Дончева-Панайотова Невяна АнгеловаДата19.08.2017
Размер62.38 Kb.Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Дончева-Панайотова Невяна Ангелова

Адрес
Цветарска” № 13, вх. Б, Велико Търново, 5000, България

Телефон
062/3-21-72

ФаксE-mail
nevdoncheva@abv.bg

Националност
българка

Дата на раждане
9.02.1945Трудов стаж
Дати (от-до)
2005: професор в катедра “Българска литература” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”;

1982: доцент в катедра “Българска литература” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”; хабилитационен труд: “Киприан – старобългарски и староруски книжовник”. С., 1981, 225 с.

1975: гл. асистент в катедра “Българска литература” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”;

1972: ст. асистент в катедра “Българска литература” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”;

1968: асистент в катедра “Българска литература” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”;

Име и адрес на работодателя
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 5003 Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 2, Катедра “Българска литература”

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавател по Стара българска литература

• Заемана длъжност

Образование и обучение

• Дати (от-до)

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Основни предмети/застъпени професионални умения

Наименование на придобитата квалификация

Ниво по националната класификация (ако е приложимо)Професор

Преподавател:

Степен “Бакалавър”: Старобългарска литература; Българско ръкописно наследство

Степен “Магистър”: Българската литература и изкуство презСредновековието; Българо-руски литературни връзки през Средновековието
2003: защитила докторска дисертация на тема: “Григорий Цамблак и традициите на Търновската книжовна школа в Русия през ХV-ХVІІ век” (доктор на филологическите науки)

1975: защитила докторска (кандидатска) дисертация на тема: “Търновската книжовна школа и Русия през ХІV-ХV век. Митрополит Киприан и Григорий Цамблак” (доктор по филология)

1967: завършила специалност Българска филология във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”;

1981 – 1982: ИРЛИ (Пушкински дом) при АН СССР – Ленинград;Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома
Майчин език

Други езици1976: езиков курс, Брашов, Румъния.

1974: езиков курс, Белград, Сърбия;

1973: ИРЛИ (Пушкински дом) при АН СССР – Ленинград;

1968: езиков курс, Загреб и Задар, Харватска;
български

руски френски

• Четене
отлично основно

• Писане
отлично основно

• Разговор
отлично основно


Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
1987 – 1991: Лектор по български език и култура в Московски държавен университет “М. В. Ломоносов” (Русия)


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

1984 – 1987: зам.-декан на Педагогически факултет;

1994 - 1995: зам.-декан на Филологически факултет;

1995 - 1999: зам.-ректор по Международно и вътрешно сътрудничество във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа с компютър – специализиран компютърен курс във ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.Свидетелство за управление на МПС
да

Допълнителна информация

Дисциплини, които преподава:

ВТУ:

Степен “Бакалавър”: Старобългарска литература;

Степен “Магистър”: Българската литература и изкуство през Средновековието;

Други ВУ:

1987 – 1991: Лектор по български език и култура в Московски държавен университет “М. В. Ломоносов” (Русия)Основни научни публикации:

Книги:

Киприан . Старобългарски и староруски книжовник. С., Наука и изкуство, 1981, 225 с.

Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак. С., БАН, 1983, 327 с. (в съавторство с Г. Данчев, А. Давидов, П. Ковачева, Т. Генчева)

Пеньо Русев. Биобиблиография. В. Търново, 1984, 170 с.

Словото на Григорий Цамблак за митрополит Киприан. В. Търново, ПИК, 1995, 125 с.

Аджарски книжовници – илюстратори от ХVІІ век. В. Търново, Абагар, 1998, 128 с.

Григорий Цамблак и българските литературни традиции в Източна Европа ХV – ХVІІ век. В. Търново, 2004.

Учебни помагала:

Търновска книжовна школа. Антология. С., 1996, 344 с. (съставителство и съавторство с Г. Данчев)


Приложениястр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница