual

Лечение:


Ако липсват неврологични симптоми или симптоми на централната нервна система, не е нужна рекомпресия. Трябва да се окаже медицинска помощ и да се подаде кислород, ако е необходимо.
Подкожен емфизем

Подкожният емфизем има същия начален механизъм като газовата емболия, но не е толкова сериозен като нея. Това състояние се получава, когато нахлуе въздух в тъканите под кожата (в подкожните тъкани) и обикновено се проявява в зоната около шията и/или ключицата.Симптоми:

 • Чувство на пълнота около шийната област

 • Промяна в звученето на гласа


Признаци:

 • Подуване или оток около шията

 • Усещане за пукане, когато се движи кожата

 • Промяна в звученето на гласа

 • Трудности при дишане и преглъщане


Лечение:

Ако липсват усложнения от централната нервна система или неврологични симптоми, не е нужна рекомпресия. Потърсете лекарска помощ и подайте кислород, ако е нарушено дишането.


Пневмоторакс
Пневмотораксът се получава в резултат на наличието на въздух между белите дробове и вътрешната стена на гръдната кухина. С разширяването на въздуха, резултатът може да бъде частичен или пълен колапс на белия дроб. При сериозни случаи може да се стигне до изместване на сърцето.

Симптоми:

 • Внезапно начало на кашлица

 • Задух

 • Остра болка в гърдите, обикновено усилваща се от дишането


Признаци:

Посиняване (цианоза) на кожата, устните и пръстите

Болка в гърдите, съпроводена с гримаси и стягане в гърдите

Тенденция за наклоняване към засегната странаУчестено, повърхностно дишане17
Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manual


Лечение:

Първа помощ: подайте кислород. Ако няма въздушна емболия, не е нужна рекомпресия. Ако е затруднено дишането, рекомпресирайте пострадалия до степен на облекчение. Изключителна предпазливост трябва да се приложи при последваща декомпресия, тъй като наличния въздух може да не е отстранен. Потърсете лекарска помощ, тъй като при сериозни случаи може да се наложи пряко отстраняване на наличния въздух.
Евакуационни процедури с хеликоптер
Всяка една евакуация с хеликоптер е различна и носи различни проблеми, но знаейки какво да очакваме и процедурите, които трябва да следваме, спестяваме време, усилия и може би живот.


 1. Опитайте се да установите връзка с хеликоптера. Ако от вашия плавателен съд не можете да влезете в съответната честота, опитайте да го направите чрез друг плавателен съд.

 2. Поддържайте скорост за добър контрол и управление. Не намалявайте скоростта и не спирайте.

 3. Поддържайте курс срещу вятъра около 20 градуса ляво на борд.

 4. Свалете всички антени, ако е възможно, без да прекъсвате комуникациите.

 5. Обезопасете не закрепените предмети върху и около палубите.

 6. Хората на палубата трябва да носят маски на лицето, за да се предпазят от водните пръски предизвикани от хеликоптера.

 7. Винаги изчаквайте повдигащото устройство (носилката) да докосне плавателния съд преди да я поемете, за да избегнете получаване на електрически удар.

 8. Не връзвайте спуснатото въже към нищо!

 9. Облечете спасителна жилетка на пациента.

 10. Настанете пациента в коша с лице нагоре. Не го връзвайте.

 11. Ако пациентът не може да комуникира, поставете колкото може повече информация в носилката, като име, възраст, адрес, обстоятелства, при които е станал инцидента и какво лечение му е било приложено.

 12. Ако пациентът е жертва на водолазен инцидент, уверете се, че летателния екипаж има писмени указания или е инструктиран относно медицинските процедури при водолазен инцидент.

 13. Ако имате пострадал при водолазен инцидент, уверете се, че летателния т екипаж ще закара жертвата в хипербарен травма-комплекс (рекомпресионна камера).

 14. Ако пациентът почине, информирайте летателния екипаж, за да не предприема ненужни рискове.


18

Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manual


Изисквания за рекомпресионна камера
Протоколът за оказване помощ при водолазни инциденти препоръчва рекомпресионна камера с няколко отсека и налягане 6 атмосфери, но 3 АТА едноместна кислородна камера е приемлива. В една едноместна кислородна камера с дихателна маска може да се провежда лечение. В едноместни камери без маска не може, но те не трябва да се пренебрегват при спешни случаи. В едноместните камери трябва да се подава, колкото може повече кислород. Ако пациентът не реагира, тогава може да бъде транспортиран до друго съоръжение без да се губи нищо. Първоначално кислородът е необходим на клетъчно/молекулярно ниво, за да се възстановят и поддържат невроните, ензимите и т.н. В рекомпресионната камера на лекаря може да се наложи да направи следното:


 1. Налягането трябва да е достатъчно да редуцира размера на мехурчетата. В някои случаи, въздушната емболия изисква 6 атмосфери (АТА). 3 АТА са достатъчни при 95% от случаите.

 2. Лекарят трябва да се заеме с пострадалия, за да :

(а) поддържа жизнените функции

(б) поддържа дихателните пътища проходими

(в) извърши неврологичен преглед, необходим за определяне на подходящо лечение и не допуска рецидив на симптомите

(г) контролира жизнените функции по време на лечението

(д) може да се наложи извършване на интубация

(е) при случаи с прекомерно разширение на белите дробове може да има изтичане на въздух, причиняващо напрегнат пневмоторакс, пневмоперикардиум или пневмомедиастиум, които трябва да се облекчат и контролират по време на рекомпресия

(ж) кислородни гърчове могат да затворят горния отвор на ларинкса и пострадалия да развие емболия, докато се намалява налягането, за да се облекчат гърчовете.


 1. Прилагане на газови смеси за сатурационно лечение.

 2. Преминаване от въздух на кислород за удължаване или промяна на таблиците за лечение.

 3. Симптомите Тип I могат да станат тежки, тъй като по редица причини газ (безсимптомни мехурчета) може премине от венозната в артериалната страна.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради гореспоменатите причини, транспортирането на пациенти в малки въздушни камери с един отсек не се препоръчва, освен ако камерата може да се свържи с друга голяма камера. По-добре е да се транспортира без камера, да се поддържат жизнените функции с кислород на повърхността и да се осигури комфорт на пациента.

19Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management ManualТръгвате ли на спускане под вода ?
Знаете ли симптомите на уврежданията от мехурчета? Научете ги ! Всяко необичайно или познато усещане появяващо се при SCUBA спускане включващо:

Болка Нарушение на зрението

Необичайно усещане в ставите Гърчове

Крайно силна умора Олюляваща походка

Сърбеж, възможно с обрив Слабост или парализа

Подуване Вкочененост

Задавяне/задушаване Загуба на съзнание

Кръв от устата Нарушение на слуха

Шок (колапс) Виене на свят

Безразличие или разстройство на Лицева парализа

личността
Всяко едно от гореспоменатите усещания може да е знак за увреждане от мехурчета. Потърсете помощ веднага. За увреждане от мехурчета (декомпресионна болест или въздушна емболия) рекомпресията е лечение по избор.

Забавянето на рекомпресия може да причини трайно увреждане. Не избягвайте рекомпресия! По-добре късно, отколкото никога!


Десет заповеди при беда от мехурчета 1. Направете изкуствено дишане и сърдечен масаж, ако е необходимо. Пазете проходими дихателните пътища на всяка цена.

 2. Подайте кислород (FIO2 100%).

 3. Ако няма кислород и пострадалият диша, пазете проходими дихателни пътища на всяка цена.

 4. Уведомете най-близката камера за изчисленото време на пристигане.

 5. Осигурете транспорт директно до най-близката рекомпресионна камера.

 6. Поддържайте пострадалия на кислород по време на транспортирането.

 7. По пътя (колкото може по-бързо):

а. Възстановете водолазните профили за последните няколко спускания (дни)

б. Осигурете медицинска документация за пострадалия

в. Определете текущото лечение на пострадалия.

(Не давайте никакво обезболяващо лекарство)


 1. Водолазни партньори да придружат пострадалия до камерата – или колкото може по-бързо – да предат информация по телефона.

 2. Занесете екипировката на пострадалия в травма-комплекса за преглед и тест.


20
Hyperbarics International, Inc. Diving Accident Management Manual

Годност съобразно водолазните изисквания

Водолазна мрежа за предупредителни сигнали

(Състояния в здравния статус, несъвместими с изискванията за SCUBA водолазни спускания)
Изисквания за годност

Има някои здравословни състояния, които са несъвместими с практикуването на водолазна дейност, а други, като изброените по-долу изискват консултация с лекар, запознат с водолазната медицина, преди да се започне водолазен курс или да се възстанови водолазна дейност при наличието на тези или други здравословни проблеми.


Всякакви здравословни състояния, които могат да доведат до промяна в нивото на съзнание, астма и бременност, изискват консултиране с лекар и водолазен специалист.
Пресметнатият риск при наличие на посочените в списъка състояния е достатъчно голям, за да се забрани абсолютно практикуването на водолазна дейност.


Възраст

 • Под 14 – Оценка на мотивацията, физическо състояние, емоционална зрялост и умствени възможности

 • Над 40 – Оценка на толеранса за физическо натоварване и наличие на коронарно артериално заболяванеЦентрална нервна система (ЦНС)

 • Припадъци от всякакъв вид

 • Предишна декомпресионна болест или въздушна емболия засягаща ЦНС

 • Предишна травма или операция засягаща ЦНС

 • Остра или хронична болест засягаща ЦНС

 • Мигрена

 • Нарколепсия

 • Парализа по различни причиниБелодробни

 • Астма (вкл. предизвикана от физическо натоварване)

 • Спонтанен или травматичен пневмоторакс

 • Хронично обструктивно белодробно заболяване

 • Предишна гръдна операция

 • Кухини, кисти, поражения от проникване на въздух


Невропсихични

 • Остри психози

 • Фобии или натрапчиво поведение

 • Предишни страхови неврози или панически състояния

 • Депресия или склонност за самоубийство


 • Невъзможност за възприемане на знания

 • Алкохолизъм или друга зависимост – остра или хронична


Очи, уши, нос и гърло (ОУНГ)

 • Неспособност за продухване на средното ухо, синузити

 • Перфорирани ушни тъпанчета

 • Загуба на слух

 • Предишни операции или заболявания свързани с ОУНГ

 • Зрение – остри заболявания, заболяване на ретината, глаукома


Хематологични

 • Сърповидно клетъчни заболявания (без следи)

 • Други хемоглобинопатии

 • Анемия – всякакъв вид

 • Левкемия

 • Полицитемия


Сърдечно-съдови

 • Коронарно артериални болести - ангина пекторис(болка в гърдите и стягане), инфаркт на миокарда (сърдечен пристъп), реваскуларизационни процедури (сърдечни операции; ангиопластика и коронарно артериална бай-пас хирургическа намеса)

 • Хипертония (високо кръвно налягане)

 • Заболяване на сърдечните клапи

 • Отворен овален отвор или друга комуникация между дясната и лявата циркулация на ниво сърце или големи съдове

 • Пейсмейкъри

 • Дисритмия ( неравномерно сърцебиене)

 • Проблеми в структурата на сърцето – хипертрофия на лявата камера (уголемено сърце) и хипертрофна кардиомиопатия

 • Сърдечна недостатъчност


Метаболитни/ Ендокринни

 • Захарен диабет

 • Затлъстяване

 • Други ендокринни аномалии


Стомашно-чревни

 • Пептична язва

 • Възпаление на червата

 • Изведени чревни отверстия

 • Херния включваща която и да е част от стомашно-чревния тракт


Скелетно-мускулни

 • Ампутация

 • Всеки физически недъг или състояние, които възпрепятстват движението или силата

 • Асептична некроза

 • Фрактури на основните дълги кости или осовия скелет

 • Дископатия

 • Значителна болка в долната част на гръбначния стълб


Приемане на медикаменти

 • Изисква се индивидуална оценка


Неврологични

 • Предишни декомпресионна болест или артериална газова емболия

 • Всякакъв вид нарушения

 • Травма или болест засягащи ЦНС или периферната

 • МигренаВМПС (DAN) е само източник и не дава съгласие или несъгласие за това кой може да стане водолаз. Тази статия не е окончателен източник, тя само визира някои от най-често срещаните състояния,

Хипербарен медицински център – Южна Флорида

Спешни водолазни случаи – Гореща линия

1-800-NO-BENDS
(1-800-662-3637)

Болница Мърси, Маями, Флорида

Спешният номер понякога се намира в рубриката “Спешни номера” на вътрешната страна на телефонния ви указател, под “Рекомпресионна камера”.Научете къде се намира най-близката ви рекомпресионна камера!

Научете как да я алармирате !

Научете как да стигнете до нея !
Тази информация е подготвена по проучване на местни водолазни инциденти от Групата за изследване на водолазни инциденти към Съвета за подводна дейност във Флорида, Медицински екип на Университета в Маями, Водолазния офис на НОАА , Водолазната мрежа за предупредителни сигнали и Хипeрбарния център на Южна Флорида.

Hyperbarics International, Inc.

За информация относно спешна рекомпресионна камера

за вашата местна зона или по целия свят, обадете се на:
Divers Alert Network

Duke University Medical Center
(919) 684-8111
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница