Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на


ЗАЕТИ ЛИЦА 17.1. Брой на заетите лица и главни категории дейностистраница25/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

17. ЗАЕТИ ЛИЦА

17.1. Брой на заетите лица и главни категории дейности


В следващата Таблица №31 е представена информация за средносписъчния и списъчния брой на персонала на Емитента на консолидирана база за последните три години и към Датата на изготвяне на Регистрационния документ.

От 30.06.2011 г. до датата на Регистрационния документ няма промяна в броя на заетите лица.


Таблица №31 Списъчен и средносписъчен брой на персонала на Емитента
Източник: Индустриален холдинг България АД

През 2010 г. и изминалия период на 2011 г. ИХБ и дъщерните му дружества не са наемали значителен брой служители на временни договори. За Булярд КИ ЕАД освен персонала на трудов договор, през 2010 г. работят средно още около 580 човека, които са персонал на фирмите, подизпълнители на корабостроителницата, заети на площадката на завода. През 2011 г. до момента техният брой е около 520 човека.


17.2. Акционерни участия и стокови опции


Няма лица, които да притежават опции върху капитала на ИХБ или върху капитала на дружество, член на икономическата група, няма и лица, към които има поет ангажимент под условие или безусловно да бъдат издадени опции в тяхна полза.

17.3. Описание на всякакви договорености за участието на служителите в капитала на емитента.


Няма договорености за участие на служители на Дружеството в капитала на „Индустриален Холдинг България” АД.

18. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ

18.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас


Към датата на Регистрационния документ, в „Индустриален Холдинг България” АД има информация за акционери, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас, както следва:

 • ВЕНСАЙД ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД

  ЕИК
  н.л.

  Седалище
  Република Кипър, град Лимасол

  Адрес на управление
  Република Кипър, град Лимасол, ул. Рига Фероу 2, Лимасол Сентър, блок Б, етаж 6, офис 607

  Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
  20,399,604 броя акции, представляващи 30.01% от гласовете притежавани пряко.

 • БУЛЛС АД

ЕИК
122082983

Седалище
гр. София

Адрес на управление
бул. Мария Луиза 79

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
9,537,921 броя акции, представляващи 14.03% от гласовете притежавани пряко.

Буллс АД е собственик наВенсайд Ентерпрайзис Лимитед и контролира притежаваните от последното акции.

 • ДЗХ АД

ЕИК
130020928

Седалище
гр. Банкя

Адрес на управление
Тенев баир 23

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
3,400,583 броя акции, представляващи 5% от гласовете притежавани пряко • ДАНЕТА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
притежавани пряко 41,044 броя акции, представляващи 0.06% от гласовете и чрез свързани лица (вкл. ДЗХ АД) общо 3,401,229 броя акции, представляващи 5.06% от гласовете.Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
притежавани пряко 554 броя акции, представляващи 0.0005% от гласовете и чрез свързани лица (вкл. ДЗХ АД) общо общо 3,401,229 броя акции, представляващи 5.06% от гласовете.

Димитър Георгиев Желев осъществява контрол върху Буллс АД и Венсайд Ентерпрайзис Лимитед и гласовете притежавани от тях пряко.

 • ЗУПФ "Алианц България"АД

ЕИК
130477720

Седалище
гр. София

Адрес на управление
Ул. Дамян Груев 42

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството
4,628,278 броя акции, представляващи 6.81% от гласовете притежавани пряко

Към датата на Регистрационния документ, на Емитента не са известни акционери (физически или юридически лица), които да имат непряко участие, чрез акционерите – юридически лица, в капитала на “Индустриален Холдинг България” АД, освен посочените по-горе.

Никой от посочените по-горе акционери не притежава различни права на глас в ОС на Дружеството.

Към датата на Регистрационния документ, в ИХБ няма информация за лице/лица, който/които да упражняват контрол върху Дружеството пряко или непряко. На Емитента не са известни договорености, действието, на които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в контрола.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница