Документация за процедура за избор на Изпълнител по реда на пмс №118 от 20. 05. 2014 г чрез публична покана с предмет” „Логистично осигуряване на провеждане на събития по проект „Граждански дебат за промяна”страница1/7
Дата30.11.2018
Размер477.58 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за процедура за избор на Изпълнител по реда на ПМС № 118 от 20.05.2014 г. чрез публична покана с предмет” „Логистично осигуряване на провеждане на събития по проект „Граждански дебат за промяна”, който се осъществява в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. и в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ

22 / 30.01.2014 г.


Съдържание:


  1. Техническа спецификация

  2. Изисквания към офертите

  3. Образци на документи:

3.1. Образец 1 – Техническа оферта на кандидата

3.2. Образец 2 – Ценова оферта на кандидата

3.3. Образец 3 – Декларация от кандидата

3.4. Образец 4 – Справка оборот

3.5. Образец 5 – Справка договори

3.6. Образец 6 – Проект на договор1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за процедура за избор на изпълнител по реда на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 от 20 маЙ 2014 година чрез избор с публична покана с предмет: „ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ по проект „Граждански дебат за промяна“, финансиран ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП С ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №22/30.01.2014 Г.


І. Описание на предмета на поръчката:
1. Общи сведения.

Процедурата се осъществява в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. за извършване на специализирани услуги във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 22/30.01.2014 г. по проект „Граждански дебат за промяна“Целева група на проекта: НПО, Младежи, Вземащите решения и Медиите.
2. Възложител на поръчката: Сдружение "Болкан Асист".
3. Адрес: гр. София, ул. Енос 7 ет. 6 ап. 9.

4. Предмет на услугата: „Логистично осигуряване на провеждане на събития по проекта „Граждански дебат за промяна“, финансиран по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 - 2014 г.
5. Изисквания и специфични условия по изпълнението:
Настоящият документ съдържа спецификация във връзка с реализирането на дейности в изпълнение на проекта „Граждански дебат за промяна“, осъществяван в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.
5.1. Обща информация за проекта „Граждански дебат за промяна“, по който се осъществява настоящата процедура:

5.1.1.Описание на проекта
В проекта са заложени 7 дейности, а именно:
Дейност 1 – Проучване на общественото мнение – проучване на мненията и нагласите на българските гражданите относно възможностите за участие в управлението и относно функционирането на държавата

Дейност 2 – Организиране на регионални граждански панели / структурирани дискусии по въпросите, идентифицирани в резултат на изследването

Дейност 3 – Провеждане на национален граждански панел

Дейност 4Сформиране, обучение и коучинг на екипа “Агенти на промяната” и срещи с политици и медии

Дейност 5 – Заключителна среща за представяне на резултатите от гражданските панели и от срещите на “Агентите на промяната” с политиците

Дейност 6 – Съпътстваща информационна кампания

Дейност 7 – Повишаване на капацитета и организационна подкрепа на кандидата Сдружение "Болкан Асист"

5.1.2.Управление на проекта
Отговорно за изпълнението на проекта ще бъде Сдружение "Болкан Асист". Екипът на сдружението има опит в изпълнението на проекти, финансирани от чужди донори и притежава капацитет да ръководят и изпълнят проекта. Управлението на проекта се осъществява от бенефициента – Сдружение "Болкан Асист".
5.1.3.Цели на проекта
Главната цел на проекта е подпомагане на активното гражданство и повишаване на гражданската активност, а специфичните цели са следните:


  • Разработване и използване на механизми за активно гражданско участие в процеса на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво
  • Насърчаване и подобряване на гражданското включване в каузите на неправителствените организации
  • Други - Провеждане на широк обществен дебат за функционирането на държавата и обществото и формулиране на предложения и препоръки за по-ефективно включване на гражданите в управлението


5.1.4.План-график на проектaДейност (Наименование на дейностите)

Продължителност
(в месеци)


Месец

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Дейност 1 Проучване на общественото мнение - проучване на мненията и нагласите на българските граждани относно възможностите за участие в управлението и относно функционирането на държавата.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дейност 2 Организиране на регионални граждански панели по въпросите, идентифицирани в резултат на изследването

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дейност 3 Провеждане на национален граждански панел

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дейност 4 Сформиране, обучение и коучинг на екипа "Агенти на промяната"; срещи с политици и медии.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дейност 5 Заключителна среща за представяне на резултатите от гражданските панели и от срещите на "Агентите на промяната" с политиците

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност 6 Съпътстваща информационна кампания

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дейност 7 Повишаване на капацитета и организационна подкрепа на кандидата

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. 2. Описание на изискванията за реализация на дейностите по поръчката:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница