Докторантура по история на албанската литератураДата28.02.2017
Размер19.61 Kb.
Докторантура по история на албанската литература
Докторантурата има за цел да подготви специалист на високо равнище в областта на албанската литература, способен разглежда конкретната й проблематика и в по-широките рамки на балканистиката и сравнителното литературознание. Координатор на докторантурата е доц. д-р Русана Бейлери от ФСФ. Електронен адрес за контакт rbeyleri@slav.uni-sofia.bg

Заглавия 1, 3, 4, 5 от основната библиография ще са достъпни в библиотеката на Катедра „Общо, индоевропейско и балканско езикознание”, каб. 151 на Ректората от 01.09.2012 г. след уговорка с координатора (или филолог-специалист на тел.: 9308-205 и електронен адрес: snfiltcheva@abv.bg).


Въпроси за изпит:

 1. Стара албанска литература 16-18 век. Проблеми на периодизацията на старата албанска литература.

 2. Албанската литература в периода на Възраждането. Етапи на възрожденската литература. Културно-просветни центрове в чужбина.

 3. Албанската литература в периода на Независимостта. Основни автори и литературни течения.

 4. Развитие на албанската литература в периода 1944-1990 г. в самата Албания и извън страната. Концепция за дисидентска литература.

 5. Развитие на албанската литература в Косово.

 6. Тенденции в най-новата албанска литература след 1990 г.

 7. Ролята на твореца-емигрант в историята на албанската литература.Основна библиография по история на албанската литература:

 1. Али Алиу. Дон Кихот между албанците. София: Български писател/ Скопие: Макавей, 2009

 2. Бойка Соколова. Албански възрожденски печат в България. София: Изд. на БАН, 1979

 3. Letërsia dhe gjuha shqipe. Tiranë: Botime shkollore Albus, 2004 (колектив)

 4. Robert Elsie. Albanian Literature: a short history. London: I.B.Tauris/New York: Palgrave Macmillan, 2005

 5. Robert Elsie. Histori e Letërsisë Shqiptare. Pejë: Dukagjini, 2001

 6. Робърт Елси www.albanianliterature.net уеб сайт на английски език

 7. Робърт Елси www.elsie.de уеб сайт на английски език в разделите BOOKS, ARTICLES, REVIEWS

 8. Русана Бейлери. Албанската литература като огледало на народната душевност. София, Изд. Балкани, 2009.

 9. Русана Бейлери www.albanian.dir.bg уеб сайт на български език


Допълнителна литература по сравнително литературознание:

 1. Боян Ничев. Основи на сравнителното литературознание. София, 1986.

 2. Голямото вписване. Какво сравнява сравнителното литературознание. София, Изд. на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009.

 3. - Образът на "Другия" на Балканите. Академично изд. "М. Дринов", С., 1995.

 4. Преводна рецепция на европейските литератури в България. Т. 1-6, 2000 2004. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2004.

 5. Румяна Л. Станчева. Среща в прочита. Сравнително литературознание и балканистика. София, Изд. Балкани, 2011.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница