Документациястраница3/4
Дата07.05.2017
Размер1.09 Mb.
1   2   3   4

2. Доставките на хранителните продукти - предмет на обществената поръчка ще бъдат извършвани в дните и часовете, посочени от Възложителя в писмените заявки.

Продуктите ще бъдат доставяни съгласно изискванията на документацията франко складовете на Възложителя, находящи се на следния адрес в гр. София 1517, Столична община - район Подуяне, ул. „Витиня” №1.3. Предлагам/е да изпълня/им обществената поръчка в срок 1 година от датата на сключване на договора.

Дата: ................................. 2016 г. Подпис: ……………………..

(имена, длъжност)

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм/сме запознати с клаузите на проекта на договор, приложен към документацията за провеждане на публично състезание с предмет: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 177 “ЛЮТИЧЕ“ на територията на Столична община - район Подуяне“ и съм/сме съгласен/и с клаузите на същия.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ................................. 2016 г. Декларатор:.......................................

(подпис)


Образец № 9


ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

срокът на валидност на офертата ми/на офертата на представлявания от мен участник по обществена поръчка /публично състезание/ с предмет: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 177 “ЛЮТИЧЕ“ на територията на Столична община - район Подуяне“


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата: ................................. 2016 г. Декларатор: .......................................

(подпис)


Образец № 10
ДО

ДЕТСКА ГРАДИНА № 177 “ЛЮТИЧЕ“

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ПОДУЯНЕ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА /ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ/ С ПРЕДМЕТ:

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 177 “ЛЮТИЧЕ“ на територията на Столична община - район Подуяне“


Предложение от .................................................................

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА/РАЗФАСОВКА

МЯРКА

ЕДИНИЧНА ЦЕНА В ЛЕВА без ДДС
І. Месо, месни продукти1.

Мляно месо (60% тел. + 40% св.) с ниско съдържание на мазнини (не повече от 12,5 % от общата маса) и ниско съдържание на сол (не повече от 1,5 % от общата маса)

Кг.
2.

Мляно месо 100% телешко - ниско съдържание на сол (не повече от 1,5 % от общата маса)

Кг.
3.

Пилешка пържола от филе – охладена

Кг.
4.

Пилешка пържола филе - замразена

Кг.
5.

Пилешка пържола от бут – охладена

Кг.
6.

Пилешка пържола от бут - замразена

Кг.
7.

Свинско месо от бут без кост замразено

Кг.
8.

Свинско месо от бут без кост охладено

Кг.
9.

Свинска плешка - охладена

Кг.
10.

Свинска плешка - замразена

Кг.
11.

Свинско филе - охладено

Кг.
12.

Свинско филе - замразено

Кг.
13.

Телешко месо от плешка без кост – охладено

Кг.
14.

Телешки шол – охладен

Кг.
15.

Телешки шол - замразен

Кг.
16.

Агнешно месо – трупно, охладено

Кг.
17.

Агнешко месо – бут, охладно

Кг.
18.

Агнешко месо – котлет, охладено

Кг.
19.

Агнешко месо - замразено

Кг.
20.

Пуешко филе – охладено

Кг.
21.

Пуешко филе - замразено

Кг.
22.

Цяла пуйка охладена - охладена

Кг.
23.

Пуешко месо от бут - охладено

Кг.
24.

Патешко месо филе - охладено

Кг.
25.

Патешко месо от бут - охладено

Кг.
26.

Цяла патица охладена

Кг.
27.

Цяла патица - замразена28.

Заек - охладен

Кг.
29.

Заек - замразен

Кг.
30.

Траен колбас – стандарт »Стара планина» намалено съдържание на мазнини не повече от 26 % от общата маса и намалено съдържание на сол не повече от 2,2 % от общата маса

Кг.
31.

Полутраен колбас - стандарт »Стара планина» намалено съдържание на мазнини не повече от 26 % от общата маса и намалено съдържание на сол не повече от 2,2 % от общата маса

Кг.
32.

Шунка свинско месо - намалено съдържание на мазнини не повече от 16 % от общата маса и намалено съдържание на сол не повече от 1,5 %

Кг.
33.

Шунка пилешко месо - намалено съдържание на мазнини не повече от 16 % от общата маса и намалено съдържание на сол не повече от 1,5 %

Кг.
34.

Шунка пуешко месо - намалено съдържание на мазнини не повече от 16 % от общата маса и намалено съдържание на сол не повече от 1,5 %

Кг.II.Риба и други водни животни, преработени и консервирани;35.

Филе от сьомгова пастъра - охладено

Кг.
36.

Филе от сьомгова пастъра -замразено

Кг.
37.

Щука без глави

Кг.
38.

Филе сьомга - охладено

Кг.
39.

Рагу от сьомга - охладено

Кг.
40.

Филе сьомга - замразено

Кг.
41.

Филе хек - замразено

Кг.
42.

Филе от бяла риба

Кг.
43.

Филе мерлуза - охладено

Кг.
44.

Филе мерлуза - замразено

Кг.
45.

Толстолоб без глави

Кг.
46.

Филе амур - замразено

Кг.
47.

Филе амур - охладено

Кг.III.Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани;48.

Банани сезон ноември-април

Кг.
49.

Банани сезон април-ноември

Кг.
50.

Грозде бяло без семки-десертно, сезон септември-декември

Кг.
51.

Грозде бяло със семки-десертно, сезон септември-декември

Кг.
52.

Грозде червено без семки-десертно, сезон септември-декември

Кг.
53.

Грозде червено със семки-десертно, сезон септември-декември

Кг.
54.

Дини сезон юли-септември

Кг.
55.

Пъпеш сезон юли-септември

Кг.
56.

Мандарини сезон ноември-май

Кг.
57.

Лимони сезон ноември-април

Кг.
58.

Лимони сезон април-ноември

Кг.
59.

Киви сезон ноември-юни

Кг.
60.

Ананас сезон ноември-април

Бр.
61.

Манго сезон ноември-април

Бр.
62.

Портокали сезон ноември-април

Кг.
63.

Портокали сезон април-ноември

Кг.
64.

Авокадо сезон ноември-април

Бр.
65.

Помело сезон ноември-април

Кг.
66.

Нектарини сезон май-септември

Кг.
67.

Грейпфрут сезон ноември-април

Кг.
68.

Праскови сезон юни-септември

Кг.
69.

Череши сезон юни-юли

Кг.
70.

Сини сливи сезон юли-септември

Кг.
71.

Круша сезон септември-февруари

Кг.
72.

Кайсии сезон юни-септември

Кг.
73.

Ягоди сезон май-юли

Кг.
74.

Ябълка жълта сезон септември-април

Кг.
75.

Ябълка червена сезон септември-април

Кг.
76.

Ябълка зелена септември-април

Кг.
77.

Ябълка жълта сезон април-септември

Кг.
78.

Ябълка червена сезон април-септември

Кг.
79.

Ябълка зелена април-септември

Кг.
80.

Тиква септември-април

Кг.
81.

Замразени горски плодове

Кг.
82.

Замразени ягоди

Кг.
83.

Замразени череши

Кг.
84.

Магданоз (връзка) сезон май-ноември

Бр.
85.

Магданоз (връзка) сезон ноември-май

Бр.
86.

Копър (връзка) сезон май-ноември

Бр.
87.

Копър (връзка) сезон ноември-май

Бр.
88.

Мента (връзка) – пресен лист

Бр.
89.

Босилек (връзка) – пресен лист

Бр.
90.

Джоджен (връзка) – пресен лист сезон април-октомври

Бр.
91.

Джоджен (връзка) – пресен лист сезон октомври- април

Бр.
92.

Маслини обезсолени големи черни, с голяма костилка

Кг.
93.

Маслини без костилка

Кг.
94.

Моркови сезон юни-ноември

Кг.
95.

Моркови сезон ноември-юни

Кг.
96.

Пресен лук /5 броя бръзка/ сезон април-юли

Бр.
97.

Кромид лук сезон юли-ноември

Кг.
98.

Кромид лук сезон ноември-юли

Кг.
99.

Праз лук /5 броя – връзка/ сезон октомври-март

Бр.
100.

Червен лук сезон юли-ноември

Кг.
101.

Червен лук сезон ноември-юли

Кг.1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница