Документация за обществена поръчка с предметстраница3/7
Дата19.07.2018
Размер1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТАза обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции“, Обособена позиция № 1. "Доставка на Материали, изделия, консумативи и аксесоари за изработка на PVC дограма - четирикамерна с дълбочина на профила мин. 60 мм. и коеф. на топлопреминаване ≤ 1.4 W /m2K а"
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции“, Обособена позиция № 1. "Доставка на Материали, изделия, консумативи и аксесоари за изработка на PVC дограма - четирикамерна с дълбочина на профила мин. 60 мм. и коеф. на топлопреминаване ≤ 1.4 W /m2K а" 
Ние: ………………………………………………………………...............................................………

/изписва се името на участника/ ……………..........................................................…...…………………………...

/номер на фирмено дело/ /БУЛСТАТ или ЕИК/

…………………………………………………...................................................…………………

/адрес по регистрация/

След като се запознахме и проучихме Указанията за участие, с настоящото Предложение за изпълнение на поръчката правим следните обвързващи ни предложения за изпълнение на предмета на посочената Обособена позиция № 1 "Доставка на Материали, изделия, консумативи и аксесоари за изработка на PVC дограма - четирикамерна с дълбочина на профила мин. 60 мм. и коеф. на топлопреминаване ≤ 1.4 W /m2K а"

1. Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в изисквания в „Техническата спецификация“.

2. Декларирам, че доставките ще се извършва след получена писмена заявка, изпратена по мейл или факс на посочен от изпълнителя адрес от упълномощено, от възложителя длъжностно лице в срок до 5 /пет/ дни.

3. Приемам срок за подмяна на рекламирана стока до 5 ( пет) работни дни, считано от дата на депозиране на рекламацията.

4. Декларираме, че доставяните материали и изделия ще отговарят на изискванията на “Наредба за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България ”, № РД-02-20-1/05.02.2015 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, както и на действащата в тази област нормативна уредба в Република България.

5. Декларираме, че доставените материали, изделия и консумативи ще бъдат със здрави опаковки, с етикети на български език и ще съдържат информация за производителя, качеството и датата на производство.

3.5. Декларираме, че доставените материали и изделия ще бъдат с гаранционен срок:

- гаранция от производителя за PVC профил …………………...(минимум 10 години);

- гаранция за обков …………..…………………...(минимум 3 години).


Дата: ...................... ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................ /име и фамилия/

............................................................ /длъжност на представляващия участника/Образец № 5а
ДО

ДПФЗД

ГР. СОФИЯ,

БУЛ. “ГЕН. Н. СТОЛЕТОВ” № 26

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции“, Обособена позиция № 2. „Доставка на материали, изделия, консумативи и аксесоари за алуминиева дограма студен профил (прозорци и врати) за каса с дебелина мин. 40 мм
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции“, Обособена позиция № 2. „Доставка на материали, изделия, консумативи и аксесоари за алуминиева дограма студен профил (прозорци и врати) за каса с дебелина мин. 40 мм“ 
Ние: ………………………………………………………………...............................................………

/изписва се името на участника/ ……………..........................................................…...…………………………...

/номер на фирмено дело/ /БУЛСТАТ или ЕИК/

…………………………………………………...................................................…………………

/адрес по регистрация/

След като се запознахме и проучихме Указанията за участие, с настоящото Предложение за изпълнение на поръчката правим следните обвързващи ни предложения за изпълнение на предмета на посочената Обособена позиция № 2 „Доставка на материали, изделия, консумативи и аксесоари за алуминиева дограма студен профил (прозорци и врати) за каса с дебелина мин. 40 мм“.

1. Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в изисквания в „Техническата спецификация“.

2. Декларирам, че доставките ще се извършва след получена писмена заявка, изпратена по мейл или факс на посочен от изпълнителя адрес от упълномощено, от възложителя длъжностно лице в срок до 5 /пет/ дни.

3. Приемам срок за подмяна на рекламирана стока до 5 ( пет) работни дни, считано от дата на депозиране на рекламацията.

4. Декларираме, че доставяните материали и изделия ще отговарят на изискванията на “Наредба за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България ”, № РД-02-20-1/05.02.2015 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, както и на действащата в тази област нормативна уредба в Република България.

5. Декларираме, че доставените материали, изделия и консумативи ще бъдат със здрави опаковки, с етикети на български език и ще съдържат информация за производителя, качеството и датата на производство.

3.5. Декларираме, че доставените материали и изделия ще бъдат с гаранционен срок:

- гаранция от производителя за алуминиев профил …………………...(минимум 10 години);

- гаранция за обков …………..…………………...(минимум 3 години).

Дата: ...................... ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................ /име и фамилия/

............................................................ /длъжност на представляващия участника/Образец № 5б

ДО

ДПФЗД

ГР. СОФИЯ,

БУЛ. “ГЕН. Н. СТОЛЕТОВ” № 26

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница