Документация застраница3/18
Дата02.02.2017
Размер1.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Проект на АУЕР по ОПАК


През 2012 г. АУЕР изготви проектно предложение „Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите източници на енергия”. Проектът беше одобрен и получи финансиране от ОПАК по силата на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под № 12-32-1/21.11.2012 г.

Предвижда се проектът да даде съществен принос за удовлетворяване на потребностите на целевата група, а именно: АУЕР, гражданите и бизнеса, държавните и общински администрации, като постигне: • по-добро административно обслужване в сферата на производството, потреблението и потенциала (ППП) на възобновяемите източници на енергия (ВИЕ) от страна на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) чрез оптимизиране на процесите и въвеждане на информационна система в изпълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);

 • спестяване на време и средства на инвеститорите и потребителите и гарантиране на прозрачност относно предоставяните от АУЕР услуги за ВИЕ в съответствие със Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД) и Директивата INSPIRE;

 • подобряване координацията в дейностите на АУЕР с други държавни и общински администрации при изпълнение на нормативните задължения, свързани с дейностите по оценка на потенциала, производството и потреблението на ВИЕ;

 • повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса, включително на гражданите в неравностойно положение, повишаване на общественото доверие към АУЕР и насърчаване на активното участие на обществото в процесите на вземане на решения и контрол по въпросите на ВИЕ.
   1. Цели на проекта


Общата цел на проекта е: „Гарантиране на модерно обслужване на гражданите и бизнеса в областта на възобновяемите източници на енергия (ВИE) чрез прилагане на съвременни информационни и комуникационни технологии и осигуряване на оперативна съвместимост“.

За изпълнението на общата цел на проекта, са поставени следните специфични цели: • По-добро административно обслужване в сферата на производството, потреблението и потенциала на енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) от страна на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) чрез оптимизиране на процесите и въвеждане на информационна система в изпълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)

 • Спестяване на време и средства на инвеститорите и потребителите и гарантиране на прозрачност относно предоставяните от АУЕР услуги за възобновяеми източници на енергия (ВИЕ) в съответствие със Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД) и Директивата INSPIRE

 • Подобряване координацията в дейностите на АУЕР с други държавни и общински администрации при изпълнение на нормативните задължения, свързани с дейностите по оценка на потенциала, производството и потреблението на ЕВИ

 • Повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса, включително на гражданите в неравностойно положение, повишаване на общественото доверие към АУЕР и насърчаване на активното участие на обществото в процесите на вземане на решения и контрол по въпросите на ЕВИ
   1. Целеви групи


Целеви групи на проекта са:

 • АУЕР, която е длъжна съгласно законовите разпоредби да организира създаването и поддържането на Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България;

 • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, което носи отговорност за провеждането на държавната политика в областта на ВИE, чрез АУЕР;

 • Централната администрация (например, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Държавната агенция по горите и т.н.), която участва в разработката и изпълнението на програми, планове и проекти за насърчаване използването на ВИЕ и е пряк участник в процеса на съгласуване на подобни проекти. От тази гледна точка, предоставянето на достъп до гео-пространствени бази данни, свързани с ВИЕ, ще облекчи работата и повиши качеството на услугите давани от ведомствата на централната администрация;

 • Областните и общинските администрации, които идентифицират и контролират изпълнението на местно ниво на задачите в тази област;

 • Гражданите, които участват в изпълнението на мерките за прилагане на ВИЕ в бита;

 • Представителите на бизнес средите, които имат интерес да внедрят тези технологии в своята дейност, да намерят източници за финансиране на тяхното прилагане като използват най-добрите възможни решения и т.н.

В момента се наблюдават сериозни трудности в обмена на информация и координацията на дейността на тези целеви групи. Анализът и разработването на правила за набиране и публикуване на обществена информация, предложените промени в „Наредбата за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България“, както и създаването на самата система, ще даде възможност да се удовлетворят потребностите на тези целеви групи.
   1. Очаквани резултати


С постигане на заложените в проекта очаквани резултати ще бъде постигнат следния ефект:

 • Оптимизирани административни процеси в АУЕР, свързани с ВИЕ и съобразяването им с добрите практики, изискванията на ЗЕВИ и Закона за електронното управление (ЗЕУ);

 • Създадена и въведена Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на ЕВИ, в съответствие с оптимизираните процеси и нормативните изисквания;

 • Въведени електронни административни услуги за ЕВИ – предоставяне на справки от регистри, администрирани от АУЕР;

 • Подобрено административно обслужване на настоящите и нови инвеститори във ЕВИ чрез публичната информационна система и въведените електронни услуги;

 • Обучени специалисти в АУЕР.
 1. Каталог: documents
  documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
  documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
  documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
  documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
  documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
  documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
  documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
  documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница